O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 tekst

Zarządzenia burmistrza 2017

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 4 stycznia 2017r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju- pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 11 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia oraz ustalenia wysokości czynników obniżających wartość użytkową lokalu.

ZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie rokowań na zbycie nueruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 13 lutego 2017r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie na rok 2017.

ZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie wystąpienia o ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Partyzantów nr 2.

ZARZĄDZENIE NR 9/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 10/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2017/2018.

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 15/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

ZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 19/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 23 /2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zakupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 26/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 27/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia cenników na s[rzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów będących własnością lub w zarządzie Gminy Jedlina-Zdrój oraz w lasach komunalnych Gminy Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu czynności związanych z utworzeniem Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju z oddziałami gimnazjum.

ZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zwiększenie dostępności e-usług w Gminie Jedlina-Zdrój".

ZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości gruntów niezabudowanych o powierzchni 0,0867 ha i 0,0940 ha położonych w Jedlinie-Zdróju przy ulicy Partyzantów oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działki 679/9 i 679/11.

ZARZĄDZENIE NR 32/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

ZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 44/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

ZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 29/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalania zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu nieruchomości zabudowanej obiektem handlowo-usługowym położonym w Jedlinie-Zdrój przy ul. Sienkiewicza 16.

ZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 56/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przejęcia nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 57/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

ZARZĄDZENIE NR 61/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 września 2017 r. zmianiające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

ZARZĄDZENIE NR 62/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 września 2017 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Odbiorowej zadań inwestycyjnych Gminy Jedlina-Zdrój oraz pracy tej komisji.

ZARZĄDZENIE NR 68/2017 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 października 2017 r. w sprawie odstąpienia od prawa wykonania pierwokupu nieruchomości.

 

Wprowadził Michał Gabrysiak 24.03.2017 09:19:29
Opublikował Michał Gabrysiak 24.03.2017 09:19:29
Odpowiedzialny za treść BM 23.10.2017 15:50:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.10.2017 15:50:34
Zaktualizował Michał Gabrysiak 23.10.2017 16:02:06

« powrót

Zarządzenia Burmistrza 2016

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej

ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

ZARZĄDZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2014 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju- Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad określenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 lutego 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

ZARZĄDZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lutego 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 maja 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 marca 2016r. w sprawie zamiany nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 marca 2016r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 4 marca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 4 marca 2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 marca 2016r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Nr 29/2015 z dnia 6 maja 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 marca 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem

ZARZĄDZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 marca 2016r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 marca 2016r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju- Pani Grażyny Stuczeń do przyznawania Karty Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

ZARZĄDZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 marca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 marca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia  29 marca 2016r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia  29 2016r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 kwietnia 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienia służebności.

ZARZĄDZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniej ukwiecone okno lub balkon w 2016r. w Gminie Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 maja 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej.

ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 maja 2016r. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zbiorze Karta Dużej Rodziny Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Miasta.

ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 15 czerwca 2016r. zmieniające Zarządzenie 40/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 maja 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

ZARZĄDZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 lipca 2016r. w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju i powołania nowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

ZARZĄDZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój z podmiotami wykonującymi zawodową działalność lobbingową oraz podmiotami wykonującymi bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika klas 1-3 oraz dzienników zajęć dodatkowych i ocen z zachowania wyłącznie w formie elektronicznej w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju od roku szkolnego 2016/2017.

ZARZĄDZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 19 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu pracu Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 19 lipca 2016r. zmieniające zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zasad ustalania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.

ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom uczęszczającym do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2016/2017.

ZARZĄDZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 sierpnia 2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowego pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.

ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

ZARZĄDZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie określenia katalogu wydatków kwalifikowanych do refundacji udzielonej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 20 września 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

ZARZĄDZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowego pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.

ZARZĄDZENIE NR 72A/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 2016r. zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

ZARZĄDZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 4 października 2016r. w sprawie zakupu nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 81/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 października 2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 83/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości.

ZARZĄDZENIE NR 85/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2017r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2016 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Wprowadził Roman Sidor 21.01.2016 11:20:03
Opublikował Roman Sidor 21.01.2016 11:20:03
Odpowiedzialny za treść BM 24.03.2017 09:06:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.03.2017 09:06:07
Zaktualizował Admin 24.03.2017 09:07:27

« powrót

Zarządzenia Burmistrza 2015

Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdrój.

Zarządzenie Nr 2/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2015r.

Zarządzenie Nr 3/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 4/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 5/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

Zarządzenie Nr 6/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 lutego 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 7/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 lutego 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

Zarządzenie Nr 8/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie Nr 8a/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie na rok 2015.

Zarządzenie Nr 8b/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 lutego 2015r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty opłat za kształcenie na rok 2015.

Zarządzenie Nr 9/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 9a/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2015r. w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój określonych spraw gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 12/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2011 roku w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 marca 2015r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 14/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 marca 2015r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jedlina-Zdrój

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 kwietnia 2015r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 16/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 17/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 18/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Jedlina-Zdrój dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 20/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie Nr 22/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 23/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Jedlinie-Zdroju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 28/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 29/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 30/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 maja 2015r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem

Zarządzenie Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

Zarządzenie Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 maja 2015r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 36/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 19/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 40/2015 BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej

Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju.

ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Gimnazjum im.Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 2 lipca 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych dla klas 4-6 w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju od roku szkolnego 2015/2016 wyłącznie w formie elektronicznej.

ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju" w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017.

ZARZĄDZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

ZARZĄDZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. informatyki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój do składu obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego na terenie miasta Jedlina-Zdrój, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 sierpnia 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 12 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych, uczniom uczęszczającym do szkół na terenie gminy w roku szkolnym 2015/2016

ZARZĄDZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 powołanej w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Usuwanie skutków powodzi z roku 2014 na terenie Gminy Jedlina-Zdrój z podziałem na 5 zadań" w ramach promesy MAiC NR DUSKŻiZK-WPJST.864.68.2015 z dnia 6 lutego 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 września 2015r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 września 2015r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 września 2015r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 8 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015r. w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 70A/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015r. zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Jedlina-Zdrój dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 października 2015r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Jedlinie-Zdroju w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 października 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 5 października 2015r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 13 października 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 13 października 2015r. zmieniające zarządzenie nr 33/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnej w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 13 października 2015r. zmieniające zarządzenie nr 34/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju- Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach.

ZARZĄDZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 21 października 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

ZARZĄDZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 27 października 2015r. w sprawie upoważnienia Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej.

ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 3 listopada 2015r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Jedlina-Zdrój na lata 2016-2022.

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

ZARZĄDZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 88/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 89/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 90/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 grudnia 2013r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 91/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 92/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania przy doręczaniu korespondencji własnej na terenie miasta Jedlina-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 93/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 16 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

ZARZĄDZENIE NR 94/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 16 grudnia 2015r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

ZARZĄDZENIE NR 95/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 grudnia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 1/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 96/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju do dokonywania określonych czynności urzędowych z zakresu rejestracji stanu cywilnego

ZARZĄDZENIE NR 97/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015r.

Wprowadził Anita Lis 21.01.2015 13:17:24
Opublikował Anita Lis 21.01.2015 13:17:24
Odpowiedzialny za treść BM 27.10.2016 11:03:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.10.2016 11:03:39
Zaktualizował Admin 27.10.2016 11:11:51

« powrót

Zarządzenia Burmistrza 2014

Zarządzenie Nr 88/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 89/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2014r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 92/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 94/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 95/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr 96/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr 97/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr 98/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr 99/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr 100/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr 101/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości i ustanowienie służebności.

Zarządzenie Nr 102/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kościelnej.

Zarządzenie Nr 103/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kościelnej.

Zarządzenie Nr 104/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kościelnej.

Zarządzenie Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości.

 

Wprowadził Anita Lis 21.01.2015 10:31:27
Opublikował Anita Lis 21.01.2015 10:31:27
Odpowiedzialny za treść BM 21.01.2015 12:47:36
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.01.2015 12:47:36
Zaktualizował Anita Lis 21.01.2015 13:13:00

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1432701
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl