O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 tekst

Zarządzenia Burmistrza 2014

Zarządzenie Nr 1/2014 Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014r.


Zarządzenie Nr 3/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 4/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r


Zarządzenie Nr 5/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 luty 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 6/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 luty 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 7/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju im. Janusza Korczaka oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2014.

Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2014.


Zarządzenie Nr 9/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 luty 2014r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Bloki Kolejowe.

Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 luty 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.


Zarządzenie Nr 11/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19.03.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój


Zarządzenie Nr 12/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 marca 2014r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 13/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 14/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju

Zarządzenie Nr 15/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 16/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 17/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 maja 2014r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 18/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

Zarządzenie Nr 19/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 maja 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 20/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 maja 2011r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 maja 2011r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 22/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 maja 2011r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 23/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości

Zarządzenie Nr 24/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 maja 2014r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchoności

Zarządzenie Nr 26/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 maja 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 27/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 maja 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 28/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 maja 2014r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 29/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 30/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

Zarządzenie Nr 31/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 106/2011r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 32/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 34/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju- Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach

Zarządzenie Nr 35/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 czerwca 2014r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty     30 000 euro.

Zarządzenie Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 czerwca 2014r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

Zarządzenie Nr 37/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 38/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 39/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju- Pani Grażyny Stuczeń do przyznawania Karty Dużej Rodziny

Zarządzenie Nr 40/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: ,,Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap-III", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 41/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 42/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kościelnej

Zarządzenie Nr 43/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Burmistrza Miasta spraw w zakresie dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 45/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2014r. zmieniające zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Zarządzenie Nr 46/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 47/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2014/2015.

 

Zarządzenie nr 48/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2014/2015.

Zarządzenie Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 lipca 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 51/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 52/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 53/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 lipca 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 56/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 lipca 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 57/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój

Zarządzenie Nr 58/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Jedlina-Zdrój

Zarządzenie Nr 59/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 60/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 61/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie rokowań na zbycie części nieruchomości

Zarządzenie Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie powołania komisji pn.: ,,Komisja do spraw szacowania szkód powstałych w dniu 30 lipca 2014r. po intensywnych opadach atmosferycznych"

Zarządzenie Nr 64/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 sierpnia 2014r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych, uczniom uczęszczającym do szkół na terenie gminy Jedlina-Zdrój w roku szkolnym 2014/2015

Zarządzenie Nr 65/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 66/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 67/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2014r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 68/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 września 2014r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 69/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2014r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 70/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2014r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 71/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2014r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 72/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie nr 73/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2014r. zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2014-2027

Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Zarządzenie Nr 75/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 października 2014r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku.

Zarządzenie Nr 76/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 października 2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju

Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 października 2014r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 78/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 79/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 października 2014r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości

Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 października 2014r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2014r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości

Zarządzenie Nr 83/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 85/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 listopada 2014r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości

Zarządzenie Nr 86/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2014 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

Zarządzenie Nr 87/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014r.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

 

Wprowadził Madga Guzik 25.03.2014 09:31:22
Opublikował Madga Guzik 25.03.2014 09:31:22
Odpowiedzialny za treść BM 16.04.2015 14:52:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.04.2015 14:52:02

« powrót

Zarządzenia Burmistrza 2013

Zarządzenie NR 1/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 r.

Zarządzenie Nr 2/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 stycznie 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i tymczasowego pomieszczenia oraz ustalenia wysokości czynników obniżających wartość użytkową lokalu.

Zarządzenie Nr 3/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 5/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 6/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 7/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 8/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2013.

Zarządzenie nr 9/2013 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczyciel Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie - Zdroju im. Janusza Korczaka oraz ustalenia maksymalnej kwoty na dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2013.

Zarządzenie Nr 10/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznie 2013r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 11/2013 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie - Zdroju

Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Zarządzenie nr 13/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 lutego 2013r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

Zarządzenie nr 16/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 lutego 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 17/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 lutego 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 18/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju - Pani Moniki Maciak do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 19/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 litego 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 20/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2013r. w sprawie odwołania Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 22/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2013r. w sprawie powołania Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 kwietnia 2013r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 25/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości

Zarządzenie Nr 27/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości.

Zarządzenie Nr 28/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 29/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 maja 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 30/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2013r.  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 31/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.

Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 05 czerwca 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 106/2011r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 33/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.

Zarządzenie Nr 34/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie Nr 39/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Zarządzenie Nr 41/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.

 

Zarządzenie Nr 42/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2013/2014.

 

Zarządzenie Nr 43/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych, uczniom uczęszczającym do szkół na terenie gminy Jedlina-Zdrój w roku szkolnym 2013/2014.

 

Zarządzenie Nr 44/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 3013r.

Zarządzenie Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju, Pani Katarzynie Lepis.

Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2013/2014.

Zarządzenie Nr 47/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2013 roku. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. ,, Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2013” objętych wnioskiem na dofinansowanie zadania na podstawie promesy MAiC DUSKŻ-I-5901-8-1/2013 z dnia 20 lutego 2013r.
 

Zarządzenie Nr 48/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2013 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.


 

Zarządzenie Nr 50/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013r.


 
 
 
Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 31.03.2014 12:42:56
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 31.03.2014 12:42:56
Odpowiedzialny za treść Andrzej Kaźmierczak 17.04.2015 07:42:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.04.2015 07:42:13
Zaktualizował Anita Lis 17.04.2015 07:48:33

« powrót

Zarządzenia Burmistrza 2012

Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 05.01.2012 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Gminy Jedlina-Zdrój na 2012r.


Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11.01.2012 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (272)

Zarządzenie Nr 3/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11.01.2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w uzdrowisku Jedlina-Zdrój”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24.01.2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24.01.2012 r. w sprawie upoważnienia w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania w tych sprawach. 


Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.01.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój


Zarządzenie Nr 7/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.01.2012 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (191/5)

Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.01.2012 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (675/8, 675/10, 675/11 i 675/12)

Zarządzenie Nr 9/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.02.2012 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (359)

Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.02.2012 r. w sprawie powołania Zespołu oceny możliwości wdrożenia w Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju programu „Cyfrowa Szkoła”.

Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.02.2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie -Zdroju”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD na lata 2007-2013.

Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 07.03.2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.03.2012 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (55/7).

Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.03.2012 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (114/5).

Zarządzenie Nr 18/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.03.2012 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (Północna 6)

Zarządzenie Nr 19/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.03.2012 r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości (Noworudzka 6).

Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.03.2012 r. w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.03.2012 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania (działka 420).

Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.03.2012 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania (działka 421).

Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.03.2012 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.03.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12.04.2012 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (dz. 678/3-11 i 13).

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.04.2012 r.  zmieniające Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.04.2012 r. w sprawie zasad ustalania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.

Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.04.2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Jedlina-Zdrój".

Zarządzenie Nr 30/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.04.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (149/3).

Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.04.2012r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości (pomieszczenie przy ul. Narutowicza 4).

Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.04.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17.05.2012 r. w sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzania postępowań o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej (pomieszczenia przy ulicy Chrobrego nr 6).

Zarządzenie Nr 35/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.05.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (dz. nr 283/4)

Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.05.2012 r. w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2012/2013.

Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.06.2012 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.06.2012 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w obrębie ulic Moniuszki, Zakopiańskiej i Dolnej w Jedlinie-Zdroju”, współfinansowanego z udziałeme środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zarządzenie Nr 40/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.06.2012 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów

Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.06.2012 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.06.2012 r.  zmieniające Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.06.2012 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej (dz. nr 55/15) - nie podjęto zarządzenia, w związku ze zmianą stanowiska, będącego następstwem ponownej analizy sprawy. 

Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.06.2012 r.  r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu najmu.

Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.06.2012 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Południowej (dz. nr 283/6) - nie podjęto zarządzenia, w związku ze zmianą stanowiska, będącego następstwem ponownej analizy sprawy. 

Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.06.2012 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej (dz. nr 224/11) - nie podjęto zarządzenia, w związku ze zmianą stanowiska, będącego następstwem ponownej analizy sprawy. 

Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.06.2012 r. w sprawie nieodpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej (dz. nr 149/4) - nie podjęto zarządzenia, w związku ze zmianą stanowiska, będącego następstwem ponownej analizy sprawy. 

Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.06.2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.06.2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.07.2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 52/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25.07.2012 r. w sprawie upoważnienia do wykonania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25.07.2012 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.07.2012 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, uczniom uczęszczającnym do szkół na terenie gminy Jedlina-Zdrój w roku szkolnym 2012/2013.

Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.07.2012 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 r.

Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości

Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości

Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2012/2013.

Zarządzenie Nr 59/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju, Pani Barbarze Jakackiej. 

Zarządzenie Nr 60/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 61/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2012r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych pod dla zadania pn.: ,,Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2012" objętych wnioskiem na dofinansowanie zadania na podstawie promesy MSW BUSKŻ-I-5900-6-2/2012 z dnia 17 lutego 2012r.

Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości
w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 63/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie wyrażania zgody na prowadzenia dzienników lekcyjnych w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju od roku szkolnego 2012/2013 w formie elektronicznej.

Zarządzenie Nr 65/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 67/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 68/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany nieruchomości

Zarządzenie Nr 70/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 września 2012 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej.

Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 września 2012 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Południowej

Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 września 2012 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej

Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 września 2012 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej

Zarządzenie Nr 74/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 października 2012r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 77/2012 burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 października 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 października 2012r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 października 2012r. w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.

Zarządzenie Nr 80/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 października 2012r. w sprawie rokować na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 października 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2011r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Jedlina-Zdrój określonych spraw gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 października 2012r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Burmistrza Miasta spraw w zakresie dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr 83/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 października 2012r. w sprawie upoważnienia do załatwiania w imieniu Burmistrza Miasta spraw w zakresie dowodów osobistych.

Zarządzenie Nr 84/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 października 2012r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie nr 86/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie powołania biegłego w postępowaniu na "Zakup energii elektrycznej".

Zarządzenie Nr 87/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie rokowań  na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 88/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie nr 91/2012 Burmistrza Jedlina-Zdrój z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie rokowań na zbycie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 92/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2012r. zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 93/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie utworzenia zasobu tymczasowych pomieszczeń, które przeznacza się na wynajem.

Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej tymczasowych pomieszczeń.

Zarządzenie Nr 95/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2012r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie 97/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 98/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012r.

Wprowadził Roman Sidor 04.04.2014 12:00:59
Opublikował Roman Sidor 04.04.2014 12:00:59
Odpowiedzialny za treść BM 21.10.2015 13:58:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.10.2015 13:58:29
Zaktualizował Roman Sidor 21.10.2015 13:58:58

« powrót

Zarządzenia Burmistrza 2011

Zarządzenie Nr 1/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5.01.2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zarządzenie Nr 2/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.01.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości. (Północna 12 – dz. nr 31/6)

Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.01.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości. (Poznańska – dz. nr 209/5).

Zarządzenie Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.01.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości. (Piękna – dz. nr 114/6).

Zarządzenie Nr 5/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.01.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (ul. Kościelna -dz. nr 654).

Zarządzenie Nr 6/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28.01.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul. Kłodzka 3 – dz. nr 216/4)

Zarządzenie Nr 7/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.02.2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2011r.

Zarządzenie Nr 7A/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.02.2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju do podejmowania działań w zakresie realizacji projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego”.

Zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4.02.2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Jedlinie-Zdroju przy u. Jasnej nr 3 o powierzchni 57,32 m2 w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony.

Zarządzenie Nr 9/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25.02.2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzu komunalnym Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 10/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.03.2011 r.  zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 11/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10.03.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej (ul.Północna 47 – dz. nr 16/9).

Zarządzenie Nr 12/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie. 

Zarządzenie Nr 13/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.03.2011r.  zmieniające Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2010/2011.

Zarządzenie Nr 14/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21.03.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości. (Bolesława Chrobrego – dz. nr 344/8).

Zarządzenie Nr 15/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.03.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (dz. 191/5).

Zarządzenie Nr 16/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.03.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 17/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 04.04.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (328/22 i 681/3).

Zarządzenie Nr 18/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5.04.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji mienia ruchomego.

Zarządzenie Nr 19/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.04.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (675/8, 675/10 oraz 675/11 i 675/12)

Zarządzenie Nr 20/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.04.2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 72/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 21/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15.04.2011 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali.

Zarządzenie Nr 22/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22.04.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 23/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10.05.2011 zmieniające Zarządzenie Nr 87/2009 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obwiązujących na cmentarzu komunalnym Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 27/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.05.2011 r.  zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2011-2023.

Zarządzenie Nr 28/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.05.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.06.2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 30/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9.06.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2011  objętych wnioskiem na dofinansowanie zadania na podstawie promesy MSWiA NI BUSKŻ-I-590-4/11 z dnia 8 lutego 2011r. 

Zarządzenie Nr 31/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14.06.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 200 000 zł ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Jedlina-Zdrój”.

Zarządzenie Nr 32/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17.06.2011 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju - Pani Haliny Urbaniak do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w sprawach dodatków mieszkaniowych.

Zarządzenie Nr 33/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21.06.2011 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 34/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22.06.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (678/3-11 i 678/13)

Zarządzenie Nr 35/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27.06.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (42/5 i 42/6).

Zarządzenie Nr 36/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.06.2011 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. 

Zarządzenie Nr 37/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.06.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r. 

Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.07.2011 r.  zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4.07.2011 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2011/2012.

Zarządzenie Nr 40/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2011/2012.

Zarządzenie Nr 41/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.07.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (przy ul. Kłodzkiej -dz. nr 55/7).

Zarządzenie Nr 42/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.07.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (ul. Północna nr 6 - dz. nr 32/5).

Zarządzenie Nr 43/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.07.2011 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zarządzenie Nr 44/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.07.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (działka 681/3 i 328/22).

Zarządzenie Nr 45/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8.07.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (675/8, 675/10 oraz 675/11 i 675/12)

Zarządzenie Nr 46/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25.07.2011 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Zarządzenie Nr 47/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28.07.2011 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 48/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.07.2011 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3.08.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (działka 58).

Zarządzenie Nr 50/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3.08.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (ul. Kościelna -dz. nr 656)

Zarządzenie Nr 51/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3.08.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (ul. Kościelna -dz. nr 657).

Zarządzenie Nr 52/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17.08.2011 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 53/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.08.2011 r.  zmieniające zarządzenie nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina- Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 54/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.08.2011 r. zmieniające Zarządzenie nr 39/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 57/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5.09.2011 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

Zarządzenie Nr 58/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5.09.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (działka 115)

Zarządzenie Nr 59/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5.09.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (działka 676/5)

Zarządzenie Nr 60/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5.09.2011 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 61/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12.09.2011 r. w sprawie Programu dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w celu umożliwienia spłaty zadłużenia wobec Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 65/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.09.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (lok. użytk. Piastowska 7).

Zarządzenie Nr 66/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.09.2011 r. w sprawie rokowań na zbycie prawa użytkowania wieczystego (dz. nr 46/13).

Zarządzenie Nr 67/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19.09.2011 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19.09.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości (Piastowska 18A).

Zarządzenie Nr 69/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19.09.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (działka 228/2).

Zarządzenie Nr 70/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.09.2011 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 71/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.09.2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1 200 000 zł ( słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Jedlina-Zdrój”.

Zarządzenie Nr 72/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Jakości w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 73/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój i jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 74/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 76/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Jedlina-Zdrój do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Zarządzenie Nr 77/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Jedlina-Zdrój określonych spraw gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 78/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 79/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2011-2023.

Zarządzenie Nr 80/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (działka 328/23).

Zarządzenie Nr 81/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej (ul. Warszawska nr 26 – dz. nr 4/2).

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości (przy ul. Kłodzkiej -dz. nr 224/13).

Zarządzenie Nr 83/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.10.2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej (ul. Chojnowska nr 6 – dz. nr 127/1).

Zarządzenie Nr 84/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21.10.2011 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 85/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21.10.2011 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2011"  objętych wnioskiem na dofinansowanie zadania na podstawie promesy MSWiA BUSKŻ-I-5901-24/11 z dnia 12 lipca 2011r. 

Zarządzenie Nr 86/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28.10.2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zarządzenie Nr 87/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.10.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r.

Zarządzenie Nr 89/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9.11.2011 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (działka 328/22 i 681/3).

Zarządzenie Nr 90/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21.11.2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 91/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22.11.2011 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 92/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.11.2011 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości (dz. nr 268/17 ul. Południowa).

Zarządzenie Nr 93/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.11.2011 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości (Bolesława Chrobrego 11).

Zarządzenie Nr 94/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.11.2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 95/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12.12.2011 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011

Zarządzenie Nr 96/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.12.2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2012

Zarządzenie Nr 97/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.12.2011 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2012

Zarządzenie Nr 98/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.19.2011 w sprawie upoważnienia Skarbnika Miasta do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 99/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.12.2011 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 100/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.12.2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości (Bolesława Prusa 4 – dz. nr 34/4)

Zarządzenie Nr 101/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej (ul. Północna nr 24 – dz. nr 17/1 i 17/7)

Zarządzenie Nr 102/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2011 zmieniające zarządzenie nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina- Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne

Zarządzenie Nr 103/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2011 w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków finansowych Gminy Jedlina-Zdrój dla zamówień publicznych, do których nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów ustawy

Zarządzenie Nr 104/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2011 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2011 zmieniające Zarządzenie nr 246/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 lipca 2006r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 106/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2011 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 107/2011 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2011 w sprawie wyboru podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych, sposobu przekazywania pism do akceptacji oraz określenia rodzaju przesyłek nieotwartych przez punkt kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój

Wprowadził Roman Sidor 04.04.2014 08:36:50
Opublikował Roman Sidor 04.04.2014 08:36:50
Odpowiedzialny za treść BM 04.04.2014 08:36:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.04.2014 08:36:50

« powrót

Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 65/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.11.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia .2010Zmieniające zarządzenie Nr 72/2007 r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
 

Zarządzenie Nr 67/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26.11.2010 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości (dz. nr 108 i 109)

Zarządzenie Nr 68/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.11.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (62/2)


Zarządzenie Nr 69/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.11.2010 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości


Zarządzenie Nr 70/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.11.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.


Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.12.2010 w sprawie powołania Biura Spisowego i Lidera Gminnego

Zarządzenie Nr 72/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3.12.2010 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie Nr 73/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13.12.2010 w sprawie powołania komisji w celu przejęcia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych dla zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju – Etap II”

Zarządzenie Nr 74/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15.12.2010 w sprawie zarządzania miejskim systemem monitoringu elektronicznego (wizyjnego).


Zarządzenie Nr 75/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.12.2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2010.


Zarządzenie Nr 76/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.12.2010 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2010.


Zarządzenie Nr 77/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28.12.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (115)


Zarządzenie Nr 78/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.12.2010 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 79/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.12.2010 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

Zarządzenie Nr 80/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.12.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (58)

Zarządzenie Nr 81/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.12.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (676/5)

Zarządzenie Nr 82/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.12.2010 zmieniające Zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. 

Zarządzenie Nr 83/2010 - Nie podjęto zarządzenia. 
 
Zarządzenie Nr 84/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.12.2010 w sprawie planu kont.

Zarządzenie Nr 85/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.12.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Wprowadził Roman Sidor 31.03.2014 11:49:38
Opublikował Roman Sidor 31.03.2014 11:49:38
Odpowiedzialny za treść BM 16.04.2015 14:45:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.04.2015 14:45:33

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431181
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl