O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 tekst

Zarządzenia Burmistrza Nr 81-94 z 2009 roku

Zarządzenie Nr 85/2009 Burmistrza Miasta Jedlina–Zdrój z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 86/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 87/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzu komunalnym Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie nr 89/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.


Zarządzenie nr 90/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2010.

Zarządzenie nr 91/2008 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2010.

Zarządzenie nr 92/2009 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie powołania biegłego.

Zarządzenie nr 93/2009 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.

Zarządzenie nr 94/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
Wprowadził Marta Czarnik 21.10.2013 12:27:18
Opublikował Marta Czarnik 21.10.2013 12:27:18
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 21.10.2013 12:27:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.10.2013 12:27:18

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 21-40 z 2009 roku

Zarządzenie Nr 21/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 22/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 23/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7.04.2009 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości oraz ustanowienia służebności drogowej.

Zarządzenie Nr 24/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 25/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2009 roku w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 26/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 27/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 28/2009 Burmistrza Miasta Jedlina- Zdrój z dnia 22.04.2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.

Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Jedlina–Zdrój z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój.

Zarządzenie Nr 30/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 31/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 32/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 maja 2009r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 33/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

Zarządzenie Nr 34/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 35/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 maja 2009 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ponieważ zawiera dane osobowe. Zarządzenie znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 36/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie określenia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 

Zarządzenie nr 37/2009 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2009/2010.

Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika gminnej jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

Zarządzenie Nr 39/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 maja 2009 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju w rejonie ul. Kłodzkiej.

Zarządzenie Nr 40/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.10.2013 09:58:02
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.10.2013 09:58:02
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 18.10.2013 09:58:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.10.2013 09:58:02

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 21-40 z 2008 roku

Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 22/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy.

Zarządzenie Nr 23/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 24/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 25/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych na zadania pn,: „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój – Remont budynków komunalnych”.

Zarządzenie Nr 26/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 czerwca 2008 r.  w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 27/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 28/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. 

Zarządzenie Nr 29/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 30/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 31/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 32/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 33/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 lipca 2008 roku zmieniające Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.03.2007 r w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 34/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 35/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2008/2009.

Zarządzenie Nr 36/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 37/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Pani Katarzynie Janeckiej.

Zarządzenie Nr 38/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 sierpnia w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2008/2009. 

Zarządzenie Nr 39/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 sierpnia w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.

Zarządzenie Nr 40/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 sierpnia w sprawie -Zmieniające Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dotyczących dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.10.2013 11:38:28
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.10.2013 11:38:28
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 16.10.2013 11:38:28
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.10.2013 11:38:28

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 1-20 z 2008 roku

Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków finansowych Gminy Jedlina-Zdrój dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/08 - Zasady wydatkowania środków finansowych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój. 

Zarządzenie Nr 2/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie układu wykonawczego budzetu Gminy Jedlina - Zdrój na rok 2008.

Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 stycznia 2008 r. w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.  

Zarządzenie Nr 4/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej, sportu, turystyki i rekreacji.

Zarządzenie nr 5/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2008.

Zarządzenie Nr 6/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2008r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 marca 2008 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 8/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Zarządzenie Nr 9/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 marca 2008r. w sprawie przeniesienia prawa własności w trybie art. 231 §1 Kodeksu cywilnego.

Zarządzenie nr 10/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdroju z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2007rok.

Zarządzenie nr 11/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 

Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 

Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.

Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości .

Zarządzenie Nr 15/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju. 

Zarządzenie nr 16/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 

Zarządzenie Nr 17/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 18/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2008 roku w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Jedlinie -Zdroju. 

Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 

Zarządzenie Nr 20/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia w sprawie  przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.10.2013 16:27:06
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.10.2013 16:27:06
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 15.10.2013 16:27:06
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.10.2013 16:27:06

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 21 - 40 z 2010 roku

 
 
 
Zarządzenie Nr 30/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 02.06.2010 w sprawie powierzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta do prowadzenia Zastępcy Burmistrza Miasta.

Zarządzenie Nr 31/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 02.06.2010 w sprawie zarządzania ryzykiem.

Zarządzenie Nr 32/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18.06.2010 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (działki 679/2-6 i 9-13).

Zarządzenie Nr 33/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18.06.2010 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 34/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18.06.2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego.

Zarządzenie Nr 35/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18.06.2010 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – Pani Anetty Górnickiej do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w sprawach dodatków mieszkaniowych.
Zarządzenie Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21.06.2010 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2010/2011.

Zarządzenie Nr 37/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25.06.2010 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości wchodzącej w skład gminnej zasobu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 38/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25.06.2010 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.

Zarządzenie Nr 39/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.06.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 40/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 05.07.2010 w sprawie usuwania skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2010 objętych wnioskami o dotację na dofinansowanie zadania z dnia 25.05 i 24.06.2010”
Wprowadził Marta Czarnik 21.05.2013 14:54:16
Opublikował Marta Czarnik 21.05.2013 14:54:16
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 21.05.2013 14:54:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.05.2013 14:54:16

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 1-20 z 2009 roku

Zarządzenie Nr 1/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 stycznia 2009 r.  w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2009.

Zarządzenie Nr 2/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 stycznia 2009 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 stycznia 2009 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 4/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 stycznia 2009 r.  w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 5/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2009 r.  w sprawie określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 6/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2009 r.  w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków finansowych Gminy Jedlina-Zdrój dla zamówień publicznych, do których nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów ustawy.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2  

Załącznik Nr 3 

Załącznik Nr 4 

Załącznik Nr 5 

Zarządzenie Nr 7/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2009 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój

Zarządzenie Nr 8/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 lutego 2009 r.   w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do prowadzenia rejestru instytucji Kultury.

Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie gminnego zasobu nieruchomości i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 10/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 11/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój oraz jednostki organizacyjne Gminy.

Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia drugiej edycji Księgi Jakości w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 13/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 marca  2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 15/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 marca  2009 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina - Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2008 rok.

Zarządzenie Nr 16/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 17/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca  2009 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 18/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych.

Zarządzenie Nr 19/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 20/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 72/2007 r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 17.05.2013 08:16:18
Opublikował Andżelika Sobusiak 17.05.2013 08:16:18
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak, Marta Czarnik 17.05.2013 08:16:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.05.2013 08:16:18

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 1 - 20 z 2010 roku


Zarządzenie Nr 2/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2010 roku zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta.


Zarządzenie Nr 4/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa własności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Cmentarnej 11.


Zarządzenie Nr 5/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego.

Zarządzenie Nr 6/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 lutego 2010 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrójvz dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 7/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.

Zarządzenie Nr 8/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej nr 7 o powierzchni 92,53 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony.

Zarządzenie Nr 9/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 10/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 11/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 12/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

Zarządzenie Nr 13/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 marca 2010r. w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalniej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2009 rok.

Zarządzenie Nr 14/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 15/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 16/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 17/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Zarządzenie Nr 18/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.

Zarządzenie Nr 19/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza.

Zarządzenie Nr 20/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 maja 2010r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Wprowadził Marta Czarnik 17.05.2013 07:51:17
Opublikował Marta Czarnik 17.05.2013 07:51:17
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 17.05.2013 07:51:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.05.2013 07:51:17

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 61-80 z 2009 roku

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika gminnej jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 62/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych.


Zarządzenie Nr 63/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 64/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 65/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 66/2009 Burmistrza Miasta Jedlina –Zdrój z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.


Zarządzenie nr 67/2009 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój  z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2009/2010. 

Zarządzenie nr 68/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Zarządzenie nr 69/2009 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 11 września 2009 r. w sprawie powołania biegłego.

 
 
Zarządzenie Nr 72/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 września 2009r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 73/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do przedstawiania propozycji działań mających na celu minimalizację zadłużeń związanych z najmem i zajmowaniem bez tytułu prawnego lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.


Zarządzenie nr 74/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Zarządzenie Nr 75/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 października 2009r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 76/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 października 2009r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.


Zarządzenie Nr 77/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 października 2009 roku zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.


Zarządzenie Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 października 2009r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.


Zarządzenie Nr 79/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 października 2009r. w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 80/2009 Burmistrza Miasta Jedlina–Zdrój z dnia 16 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


Wprowadził Marta Czarnik 17.05.2013 07:45:08
Opublikował Marta Czarnik 17.05.2013 07:45:08
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 17.05.2013 07:45:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.05.2013 07:45:08

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 61-76 z 2008 roku

Zarządzenie Nr 61/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 62/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 listopada 2008 r.  w sprawie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 63/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 listopada 2008 r.  zmieniające Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2008 r.

Zarządzenie Nr 64/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2008 r.  w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 65/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2008 r.  w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków finansowych Gminy Jedlina-Zdrój dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2008 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 67/2008 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój  z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 68/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 69/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 grudnia 2008 roku w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego.

Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 71/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2009.

Zarządzenie Nr 72/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2009.

Zarządzenie Nr 73/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 74/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 75/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 76/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2008 r. zmieniające Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 28.01.2013 11:16:44
Opublikował Andżelika Sobusiak 28.01.2013 11:16:44
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 28.01.2013 11:16:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.01.2013 11:16:44

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 41 - 64 z 2010 roku

Zarządzenie Nr 41/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 06.07.2010 w sprawie rozliczania różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody i wyboru metody rozliczenia kosztów różnicy wskazań w lokalach i budynkach stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 42/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 09.07.2010 w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania, przeglądu i ewaluacji obowiązujących w Gminie Jedlina-Zdrój dokumentów strategicznych.

Zarządzenie Nr 43/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 09.07.2010 w sprawie komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 44/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23.07.2010 w sprawie powołania komicji w celu przejęcia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych dla realizowanego w ramach projektu pn. „USTR w Jedlinie-Zdroju – Etap II” zadania nr 4 „Uzdrowiskowe centrum rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Kłodzkiej”.

Zarządzenie Nr 45/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.08.2010 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (ul. Piękna 4/1)

Zarządzenie Nr 46/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20.08.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 47/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.07.2010 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 550 000 zł ( słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Jedlina-Zdrój”.

Zarządzenie Nr 48/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13.08.2010 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.

Zarządzenie Nr 49/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16.08.2010 w sprawie wprowadzenia katalogu standardów zachowań urzędnika w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 50/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19.08.2010 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2009/2010.

Zarządzenie Nr 51/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24.08.2010 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 52/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24.08.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - działka nr 74/1(obręb Jedlinka).

Zarządzenie Nr 53/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.08.2010 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 54/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31.08.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 55/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 02.09.2010 w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w najmem w trybie Bezprzetargowy

Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 02.09.2010 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (283/7).

Zarządzenie Nr 57/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30.09.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 58/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 05.10.2010 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości

Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2010

Zarządzenie Nr 59/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14.10.2010 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w Jedlinie-Zdroju utworzonych dla przeprowadzenia wyborów w dniu 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25.10.2010 zmieniające Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2010/2011.

Zarządzenie Nr 60/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.10.2010 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 61/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.10.2010 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 61/2010
Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 61/2010
Załącznik 3 do Zarządzenia Nr 61/2010
Załącznik 4 do Zarządzenia Nr 61/2010


Zarządzenie Nr 62/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.10.2010 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 62/2010
Załącznik 2 do Zarządzenia Nr 62/2010

Zarządzenie Nr 63/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29.10.2010 sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont budynku Centrum Kultury”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.

Zarządzenie Nr 64/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17.11.2010 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (678/12, 678/15 i 678/17)

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 64/2010

Wprowadził Andżelika Sobusiak 07.11.2012 12:58:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 07.11.2012 12:58:00
Odpowiedzialny za treść Elżbieta Klisz 07.11.2012 12:58:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.11.2012 12:58:00

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 41-60 z 2008 roku

Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 42/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Pani Katarzynie Janeckiej.

Zarządzenie Nr 43/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju Pani Barbarze Jakackiej.


Zarządzenie Nr 44/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 września 2008 roku w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.

Zarządzenie Nr 45/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 46/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 września 2008 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych na zadania pn.: „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój – Remont budynków komunalnych”.

Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 września 2008 roku w sprawie powołania członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dla zadania pn.: „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju przy ul. Jana Pawła II „- uzupełniające. 

Zarządzenie Nr 48/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 49/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.


Zarządzenie Nr 50/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2008 roku w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2008 roku w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 52/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2008 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia  w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2008 roku w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.

Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 września 2008 roku w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 55/08 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

Zarządzenie Nr 56/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 października 2008 r. w sprawie obciążenia bezpłatną służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości, położonej w Jedlinie Zdroju przy ulicy Piastowskiej.

Zarządzenie Nr 57/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 58/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2008 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 07.11.2012 11:29:08
Opublikował Andżelika Sobusiak 07.11.2012 11:29:08
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 07.11.2012 11:29:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.11.2012 11:29:08

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 41-60 z 2007 roku

Zarządzenie Nr 41/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 maja 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 42/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 43/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 44/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2007 r. w zmieniające Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. 

Zarządzenie Nr 45/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 46/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 47/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie wyłaczenia drogi z użytkowania.

Zarządzenie Nr 48/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 49/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2  lipca 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju Pani Barbarze Jakackiej. 

Zarządzenie Nr 50/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu  nieruchomości.

Zarządzenie Nr 51/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni  uzytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy  zasób Gminy Jedlina-Zdrój.  

Zarządzenie Nr 52/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości.

Zarządzenie Nr 53/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2007/2008.

Zarządzenie Nr 54/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie powolania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2007/2008.  

Zarządzenie Nr 55/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego. 

Zarządzenie Nr 56/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 57/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 58/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 59/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 60/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:15:42
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:15:42
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP - Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:15:42
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 16:15:42

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 21-40 z 2007 roku

 
Zarządzenie Nr 22/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2007 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
 
 
 
Zarządzenie Nr 25/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.  - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 31/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego części nieruchomości.  - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:14:08
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:14:08
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP - Andżelika Pietrasik 30.10.2012 16:14:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 16:14:08

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 1-20 z 2007 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 8/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 stycznia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 1/06 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
 
Zarządzenie Nr 9/07 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:12:40
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:12:40
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP - Andżelika Piertrasik 30.10.2012 16:12:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 16:12:40

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 61-80 z 2007 roku

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 63/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II Pani Barbarze Jakackiej.

Zarządzenie Nr 64/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 65/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2007 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.

Zarządzenie Nr 66/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 września 2007 roku w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania polegającego na remoncie Miejskiej Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju likwidującego przyczyny zagrożeń oraz złego stanu technicznego budynku.

Zarządzenie Nr 67/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 września 2007 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 68/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2007 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. -Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 69/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 70/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 października 2007 roku w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zadań objętych umowami z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2006. 

Zarządzenie Nr 71/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 73/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 

Zarządzenie Nr 74/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Zarządzenie Nr 75/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 grudnia  2007 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 76/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie zasad przekazywania informacji i dokumentów do publikacji na oficjalnej stronie Gminy Jedlina-Zdrój www.um.jedlina.pl.

Zarządzenie Nr 77/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 grudnia 2007 roku w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzania inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 79/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2008.

Zarządzenie Nr 80/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 26.10.2012 09:06:03
Opublikował Andżelika Sobusiak 26.10.2012 09:06:03
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP - Andżelika Sobusiak 26.10.2012 09:06:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.10.2012 09:06:03

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 09.12.2011 14:06:39
Opublikował Roman Sidor 09.12.2011 14:06:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.12.2011 14:06:39

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Nr 41-60 z 2009 roku

Zarządzenie Nr 42/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Włościańskiej.

Zarządzenie Nr 43/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Miasta.

Zarządzenie Nr 44/2009 Burmistrza Miasta Jedlina–Zdrój z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój.

Zarządzenie nr 45/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.


Zarządzenie nr 46/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 8 czerwca 2009 r. zmieniające Zarządzenie Nr 72/2007 r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 47/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości.


Zarządzenie Nr 48/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej.

Zarządzenie Nr 49/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 51/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.


Zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Zarządzenie Nr 53/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r.  w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 56/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ogłoszenia alarmu p.powodziowego dla miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 57/2009 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 58/2009 Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Zarządzenie Nr 59/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego dla miasta Jedlina - Zdrój.

Zarządzenie nr 60/2009 Burmistrza Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 9 lipca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.

Wprowadził Marta Czarnik 19.05.2010 15:13:00
Opublikował Marta Czarnik 19.05.2010 15:13:00
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 19.05.2010 15:13:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.05.2010 15:13:00

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414126
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl