O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 tekst

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 1-20

Zarządzenie Nr 1/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2002 roku w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadnie nr GMiI /340/24/ZP/2002 pod nazwą: "Obsługa i utrzymanie cmentarza komunalnego w Jedlinie-Zdroju".

Zarządzenie Nr 2/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 grudnia 2002 r.     w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy - Elżbiety Klisz do prowadzenia spraw w imieniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie nr 3/2002  Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Jedlinie Zdroju przy ul. Mickiewicza, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 4/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2002 r.   w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym częśći nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 5/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2002 r.   w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 6/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul Mickiewicza, stanowiącej gminny zsób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 7/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie oddania w najem, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 8/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 9/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do celów oddawania w dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 10/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 11/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 12/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie bezpłatnego obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki.  

Zarządzenie Nr 13/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na 2002 rok.

Zarządzenie Nr 14/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 grudnia 2002 roku  w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina Zdrój na 2002 rok.

Zarządzenie Nr 15/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 grudnia 2002 roku w sprawie składu osobowego i trybu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 16/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 grudnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Włościańskiej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 17/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na 2002 rok.

Zarządzenie Nr 18/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 grudnia 2002 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Piastowskiej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 19/2002 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. 

Zarządzenie Nr 20/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie Zdroju.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 27.11.2013 15:22:57
Opublikował Andżelika Sobusiak 27.11.2013 15:22:57
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 30.07.2014 10:03:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.07.2014 10:03:35

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 101-120

Zarządzenie Nr 101/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 102/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 103/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 104/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wdrożenia systemu zarządzania jakością w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2001.

Zarządzenie Nr 105/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju na zakup okularów korygujących wzrok.

Zarządzenie Nr 106/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2004 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 106/2004

Zarządzenie Nr 107/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie "Regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój".

Zarządzenie Nr 108/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówień publicznych po nazwą: "Udzielam kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego" w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 109/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości, położonych w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 110/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 111/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 112/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.-Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 113/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

Zarządzenie Nr 115/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych.

Zarządzenie Nr 116/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 117/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 118/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 maja 2004 r.  w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 119/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 maja 2004 r.  w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 120/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 maja 2004 r.  w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 27.11.2013 14:34:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 27.11.2013 14:34:11
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 27.11.2013 14:34:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.11.2013 14:34:11

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 21-40

Zarządzenie Nr 21/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 22/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 23/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 24/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia liczby zastępców Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój. 

Zarządzenie Nr 25/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 26/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 27/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości, położonej w Jedlinie Zdroju przy ul. Ogrodowej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 28/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanych, położonych w Jedlinie-Zdroju przy ul Kościelnej i Długiej, stanowiących gminny zasób nieruchomości.- Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 29/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 30/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym nieruchomości, położonej w Jedlinie Zdroju przy ul. Zakopiańskiej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 31/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie Zdroju przy ul. Ogrodowej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.- Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 32/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie Zdroju przy ul. Chojnowskiej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.- Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 33/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania dzierżawę, w trybie bezprzetargowym części nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie Zdroju przy ul. Kłodzkiej, stanowiącej gminny zasób nieruchomości.- Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 34/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powierzenia przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój określonych spraw gminy do prowadzenia w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza.

Zarządzenie Nr 35/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

Zarządzenie Nr 36/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 lutego 2003 r.    w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 r - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 37/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 38/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie zmian w składach Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego zarządzonych na dzień 23 lutego 2003 r.

Zarządzenie Nr 39/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z zachowaniem konkurencji na zadania nr GMiI /340/2/ZP/2003 pod nazwą: "Odwodnienie ul. Barbary i ul. Partyzantów w Jedlinie Zdroju - II Etap".

Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 27.11.2013 13:54:48
Opublikował Andżelika Sobusiak 27.11.2013 13:54:48
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 27.11.2013 13:54:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.11.2013 13:54:48

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 141-160

Zarządzenie Nr 141/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 lipca 2004 r.    w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 142/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 142A/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa licencji, wdrożenie i bieżąca obsługa systemu finansowo-księgowego dla Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój", w trybie przetargu nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 143/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 144/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia polityki szkoleniowej w zakresie zakupu usług szkoleniowych.

Zarządzenie Nr 145/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. 

Zarządzenie Nr 147/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r. 

Zarządzenie Nr 148/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia w życie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.  

Księga Jakości wraz z załącznikami

Księga Jakości 

Załącznik Nr 1 - Wykaz procedur systemowych i operacyjnych procedur pisemnych i ustnych.

Załącznik Nr 2 - Opis wzajemnego oddziaływania między procesami Systemu Zarządzania Jakością w formie mapy procesów.

Załącznik Nr 3 - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Załącznik Nr 4 - Spis wewnętrznych aktów prawnych i instrukcji funkcjonujących w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój bezpośrednio wpływających na jakość.  

Załącznik Nr 5 - Zestawienie formularzy funkcjonujących w Urzędzie.

Załącznik Nr 6 - Zbiór procedur systemowych.

- Nadzór nad dokumentami i zapisami (Ps-01) 

- Nadzór nad wyrobem niezgodnym z wymaganiami (Ps-02)

- Audit wewnętrzny (Ps-03)

- Działania korygujące (Ps-04)

- Działania zapobiegawcze (Ps-05)

Załącznik Nr 7 - Zbiór procedur operacyjnych pisemnych.

- Przygotowanie projektu, uchwalenie i publikacja Uchwały Rady Miasta (Pop-01)

- Przygotowanie projektu i wydanie Zarządzenia Burmistrza Miasta (Pop-02)

- Wydanie decyzji administracyjnej (Pop-03)

- Wydanie zaświadczenia (Pop-04)

- Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (Pop-05)

- Badanie satysfakcji i zadowolenia klienta (Pop-08)

- Zawarcie umowy cywilnoprawnej (Pop-09)

Załącznik Nr 8 - Schemat postępowania przy procedurach ustnych.

Załącznik Nr 9 - Symbole stosowane w procedurach.

Załącznik Nr 10 - Ocena skuteczności auditu i działań korygujących.

Zarządzenie Nr 150/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 września 2004 r. w sprawie oddania w najem w drodze bezprzetargowej części nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 151/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 września 2004 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 152/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 października 2004 r. w sprawi wyznaczenia przewodniczącego i członków komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 153/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 października 2004 r. w sprawie sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotowego.

Zarządzenie Nr 154/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2004 roku w sprawie odstąpienia od wykonania pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 155/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 156/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 października 2004 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 157/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada w sprawie wystąpienia Pana Stanisława Antoniaka zamieszkałego w Jedlinie-Zdroju przy ................. - osoby, która wzniosła garaż na gruncie stanowiącym własność Gminy Jedlina-Zdrój, z żądaniem nabycia własności zajętej działki za wynagrodzeniem.  - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 158/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 r.   

Zarządzenie Nr 159/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 160/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój  z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.10.2013 08:03:39
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.10.2013 08:03:39
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 29.10.2013 08:03:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.10.2013 08:03:39

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 221-240

Zarządzenie Nr 221/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 89/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zasad ogłaszania informacji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych.

Zarządzenie Nr 222/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości.

Zarządzenie Nr 223/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 224/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.  - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 225/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 226/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 227/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 kwietnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 228/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 kwietnia 2006 roku w powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 720.000,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy złotych), z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 w Jedlinie-Zdroju dla potrzeb Szkoły Podstawowej wraz z termomodernizacją".

Zarządzenie Nr 229/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 kwietnia 2006 roku w powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, ujęte w budżecie na 2006 rok.

Zarządzenie Nr 230/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 231/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 232/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 233/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 234/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 235/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.

Zarządzenie Nr 236/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 237/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 maja 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 219/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój  z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 r.

Zarządzenie Nr 238/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 239/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie bezpłatnego obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej.

Zarządzenie Nr 240/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 13.05.2013 09:56:20
Opublikował Andżelika Sobusiak 13.05.2013 09:56:20
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 13.05.2013 09:56:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.05.2013 09:56:20

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 201-220

Zarządzenie Nr 201/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 października 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 145/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 202/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 203/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 204/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie Nr 205/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój na czas "W".

Zarządzenie Nr 206/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania członków Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

Zarządzenie Nr 207/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 208/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa regulującej zasady ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 209/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 grudnia 2005 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie Nr 210/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie Instrukcji dotyczącej zasad sporządzania i publikacji aktów normatywnych.

Zarządzenie Nr 211/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2005 roku zmieniające Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2005 r. 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dotyczących dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 212/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 213/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie powołania  komisji do przejęcia Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 214/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie określenia polityki szkoleniowej w zakresie zakupu usług szkoleniowych.

Zarządzenie Nr 215/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 216/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 217/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju  oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2006.

Zarządzenie Nr 218/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 219/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 stycznia 2006 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 220/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 stycznia 2006 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2006 r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.11.2012 14:16:51
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.11.2012 14:16:51
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 06.11.2012 14:16:51
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.11.2012 14:16:51

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 181-200

Zarządzenie Nr 181/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r. 

Zarządzenie Nr 182/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 lipca 2005 r.  w sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 183/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 lipca 2005 r.  w sprawie powołania  Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 184/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 lipca 2005 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 185/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 sierpnia 2005 r.  w sprawie powołania składu osobowego Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2005/2006.

Zarządzenie Nr 186/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 sierpnia 2005 r.  w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

Zarządzenie Nr 187/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 sierpnia 2005 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 188/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2005 r.  w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 dla potrzeb szkoły podstawowej - Etap I. Modernizacja pokrycia dachowego" realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych  dotyczących dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 190/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 191/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 września 2005r.  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.


Zarządzenie Nr 192/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 września 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr 190/05 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 września 2005 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia Wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 194/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2005 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Treść uzasadnienia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. Uzasadnienie do zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 195/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2005 r. w sprawie upoważnienia  Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a także do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Zarządzenie Nr 196/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 września 2005 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. 

Zarządzenie Nr 197/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 198/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 października 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr 193/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 września 2005 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. 

Zarządzenie Nr 199/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 199/2005

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 199/2005

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 199/2005

Zarządzenie Nr 200/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 października 2005 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.11.2012 14:00:29
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.11.2012 14:00:29
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 06.11.2012 14:00:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.11.2012 14:00:29

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 261-274

 
 
 
 
 
 
 
Zarządzenie Nr 268/06 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
.
 
 
 
 
 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:05:37
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:05:37
Odpowiedzialny za treść A.Lis 30.10.2012 16:05:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 16:05:37

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 241-260

Zarządzenie Nr 241/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające zarządzenie 216/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.

Zarządzenie Nr 242/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości.

 Zarządzenie Nr 243/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 czerwca  2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 244/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca  2006 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 245/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca  2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargowej nieruchomościy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 246/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca  2006 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 247/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca  2006 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu środka trwałego.

Zarządzenie Nr 248/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 249/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym2006/2007.

Zarządzenie Nr 250/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 251/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 252/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2006/2007.

Zarządzenie Nr 253/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 116 376 D, ul. Partyzantów w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 254/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji do ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski żywiołowej powodzi w dniach 7-9 sierpnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 255/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 sierpnia 2006 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Konopnickiej.

Zarządzenie Nr 256/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 257/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2006 r.

Zarządzenie Nr 258/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: "Przystosowanie budynku Gimnazjum przy ul. Poznańskiej 15 w Jedlinie-Zdroju dla potrzeb Miejskiej Szkoły Podstawowej - Etap II - Rozbudowa wraz z nadbudową w centralnej części budynku szkoły", realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego na rok 2006. 

Zarządzenie Nr 259/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 września 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 260/2006 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14  września 2006 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:04:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 16:04:11
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 30.10.2012 16:04:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 16:04:11

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 161-180

Zarządzenie Nr 161/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 grudnia 2004 roku zmieniające Zarządzenie Nr 158/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 162/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 163/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2004 roku w sprawie opracowania informacji z realizacji zadań.

Zarządzenie Nr 164/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie odstąpienia od wykonywania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 165/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2005 r.

Zarządzenie Nr 166/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 stycznia 2005 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2005 r.

Zarządzenie Nr 167/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 168/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 lutego 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 169/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r. 

Zarządzenie Nr 170/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Zarządzenie Nr 171/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 marca 2005 roku w sprawie harmonogramu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2005 r.

Zarządzenie Nr 172/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 173/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 13 kwietnia 2005 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 174/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 175/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2005.

Zarządzenie Nr 176/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 maja 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 177/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2005 r.

Zarządzenie Nr 178/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 czerwca 2005 roku w sprawie określenia Regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 179/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie powołania na stanowisko pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.  

Zarządzenie Nr 180/2005 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i urządzeń cmentarnych w Jedlinie-Zdroju.  

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:56:04
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:56:04
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 30.10.2012 15:56:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 15:56:04

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 121-140

Zarządzenie Nr 121/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 maja 2004 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Pani Violettcie Mikłas.

Zarządzenie Nr 122/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 maja 2004 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju Pani Lidii Podbielskiej.

Zarządzenie Nr 123/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 maja 2004 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Elżbiecie Zapart.

Zarządzenie Nr 124/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 maja 2004 r.  w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r. Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 125/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2004 r.  w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 126/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Mieszkaniowej.

Zarządzenie Nr 127/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 128/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 129/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 130/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 131/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 132/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 133/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2004 r.

Zarządzenie Nr 134/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 135/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 136/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia Polityki Jakości w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 138/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 lipca 2004 r.  w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 139/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie oddania w użyczenie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości.

Zarządzenie Nr 140/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 lipca 2004 r.  w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:44:23
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:44:23
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 30.10.2012 15:44:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 15:44:23

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 81-100

Zarządzenie Nr 81/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Usługa bankowa na udzielenie kredytu długoterminowego".

Zarządzenie Nr 82/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 listopada 2003 r.  w sprawie nadania "Regulaminu pracy komisji przetargowej w zakresie udzielania zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Kredyt długoterminowy złotowy termomodernizacyjny dla zadania przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 84/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze rokowań, nieruchomości, położonych w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 85/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

Zarządzenie Nr 86/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2004.

Zarządzenie Nr 87/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2003 r. 

Zarządzenie Nr 88/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2004.

Zarządzenie Nr 89/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie zasad ogłaszania informacji dotyczących umorzeń zaległości podatkowych.

Zarządzenie Nr 90/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju. 

Zarządzenie Nr 91/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju.   

Zarządzenie Nr 92/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 93/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nominowania członka komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni, oświetlenia i małej architektury ciągu spacerowego Al. Niepodległości - elementu Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu SAPARD. 

Zarządzenie Nr 94/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nominowania członka komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni, oświetlenia i małej architektury ciągu spacerowego Al. Niepodległości - elementu Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu SAPARD. 

Zarządzenie Nr 95/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nominowania członka komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni, oświetlenia i małej architektury ciągu spacerowego Al. Niepodległości - elementu Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu SAPARD. 

Zarządzenie Nr 96/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nominowania członka komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni, oświetlenia i małej architektury ciągu spacerowego Al. Niepodległości - elementu Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu SAPARD.

Zarządzenie Nr 97/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nominowania członka komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Remont nawierzchni, oświetlenia i małej architektury ciągu spacerowego Al. Niepodległości - elementu Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu SAPARD.

Zarządzenie Nr 98/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 99/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 100/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze rokowań nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:40:59
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:40:59
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 30.10.2012 15:40:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 15:40:59

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 61-80

Zarządzenie Nr 61/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum kultury w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 62/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliwa dla sprzętu mechanicznego.

Zarządzenie Nr 63/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 64/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy 2003 r.

Zarządzenie Nr 65/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 lipca 2003 r.    w sprawie zmiany budżetu na 2003 r.

Zarządzenie Nr 66/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 15 lipca 2003 r.    w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i rodzaju odzieży ochronnej niezbędnej przy wykonywaniu pracy na tych stanowiskach oraz wypłaty pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży ochronnej.      

Zarządzenie Nr 67/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.    

Zarządzenie Nr 68/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 69/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 70/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 września 2003 r. w sprawie odstąpienia od prawa wykonania pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 71/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 września 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 72/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 września 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 73/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 września 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 74/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 r.

Zarządzenie Nr 75/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 października 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze rokowań, nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju.

Zarządzenie Nr 76/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 października 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia części nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 77/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 8 października 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.

Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 79/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2003 r. w zmieniające Zarządzenie Nr 74/2003 Burmistrza Miasta z dnia 30 września 2003 r w sprawie zmian budżetu Gminy na 2003 r.

Zarządzenie Nr 80/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2003 r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:39:07
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:39:07
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 30.10.2012 15:39:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 15:39:07

« powrót

Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 41-60

Zarządzenie Nr 41/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 marca 2003 r.   w sprawie powołania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.

Zarządzenie Nr 42/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej do celów zbycia nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości.

Zarządzenie Nr 43/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zagospodarowanie lokali użytkowych stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój.

Zarządzenie Nr 44/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.- Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 45/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 46/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 r. 

Zarządzenie Nr 47/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 marca 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 40/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości.

Zarządzenie Nr 48/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

Zarządzenie Nr 49/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze rokowań, nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju. 

Zarządzenie Nr 50/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 51/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2003.

Zarządzenie Nr 52/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2003.

Zarządzenie Nr 53/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.

Zarządzenie Nr 54/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 27 kwietnia 2003 r. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 55/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 maja 2003 r.    w sprawie obniżenia w drugim przetargu ceny wywoławczej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej nr 81. 

Zarządzenie Nr 56/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 maja 2003 r.    w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 57/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 maja 2003 r.    w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 r. 

Zarządzenie Nr 58/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 maja 2003 r.    w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości. 

Zarządzenie Nr 59/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 maja 2003 r.    w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 7-8 czerwca 2003 r. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.

Zarządzenie Nr 60/2003 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:26:35
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2012 15:26:35
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 30.10.2012 15:26:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 15:26:35

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414133
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl