O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego tekst

Wydanie wypisu i/lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego

 

Miejsce złożenia wniosku
Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien zawierać:
- dokładne określenie adresu nieruchomości,
- numer ewidencyjny nieruchomości.
- numer i nazwę obrębu geodezyjnego
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu z miejscowego planu gospodarowania przestrzennego.
Opłaty skarbowe
1.       Opłata za wypis z planu wynosi 30 zł (do 5 stron) lub 50 zł (powyżej 5 stron),
2.       Opłata za wyrys z planu wynosi 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200 zł.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Brak trybu odwoławczego.
Przydatne druki
1. Wniosek o wypis  i/lub wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dostępny w Biurze Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, oraz na stronie http://www.bip.um.jedlina.pl

 

 

Wprowadził Roman Sidor 02.04.2013 14:48:57
Opublikował Roman Sidor 02.04.2013 14:48:57
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 06.04.2016 08:21:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.04.2016 08:21:08
Zaktualizował Roman Sidor 06.04.2016 08:21:35

« powrót

Wydanie wypisu i/lub wyrysu z Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój

 

Miejsce złożenia wniosku
Wniosek o wydanie wypisu i/lub  wyrysu ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego gminy winien zawierać:
- dokładne określenie adresu nieruchomości
- numer ewidencyjny nieruchomości
- numer i nazwę obrębu geodezyjnego
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
1.     Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jedlina-Zdrój.
Opłaty skarbowe
1.       Opłata za wypis ze studium wynosi 30 zł (do 5 stron) lub 50 zł (powyżej 5 stron),
2.       Opłata za wyrys ze studium wynosi 20 zł za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, jednak nie więcej niż 200 zł.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
Podstawowe akty prawne

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.);

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Brak trybu odwoławczego.
Przydatne druki
1. Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jedlina-Zdrój, dostępny w Biurze Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, oraz na stronie http://www.bip.um.jedlina.pl

 

 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie wypisu i/lub wyrysu ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jedlina-Zdrój

 

Wprowadził Roman Sidor 02.04.2013 14:48:27
Opublikował Roman Sidor 02.04.2013 14:48:27
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 06.04.2016 08:18:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.04.2016 08:18:17
Zaktualizował Roman Sidor 06.04.2016 08:19:21

« powrót

Wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości

 

Miejsce złożenia wniosku

Po wpłynięciu do tutejszego Urzędu kompletnego wniosku opinia w sprawie podziału nieruchomości wyrażana jest w formie postanowienia.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości powinien zawierać:

 1.       Opis i położenie nieruchomości,

2.       Granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi należy przedstawić na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000,

3.       2. Oznaczenie nieruchomości sąsiednich,

4.       3. Granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu, zaznaczone kolorem czerwonym,

5.       3. Linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany podział powoduje również podział tego budynku.

 4.W przypadku wydzielania nieruchomości pod zabudowę wniosek winien zawierać charakterystykę przewidywanej inwestycji, obejmującą określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz zabudowy, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawioną w formie opisowej i graficznej.
Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości.
Opłaty
Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy załatwiane na podstawie przepisów o gospodarce nieruchomościami.
Termin załatwienia sprawy
Niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego miesiąca.
Podstawowe akty prawne

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.),

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268 poz. 2663),

3.     Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.),

4.     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 t.j.),

5.     Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).
Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, Biuro Obsługi Klienta - Kancelaria ogólna, pokój nr 4.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój, pokój nr 5.
Sposób przyjmowania i załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Na wydane postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
Przydatne druki
1. Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości, dostępny w Biurze Obsługi Klienta – Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, oraz na stronie http://www.bip.um.jedlina.pl
 

Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie opinii w sprawie podziału nieruchomości

Wprowadził Roman Sidor 02.04.2013 14:47:33
Opublikował Roman Sidor 02.04.2013 14:47:33
Odpowiedzialny za treść M. Oniszko-Kielar 06.04.2016 08:14:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.04.2016 08:14:46
Zaktualizował Roman Sidor 06.04.2016 08:17:42

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1327427
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl