O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do Sejmu i Senatu 2015 tekst
Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:15:41
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:15:41
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:27:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.07.2015 09:27:10
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:28:15

« powrót

Uchwały, informacje i komunikaty PKW

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE
Linki do multimedialnych komunikatów Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 - Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

Dodatkowo przekazuję bezpośredni link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo: https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

 

 

KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Wałbrzychu z dnia 7 września 2015 r.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:16:07
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:16:07
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 08.10.2015 11:39:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.10.2015 11:39:00
Zaktualizował Roman Sidor 08.10.2015 11:41:03

« powrót

Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie Nr 59/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 67/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 22 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 71/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój do składu obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Jedlina-Zdrój dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Jedlinie-Zdroju w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Zarządzenie Nr 74/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14 października 2015 r. o składzie obwodowych komisji wyborczych.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:16:37
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:16:37
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 23.10.2015 14:22:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.10.2015 14:22:26
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 23.10.2015 14:26:14

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414128
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl