O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Władze Miasta tekst

Władze Miasta

Leszek Orpel
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój

Ur. 1957 r. Żona Małgorzata zajmuje się działalnością ubezpieczeniową, troje dzieci: Natalia, Katarzyna, Kamil. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie i studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1998 do 2002 starosta powiatu wałbrzyskiego. W 2002 ponownie wybrany na stanowisko Burmistrza miasta Jedlina Zdrój

 

Romuald Wysocki
Zastępca Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Urodzony w 1959r. w Chojnowie.
Żona Jolanta, dwóch synów: Igor i Przemysław
Absolwent Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej
Od 1985 roku zatrudniony w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu. Związany z samorządem od 2002 roku, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Miasta Jedlina-Zdrój przez trzy kolejne kadencje.
Od 2 marca 2015r. powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Miasta Jedliny-Zdroju.Iwona Kupiec-Darmetko
Sekretarz Miasta Jedlina-Zdrój

Ur. 26.12.1974r.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego na kierunku finanse i rachunkowość. Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu administracji i gospodarki samorządowej.
Od 1995r. zatrudniona w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
Zamężna, jedno dziecko.
Marzena Wróbel
Skarbnik Miasta Jedlina-Zdrój

Na sesji Rady Miasta Jedlina-Zdrój w dniu 28 lutego 2007 r. powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Jedlina-Zdrój. Ukończyła studia wyższe o kierunku – finanse i rachunkowość. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa podatkowego. Ponad 10 lat zajmowała stanowisko Głównego Księgowego w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Mieszkanka Jedliny - Zdroju. Zamężna, jedno dziecko.

Wprowadził Roman Sidor 13.09.2012 14:49:21
Opublikował Roman Sidor 13.09.2012 14:49:21
Odpowiedzialny za treść UM Jedlina-Zdrój 03.03.2015 13:44:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.03.2015 13:44:57
Zaktualizował Anita Lis 03.03.2015 13:51:17

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414144
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl