O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2018 tekst
Wprowadził Administrator 03.04.2018 16:42:52
Opublikował Administrator 03.04.2018 16:42:52
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.04.2018 16:44:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.04.2018 16:44:27
Zaktualizował Administrator 03.04.2018 16:44:33

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2018r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/226/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XXXVIII/227/2018 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXVIII/228/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXXVIII/197/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2010r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, wskazania źródeł dochodów na tych rachunkach, ich  przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania.

UCHWAŁA NR XXXVIII/229/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia opłat, bonifikat i stawek procentowych z tytułu sprzedaży nieruchomości lub ustanowienia prawa użytkowania wieczystego oraz stawek procentowych opłat adiacenckich.

UCHWAŁA NR XXXVIII/230/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jedlinie-Zdroju.

UCHWAŁA NR XXXVIII/231/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2018-2022.

UCHWAŁA NR XXXVIII/232/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

UCHWAŁA NR XXXVIII/233/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/201/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XXXVIII/234/18 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla działek nr 174 i 190 obręb Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.03.2018 08:03:16
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.03.2018 08:03:16
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 06.03.2018 08:03:24
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.03.2018 08:03:24
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 06.03.2018 08:08:00

« powrót

Wprowadził Administrator 05.02.2018 09:01:15
Opublikował Administrator 05.02.2018 09:01:15
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.02.2018 08:55:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.02.2018 08:55:17

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431185
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl