O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2017 tekst
Wprowadził Administrator 04.01.2018 15:26:58
Opublikował Administrator 04.01.2018 15:26:58
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.01.2018 15:27:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.01.2018 15:27:05
Zaktualizował Administrator 04.01.2018 15:27:14

« powrót

Wprowadził Administrator 05.12.2017 14:38:03
Opublikował Administrator 05.12.2017 14:38:03
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.03.2018 08:01:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2018 08:01:30
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 05.03.2018 08:05:16

« powrót

Wprowadził Administrator 15.11.2017 08:56:42
Opublikował Administrator 15.11.2017 08:56:42
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 15.11.2017 08:45:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.11.2017 08:45:29

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXIII z dnia 26 października 2017r.

UCHWAŁA NR XXXIII/191/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXIII/192/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIII/193/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXXIII/194/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIII/195/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XI/59/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r.w sprawie stawek opłaty targowej

UCHWAŁA NR XXXIII/196/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/63/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015 r.w sprawie ustalenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych w Gminie Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXIII/197/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXIII/198/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.
 

Wprowadził Administrator 31.10.2017 10:54:17
Opublikował Administrator 31.10.2017 10:54:17
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 31.10.2017 10:37:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.10.2017 10:37:57

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXII z dnia 28 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/183/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXII/184/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXII/185/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. zmieniająca  uchwałę Nr XII/62/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r.w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXXII/186/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR XXXII/187/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Miejskiej Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Jedlinie-
Zdroju.

UCHWAŁA NR XXXII/188/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki bankowej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

UCHWAŁA NR XXXII/189/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przystapienia do prac nad strategią rozwoju społeczno - gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"

UCHWAŁA NR XXXII/190/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z urządzeń siłowni terenowych zlokalizowanych na terenach
stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój

Wprowadził Administrator 03.10.2017 08:17:47
Opublikował Administrator 03.10.2017 08:17:47
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.10.2017 08:18:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.10.2017 08:18:00
Zaktualizował Administrator 03.10.2017 08:18:02

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXI z dnia 30 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/177/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXXI/178/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXI/179/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie niskiej emisji w mieście Jedlina-Zdrój. Zmiana sposobu ogrzewania - wymiana pieców”.

UCHWAŁA NR XXXI/180/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/174/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 czerwca 2017r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół,przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli,prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

UCHWAŁA NR XXXI/181/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochodody budżetu Gminy Jedlina-Zdrój instrumentem płatniczym.

UCHWAŁA NR XXXI/182/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlina-Zdrój

Wprowadził Administrator 31.08.2017 14:30:20
Opublikował Administrator 31.08.2017 14:30:20
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 31.08.2017 14:24:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.08.2017 14:24:32

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXX z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/171/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXX/172/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXX/173/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/32/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXX/174/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 czerwca 2017 r. W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół,przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli,prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

UCHWAŁA NR XXX/175/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-
Zdrój za 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXX/176/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2016 rok.
 

 

Wprowadził Administrator 03.07.2017 15:38:03
Opublikował Administrator 03.07.2017 15:38:03
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.07.2017 15:33:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.07.2017 15:33:02

« powrót

Wprowadził Administrator 20.06.2017 15:02:35
Opublikował Administrator 20.06.2017 15:02:35
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 20.06.2017 15:13:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.06.2017 15:13:03
Zaktualizował Administrator 20.06.2017 15:13:24

« powrót

Wprowadził Administrator 06.06.2017 08:56:53
Opublikował Administrator 06.06.2017 08:56:53
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.06.2017 08:53:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.06.2017 08:53:46

« powrót

Wprowadził Administrator 04.05.2017 08:07:07
Opublikował Administrator 04.05.2017 08:07:07
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.05.2017 08:03:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.05.2017 08:03:50

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXVI z dnia 30 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVI/150/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/151/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVI/152/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego

UCHWAŁA NR XXVI/153/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXVI/154/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jedlina-Zdrój do nowego ustroju

szkolnego.

UCHWAŁA NR XXVI/155/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do oddziałów przedszkolnych przy szkole

podstawowej, do klas pierwszych szkoły podstawowej dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXVI/156/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności

zwierząt na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w 2017 roku"

UCHWAŁA NR XXVI/157/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

UCHWAŁA NR XXVI/158/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/33/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXVI/159/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie

przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXVI/160/17 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 marca 2017 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/144/17 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie

określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina-Zdrój

Wprowadził Administrator 05.04.2017 15:01:18
Opublikował Administrator 05.04.2017 15:01:18
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.04.2017 15:13:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.04.2017 15:13:20
Zaktualizował Administrator 05.04.2017 15:16:35

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXV z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXV.140.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.141.17 z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój


Uchwała Nr XXV.142.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jedlina-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.


Uchwała Nr XXV.143.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 r. - w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2015-2032"


Uchwała Nr XXV.144.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina-Zdrój


Uchwała Nr XXV.145.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.146.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.147.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.148.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.149.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.
 

Wprowadził Administrator 09.02.2017 11:33:08
Opublikował Administrator 09.02.2017 11:33:08
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 09.02.2017 11:33:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.02.2017 11:33:31
Zaktualizował Administrator 09.02.2017 11:33:55

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414143
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl