O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2017 tekst

Sesja Rady Miasta Nr XXV z dnia 2 lutego 2017 r.

Uchwała Nr XXV.140.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.141.17 z dnia 2 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój


Uchwała Nr XXV.142.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Jedlina-Zdrój do nowego ustroju szkolnego.


Uchwała Nr XXV.143.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/76/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2015 r. - w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina-Zdrój na lata 2015-2032"


Uchwała Nr XXV.144.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój dla przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina-Zdrój


Uchwała Nr XXV.145.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.146.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.147.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.148.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.


Uchwała Nr XXV.149.17 z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2017 rok.
 

Wprowadził Administrator 09.02.2017 11:33:08
Opublikował Administrator 09.02.2017 11:33:08
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 09.02.2017 11:33:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.02.2017 11:33:31
Zaktualizował Administrator 09.02.2017 11:33:55

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1129621
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl