O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2016 tekst
Wprowadził Administrator 03.01.2017 09:43:57
Opublikował Administrator 03.01.2017 09:43:57
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.01.2017 12:55:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.01.2017 12:55:43
Zaktualizował Root 04.01.2017 12:58:16

« powrót

Wprowadził Administrator 05.12.2016 09:30:31
Opublikował Administrator 05.12.2016 09:30:31
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.12.2016 09:24:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.12.2016 09:24:09

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXII z dnia 9 listopada 2016 r.

Uchwała nr XXII.122.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.

Uchwała nr XXII.123.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Uchwała nr XXII.124.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój

Uchwała nr XXII.125.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XXII.126.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/117/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 października 2012 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.

Uchwała nr XXII.127.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Walim

Uchwała nr XXII.128.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Uchwała nr XXII.129.16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/108/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

 

Wprowadził Administrator 15.11.2016 09:49:19
Opublikował Administrator 15.11.2016 09:49:19
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 15.11.2016 09:34:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.11.2016 09:34:55

« powrót

Wprowadził Administrator 04.10.2016 16:41:01
Opublikował Administrator 04.10.2016 16:41:01
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.10.2016 16:38:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.10.2016 16:38:45

« powrót

Wprowadził Administrator 31.08.2016 11:38:12
Opublikował Administrator 31.08.2016 11:38:12
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 31.08.2016 11:33:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.08.2016 11:33:43

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XIX z dnia 30 czerwca 2016r.

UCHWAŁA NR XIX/104/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIX/105/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XIX/106/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/201/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

UCHWAŁA NR XIX/107/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XIX/108/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XIX/109/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XIX/110/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości

UCHWAŁA NR XIX/111/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/99/16 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-
Zdrój

Wprowadził Administrator 01.07.2016 10:27:42
Opublikował Administrator 01.07.2016 10:27:42
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 01.07.2016 10:27:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.07.2016 10:27:48
Zaktualizował Administrator 01.07.2016 10:37:16

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XVIII z dnia 1 czerwca 2016r.

UCHWAŁA NR XVIII/94/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/95/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XVIII/96/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XVIII/97/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2022

UCHWAŁA NR XVIII/98/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XVIII/99/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XVIII/100/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/101/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/102/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2015 rok

UCHWAŁA NR XVIII/103/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


 

Wprowadził Roman Sidor 06.06.2016 13:49:26
Opublikował Roman Sidor 06.06.2016 13:49:26
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.06.2016 13:49:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.06.2016 13:49:32
Zaktualizował Roman Sidor 06.06.2016 13:54:25

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.05.2016 09:03:35
Opublikował Roman Sidor 06.05.2016 09:03:35
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.05.2016 09:00:06
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.05.2016 09:00:06

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 04.04.2016 13:23:17
Opublikował Roman Sidor 04.04.2016 13:23:17
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.04.2016 13:23:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.04.2016 13:23:23
Zaktualizował Roman Sidor 04.04.2016 13:27:05

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 26.02.2016 09:15:55
Opublikował Roman Sidor 26.02.2016 09:15:55
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 21.03.2016 13:02:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2016 13:02:18
Zaktualizował Roman Sidor 21.03.2016 13:04:44

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XIV z dnia 28 stycznia 2016r.

UCHWAŁA NR XIV/77/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/78/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XIV/79/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/80/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/81/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/82/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/83/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XIV/84/16 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój

Wprowadził Roman Sidor 03.02.2016 07:40:54
Opublikował Roman Sidor 03.02.2016 07:40:54
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.02.2016 07:51:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.02.2016 07:51:10
Zaktualizował Roman Sidor 03.02.2016 07:53:40

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414129
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl