O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2015 tekst
Wprowadził Roman Sidor 05.01.2016 08:14:18
Opublikował Roman Sidor 05.01.2016 08:14:18
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.01.2016 08:14:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.01.2016 08:14:22
Zaktualizował Roman Sidor 05.01.2016 08:19:16

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XII z dnia 26 listopada 2015r.

UCHWAŁA NR XII/60/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

UCHWAŁA NR XII/61/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XII/62/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XII/63/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych w Gminie Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XII/64/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/56/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XII/65/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XII/66/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny i leśny

UCHWAŁA NR XII/67/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XII/68/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XII/69/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

 

Wprowadził Roman Sidor 01.12.2015 14:26:21
Opublikował Roman Sidor 01.12.2015 14:26:21
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 02.12.2015 11:10:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2015 11:10:05
Zaktualizował Roman Sidor 02.12.2015 11:14:37

« powrót

Wprowadził Anita Lis 05.11.2015 09:04:05
Opublikował Anita Lis 05.11.2015 09:04:05
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 05.11.2015 08:48:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.11.2015 08:48:58

« powrót

Wprowadził Anita Lis 02.10.2015 09:28:44
Opublikował Anita Lis 02.10.2015 09:28:44
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 02.10.2015 09:02:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.10.2015 09:02:30

« powrót

Wprowadził Anita Lis 03.09.2015 08:55:16
Opublikował Anita Lis 03.09.2015 08:55:16
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 03.09.2015 08:47:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.09.2015 08:47:12

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr VIII z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/38/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/39/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR VIII/40/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlina - Zdrój do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” w okresie programowania 2014 – 2020

UCHWAŁA NR VIII/41/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR VIII/42/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu korzystania z przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

UCHWAŁA NR VIII/43/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2014 rok

UCHWAŁA NR VIII/45/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2014 rok

UCHWAŁA NR VIII/46/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2014 rok

Wprowadził Roman Sidor 02.07.2015 09:22:23
Opublikował Roman Sidor 02.07.2015 09:22:23
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 02.07.2015 09:23:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.07.2015 09:23:45
Zaktualizował Roman Sidor 02.07.2015 09:27:16

« powrót

Wprowadził Anita Lis 08.06.2015 13:41:58
Opublikował Anita Lis 08.06.2015 13:41:58
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 08.06.2015 13:28:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.06.2015 13:28:35

« powrót

Wprowadził Anita Lis 04.05.2015 14:03:58
Opublikował Anita Lis 04.05.2015 14:03:58
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 04.05.2015 13:33:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.05.2015 13:33:44

« powrót

Wprowadził Anita Lis 03.04.2015 10:08:41
Opublikował Anita Lis 03.04.2015 10:08:41
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 03.04.2015 09:29:58
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.04.2015 09:29:58

« powrót

Wprowadził Anita Lis 06.03.2015 08:36:22
Opublikował Anita Lis 06.03.2015 08:36:22
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 06.03.2015 08:25:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.03.2015 08:25:46

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr III z dnia 29 stycznia 2015r.

Uchwała Nr III/13/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zmiany budżetu gminy Jedlina-Zdrój na 2015 rok

Uchwała Nr III/14/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

Uchwała Nr III/15/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jedlina-Zdrój a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Uchwała Nr III/16/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.

Uchwała Nr III/17/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

Uchwała Nr III/18/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

Uchwała Nr III/19/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

Uchwała Nr III/20/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

Uchwałą Nr III/21/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

Uchwała Nr III/22/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2015 rok.

Wprowadził Anita Lis 02.02.2015 13:03:43
Opublikował Anita Lis 02.02.2015 13:03:43
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 02.02.2015 12:19:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.02.2015 12:19:13

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431184
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl