O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2014 tekst
Wprowadził Anita Lis 05.01.2015 12:34:30
Opublikował Anita Lis 05.01.2015 12:34:30
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 05.01.2015 12:13:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.01.2015 12:13:09

« powrót

Wprowadził Anita Lis 05.12.2014 12:01:15
Opublikował Anita Lis 05.12.2014 12:01:15
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 05.12.2014 11:42:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.12.2014 11:42:02

« powrót

Wprowadził Anita Lis 13.11.2014 10:37:28
Opublikował Anita Lis 13.11.2014 10:37:28
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 13.11.2014 10:37:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.11.2014 10:37:46
Zaktualizował Anita Lis 13.11.2014 10:38:07

« powrót

Wprowadził Anita Lis 05.11.2014 10:44:08
Opublikował Anita Lis 05.11.2014 10:44:08
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 05.11.2014 09:33:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.11.2014 09:33:56

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXVII z dnia 30 września 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/226/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/227/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVII/228/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/210/14 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXXVII/229/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie regulaminu porządkowego określającego sposób korzystania z parku Północnego.

UCHWAŁA NR XXXVII/230/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie regulaminu porządkowego określającego sposób korzystania z Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego.

UCHWAŁA NR XXXVII/231/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXVII/232/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/204/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu.

UCHWAŁA NR XXXVII/233/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina – Zdrój.

Wprowadził Roman Sidor 06.10.2014 09:27:07
Opublikował Roman Sidor 06.10.2014 09:27:07
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 06.10.2014 09:20:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.10.2014 09:20:50

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.10.2014 09:20:39
Opublikował Roman Sidor 06.10.2014 09:20:39
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 06.10.2014 09:15:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.10.2014 09:15:56

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXV z dnia 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXV/215/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/131/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

UCHWAŁA NR XXXV/216/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu

UCHWAŁA NR XXXV/217/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/218/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXV/219/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXV/220/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju za 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/221/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój za 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/222/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2013 rok.

Wprowadził Roman Sidor 02.07.2014 08:52:06
Opublikował Roman Sidor 02.07.2014 08:52:06
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 02.07.2014 08:52:06
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.07.2014 08:52:06

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXIV z dnia 29 maja 2014r.

UCHWAŁA NR XXXIV/208/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXIV/209/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIV/210/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

UCHWAŁA NR XXXIV/211/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina – Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXIV/212/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

UCHWAŁA NR XXXIV/213/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXIV/214/14 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 29 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

Wprowadził Roman Sidor 09.06.2014 11:30:38
Opublikował Roman Sidor 09.06.2014 11:30:38
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 09.06.2014 11:30:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.06.2014 11:30:38

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 09.04.2014 10:15:27
Opublikował Roman Sidor 09.04.2014 10:15:27
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 09.04.2014 10:15:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.04.2014 10:15:27
Zaktualizował Roman Sidor 09.06.2014 11:34:03

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.02.2014 08:51:20
Opublikował Roman Sidor 06.02.2014 08:51:20
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 06.02.2014 08:51:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.02.2014 08:51:20

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414124
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl