O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2013 tekst
Wprowadził Roman Sidor 02.01.2014 11:53:02
Opublikował Roman Sidor 02.01.2014 11:53:02
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 02.01.2014 11:53:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.01.2014 11:53:02

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.12.2013 08:39:59
Opublikował Roman Sidor 06.12.2013 08:39:59
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta 06.12.2013 08:39:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.12.2013 08:39:59

« powrót

Wprowadził Magdalena Wójcikiewicz 31.10.2013 15:14:10
Opublikował Magdalena Wójcikiewicz 31.10.2013 15:14:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.10.2013 15:14:10

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 03.10.2013 14:32:29
Opublikował Andżelika Sobusiak 03.10.2013 14:32:29
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.10.2013 14:32:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.10.2013 14:32:29

« powrót

Wprowadził Sergiusz Zając 08.07.2013 07:49:20
Opublikował Sergiusz Zając 08.07.2013 07:49:20
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 08.07.2013 07:49:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.07.2013 07:49:20

« powrót

Wprowadził Sergiusz Zając 04.06.2013 10:05:10
Opublikował Sergiusz Zając 04.06.2013 10:05:10
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.06.2013 10:05:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.06.2013 10:05:10

« powrót

Wprowadził Sergiusz Zając 29.04.2013 13:27:31
Opublikował Sergiusz Zając 29.04.2013 13:27:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.04.2013 13:27:31

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXIV z dnia 7 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/161/13  RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ  z dnia 7 marca 2013 r.  w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIV/162/13  RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ  z dnia 7 marca 2013 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXIV/163/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/145/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty i określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXIV/164/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXII/147/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXIV/165/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w 2013 roku".

UCHWAŁA NR XXIV/166/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Jedlinie-Zdroju.

UCHWAŁA NR XXIV/167/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu.

UCHWAŁA NR XXIV/168/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 7 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII/149/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 16.04.2013 07:49:05
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 16.04.2013 07:49:05
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 16.04.2013 07:49:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.04.2013 07:49:05

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXIII z dnia 17 stycznia 2013r.

UCHWAŁA NR XXIII/152/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę Rady Miasta Jedlina-Zdrój Nr XX/120/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/92/12 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położnych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

UCHWAŁA NR XXIII/153/12 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXIII/154/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/155/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/156/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/157/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/158/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXIII/159/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej,zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

UCHWAŁA NR XXIII/160/13 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

Wprowadził Roman Sidor 12.03.2013 14:33:18
Opublikował Roman Sidor 12.03.2013 14:33:18
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta 12.03.2013 14:33:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.03.2013 14:33:18

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414145
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl