O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2011 tekst
Wprowadził Rafał Gumułka 16.08.2012 14:50:57
Opublikował Rafał Gumułka 16.08.2012 14:50:57
Odpowiedzialny za treść K.Szemiel 16.08.2012 14:50:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.08.2012 14:50:57

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 05.01.2012 10:28:50
Opublikował Roman Sidor 05.01.2012 10:28:50
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta Jedlina-Zdrój 05.01.2012 10:28:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.01.2012 10:28:50

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.12.2011 10:49:12
Opublikował Roman Sidor 06.12.2011 10:49:12
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 04.11.2015 07:50:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.11.2015 07:50:38
Zaktualizował Roman Sidor 04.11.2015 07:52:30

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.12.2011 10:46:34
Opublikował Roman Sidor 06.12.2011 10:46:34
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 06.12.2011 10:46:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.12.2011 10:46:34

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 30.09.2011 08:21:54
Opublikował Roman Sidor 30.09.2011 08:21:54
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 30.09.2011 08:21:54
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2011 08:21:54

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 12.07.2011 11:45:46
Opublikował Marta Czarnik 12.07.2011 11:45:46
Odpowiedzialny za treść Joanna Kałmuczak 12.07.2011 11:45:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.07.2011 11:45:46

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.07.2011 13:49:27
Opublikował Roman Sidor 06.07.2011 13:49:27
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 06.07.2011 13:49:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.07.2011 13:49:27

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 25.05.2011 08:32:31
Opublikował Roman Sidor 25.05.2011 08:32:31
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 25.05.2011 08:32:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.05.2011 08:32:31

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 12.04.2011 13:43:55
Opublikował Roman Sidor 12.04.2011 13:43:55
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 12.04.2011 13:43:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.04.2011 13:43:55

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr. IV z dnia 25 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/16/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/17/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR IV/18/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/206/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR IV/19/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu pn." Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla województwa dolnośląskiego.

UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/21/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/22/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IV/23/11 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2011 rok.

Wprowadził Roman Sidor 01.02.2011 09:39:31
Opublikował Roman Sidor 01.02.2011 09:39:31
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 01.02.2011 09:39:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.02.2011 09:39:31

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414135
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl