O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2010 tekst

Sesja Rady Miasta Nr. XXXIX z dnia 10 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/205/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/206/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/207/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XXXIX/208/2010 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXIX/209/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2010-2013

UCHWAŁA NR XXXIX/210/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XXXIX/211/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

UCHWAŁA NR XXXIX/212/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/195/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w obrębie ulic Moniuszki, Zakopiańskiej i Dolnej w Jedlinie-Zdroju.”

UCHWAŁA NR XXXIX/213/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/189/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój

Wprowadził Radosław Łysień 03.09.2012 08:40:47
Opublikował Radosław Łysień 03.09.2012 08:40:47
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.09.2012 08:40:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.09.2012 08:40:47

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr. III z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/8/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Gospodarczych Rady Miasta Jedlina - Zdrój.

 

UCHWAŁA NR III/9/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Jedlina - Zdrój.

 

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

 

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.

 

UCHWAŁA NR III/12/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/189/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój

 

UCHWAŁA NR III/13/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.

 

UCHWAŁA NR III/14/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.

 

UCHWAŁA NR III/15/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2011 rok.

Wprowadził Roman Sidor 24.02.2011 13:42:02
Opublikował Roman Sidor 24.02.2011 13:42:02
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 24.02.2011 13:42:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.02.2011 13:42:02

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 16.12.2010 13:54:15
Opublikował Roman Sidor 16.12.2010 13:54:15
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 16.12.2010 13:54:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.12.2010 13:54:15

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXVIII z dnia 23 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/193/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXVIII/194/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu

UCHWAŁA NR XXXVIII/195/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn." Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w obrębie ulic Moniuszki, Zakopiańskiej i Dolnej w Jedlinie-Zdroju".

UCHWAŁA NR XXXVIII/196/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXVIII/197/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, wskazania źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania.

UCHWAŁA NR XXXVIII/198/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/189/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/199/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 3360 D położoną na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.

UCHWAŁA NR XXXVIII/200/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

UCHWAŁA NR XXXVIII/201/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Jedlina-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVIII/202/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

UCHWAŁA NR XXXVIII/203/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

UCHWAŁA NR XXXVIII/204/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu 

 

 

 

 

 

Wprowadził Roman Sidor 01.10.2010 14:50:53
Opublikował Roman Sidor 01.10.2010 14:50:53
Odpowiedzialny za treść K.Szemiel 01.10.2010 14:50:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.10.2010 14:50:53

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXVII z dnia 30 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr XXXVII/187/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.

 

 

Uchwała Nr XXXVII/188/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 

 

Uchwała Nr XXXVII/189/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.

 

 

Uchwała Nr XXXVII/190/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.

 

 

Uchwała Nr XXXVII/191/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlina-Zdrój lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 

 

Uchwała Nr XXXVII/192/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Radosław Łysień 08.07.2010 09:35:23
Opublikował Radosław Łysień 08.07.2010 09:35:23
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 08.07.2010 09:35:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.07.2010 09:35:23

« powrót

Wprowadził Krystyna Szemiel 01.06.2010 14:15:18
Opublikował Krystyna Szemiel 01.06.2010 14:15:18
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 01.06.2010 14:15:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.06.2010 14:15:18

« powrót

Wprowadził Krystyna Szemiel 10.05.2010 09:45:06
Opublikował Krystyna Szemiel 10.05.2010 09:45:06
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 10.05.2010 09:45:06
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.05.2010 09:45:06

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 31.03.2010 15:33:03
Opublikował Marta Czarnik 31.03.2010 15:33:03
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 31.03.2010 15:33:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.03.2010 15:33:03

« powrót

Wprowadził Krystyna Szemiel 29.03.2010 09:20:41
Opublikował Krystyna Szemiel 29.03.2010 09:20:41
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 29.03.2010 09:20:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.03.2010 09:20:41

« powrót

Sesja Rady Miasta Nr XXXII z dnia 25.02.2010

UCHWAŁA NR XXXII/171/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2010 rok

 

 

UCHWAŁA NR XXXII/172/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2010 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/74/08 z dnia 15 lutego 2008r. Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu 2003/PL/16/P/PE/041 „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 

UCHWAŁA NR XXXII/173/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2010 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXII/174/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2010 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXII/175/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2010 rok.

 

UCHWAŁA NR XXXII/176/10 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2010 rok.

 

Wprowadził Krystyna Szemiel 08.03.2010 13:35:14
Opublikował Krystyna Szemiel 08.03.2010 13:35:14
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 08.03.2010 13:35:14
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.03.2010 13:35:14

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414134
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl