O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2009 tekst

Sesja Nr XXXI z dnia 30 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/165/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina – Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXI/166/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Uchwała Nr XXXI/168/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Jedlina-Zdrój do realizacji projektu w ramach 3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Uchwała Nr XXXI/169/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej proponowanego nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Sudety Wałbrzysko – Kamieniogórskie”.

Uchwała Nr XXXI/170/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Gminy Jedlina- Zdrój na 2010 rok.

Wprowadził Marta Czarnik 13.01.2010 14:58:08
Opublikował Marta Czarnik 13.01.2010 14:58:08
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 13.01.2010 14:58:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.01.2010 14:58:08

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 02.12.2009 08:49:26
Opublikował Marta Czarnik 02.12.2009 08:49:26
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 02.12.2009 08:49:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2009 08:49:26

« powrót

Sesja Nr XXIX z dnia 29 października 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/153/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku zmieniająca Uchwałę XIX/106/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

 Uchwała Nr XXIX/154/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/155/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXIX/156/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXIX/157/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXIX/158/09 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 29 października 2009 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Marta Czarnik 06.11.2009 10:30:16
Opublikował Marta Czarnik 06.11.2009 10:30:16
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.11.2009 10:30:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.11.2009 10:30:16

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 05.10.2009 15:16:23
Opublikował Marta Czarnik 05.10.2009 15:16:23
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.10.2009 15:16:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.10.2009 15:16:23

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 29.06.2009 11:47:16
Opublikował Marta Czarnik 29.06.2009 11:47:16
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 29.06.2009 11:47:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.06.2009 11:47:16

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 04.06.2009 09:38:01
Opublikował Marta Czarnik 04.06.2009 09:38:01
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.06.2009 09:38:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.06.2009 09:38:01

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 22.04.2009 07:42:00
Opublikował Andżelika Sobusiak 22.04.2009 07:42:00
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 22.04.2009 07:42:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.04.2009 07:42:00

« powrót

Sesja Nr XXIV z dnia 26 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXIV/130/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIV/131/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXI/117/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XXIV/132/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXIV/133/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.

Uchwała Nr XXIV/134/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jedlina-Zdrój na lata 2009-2017.

Uchwała Nr XXIV/135/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jedlina-Zdrój na lata 2009-2017.

Uchwała Nr XXIV/136/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu. 

Uchwała Nr XXIV/137/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój.

Uchwała Nr XXIV/138/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIV/139/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIV/140/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.

Uchwała Nr XXIV/141/09 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 11.03.2009 09:29:10
Opublikował Andżelika Sobusiak 11.03.2009 09:29:10
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 11.03.2009 09:29:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.03.2009 09:29:10

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1302159
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl