O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2008 tekst

Sesja Nr XXIII z dnia 30 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/125/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój  z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.

Uchwała Nr XXIII/126/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku
zmieniająca Uchwałę XIX/106/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Uchwała Nr XXIII/127/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
 

 • Załącznik Nr 1 i 2 do Uchwały XXIII/127/08.
 • Załącznik Nr 3 do Uchwały XXIII/127/08.

  Uchwała Nr XXIII/128/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku
  w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
   

  Uchwała Nr XXIII/129/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2008 roku
  w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.

 • Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.03.2009 08:49:53
  Opublikował Andżelika Sobusiak 18.03.2009 08:49:53
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 18.03.2009 08:49:53
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.03.2009 08:49:53

  « powrót

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 01.12.2008 14:16:39
  Opublikował Andżelika Sobusiak 01.12.2008 14:16:39
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 01.12.2008 14:16:39
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.12.2008 14:16:39

  « powrót

  Sesja Nr XXI z dnia 30 października 2008 r.

  Uchwała Nr XXI/115/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.

  Uchwała Nr XXI/116/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.

  Uchwała Nr XXI/117/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej.

  Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.

  Uchwała Nr XXI/119/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 

  Uchwała Nr XXI/120/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

  Uchwała Nr XXI/121/2008 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/146/05 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój. 

  Uchwała Nr XXI/122/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. 

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 05.11.2008 15:16:39
  Opublikował Andżelika Sobusiak 05.11.2008 15:16:39
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.11.2008 15:16:39
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.11.2008 15:16:39

  « powrót

  Sesja Nr XX z dnia 30 września 2008 r.

  Uchwała Nr XX/108/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.

  Uchwała XX/109/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008 roku zmieniająca Uchwałę Nr XII/62/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.

  Uchwała Nr XX/110/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie uznania skargi Stowarzyszenia Federacji Zielonych „GAJA” za zasadną

  Uchwała Nr XX/111/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie uznania skargi Pani Sabiny Gólcz za zasadną.

  Uchwała Nr XX/112/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008 roku
  w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.

  Uchwała Nr XX/113/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008 roku
  zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.

  Uchwała Nr XX/114/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2008 roku
  zmieniająca Uchwałę Nr III/11/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 roku.
   

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 03.10.2008 15:05:18
  Opublikował Andżelika Sobusiak 03.10.2008 15:05:18
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.10.2008 15:05:18
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.10.2008 15:05:18

  « powrót

  Sesja Nr XIV z dnia 15 lutego 2008 r.

   
   
   
   
   
  Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.09.2008 13:33:23
  Opublikował Andżelika Sobusiak 10.09.2008 13:33:23
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 10.09.2008 13:33:23
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.09.2008 13:33:23

  « powrót

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 21.08.2008 13:59:04
  Opublikował Andżelika Sobusiak 21.08.2008 13:59:04
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 21.08.2008 13:59:04
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.08.2008 13:59:04

  « powrót

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 01.07.2008 10:04:54
  Opublikował Andżelika Sobusiak 01.07.2008 10:04:54
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 01.07.2008 10:04:54
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.07.2008 10:04:54

  « powrót

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 04.06.2008 10:23:15
  Opublikował Andżelika Sobusiak 04.06.2008 10:23:15
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 04.06.2008 10:23:15
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.06.2008 10:23:15

  « powrót

  Sesja Nr XV z dnia 27 marca 2008 r.

  Uchwała Nr XV/83/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.

  - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/83/08
  - Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/08
  - Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/83/08
  - Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/83/08

  Uchwała Nr XV/84/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

  Uchwała Nr XV/85/08Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

  Uchwała Nr XV/86/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie nadania nazwy parkom w Jedlinie-Zdroju.

  - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/86/08

  Uchwała Nr XV/87/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie programu gospodarczego Miasta Jedlina-Zdrój.

  - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/08

  Uchwała Nr XV/88/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Jedlina-Zdrój.

  - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/88/08


  Uchwała Nr XV/89/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jedlina-Zdrój.

  - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/89/08

  Uchwała Nr XV/90/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.

  - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/90/08

  Uchwała Nr XV/91/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe.

  Uchwała Nr XV/92/08Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Blisko - boisko w Jedlinie - Zdroju w rejonie ul. B. Chrobrego”.

  Uchwała Nr XV/93/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju przy ul. Jana Pawła II”.

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 09.05.2008 09:03:02
  Opublikował Andżelika Sobusiak 09.05.2008 09:03:02
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 09.05.2008 09:03:02
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.05.2008 09:03:02

  « powrót

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.05.2008 15:02:28
  Opublikował Andżelika Sobusiak 06.05.2008 15:02:28
  Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.05.2008 15:02:28
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.05.2008 15:02:28

  « powrót

  Dla słabowidzących
  BIP strona główna www.bip.gov.pl
  Wyszukiwarka
  Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
  Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
  Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
  Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
  Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
  Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
  Ilość odwiedzin: 1414136
  strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl