O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2007 tekst
Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.09.2008 12:42:25
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.09.2008 12:42:25
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta i Andżelika Sobusiak 10.09.2008 12:42:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.09.2008 12:42:25

« powrót

Sesja Nr VIII z 5 lipca 2007 r.

Uchwała Nr VIII/38/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój w zakresie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk.

Uchwała Nr VIII/39/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

Uchwała Nr VIII/40/07Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/07. Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.

Uchwała Nr VIII/41/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój zmieniająca Uchwałę Nr III/14/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.

Uchwała Nr VIII/42/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.

Uchwała Nr VIII/43/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Uchwała Nr VIII/44/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Uchwała Nr VIII/45/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój zmieniająca uchwałę Nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie -Zdroju z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 10.09.2008 12:11:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 10.09.2008 12:11:11
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta, Andżelika Sobusiak 10.09.2008 12:11:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 10.09.2008 12:11:11

« powrót

Sesja Nr VII z 26 kwietnia 2007 r.

 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 11.06.2008 10:18:41
Opublikował Andżelika Sobusiak 11.06.2008 10:18:41
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta i Andżelika Pietrasik 11.06.2008 10:18:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.06.2008 10:18:41

« powrót

Sesja Nr XIII z dnia 28 grudnia 2007 r.

Uchwała Nr XIII/67/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.

Uchwała Nr XIII/68/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie Programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.

Uchwała Nr XIII/69/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

Uchwała Nr XIII/70/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XIII/71/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanców Jedliny-Zdroju dotyczącej ul. Barbary.

Uchwała Nr XIII/73/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 09.01.2008 15:14:31
Opublikował Andżelika Sobusiak 09.01.2008 15:14:31
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 09.01.2008 15:14:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.01.2008 15:14:31

« powrót

Sesja Nr XII z dnia 29 listopada 2007 r

 
 

Uchwała Nr XII/60/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/61/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie stawek opłaty targowej.

Uchwała Nr XII/62/07 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.

 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.12.2007 12:26:26
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.12.2007 12:26:26
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.12.2007 12:26:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.12.2007 12:26:26

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.10.2007 12:27:20
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.10.2007 12:27:20
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 30.10.2007 12:27:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2007 12:27:20

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.10.2007 08:37:59
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.10.2007 08:37:59
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta, Redaktor BIP - Andżelika Sobusiak 02.10.2007 08:37:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.10.2007 08:37:59

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 17.04.2007 12:58:40
Opublikował Andżelika Sobusiak 17.04.2007 12:58:40
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 17.04.2007 12:58:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.04.2007 12:58:40

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 14:35:36
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 14:35:36
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 05.03.2007 14:35:36
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 14:35:36

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 08.02.2007 12:03:39
Opublikował Andżelika Sobusiak 08.02.2007 12:03:39
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 08.02.2007 12:03:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.02.2007 12:03:39

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414146
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl