O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2006 tekst

Sesja Nr III z dnia 29 grudnia 2006 r.

 
 
 
 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 26.09.2008 13:18:02
Opublikował Andżelika Sobusiak 26.09.2008 13:18:02
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 26.09.2008 13:18:02
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.09.2008 13:18:02

« powrót

Sesja Nr XXXVI z dnia 26 stycznia 2006 r.

Uchwała Nr XXXVI/191/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXXVI/192/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/193/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVI/194/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie–Zdroju.

Uchwała Nr XXXVI/195/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej

Uchwała Nr XXXVI/196/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta St. Etienne de Crossey.

Uchwała Nr XXXVI/197/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowychi OrganizacjiRady Miasta Jedlina - Zdrój na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXVI/198/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2006 rok.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 23.09.2008 14:48:12
Opublikował Andżelika Sobusiak 23.09.2008 14:48:12
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 23.09.2008 14:48:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.09.2008 14:48:12

« powrót

Sesja Nr XXXVIII z dnia 30 marca 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/204/06 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2006 rok.

·         Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/204/06 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 marca 2006 rok w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2006 rok - Wykaz zadańplanowanychrealizacji na 2006 r.

Uchwała Nr XXXVIII/205/06 Rady Miasta Jedlina – Zdrój

Uchwała Nr XXXVIII/206/06 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 30 marca 2006 roku zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/152/05 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie bankowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Jedlina – Zdrój.

Uchwała Nr XXXVIII/207/06 Rady Miasta Jedlina - Zdrój z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 20.07.2007 10:45:08
Opublikował Andżelika Sobusiak 20.07.2007 10:45:08
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 20.07.2007 10:45:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.07.2007 10:45:08

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 08.02.2007 11:34:39
Opublikował Andżelika Sobusiak 08.02.2007 11:34:39
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 08.02.2007 11:34:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.02.2007 11:34:39

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 01.12.2006 14:07:53
Opublikował Andżelika Sobusiak 01.12.2006 14:07:53
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 01.12.2006 14:07:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.12.2006 14:07:53

« powrót

Sesja Nr XLII z dnia 28 września 2006 r.

 
 
 
 
 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 20.10.2006 14:21:52
Opublikował Andżelika Sobusiak 20.10.2006 14:21:52
Odpowiedzialny za treść Adminstrator BIP 20.10.2006 14:21:52
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2006 14:21:52

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 04.07.2006 12:52:44
Opublikował Andżelika Sobusiak 04.07.2006 12:52:44
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 04.07.2006 12:52:44
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.07.2006 12:52:44

« powrót

Sesja Nr XL z dnia 31 maja 2006 r.

Uchwała Nr XL/210/06 Rady Miasta w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2006 rok.

Uchwała Nr XL/211/06 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina – Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 
 
 


Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.06.2006 10:08:28
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.06.2006 10:08:28
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 06.06.2006 10:08:28
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.06.2006 10:08:28

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 28.04.2006 12:59:47
Opublikował Andżelika Sobusiak 28.04.2006 12:59:47
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 28.04.2006 12:59:47
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.04.2006 12:59:47

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 07.03.2006 10:22:10
Opublikował Andżelika Sobusiak 07.03.2006 10:22:10
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 07.03.2006 10:22:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.03.2006 10:22:10

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414139
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl