O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2005 tekst

Sesja Nr XXXV z dnia 30 grudnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXV/185/05 Rady Miasta  w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 r. 

Uchwała Nr XXXV/186/05 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXV/187/05 Rady Miasta  w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

 Uchwała Nr XXXV/188/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXV/189/05 Rady Miasta  w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.

Uchwała Nr XXXV/190/05 Rady Miasta  w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2006 rok. 

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.08.2012 13:59:05
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.08.2012 13:59:05
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 16.08.2012 13:59:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.08.2012 13:59:05

« powrót

Sesja Nr XXVIII z dnia 31 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXVIII/147/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego.

 Uchwała Nr XXVIII/148/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina-Zdrój - Jedlinka w Jedlinie-Zdroju.

Uchwała Nr XXVIII/149/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.

Uchwała Nr XXVIII/150/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.

Uchwała Nr XXVIII/151/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 r.

Uchwała Nr XXVIII/152/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie bankowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXVIII/153/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu nie będącego własnością gminy, do celów związanych z wykonywaniem mandatu radnego.

Uchwała Nr XXVIII/154/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie wystąpienia o ustalenie nazwy obiektowi fizjograficznemu.

Uchwała Nr XXVIII/155/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia z 31 marca 2005 r.     w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.08.2012 13:57:30
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.08.2012 13:57:30
Odpowiedzialny za treść Redaktor Bip-u 16.08.2012 13:57:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.08.2012 13:57:30

« powrót

Sesja Nr XXVII z dnia 25 lutego 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/137/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku    w sprawie zmiany budżetu na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/138/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku    w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2005-2015 Gminy Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXVII/139/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku    w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej.

Uchwała Nr XXVII/140/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego roku zmieniająca uchwałę Nr XXIII/116/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 października 2004 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/141/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku    w sprawie uchwalenia Regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków orza innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXVII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku    w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.

Uchwała Nr XXVII/143/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Nr XXVII/144/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2005 rok.

Uchwała Nr XXVII/145/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005 roku    w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2005 rok.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 26.09.2008 14:17:50
Opublikował Andżelika Sobusiak 26.09.2008 14:17:50
Odpowiedzialny za treść Rada Miasta 26.09.2008 14:17:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.09.2008 14:17:50

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 23.01.2008 13:12:25
Opublikował Andżelika Sobusiak 23.01.2008 13:12:25
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP 23.01.2008 13:12:25
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.01.2008 13:12:25

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 04.07.2006 12:14:16
Opublikował Andżelika Sobusiak 04.07.2006 12:14:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.07.2006 12:14:16

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 13.12.2005 08:10:10
Opublikował Andżelika Sobusiak 13.12.2005 08:10:10
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 13.12.2005 08:10:10
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.12.2005 08:10:10

« powrót

Sesja Nr XXXIV z dnia 24 listopada 2005 roku.

Uchwała Nr XXXIV/178/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok.

Uchwała Nr XXXIV/179/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój. 

Uchwała Nr XXXIV/180/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIV/181/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr XXXIV/182/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie określenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXXIV/183/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny.

Uchwała Nr XXXIV/184/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.11.2005 12:39:17
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.11.2005 12:39:17
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 25.11.2005 12:39:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.11.2005 12:39:17

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.10.2005 09:50:12
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.10.2005 09:50:12
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP 25.10.2005 09:50:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.10.2005 09:50:12

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 04.07.2005 14:07:13
Opublikował Andżelika Sobusiak 04.07.2005 14:07:13
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 04.07.2005 14:07:13
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.07.2005 14:07:13

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 14.06.2005 08:42:07
Opublikował Andżelika Sobusiak 14.06.2005 08:42:07
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP-u 14.06.2005 08:42:07
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 14.06.2005 08:42:07

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1302167
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl