O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwały Rady Miasta 2002 tekst

Uchwała Nr V/21/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlina Zdrój

Uchwała Nr V/21/2002

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlina Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:§ 1.
Odwołuje się z dniem 31 grudnia 2002r. ze stanowiska Skarbnika Gminy Jedlina Zdrój Panią Elżbietę Makandasis.

§ 2.
Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:43:46
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.09.2008 08:43:46
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 30.09.2008 08:43:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.09.2008 08:43:46

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2008 07:56:54
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2008 07:56:54
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2008 07:56:54
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2008 07:56:54

« powrót

Uchwała Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedliny Zdroju

UCHWAŁA Nr III/10/02

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
z dnia 5 grudnia 2002 roku

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedliny Zdroju.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/ , art.8 pkt 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi /Dz.U. z 2000r. Nr 26, poz. 306 z późniejszymi zmianami/ oraz § 3, § 6, § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich /Dz.U. Nr 61, poz. 707 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:
 
§ 1.

Z dniem 22 listopada 2002r. wynagrodzenie miesięczne Burmistrza Miasta Jedliny Zdroju ustala się według następujących składników:

1. wynagrodzenie zasadnicze wg kat. XX 4.200 zł
2. dodatek funkcyjny stawki 8, tj. 200% najniższego wynagrodz. 1.420 zł
3. dodatek za wysługę lat w wysokości 18% wynagrodz.zasadn. 756 zł

Razem:                                                                                      6.376 zł

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 23.09.2008 14:53:49
Opublikował Andżelika Sobusiak 23.09.2008 14:53:49
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 23.09.2008 14:53:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.09.2008 14:53:49

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.03.2005 08:50:41
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.03.2005 08:50:41
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 18.03.2005 08:50:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.03.2005 08:50:41

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.02.2005 15:31:03
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.02.2005 15:31:03
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 25.02.2005 15:31:03
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2005 15:31:03

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 25.02.2005 14:38:17
Opublikował Andżelika Sobusiak 25.02.2005 14:38:17
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP- 25.02.2005 14:38:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.02.2005 14:38:17

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 14:19:45
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 14:19:45
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 14:19:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 14:19:45

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 13:15:01
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 13:15:01
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 13:15:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 13:15:01

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 10:14:40
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 10:14:40
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 10:14:40
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 10:14:40

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 10:04:39
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 10:04:39
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 10:04:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 10:04:39

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:59:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:59:11
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 09:59:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 09:59:11

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:51:23
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:51:23
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 09:51:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 09:51:23

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:37:05
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:37:05
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 09:37:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 09:37:05

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:30:11
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.09.2004 09:30:11
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 24.09.2004 09:30:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.09.2004 09:30:11

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 23.09.2004 09:16:45
Opublikował Andżelika Sobusiak 23.09.2004 09:16:45
Odpowiedzialny za treść Redaktorzy BIP-u 23.09.2004 09:16:45
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 23.09.2004 09:16:45

« powrót

Uchwała Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój

Uchwała Nr V/20/2002

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój w granicach administracyjnych.

§ 2.

Granice obszaru objętego planem określone zostały na mapie stanowiącej załącznik graficzny do niniejszej uchwały, będącej jej integralną częścią.

§ 3.

Przedmiotem ustaleń planu, o którym mowa w § 1 będzie:

 1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania , w tym tereny które mogą być przeznaczone pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m2 – w gminach o liczbie mieszkańców do 20 000,
 2. linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych,
 3. tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,
 4. granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
 5. zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,
 6. lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy, gabaryty obiektów, a także minimalne lub maksymalne wskaźniki intensywności zabudowy,
 7. zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,
 8. szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,
 9. tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,
 10. tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu,
 11. granice obszarów:
  1. zorganizowanej działalności inwestycyjnej,
  2. rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,
  3. przekształceń obszarów zdegradowanych.
§ 4.

Do planu sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko, dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jedlinie Zdroju.


Uzasadnienie
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) stanowiący na podstawie art.7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) prawo miejscowe jest podstawowym dokumentem w zakresie gospodarki przestrzennej.
Plan ten jest podstawą do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (WZiZT), co w dalszej kolejności umożliwia wydawanie pozwoleń na budowę.
Brak MPZP nakłada na gminę obowiązek przygotowywania decyzji o WZiZT w odmienny od dotychczasowego sposób:

 • w oparciu o art. 44 w/w ustawy, co oznacza:
  1. wydłużenie procesu przygotowania decyzji, ze względu na obowiązek poprzedzenia jej rozprawą administracyjną, oraz obowiązek poddania jej ocenie co do zgodności z prawem przez Wojewodę,
  2. wzrost kosztów jej sporządzania wynikający z w/określonego wydłużenia procedury, a przede wszystkim z konieczności jej przygotowania przez uprawnionego urbanistę,
 • lub po opracowaniu stosownego MPZP
  1. czas opracowania takiego planu waha się od 8 do 12 miesięcy (przy braku przeszkód w postaci protestów i zarzutów) i oznacza pokaźne koszty (min. koszt opracowania MPZP dla pojedynczej działki to kilka tys. zł).

Dla miasta Jedlina Zdrój miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego sporządzony w oparciu o obowiązujące już przepisy (ustawa z 1984r. o planowaniu przestrzennym), przyjęty został Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/73/91 z dnia 3 października 1991r. (Dz.Urz.Woj.Wałbrz. Nr 14/91, poz.156).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązująca od dnia 1 stycznia 1995r. określiła ważność MPZP, obowiązujących przed 1995r. dając gminom czas na sporządzenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i opracowania nowych MZPZ, na podstawie w/w ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Termin ważności „starych” planów (obowiązujących 1 stycznia 1995r.), kilkakrotnie przedłużany, kończy się 31 grudnia 2002r.
Ustawodawca, ostatnią zmianą art.67 ust.1 w/w ustawy, warunkowo otworzył dalszą możliwość przedłużenia ważności „starych” planów o 1 rok- do 31 grudnia 2003r.
Warunki zostały postanowione dwa:

 • uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przed końcem 2002r.,
 • przystąpienie przez radę gminy do sporządzenia MPZP przed końcem 2002r.

Uchwalając Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlina Zdrój, Rada Miasta spełniła pierwszy z warunków, niezbędny do przedłużenia ważności obowiązującego planu.
Podejmując niniejszą uchwałę spełniony zostanie drugi i ostatni warunek, co da możliwość:

 • prawidłowego funkcjonowania Urzędu w 2003r. w zakresie wydawania decyzji o WZiZT,
 • zarezerwowanie środków w budżecie na rozpoczęcie prac,
 • rozpoczęcia prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającym aktualnie obowiązujące przepisy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie planu należy poprzedzić wykonaniem opracowania ekofizjograficznego.
Na etapie sporządzania projektu planu obowiązkowe jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.
Z w/w względów przyjęcie niniejszej uchwały uważam za zasadne.

Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:17:14
Opublikował Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:17:14
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2004 10:17:14
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2004 10:17:14

« powrót

Uchwała Nr V/19/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jedlina Zdrój

Uchwała Nr V/19/2002

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
z dnia 30 grudnia 2002 roku

w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jedlina Zdrój.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art.6 ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), w związku z Uchwałą Nr XXXVII/126/96 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 28 października 1996r. o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlina Zdrój, Rada Miasta w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jedlina Zdrój, zwane dalej Studium.

§ 2.

Na Studium składają się:

 1. charakterystyka struktury funkcjonalno- przestrzennej gminy,
 2. uwarunkowania wpływające na modernizację i rozwój gminy,
 3. uwarunkowania zewnętrzne rozwoju gminy,
 4. obszary problemowe w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy,
 5. kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 6. część graficzna- rysunek „Kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna gminy Jedlina Zdrój” w skali 1: 5000.
§ 3.

Studium stanowi źródło odniesień i informacji koordynacyjnych dla opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jedlina Zdrój.


Uzasadnienie
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), obowiązująca od dnia 1 stycznia 1995r. nałożyła na gminy (art.6) obowiązek sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz art. 67 ust.3 w/w ustawy obowiązek uchwalenia go, przed utratą mocy planów obowiązujących w dniu 1 stycznia 1995r.

Studium sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy. Dla władz samorządowych jest ono aktem kierownictwa wewnętrznego, nie stanowiącym przepisu prawa miejscowego. Na podstawie studium prowadzona ma być polityka i strategia działań, przede wszystkim w sferze zagospodarowania przestrzennego, także w sferze społeczno – gospodarczej i ekologicznej, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na kształtowanie struktury przestrzennej i układu funkcjonalno – przestrzennego.
Realizując wymóg ustawowy, Rada Miejska w Jedlinie Zdroju podjęła Uchwałę Nr XXXVII/126/96 z dnia 28 października 1996r. o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jedlina Zdrój.

Na przedstawione do uchwalenia Studium składają się następujące elementy:

 • charakterystyka struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy,
 • uwarunkowania wpływające na modernizację i rozwój gminy,
 • uwarunkowania środowiska przyrodniczego,
 • uwarunkowania środowiska kulturowego,
 • struktura własności,
 • uwarunkowania zewnętrzne rozwoju gminy,
 • obszary problemowe w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy,
 • kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy ,
  1. cele rozwoju – w oparciu o koncepcję strategii rozwoju gminy,
  2. strefy polityki przestrzennej,
  3. generalne kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 • kierunki ochrony wartości zasobów przyrodniczych,
 • kierunki ochrony wartości zasobów kulturowych – ochrona obszarów i obiektów zabytkowych,
 • kierunki rozwoju i modernizacji systemu komunikacyjnego oraz infrastruktury technicznej,
  1. podstawowe kierunki zagospodarowania przestrzennego w wydzielonych strefach
 • w strefach terenów osadniczych,
 • w strefach terenów otwartych
   Część graficzna:
   1. uwarunkowania przyrodnicze gminy Jedlina Zdrój skala 1 :10 000
   2. uwarunkowania kulturowe gminy Jedlina Zdrój skala 1:10 000
   3. rzeźba terenu, warunki klimatyczne skala 1:10 000
   4. struktura własności gminy Jedlina Zdrój skala 1:10 000
   5. uwarunkowania zewnętrzne gminy Jedlina Zdrój skala 1:10 000
   6. kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna gminy Jedlina Zdrój skala 1:10 000, skala 1: 5 000

  Przyjęcie niniejszego Studium stanowi spełnienie wymogu ustawowego (art.67 ust.3 w/w ustawy), oraz stworzy możliwość wykorzystania zmienionego przepisu art. 67 ust.1 w/w ustawy, który umożliwia przedłużenie (do końca 2003r.) ważności aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój, przyjętego Uchwałą RM Nr XVI/73/91 z dnia 3 października 1991r. (Dz.Urz.Woj.Wałbrz. Nr 14/91, poz.156).
  Przedłużenie ważności aktualnie obowiązującego planu da możliwość prawidłowego funkcjonowania Urzędu w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bez wydłużenia procedury administracyjnej i bez wzrostu kosztów – wymaganych ustawowo przy braku planu, oraz pozwoli na rozpoczęcie prac nad nowym planem dostosowanym do aktualnych wymogów ustawowych.
  Mając na względzie w/w uwagi, przyjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:14:42
  Opublikował Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:14:42
  Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2004 10:14:42
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2004 10:14:42

  « powrót

  Uchwała Nr IV/18/2002 Rady Miejskiej w Jedlnie Zdroju z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

  U C H W A Ł A Nr IV/18/2002

  RADY MIEJSKIEJ W JEDLINIE ZDROJU
  z dnia 19 grudnia 2002 r.

  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm/ oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm/ Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:   

  § 1

  Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży w ilości 35 punktów w tym:

  poza miejscem sprzedaży - 20
  w miejscu sprzedaży - 15

  § 2

  Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych określone w załączniku do niniejszej uchwały.

  § 3

  Traci moc Uchwała Nr 158/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Jedlina Zdrój liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów.

  § 4

  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój.

  § 5

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  Załącznik do Uchwały Nr IV/18/2002
  Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
  z dnia 19 grudnia 2002 r.  Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

  § 1

  Punkty sprzedaży napojów alkoholowych powinny być usytuowane w budynkach (obiektach budowlanych) oznaczonych numerem adresowym, w pomieszczeniach spełniających wymagania lokalu przeznaczonego na prowadzenie tej działalności.

  § 2

  1. Punkty, sprzedaży napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w:
  a/ barach mlecznych,
  b/ w punktach gastronomicznych, których wnętrze nie jest dostępne dla klientów tzw. "sprzedaż z okienka",
  c/ na straganach, tj. w tymczasowych punktach sprzedaży skonstruowanych z urządzeń przenośnych, służących do wyłożenia i sprzedaży towarów.


  § 3

  1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być usytuowana w:
  a/ restauracjach, gospodach, zajazdach, karczmach,
  b/ kawiarniach, barach kawowych, herbaciarniach, cukierniach, winiarniach, barach restauracyjnych, gastronomicznych, drink barach

  2. Przedsiębiorca sprzedający alkohol do konsumpcji na miejscu powinien posiadać salę lub teren ogrodzony o minimalnej powierzchni 20m2 oraz toaletę.

  3. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może być prowadzona w miejscu wydzielonym - tzw. ogródku gastronomicznym bezpośrednio przyległym do lokalu gastronomicznego pod warunkiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy terenu na zajęcie określonej powierzchni pod taki ogródek.


  U Z A S A D N I E N I E
  Zgodnie z art. 12 ust. 1, 2 i 4 znowelizowanej ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi art. 12 ust. 2 nakłada na gminę obowiązek ustalenia w drodze uchwały zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  Po przeanalizowaniu zakazów sprzedaży ujętych w ustawie dostosowano uchwałę do warunków gminnych.

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:09:15
  Opublikował Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:09:15
  Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2004 10:09:15
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2004 10:09:15

  « powrót

  Uchwała Nr IV/17/2002 Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój

  Uchwała Nr IV/17/2002

  Rady Miasta w Jedlinie Zdroju
  z dnia 19 grudnia 2002 roku
  w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój.

  Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej / Dz. U. Nr 78, poz. 483/ i art. 3 ust.1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Miasta w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:

  Statut Miasta Jedlina Zdrój.

   

   Rozdział I.


   Postanowienia ogólne.

   § 1.
   Uchwała określa:
  1. ustrój Gminy Miasta Jedlina Zdrój.
  2. organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miasta Jedlina Zdrój, komisji Rady Miasta Jedlina Zdrój,
  3. tryb pracy Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój,
  4. zasady tworzenia klubów radnych Rady Miasta Jedlina Zdrój,
  5. zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Miasta oraz korzystania z nich.

   § 2.
   Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
  6. Gminie - należy przez to rozumieć Miasto Jedlina Zdrój,
  7. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miasta Jedlina Zdrój ,

  8. Komisji - należy przez to rozumieć komisji Rady Miasta Jedlina Zdrój,
  9. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miasta Jedlina Zdrój,
  10. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta Jedlina Zdrój,
  11. Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój,
  12. Zastępcy Burmistrza - należy przez to rozumieć Zastępcę Burmistrza Miasta Jedlina Zdrój,
  13. Skarbniku Miasta - należy przez to rozumieć Skarbnika Miasta Jedlina Zdrój,
  14. Sekretarzu Miasta - należy przez to rozumieć Sekretarz Miasta Jedlina Zdrój,
  15. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Miasta Jedlina Zdrój.


   Rozdział II.


   GMINA.

   § 3.
  16. Miasto Jedlina Zdrój jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną do organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
  17. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Miasta, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele, podejmując rozstrzygnięcia bezpośrednio w powszechnym głosowaniu wyborczym i w referendum a także pośrednio przez organy Gminy.

   § 4.
  18. Miasto Jedlina Zdrój położone jest w Powiecie Wałbrzyskim, w Województwie Dolnośląskim i obejmuje obszar 17,5 km2.
  19. Granice terytorialne Miasta Jedlina Zdrój określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.

   § 5.
   Miasto Jedlina Zdrój jest miejscowością uzdrowiskową wymienioną w wykazie miejscowości uznanych za uzdrowiska oraz posiada statut miejscowości uzdrowiskowej – Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska / MP Nr 45, poz. 228/ oraz Uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 1970r. o ustanowieniu statutu uzdrowiska Jedlina Zdrój.

   § 6.
  20. W celu wykonywania swoich zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
  21. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

   § 7.
  22. Organami Gminy są Rada Miasta Jedlina Zdrój oraz Burmistrz Miasta Jedlina Zdrój.
  23. Siedzibą organów Gminy jest Miasto Jedlina Zdrój.


   Rozdział III.


   Organizacja wewnętrzna Rady.

   § 8.
  24. Rada Miasta Jedlina Zdrój jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.
  25. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

   § 9.
  26. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz Burmistrza w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.
  27. Burmistrz Miasta i Komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

   § 10.
   Do wewnętrznych organów Rady należy:
  28. Przewodniczący,
  29. dwóch Wiceprzewodniczących,
  30. Komisja Rewizyjna,
  31. komisje stałe wymienione w Statucie.

   § 11.
  32. Rada powołuje Komisję Rewizyjną oraz dwie stałe komisje Rady.
  33. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi:
   1. Przewodniczący,
   2. Wiceprzewodniczący,
   3. dwóch członków.
  34. W skład komisji stałych Rady może wchodzić 10 radnych.
  35. Przewodniczących i Wiceprzewodniczących komisji Rady wymienionych w ust. 1 powołuje Rada.

   § 12.
   Rada może powoływać odrębną uchwałą doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich zakres działania i skład.

   § 13.
   Rada powołuje następujące komisje stałe:
   I. Komisja Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji, której przedmiotem działania objęte są sprawy:
  36. budżetu i majątkowe Miasta,
  37. programów gospodarczych,
  38. podatków i opłat lokalnych,
  39. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody,
  40. herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych, oraz wznoszenia pomników,
  41. honorowego obywatelstwa,
  42. promocji Miasta,
  43. współpracy z organizacjami pozarządowymi,
  44. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciw pożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
  45. wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
  46. współpracy ze społeczeństwem lokalnym i regionalnym i innych państw,
  47. uchwalania statutu gminy, oraz jego zmian.

   II. Komisja Społeczno - Gospodarcza, której przedmiotem działania objęte są sprawy:
  48. gminnych dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego,
  49. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczną, cieplną i gaz, oraz gospodarki wodnej,
  50. lokalnego transportu drogowego,
  51. ochrony zdrowia,
  52. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
  53. gminnego budownictwa mieszkaniowego,
  54. edukacji publicznej,
  55. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
  56. kultury fizycznej i turystyki w tym urządzeń rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
  57. targowisk i hal targowych,
  58. zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych,
  59. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych.

   § 14.
  60. Przewodniczący Rady organizuje pracę rady i prowadzi jej obrady.
  61. Wyboru Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

   § 15.
  62. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:
   1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
   2. przygotowanie porządku obrad,
   3. dokonanie otwarcia sesji,
   4. powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród obecnych na sesji radnych.
  63. Porządek obrad, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

   § 16.
   Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy Wiceprzewodniczący, w szczególności:
  64. zwołuje sesje Rady,
  65. przewodniczy obradom,
  66. sprawuje policję sesyjną,
  67. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
  68. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
  69. podpisuje uchwały Rady,
  70. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych mandatu.

   § 17.
   W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady, przed upływem kadencji, Rada na swojej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

   § 18.
  71. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 16 Statutu jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.
  72. W zakresie o jakim mowa w ust. 1 Przewodniczący może działać przez pełnomocnika.

   § 19.
   Podczas nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, w przypadku nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego a także wakatu na stanowisku Przewodniczącego jego obowiązki określone ustawami i niniejszym statutem wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

   § 20.
   W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady do drugiego Wiceprzewodniczącego § 19 stosuje się odpowiednio.

   § 21.
   Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Miasta zatrudniony na stanowisku do obsługi Rady.


   Rozdział IV.


   Tryb pracy Rady.

   Sesje Rady.

   § 22.
  73. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
  74. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
   1. postanowienia proceduralne,
   2. deklaracje - zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania,
   3. oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie,
   4. apele - zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
   5. opinie - zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
  75. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.

   § 23.
  76. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
  77. O sesji należy zawiadomić pisemnie wszystkich członków Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji, wskazując miejsce, dzień i godzinę oraz proponowany porządek obrad.
  78. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwalaniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym co najmniej na 14 dni przed terminem sesji.
  79. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

   § 24.
  80. Sesje przygotowuje Przewodniczący.
  81. Przygotowanie sesji obejmuje:
   1. ustalenie porządku obrad,
   2. ustalenie czasu i miejsca obrad.
  82. Zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów obrad.
  83. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
  84. W sesjach Rady uczestniczą: Burmistrz, Sekretarz i Skarbnik Gminy.
  85. Do udziału w sesjach Rady Burmistrz może zobowiązać kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także innych pracowników Urzędu Miasta.

   Przebieg sesji.

   § 25.
   Burmistrz Miasta obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.

   § 26.
   Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsce.

   § 27.
   Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

   § 28.
  86. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
  87. Na wniosek Burmistrza, Przewodniczącego obrad lub radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
  88. Termin i miejsce dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala Przewodniczący i zawiadamia o tym ustnie na sesji.
  89. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
  90. Fakt przerwania obrad odnotowuje się w protokole.

   § 29.
  91. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
  92. Przewodniczący Rady nie musi przerywać obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu, jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
  93. Imiona i nazwiska radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.

   § 30.
  94. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
  95. W razie nieobecności Przewodniczącego § 19 stosuje się odpowiednio.
  96. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram ... sesję Rady Miasta Jedlina Zdrój w dniu...”
  97. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.

   § 31.
   Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący Rady stawia pytanie o wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

   § 32.
   Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  98. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji,
  99. sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym,
  100. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska,
  101. interpelacje i zapytania radnych,
  102. wolne wnioski i informacje.

   § 33.
  103. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza Miasta.
  104. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty.
  105. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
  106. Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
  107. Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie pisemnej, w terminie 21 dni, na ręce Przewodniczącego Rady i radnego wnoszącego interpelację.
  108. W razie uznania odpowiedzi za niezadawalającą , radny może zwrócić się z wnioskiem do Rady o nakazanie uzupełnienia odpowiedzi w terminie 14 dni.
  109. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu porządku obrad.

   § 34.
  110. Zapytania składa się do Burmistrza Miasta w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
  111. Jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, Burmistrz udziela pytającym odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni.

   § 35.
  112. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.
  113. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
  114. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
  115. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
  116. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie niebędącej radnym, w tym także osobom spośród publiczności.

   § 36.
  117. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
  118. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
  119. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
  120. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesje i do publiczności.
  121. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

   § 37.
   Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.

   § 38.
  122. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
   1. stwierdzenia quorum,
   2. zmiany porządku obrad,
   3. ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
   4. zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
   5. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
   6. zarządzenia przerwy,
   7. odesłania projektu uchwały do komisji,
   8. przeliczenia głosów,
   9. przestrzegania regulaminu obrad.
  123. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie.

   § 39.
  124. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
  125. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

   § 40.
  126. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność - przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
  127. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę glosowania.
  128. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.

   § 41.
  129. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam ... sesję Rady Miasta Jedlina Zdrój w dniu...”.
  130. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
  131. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

   § 42.
  132. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.
  133. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji.
  134. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

   § 43.
   Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

   § 44.
  135. Pracownik ds. obsługi Rady sporządza z każdej sesji protokół.
  136. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia przez Radę protokołu z ostatniej sesji.
  137. Protokół przyjmuje się na najbliższej sesji.
  138. Nie później niż jeden dzień przed sesją radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
  139. Jeśli wniosek wskazany w ust.4 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady,
  140. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust.5.
  141. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
  142. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
   1. numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta,
   2. stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
   3. imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady w ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności ,
   4. odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
   5. ustalony porządek obrad,
   6. przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczeni, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
   7. przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych,
   8. podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
   § 45.
  143. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
  144. Wyciągi z protokołu sesji oraz kopie uchwał doręcza się tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.

   § 46.
  145. Obsługę biurową sesji /wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, itp./ sprawuje pracownik Urzędu Miasta w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
  146. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady.

   Uchwały.

   § 47.
  147. Uchwały, o jakich mowa w § 22 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 22 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
  148. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.

   § 48.
  149. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Burmistrz, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
  150. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
   1. tytuł uchwały,
   2. podstawę prawną,
   3. postanowienia merytoryczne,
   4. w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
   5. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej wykonaniu,
   6. ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
  151. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony radzie wraz z uzasadnieniem.
  152. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

   § 49.
   Projekty uchwał Przewodniczący Rady może skierować pod obrady komisji Rady właściwej ze względu na przedmiot działania komisji.

   § 50.
   Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami.

   § 51.
  153. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
  154. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.

   § 52.
  155. Burmistrz ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami z sesji Rady.
  156. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od ich treści.

   Procedura głosowania.

   § 53.
   W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

   § 54.
  157. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
  158. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
  159. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych.
  160. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad.

   § 55.
  161. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią
  162. Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo
  163. głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie Przewodniczącym.
  164. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
  165. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
  166. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
  167. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

   § 56.
   Głosowanie imienne odbywa się przez kolejne wywoływanie nazwisk radnych i odnotowanie w protokole czy radny oddał głos „za”, „przeciw” czy „wstrzymał się” od głosu.

   § 57.
  168. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
  169. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący obrad.
  170. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej zamyka listę kandydatów i zarządza wybory.
  171. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

   § 58.
  172. Jeżeli oprócz wniosku /wniosków/ o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku /wniosków/, w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku /wniosków/ o podjęcie uchwały.
  173. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
  174. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
  175. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
  176. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
  177. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
  178. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.

   § 59.
  179. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
  180. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

   § 60.
  181. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów.
  182. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą, tj. co najmniej 8 ważnie oddanych głosów.
  183. Głosowanie większością 3/5 ustawowego składu rady oznacza uzyskanie za przyjęciem wniosku co najmniej 9 ważnie oddanych głosów.
  184. Głosowanie wniosku 1 ustawowego składu rady oznacza udzielenie poparcia wnioskowi co najmniej przez 4 radnych.


   Rozdział V.


   Komisje Rady.

   Zasady pracy komisji.

   § 61.
   Posiedzenia komisji zwołuje zgodnie z planem pracy lub na wniosek Przewodniczącego Rady i ustala porządek posiedzenia, Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

   § 62.
  185. Rozstrzygnięcia komisji są prawomocne jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa członków komisji i zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
  186. Komisje uchwalają wnioski oraz opinie i przekazują je Radzie.

   § 63.
  187. Komisje przedkładają Radzie do 31 stycznia każdego roku:
   1. plan pracy na rok następny,
   2. pisemną informację z pracy komisji w roku poprzednim.
  188. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

   § 64.
  189. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
  190. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, a także z innymi podmiotami jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
  191. Czynności określone w ust. 1 i 2 komisje podejmują na podstawie upoważnienia Rady lub za zgodą Przewodniczącego Rady.

   Komisja Rewizyjna.

   § 65.
   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący.

   § 66.
  192. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
  193. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
  194. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada.
  195. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady - w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

   Zasady kontroli.

   § 67.
  196. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
   1. legalności,
   2. gospodarności,
   3. rzetelności,
   4. celowości,
    oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
  197. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu gminy.

   § 68.
  198. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym w uchwałach Rady.
  199. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzania kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

   § 69.
   Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  200. kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu,
  201. problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności,
  202. sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.

   § 70.
  203. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
  204. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 7 dni roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzająca - dłużej niż 1-3 dni roboczych.

   § 71.
  205. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań /kontrola wstępna/.
  206. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
  207. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
  208. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

   § 72.
  209. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 67 ust. 1.
  210. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
  211. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

   Tryb kontroli.

   § 73
  212. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
  213. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
  214. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
  215. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby /osobę/ wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
  216. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o którym mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.

   § 74
  217. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza Miasta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
  218. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza Miasta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

   § 75
  219. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
  220. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
  221. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
  222. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.

   § 76.
   Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

   Protokoły kontroli.

   § 77.
  223. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakończenia - protokół pokontrolny, obejmujący:
   1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
   2. imię i nazwisko kontrolującego /kontrolujących/,
   3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
   4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
   5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
   6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
   7. datę i miejsce podpisania protokołu,
   8. podpisy kontrolującego /kontrolujących/ i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
  224. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

   § 78.
  225. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
  226. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

   § 79.
  227. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
  228. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

   § 80.
   Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu otrzymują: Burmistrz Miasta, Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

   Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

   § 81.
  229. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku.
  230. Plan przedłożony Radzie musi zawierać co najmniej:
   1. terminy odbywania posiedzeń,
   2. terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
  231. Wykonywanie kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu przez Radę planu pracy Komisji Rewizyjnej.

   § 82.
  232. Komisja Rewizyjna składa Radzie terminie do dnia 30 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
  233. Sprawozdanie powinno zawierać:
   1. liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
   2. wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,
   3. wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną,
   4. wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli,
   5. ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
  234. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

   Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

   § 83.
  235. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
  236. Posiedzenia mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
   1. Przewodniczącego Rady,
   2. nie mniej niż 4 radnych,
  237. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
   1. radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej,
   2. osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
  238. W posiedzenia Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.
  239. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

   § 84.
   Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.

   § 85.
   Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz Miasta.

   § 86.
   Komisja Rewizyjna może skorzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków gminnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy.

   § 87.
  240. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady, współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
  241. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
  242. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do przewodniczących innych komisji rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
  243. Do członków innych komisji uczestniczących w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
  244. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

   § 88.
   Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową , Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.


   Rozdział VI


   Radni.

   § 89.
   Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

   § 90.
   Radni stosownie do potrzeb mogą przyjmować osoby, które chciałyby złożyć skargi, wnioski czy postulaty.

   § 91.
  245. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
  246. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
  247. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

   § 92.
  248. Burmistrz Miasta wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczącego Rady, w którym stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
  249. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.


   Rozdział VII.


   Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego.

   § 93.
  250. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw.
  251. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
  252. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

   § 94.
  253. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.
  254. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad.


   Rozdział VIII.


   Zasady działania klubów radnych.

   § 95.
   Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

   § 96.
  255. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
  256. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
  257. W zgłoszeniu podaje się:
   1. nazwę klubu,
   2. listę członków,
   3. imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
  258. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

   § 97.
  259. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
  260. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

   § 98.
  261. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
  262. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał członków klubu.
  263. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.

   § 99.
   Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

   § 100.
  264. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
  265. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
  266. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
  267. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

   § 101.
  268. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
  269. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.


   Rozdział IX.


   Tryb pracy Burmistrza Miasta.

   § 102.
   Burmistrz Miasta wykonuje:
  270. uchwały Rady,
  271. przypisane Burmistrzowi w ustawach zadania i kompetencje,
  272. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie na mocy przepisów obowiązującego prawa należy do niego,
  273. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

   § 103.
   Burmistrz Miasta uczestniczy w sesjach Rady.

   § 104.
   Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

   § 105.
   Zastępca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 103 - § 105 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza Miasta.


   Rozdział X.


   Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza Miasta.

   § 106.
   Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

   § 107.
   Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

   § 108.
  274. Dokumenty z zakresu działania Rady i komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.
  275. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza Miasta oraz Urzędu udostępniane są w merytorycznych referatach Urzędu w godzinach przyjmowania interesantów.
  276. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w powszechnie dostępnych zbiorach danych.

   § 109.
   Realizacja uprawnień określonych w § 108 i 109 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

   § 110.
   Uprawnienia określone w § 108 i 109 nie znajdują zastosowania:
  277. w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,
  278. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice,
  279. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.


   Rozdział XI.


   Pracownicy samorządowi.

   § 111.
  280. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest Burmistrz Miasta.
  281. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy Burmistrza Miasta właściwa jest Rada Miasta lub w zakresie ustalonym przez Radę, Przewodniczący Rady.
  282. Pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania uchwałą Rady Miejskiej na wniosek Burmistrza Miasta są Sekretarz, Skarbnik, Kierownik USC i Zastępca Kierownika USC.
  283. Pozostali pracownicy Urzędu Miasta zatrudniani są na podstawie umowy o pracę.
  284. Do dokonywania czynności z zakresu stosunku pracy pracowników Urzędu Miejskiego właściwy jest Burmistrz Miasta jako kierownik Urzędu.
  285. Uprawnienia określone w ust. 5 przysługują Burmistrzowi w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


   Rozdział XII.


   Postanowienia końcowe.

   § 112.
   W sprawach nie uregulowanych w statucie ma zastosowanie ustawa o samorządzie gminnym i inne ustawy szczególne.

   § 113.
   Do zmiany statutu stosuje się przepisy dotyczące jego uchwalenia.

   § 114.
   Traci moc Uchwała Nr IX/50/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 31 maja 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlina Zdrój i Uchwała Nr XXII/111/2000 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 28 września 2000 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlina Zdrój, oraz Uchwała Nr 154/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 20 sierpnia 2001r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jedlina Zdrój.

   § 115.
   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
  Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:05:09
  Opublikował Andżelika Sobusiak 29.01.2004 10:05:09
  Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2004 10:05:09
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2004 10:05:09

  « powrót

  Uchwała Nr III/15/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z 5 grudnia 2002 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju

  UCHWAŁA Nr III/15/02

  Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
  z dnia 5 grudnia 2002 roku

  w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju.

  Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 38 ust. 1 Statutu Gminy Jedlina Zdrój stanowiącego Zał. nr 1 do Uchwały Nr IX/50/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 31maja 1999r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlina Zdrój /Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1999r. Nr 21 poz. 951 z późniejszymi zmianami/, Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:
   
   
   
  § 1.

  Powołuje się w skład Komisji Społeczno - Gospodarczej następujących radnych:

  1. Stanisław Słoniewski - Przewodnicy Komisji
  2. Sławomir Sobusiak - Zastępca Przewodniczącego
  3. Andrzej Kopciuch - członek
  4. Marek Ilczuk - członek
  5. Zygmunt Żyłak - członek
  6. Krzysztof Białas - członek
  7. Maria Drapich - członek
  8. Janina Malecha - członek
  9. Przemysław Chomiak - członek
  § 2.

  Powołuje się w skład Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji następujących radnych:

  1. Andrzej Kopciuch - Przewodniczący Komisji
  2. Janina Malecha - Zastępca Przewodniczącego
  3. Stanisław Guzik - członek
  4. Maria Drapich - członek
  5. Marek Ilczuk - członek
  6. Marek Resiak - członek
  7. Stanisław Słoniewski - członek
  8. Józef Biegun - członek
  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.01.2004 09:54:43
  Opublikował Andżelika Sobusiak 29.01.2004 09:54:43
  Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2004 09:54:43
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2004 09:54:43

  « powrót

  Uchwała Nr III/13/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z 5 grudnia 2002 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego właściwego do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej

  UCHWAŁA Nr III/13/02

  Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
  z dnia 5 grudnia 2002 roku

  w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego właściwego do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy /Dz.U. Nr 66, poz. 800 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:
   
   
  § 1.

  Wyznacza się Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju Panią Irenę Jander do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej, tj. określenia terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej w poleceniu wyjazdu służbowego.

  § 2.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.01.2004 09:50:34
  Opublikował Andżelika Sobusiak 29.01.2004 09:50:34
  Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2004 09:50:34
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2004 09:50:34

  « powrót

  Uchwała Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Miasta

   
  UCHWAŁA Nr III/11/02

  Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju
  z dnia 5 grudnia 2002 roku

  w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Miasta.

  Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami/ oraz § 1 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy /Dz.U. Nr 27, poz. 271 z późniejszymi zmianami/, a także art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami/ Rada Miejska w Jedlinie Zdroju uchwala co następuje:


  § 1.
  Przyznaje się Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój Leszkowi Orpel miesięczny limit w wys. 300 km na jazdy lokalne w celach służbowych osobowym samochodem prywatnym.
  Podstawą zwrotu kosztów wynikających z realizacji ustaleń, o których mowa w ust. 1 jest umowa cywilno prawna zawarta między Burmistrzem Miasta i pracodawcą reprezentowanym przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju Romualda Wysockiego.

  § 2.
  Traci moc Uchwała Nr III/11/98 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 24 listopada 1998r. w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Miasta.

  § 3.
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  Wprowadził Andżelika Sobusiak 29.01.2004 08:22:16
  Opublikował Andżelika Sobusiak 29.01.2004 08:22:16
  Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2004 08:22:16
  Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2004 08:22:16

  « powrót

  Dla słabowidzących
  BIP strona główna www.bip.gov.pl
  Wyszukiwarka
  Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
  Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
  Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
  Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
  Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
  Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
  Ilość odwiedzin: 1414119
  strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl