O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Skład Rady tekst

Skład Rady w kadencji 2014-2018

Maria Drapich- Przewodnicząca Rady Miasta

Resiak Marek-Wiceprzewodniczący Rady Miasta

 

Henryk Zieliński- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sławomir Łysień- Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Marek Ilczuk- Przewodniczący Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Kamila Hrabia- Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

 

Janina Malecha- Przewodnicząca Komisji Spraw Gospodarczych

Jerzy Górnicki- Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych

 

Marek Resiak- Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Grażyna Marcinów- Wiceprzewodnicząca Komisji uzdrowiskowej

 

Urszula Węcławik- Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Monika Świderska- Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

 

oraz radni:

Katarzyna Biziewska

Przemysław Klimek

Robert Kubiak

Zygmunt Żyłak

 

Wprowadził Anita Lis 02.12.2014 10:28:25
Opublikował Anita Lis 02.12.2014 10:28:25
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 02.12.2014 10:28:52
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.12.2014 10:28:52
Zaktualizował Anita Lis 02.12.2014 10:28:59

« powrót

Skład Rady w kadencji 2010-2014

Romuald Wysocki – Przewodniczący Rady Miasta
Kamila Hrabia – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Stanisław Guzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Białas – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Ilczuk – Przewodniczący Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji
Danuta Kopciuch - Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Stanisław Słoniewski – Przewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych
Henryk Zieliński - Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Gospodarczych

Marek Resiak - Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej
Krzysztof Mazurek - Wiceprzewodniczący Komisji Uzdrowiskowej

Maria Drapich - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych
Urszula Węcławik - Wiceprzewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

oraz radni:

Janina Malecha,
Grażyna Marcinów,
Zygmunt Żyłak.

Wprowadził Roman Sidor 03.02.2011 10:08:41
Opublikował Roman Sidor 03.02.2011 10:08:41
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 03.02.2011 10:08:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.02.2011 10:08:41

« powrót

Skład Rady w kadencji 2006-2010

Wysocki Romuald

Przewodniczący Rady Miasta

Drapich Maria

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Białas Krzysztof Radny

Guzik Stanisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ilczuk Marek

Przewodniczący Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Kopciuch Danuta

Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Malecha Janina

Wiceprzewodnicząca Komisji Uzdrowiskowej
Marcinów Grażyna Radna
Mazurkiewicz Lidia Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Raczek Kamila Radna

Resiak Marek

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej
Słoniewski Stanisław

Przewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej

Sobusiak Sławomir

Wiceprzewodniczący Komisji Społeczno-Gospodarczej

Zieliński Henryk

Radny

Żyłak Zygmunt

Radny

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 08.12.2006 09:18:41
Opublikował Andżelika Sobusiak 08.12.2006 09:18:41
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 08.12.2006 09:18:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.12.2006 09:18:41

« powrót

Skład Rady w kadencji 2002-2006

 

Wysocki Romuald

Przewodniczący Rady Miasta

Jander Irena

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Chomiak Przemysław

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Guzik Stanisław

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kopciuch Andrzej

Słoniewski Stanisław

Przewodniczący Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Przewodniczący Komisji Społeczno- Gospodarczej

Malecha Janina

Zastępca Przewodniczącego Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji

Sobusiak Sławomir

Zastępca Przewodniczącego Komisji Społeczno-Gospodarczej
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Białas Krzysztof

Radny

Biegun Józef

Radny

Drapich Maria

Radna

Sosnowski Wiesław

Radny

Ilczuk Marek

Radny

Resiak Marek

Radny

Żyłak Zygmunt

Radny

 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 08.12.2006 09:12:32
Opublikował Andżelika Sobusiak 08.12.2006 09:12:32
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 08.12.2006 09:12:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.12.2006 09:12:32

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1432703
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl