O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta tekst
Wprowadził Anita Lis 10.12.2014 09:49:11
Opublikował Anita Lis 10.12.2014 09:49:11
Odpowiedzialny za treść Admin 17.11.2016 10:13:42
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.11.2016 10:13:42
Zaktualizował Admin 17.11.2016 10:13:51

« powrót

Wprowadził Rafał Gumułka 04.04.2014 12:04:52
Opublikował Rafał Gumułka 04.04.2014 12:04:52
Odpowiedzialny za treść 4rr 21.01.2015 13:36:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.01.2015 13:36:22
Zaktualizował Anita Lis 21.01.2015 13:37:59

« powrót

Wprowadził Rafał Gumułka 27.11.2013 15:20:01
Opublikował Rafał Gumułka 27.11.2013 15:20:01
Odpowiedzialny za treść dsa 17.11.2016 10:14:28
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.11.2016 10:14:28
Zaktualizował Admin 17.11.2016 10:15:06

« powrót

Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2006-2010

Lp.

Nr zarządzenia

Data podjęcia

Tytuł zarządzenia

1

1/2006

7.12.06

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.

2

2/2006 8.12.06 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny” zadanie nr 3 „Odrestaurowanie pawilonu pijalni wód na terenie Pl. Zdrojowego”.
3 3/2006 27.12.06 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny” zadanie nr 2 „Remont nawierzchni i elementów odwodnienia Pl. Zdrojowego”.
4 4/2006 27.12.06 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn. „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny” zadanie nr 10 „Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Jedlinka w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju”.
5 5/2006 29.12.06 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2006 r.
6 5A/2006 29.12.06 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
7 6/2007 5.01.07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2007.
8 7/2007 5.01.07 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2007.
9 8/2007 9.01.07 zmieniające Zarządzenie nr 1/06 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 7 grudnia 2006 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
10 9/2007 11 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. -Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
11 10/2007 17.01.07 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 r.
12 11/2007 17.01.07 w sprawie upoważnienia Sekretarza Miasta Jedlina-Zdrój do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
13 12/2007 17.01.07 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
14 13/2007 17.01.07 w sprawie powierzenia Zastępcy Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój określonych spraw gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.
15 14/2007 17.01.07 w sprawie powierzenia Sekretarzowi Miasta Jedlina-Zdrój określonych spraw gminy do prowadzenia w imieniu Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.
16 15/2007 31.01.07 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
17 16/2007 31.01.07 w sprawie bezpłatnego obciążenia służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej.
18 17/2007 31.01.07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
19 18/2007 31.01.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
20 19/2007 12.02.07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
21 20/2007 12.02.07 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
22 21/2007 14.02.07 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
23 22/2007 27.02.07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
24 23/2007 28.02.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
25 24/2007 1.03.07 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju.
26 25/2007 19.03.07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.  - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
27 26/2007 23.03.07 w sprawie zasad przekazywania i aktualizacji informacji i dokumentów przeznaczonych do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
28 27/2007 27.03.07 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
29 28/2007 27.03.07 w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.
30 29/2007 29.03.07 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
31 30/2007 18.04.07 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.” Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny”.
32 31/2007 20.04.07 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego części nieruchomości.  - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
33 32/2007 24.04.07 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości.
34 33/2007 30.04.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
35 34/2007 30.04.07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
36 35/2007 18.05.07 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
37 36/2007 18.05.07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju Pani Elżbiecie Zapart.
38 37/2007 18.05.07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Pani Violettcie Mikłas.
39 38/2007 18.05.07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju Pani Lidii Podbielskiej.
40 39/2007 18.05.07 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych.
41 40/2007 18.05.07 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a takie do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
42 41/2007 21.05.07 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
43 42/2007 31.05.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
44 43/2007 1.30.07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.
45 44/2007 31.05.07 zmieniające Zarządzenie Nr 114/2004 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie powołania Komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. 
46 45/2007 22.06.07 w sprawie dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
47 46/2007 22.06.07 w sprawie powołania komisji przetargowej.
48 47/2007 22.06.07 w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.
49 48/2007 29.06.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
50 49/2007 2.07.07 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju Pani Barbarze Jakackiej. 
51 50/2007 6.07.07 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu  nieruchomości.
52 51/2007 12.07.07 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni  użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy  zasób Gminy Jedlina-Zdrój.  
53 52/2007 26.07.07 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości.
54 53/2007 27.07.07 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2007/2008.
55 54/2007 27.07.07 w sprawie powolania Komisji Stypendialnej przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2007/2008.  
56 55/2007 27.07.07 w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitego stroju uczniowskiego. 
57 56/2007 27.07.07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
58 57/2007 27.07.07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
59 58/2007  31.07.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
60 59/2007  8.08.07 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
61 60/2007  21.08.07 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
62 61/2007  21.08.07 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
63 62/2007  
64 63/2007  31.08.07 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II Pani Barbarze Jakackiej.
65 64/2007  31.08.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
66 65/2007  31.08.07 w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.
67 66/2007  20.08.07 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania polegającego na remoncie Miejskiej Szkoły Podstawowej przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju likwidującego przyczyny zagrożeń oraz złego stanu technicznego budynku.
68 67/2007  21.08.07 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
69 68/2007  28.08.07 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
70 69/2007  28.09.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
71 70/2007 26.10.07 w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych dla zadań objętych umowami z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków powodzi z roku 2006. 
72 71/2007  31.10.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
73 72/2007  26.11.07 w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
74 73/2007  28.11.07 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji. 
75 74/2007  30.11.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
76 75/2007  3.12.07 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
77 76/2007  28.12.07 w sprawie zasad przekazywania informacji i dokumentów do publikacji na oficjalnej stronie Gminy Jedlina-Zdrój www.um.jedlina.pl.
78 77/2007  12.12.07 w sprawie uporządkowania gospodarki materiałowo-technicznej sprzętu OC i przeprowadzania inwentaryzacji sprzętu w magazynie obrony cywilnej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
79 78/2007  
80 79/2007  31.12.07 w sprawie ustalenia planu  dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2008.
81 80/2007  31.12.07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 r.
82 1/2008  7.01.08 w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków finansowych Gminy Jedlina-Zdrój do zamówień (zadań), do których nie stosuje się art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2008r.
83 2/2008  15.01.08 w sprawie układu wykonawczego budzetu Gminy Jedlina - Zdrój na rok 2008.
84 3/2008  16.01.08 w sprawie odstąpienia od prawa pierwokupu nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
85 4/2008  16.01.08 w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej, sportu, turystyki i rekreacji.
86 5/2008  23.02.08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2008.
87 6/2008  26.02.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
88 7/2008  5.03.08 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
89 8/2008  10.03.08 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
90 9/2008  11.03.08 w sprawie przeniesienia prawa własności w trybie art. 231 §1 Kodeksu cywilnego.  
91 10/2008  14.03.08 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2007rok.
92 11/2008  31.03.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 
93 12/2008  3.04.08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 
94 13/2008  3.04.08 w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.
95 14/2008   4.04.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości .
96  15/2008  8.04.08 zmieniające Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju. 
97 16/2008   11.04.08 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). 
98  17/2008  16.04.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
99  18/2008  18.04.08 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta w Jedlinie -Zdroju. 
100  19/2008  30.04.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 
101  20/2008  26.05.08 w sprawie  przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości zabudowanej w trybie bezprzetargowym.
102  21/2008  26.05.08 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
103  22/2008  30.05.08 w sprawie powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Jedlina-Zdrój, w tym również jednostek budżetowych Gminy.
104  23/2008  30.05.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
105  24/2008  12.06.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
106  25/2008  19.06.08 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych na zadania pn,: „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój – Remont budynków komunalnych”.
107  26/2008  23.06.08 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
108  27/2008  27.06.08 w sprawie powołania komisji przetargowej.
109  28/2008  27.06.08 w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły. 
110  29/2008  3.07.08 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju.
111  30/2008  22.07.08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
112  31/2008  22.07.08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
113  32/2008  22.07.08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
114  33/2008  22.07.08 zmieniające Zarządzenie Nr 24/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1.03.2007 r w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju.
115 34/2008   22.07.08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości. 
116  35/2008  31.07.08 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju w roku szkolnym 2008/2009.
117  36/2008  31.07.08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
118  37/2008  31.07.08  w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Pani Katarzynie Janeckiej.
119  38/2008  19.08.08 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2008/2009. 
120  39/2008  22.08.08 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych.
121  40/2008  25.08.08 Zmieniające Zarządzenie Nr 189/2005 Burmistrza Miasta z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych dotyczących dokumentacji finansowo-księgowej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
122  41/2008  29.08.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
123  42/2008  29.08.08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Pani Katarzynie Janeckiej.
124  43/2008  29.08.08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Dyrektorowi Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju Pani Barbarze Jakackiej.
125  44/2008  1.09.08 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
126  45/2008  3.09.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
127  46/2008  5.09.08 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych na zadania pn.: „Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój – Remont budynków komunalnych”.
128  47/2008  10.09.08 w sprawie powołania członka komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu dla zadania pn.: „ Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju przy ul. Jana Pawła II „- uzupełniające. 
129  48/2008  11.09.08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
130  49/2008  11.09.08 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
131  50/2008  22.09.08 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
132  51/2008  22.09.08 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
133  52/2008  22.09.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia  w drodze przetargu nieruchomości.
134  53/2008  22.09.08 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
135 54/2008   26.09.08 w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Jedlina-Zdrój.
136  55/2008  29.09.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
137  56/2008  10.10.08 w sprawie obciążenia bezpłatną służebnością przechodu i przejazdu nieruchomości, położonej w Jedlinie Zdroju przy ulicy Piastowskiej.
 138 57/2008   21.10.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
139 58/2008  23.10.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
140 59/2008  23.10.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
141 60/2008  31.10.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r. 
142 61/2008  3.11.08 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.  
143 62/2008  3.11.08 w sprawie Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
144 63/2008  7.11.08 zmieniające Zarządzenie Nr 60/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 października 2008 r.
145 64/2008  28.11.08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
146 65/2008  28.11.08 w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków finansowych Gminy Jedlina-Zdrój dla zamówień (zadań), do których nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).
147 66/2008  28.11.08  w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
148 67/2008   28.11.08 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
149 68/2008  4.12.08 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
150 69/2008  4.12.08 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego.
151 70/2008  11.12.08 zmieniające Zarządzenie Nr 66/2008 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
152 71/2008  16.12.08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2009.
153 72/2008  16.12.08 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2009.
154 73/2008  16.12.08 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dla Dyrektora Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.
155 74/2008  30.12.08 zmieniające Zarządzenie Nr 29/03 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta Jedlina-Zdrój.
156 75/2008  31.12.08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.
157 76/2008  31.12.08 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
162 1/2009  12.01.09 w sprawie układu wykonawczego budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na rok 2009.
163 2/2009  12.01.09 w sprawie powołania komisji przetargowej.
164 3/2009  12.01.09 w sprawie powołania komisji przetargowej.
165 4/2009  12.01.09 w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.
166 5/2009 27.01.09 w sprawie określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
167 6/2009  27.01.09 w sprawie wprowadzenia zasad wydatkowania środków finansowych Gminy Jedlina-Zdrój dla zamówień publicznych, do których nie stosuje się na podstawie art. 4 pkt 8 przepisów ustawy.
168 7/2009  27.01.09 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Jedlina-Zdrój
169 8/2009  12.02.09 w sprawie powołania pełnomocnika Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój do prowadzenia rejestru instytucji Kultury.
170 9/2009  12.02.09 w sprawie gminnego zasobu nieruchomości i planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Jedlina-Zdrój.
171 10/2009  16.02.09 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Miasta Jedlina-Zdrój.
172 11/2009  18.02.09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miasta Jedlina-Zdrój oraz jednostki organizacyjne Gminy.
173 12/2009  3.0309 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia drugiej edycji Księgi Jakości w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
174 13/2009  13.03.09  w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
175 14/2009  13.03.09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
176 15/2009  17.03.09 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina - Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój za 2008 rok.
177 16/2009  20.03.09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
178 17/2009  30.03.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
179 18/2009  31.03.09 w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych.
180 19/2009  31.03.09 w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej i ochrony wartości pieniężnych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
181 20/2009  31.03.09 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2007 r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
182 21/2009  31.03.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
183 22/2009  7.04.09 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.
184 23/2009  7.04.09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości oraz ustanowienia służebności drogowej.
185 24/2009  17.04.09 w sprawie wyłączenia ze sprzedaży lokali mieszkalnych.
186 25/2009  22.04.09 w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
187 26/2009  22.04.09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
188 27/2009  22.04.09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
189 28/2009  22.04.09 w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.
190 29/2009  27.04.09 w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój.
191 30/2009  29.04.09 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
192 31/2009  30.04.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
193 32/2009  8.05.12 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
194 33/2009   8.05.12 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej
195 34/2009   8.05.12 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
196 35/2009  14.05.09 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. - Część treści zarządzenia została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ponieważ zawiera dane osobowe. Wyłączenia dokonał Administrator Danych Osobowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.Pełna treść zarządzenia znajduje się w aktach Urzędu Miasta.
197 36/2009  15.05.09 w sprawie określenia regulaminu działania Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
198 37/2009  15.05.09 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2009/2010.
199 38/2009  15.05.09 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika gminnej jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju
200 39/2009 22 .05.09 w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju w rejonie ul. Kłodzkiej.
201 40/2009  25.05.09 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
202 41/2009  
203 42/2009  29.05.09 w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Włościańskiej.
204 43/2009  29.05.09 w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Miasta.
205 44/2009  29.05.09 w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój.
206 45/2009  29.05.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
207 46/2009  8.06.09 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2007 r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
208 47/2009  9.06.09 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości.
209 48/2009  9.06.09 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogowej.
210 49/2009  22.06.09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
211 50/2009    
212 51/2009 24.06.09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
213 52/2009  30.06.09 w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
214 53/2009  30.06.09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
215 54/2009    
216 55/2009 30.06.09 w sprawie Regulaminu pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
217 56/2009 1.07.09 w sprawie ogłoszenia alarmu p.powodziowego dla miasta Jedlina-Zdrój.
218 57/2009 2.07.09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
219 58/2009 2.07.09 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
220 59/2009 3.07.09 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego dla miasta Jedlina - Zdrój.
221 60/2009 9.07.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
222 61/2009  9.07.09 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierownika gminnej jednostki budżetowej – Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.
223 62/2009  15.07.09 w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych.
224 63/2009  27.07.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
225 64/2009  27.07.09 w sprawie powołania komisji przetargowej.
226 65/2009  31.07.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
227 66/2009  11.08.09 w sprawie określenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników.
228 67/2009  14.08.09 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2009/2010.
229 68/2009  31.08.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
 230  69/2009  11.09.09 w sprawie powołania biegłego.
 231  70/2009  15.09.09 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
232 71/2009  18.09.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
233 72/2009  18.09.09 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
234 73/2009  28.09.09 w sprawie powołania Zespołu do przedstawiania propozycji działań mających na celu minimalizację zadłużeń związanych z najmem i zajmowaniem bez tytułu prawnego lokali należących do mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
235 74/2009  30.09.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
236 75/2009  6.10.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
237 76/2009  6.10.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
238 77/2009  9.10.09 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
239 78/2009  12.10.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
240 79/2009  12.10.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
241 80/2009  16.10.09 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
242 81/2009  23.10.09 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
243 82/2009  30.10.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
244 83/2009  18.11.09 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
245 84/2009

 19.11.09

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.

246 85/2009  37.11.09 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym
247 86/2009  30.11.09 sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
248 87/2009  30.11.09 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego i innych opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej obowiązujących na cmentarzu komunalnym Gminy Jedlina-Zdrój.
249 88/2009    
250 89/2009  30.11.09 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
251 90/2009  11.12.09 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2010.
252 91/2009  11.12.09 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie - Zdroju oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2010.
253 92/2009  22.12.09 w sprawie powołania biegłego.
254 93/2009  30.12.09 w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14.000 euro.
255 94/2009  30.12.09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.
256 1/2010  14.01.10 w sprawie przyjęcia planu finansowego budżetu Gminy Jedlina – Zdrój na 2010 r.
257 2/2010  22.01.10 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
258 3/2010  22.01.10 w sprawie uchylenia zarządzenia Burmistrza Miasta.
259 4/2010  22.01.10 w sprawie nieodpłatnego przejęcia prawa własności części nieruchomości zabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Cmentarnej 11.
260 5/2010  22.01.10 w sprawie odpłatnego ustanowienia służebności gruntowej (drogowej) na nieruchomości, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Słowackiego.
261 6/2010  2.02.10 zmieniające Zarządzenie Nr 29/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrójvz dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia zasad określania wysokości stawek czynszu za dzierżawę oraz najem gruntów stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
262 7/2010  16.02.10 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
263 8/2010  19.02.10 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego położonego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej nr 7 o powierzchni 92,53 m2 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieoznaczony.
264 9/2010  26.02.10 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości.
265 10/2010  3.03.10 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości.
266 11/2010  9.03.10 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
267 12/2010  19.03.10 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości oraz powołania komisji do przeprowadzenia rokowań.
268 13/2010  19.03.10 w sprawie przedstawienia Radzie Miasta Jedlina-Zdrój i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
269 14/2010  25.03.10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości.
270 15/2010  2.04.10 w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości.
271 16/2010  29.04.10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
272 17/2010  29.04.10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
273 18/2010  30.04.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 r.
274 19/2010  30.04.10 w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Burmistrza.
275 20/2010  10.05.10 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości. (Piastowska 66)
276 21/2010  10.05.10 zmieniające Zarządzenie Nr 72/2007 r. Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
277 22/2010  13.05.10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości.
278 23/2010  14.05.10 w sprawie określenia zasad i sposobu przeprowadzania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój i jednostkach organizacyjnych Gminy Jedlina-Zdrój.
279 24/2010  20.05.10 w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie.
280 25/2010  20.05.10 w sprawie powołania komisji do przejęcia dokumentacji od P.P.H.U. Jacek i Małgosia.
281 26/2010  20.05.10 w sprawie zasad korzystania z kart płatniczych.
282 27/2010 20.05.10 w sprawie wyznaczenia zastępcy gminnego komisarza spisowego Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.
283 28/2010 28.05.10 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
284 29/2010 1.06.10 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Jedlinie-Zdroju dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
285 30/2010  2.06.10 w sprawie powierzenia określonych spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta do prowadzenia Zastępcy Burmistrza Miasta.
286 31/2010 2.06.10 w sprawie zarządzania ryzykiem.
287 32/2010 18.06.10 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (działki 679/2-6 i 9-13).
288 33/2010 18.06.10 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do prowadzenia postępowania i załatwiania indywidualnych spraw w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
289 34/2010 18.06.10 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – Pani Beaty Prokopów do prowadzenia postępowania w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenia wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego.
290 35/2010  18.06.10 w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju – Pani Anetty Górnickiej do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w sprawach dodatków mieszkaniowych.
291 36/2010  21.06.10 w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2010/2011.
292 37/2010  25.06.10 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości wchodzącej w skład gminnej zasobu nieruchomości.
293 38/2010  25.06.10 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.
294 39/2010  30.06.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
295 40/2010  5.07.10 w sprawie usuwania skutków powodzi na terenie Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2010 objętych wnioskami o dotację na dofinansowanie zadania z dnia 25.05 i 24.06.2010”
296 41/2010  6.07.10 w sprawie rozliczania różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody i wyboru metody rozliczenia kosztów różnicy wskazań w lokalach i budynkach stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój.
297  42/2010  9.07.10 w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania, przeglądu i ewaluacji obowiązujących w Gminie Jedlina-Zdrój dokumentów strategicznych.
298 43/2010  9.07.10 w sprawie komunikacji wewnętrznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
299 44/2010  23.07.10 w sprawie powołania komicji w celu przejęcia w imieniu Zamawiającego robót budowlanych dla realizowanego w ramach projektu pn. „USTR w Jedlinie-Zdroju – Etap II” zadania nr 4 „Uzdrowiskowe centrum rekreacyjne dla dzieci i młodzieży przy ul. Kłodzkiej”.
300  45/2010  20.07.10 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (ul. Piękna 4/1)
301 46/2010  20.07.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
302  47/2010  30.07.10 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Udzielenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 1 550 000 zł ( słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Jedlina-Zdrój”.
303  48/2010  13.08.10 w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne.
304  49/2010  16.08.10 w sprawie wprowadzenia katalogu standardów zachowań urzędnika w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.
305  50/2010  19.08.10 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, przyznającej stypendia uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2009/2010.
306 51/2010  24.08.10 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
307 52/2010  24.08.10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej - działka nr 74/1(obręb Jedlinka).
308 53/2010  30.08.10 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
309 54/2010  31.08.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
310 55/2010  2.09.10 w sprawie przeznaczenia do oddania nieruchomości w najmem w trybie Bezprzetargowy.
311 56/2010  2.09.10 w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu nieruchomości (283/7)
312 57/2010  30.09.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
313 58/2010  5.10.10 w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomości.
314 59/2010  14.10.10 w sprawie powołania koordynatora gminnego i operatorów do obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w Jedlinie-Zdroju utworzonych dla przeprowadzenia wyborów w dniu 21 listopada 2010 r.
315 60/2010  25.10.10 zmieniające Zarządzenie nr 36/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 czerwca 2010r. w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie – Zdroju w roku szkolnym 2010/2011.
316 60B/2010  29.10.10 zmieniające zarządzenie Nr 52/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.
317 61/2010  29.10.10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2007 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.
318 62/2010  29.10.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.
319 63/2010  29.10.10 w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych dla zadania pn.: „Remont budynku Centrum Kultury”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.
320 64/2010  17.11.10 w sprawie rokowań na sprzedaż nieruchomości (678/12, 678/15 i 678/17).
Wprowadził Rafał Gumułka 22.10.2013 07:55:57
Opublikował Rafał Gumułka 22.10.2013 07:55:57
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 22.10.2013 07:55:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.10.2013 07:55:57

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431042
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl