O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr Uchwał Rady Miasta tekst
Wprowadził Anita Lis 05.12.2014 12:14:00
Opublikował Anita Lis 05.12.2014 12:14:00
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.03.2018 09:27:04
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.03.2018 09:27:04
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 06.03.2018 09:42:34

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.12.2013 10:41:02
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.12.2013 10:41:02
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 28.11.2014 13:23:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 28.11.2014 13:23:55
Zaktualizował Anita Lis 28.11.2014 13:24:52

« powrót

Rejestr Uchwał Rady Miasta - Kadencja 2006-2010

Rejestr
Uchwał Rady Miasta Jedlina – Zdrój
 
Kadencja 2006 - 2010
 
 

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

1. I/1/06 27.11.06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
2. I/2/06 27.11.06 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
3. I/3/06
27.11.06
4. I/4/06 27.11.06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta
Jedlina-Zdrój.
5. I/5/06 27.11.06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta  Jedlina-Zdrój.
6. I/6/06 27.11.06 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
7. III/7/06 29.12.06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
8. III/8/06 29.12.06 w sprawie Programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.
9. III/9/06 29.12.06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok.
10. III/10/06 29.12.06 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
11. III/11/06 29.12.06 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.
12. III/12/06 29.12.06 w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego jako właściwego do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miasta.
13. III/13/06 29.12.06 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/2004 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 17, poz. 188 z dnia 23.01.2007r.)
14. III/14/06 29.12.06
w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln.
Nr 24, poz. 235 z dnia 26.01.07r.)
15. IV/15/07 31.01.07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
16 IV/16/07 31.01.07 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji.
17. IV/17/07 31.01.07 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 49, poz. 524 z dnia 23.02.2007r.)
18. IV/18/07 31.01.07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
19.
IV/19/07
31.01.07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
20. IV/20/07 31.01.07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
21. IV/21/07 31.01.07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
22. V/22/07 28.02.07 w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Jedlina-Zdrój.
23. V/23/07 28.02.07
24. V/24/07 28.02.07 sprawie ustalenia dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego.
25. V/25/07 28.02.07 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 96, poz. 1153 z dnia 18.04.2007r.)
26. V/26/07 28.02.07 w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 96, poz.1154 z dnia 18.04.2007r.)
27. V/27/07 28.02.07 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wyłączenia Gminy Wałbrzych z Powiatu Wałbrzyskiego i przywrócenia Wałbrzychowi statusu miasta na prawach powiatu.
28. VI/28/07 29.03.07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
29. VI/29/07 29.03.07 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok oraz zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
30. VI/30/07 29.03.07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 119, poz. 1594 z dnia 21.05.2007r.)
31. VII/31/07 26.04.07 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/14/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok oraz zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
32. VII/32/07 26.04.07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2006 r.
33. VII/33/07 26.04.07 zmieniająca Uchwałę Nr XX/103/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój
34. VII/34/07 26.04.07 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
(Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr. 124, poz. 1642 z dnia 25.05.2007r.)
35. VII/35/07 26.04.07 w sprawie regulaminu obiektu „Zalew przy Promenadzie Słonecznej” w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 1800 z dnia 8.06.2007r.)
36. VII/36/07 26.04.07 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/46/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca
2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy
Jedlina-Zdrój.

(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 139, poz. 1819 z dnia 11.06.2007r)
37. VII/37/07 26.04.07 zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/131/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 1801 z dnia 8.06.2007r.)
38. VIII/38/07 05.07.07 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój w zakresie obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego
i uzdrowisk.
39. VIII/39/07 05.07.07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 239, poz. 2761 z dnia 25.09.2007r.)
40. VIII/40/07 05.07.07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok
41. VIII/41/07 05.07.07 zmieniająca Uchwałę Nr III/14/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
42. VIII/42/07 05.07.07 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.
43. VIII/43/07 05.07.07 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
 44.  VIII/44/07  05.07.07 w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 236, poz. 2723 z dnia 21.09.2007r.)
45. VIII/45/07 05.07.07 zmieniająca uchwałę Nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 289, poz. 3616 z dnia 21.09.2007r.)
46. IX/46/07 24.08.07 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina-Zdrój - Jedlinka w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 236, poz. 2724 z dnia 5.12.2007r.)
47. IX/47/07 24.08.07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
48. IX/48/07 24.08.07  w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną.
49. X/49/07 28.09.07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
50. X/50/07 28.09.07 w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2007-2013
51 XI/51/07 26.10.07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
52. XI/52/07 26.10.07 w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta Jedlina-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
53. XI/53/07 26.10.07 zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 274, poz. 3324 z dnia 21.11.2007r.)
54. XI/54/07 26.10.07 zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 289, poz. 3616 z dnia 21.09.2007r.)
55. XII/55/07 29.11.07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
56. XII/56/07 29.11.07 w sprawie udzielenia przez Gminę Jedlina-Zdrój poręczenia pożyczki dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
(Uchwałą Nr 118/2007 kolegium RIO z dnia 19.12.2007r. Stwierdzono nieważność uchwały.)
57. XII/57/07 29.11.07 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2007-2013 i prognozy na lata następne.
58. XII/58/07 29.11.07 zmieniająca Uchwałę Nr XX/103/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
59. XII/59/07 29.11.07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3887 z dnia 13.12.2007r.)
60. XII/60/07 29.11.07 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3888 z dnia 13.12.2007r.)
61. XII/61/07 29.11.07 w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3889 z dnia 13.12.2007r.)
62. XII/62/07 29.11.07
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3890 z dnia 13.12.2007r.)
63. XII/63/07 29.11.07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3891 z dnia 13.12.2007r.)
64. XII/64/07 29.11.07 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 296, poz. 3892 z dnia 13.12.2007r.)
65. XII/65/07 29.11.07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
66. XIII/66/07 28.12.07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2007 rok.
67. XIII/67/07 28.12.07 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.
68. XIII/68/07 28.12.07 w sprawie Programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok.
69. XIII/69/07 28.12.07 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 33, poz. 446 z dnia 11.02.2008r.)
70. XIII/70/07 28.12.07 zmieniająca uchwałę Nr XVII/85/04 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.0911-10/75/08 z dnia 6.02.08r. Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały.)
 71.  XIII/71/07  28.12.07 w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Jedliny-Zdroju dotyczącej ul. Barbary.
 72.  XIII/72/07  28.12.07 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
73. XIII/73/07 28.12.07 w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008rok.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr.106, poz. 1246 z dnia 15.04.2008r.)
74. XIV/74/08 15.02.08 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu
2003/PL/16/P/PE/041
„Oczyszczanie ścieków Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
75. XIV/75/08 15.02.08 w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 90, poz. 1068 z dnia 28.03.2008r.)
76. XIV/76/08 15.02.08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 127, poz. 1496 z dnia 8.05.2008r.)
77. XIV/77/08 15.02.08 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 90, poz. 1069 z dnia 28.03.2008r.)
78. XIV/78/08 15.02.08 uchylająca Uchwałę Nr XXXVI/192/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 stycznia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 90, poz. 1070 z dnia 28.03.2008r.)
79. XIV/79/08 15.02.08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
80. XIV/80/08 15.02.08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
81. XIV/81/08 15.02.08 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
82. XIV/82/08 15.02.08 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.
83. XV/83/08 27.03.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 r.
84. XV/84/08 27.03.08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
85. XV/85/08 27.03.08 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 154, poz. 1810 z dnia 6.06.2008r.)
86. XV/86/08 27.03.08 w sprawie nadania nazwy parkom w Jedlinie-Zdroju.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 134, poz. 1576 z dnia 28.03.2008r.)
87. XV/87/08 27.03.08 w sprawie programu gospodarczego Miasta Jedlina-Zdrój.
88. XV/88/08 27.03.08 w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Jedlina-Zdrój.
89. XV/89/08 27.03.08 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jedlina-Zdrój.
90. XV/90/08 27.03.08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.
91. XV/91/08 27.03.08 w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia dla przedsięwzięcia pod nazwą: Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik 2012” w Jedlinie-Zdroju w rejonie ulicy Bloki Kolejowe.
92. XV/92/08 27.03.08 w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia dla  przedsięwzięcia pod nazwą:
„Blisko-boisko w Jedlinie-Zdroju w rejonie ul. B. Chrobrego”.
93. XV/93/08 27.03.08 w sprawie ustanowienia formy zabezpieczenia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży w Jedlinie-Zdroju przy ul. Jana Pawła II”.
94. XVI/94/08 24.04.08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok.
95. XVI/95/08 24.04.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
96. XVI/96/08 24.04.08
97. XVI/97/08 24.04.08 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od Państwa Izabeli i Arkadiusza Kaliszewskich.
98. XVI/98/08 24.04.08 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od Pani Łucji Bożym.
99. XVII/99/08 29.05.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008r.
100. XVII/100/08 29.05.08 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 173, poz. 1942 z dnia 20.06.2008r.)
101. XVII/101/08 29.05.08 zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 206, poz. 2284 z dnia 28.07.2008r.)
102. XVII/102/08 29.05.08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
103. XVIII/103/08 26.06.08 w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju dla potrzeb realizacji projektu „wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”.
104. XVIII/104/08 26.06.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
105. XIX/105/08 19.08.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
106. XIX/106/08 19.08.08 w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
107. XIX/107/08 19.08.08 uchylająca Uchwałę Nr XVIII/103/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia poręczenia wekslowego dla Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju dla potrzeb realizacji projektu „wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej”
108. XX/108/08 30.09.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
109. XX/109/08 30.09.08
110. XX/110/08 30.09.08 w sprawie uznania skargi Stowarzyszenia Federacji Zielonych „GAJA” za zasadną.
111. XX/111/08 30.09.08 w sprawie uznania skargi Pani Sabiny Gólcz za zasadną.
112. XX/112/08 30.09.08 w sprawie Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 294, poz. 3253 z dnia 13.12.2008r.)
113. XX/113/08 30.09.08 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/142/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 288, poz. 3127 z dnia 29.10.2008r.)
114. XX/114/08 30.09.08 Zmieniająca Uchwałę Nr III/11/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 grudnia 2006 roku.
115. XXI/115/08 30.10.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
116. XXI/116/08 30.10.08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3388 z dnia 19.11.2008r.)
117. XXI/117/08 30.10.08 w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3389 z dnia 19.11.2008r.)
118. XXI/118/08 30.10.08 w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów oraz zasad poboru tej opłaty.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3390 z dnia 19.11.2008r.)
119. XXI/119/08 30.10.08
120. XXI/120/08 30.10.08 w sprawie określania wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 3392 z dnia 19.11.2008r.)
121. XXI/121/08 30.10.08 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/146/05w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 300, poz. 33893 z dnia 19.11.2008r.)
122. XXI/122/08 30.10.08 zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 313, poz. 3789 z dnia 5.12.2008r.)
123. XXII/123/08 27.11.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
124. XXII/124/08 27.11.08 w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałbrzychu.
125. XXIII/125/08 30.12.08 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2008 rok.
126. XXIII/126/08 30.12.08 zmieniająca Uchwałę XIX/106/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
127. XXIII/127/08 30.12.08 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.
128. XXIII/128/08 30.12.08 w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok.
129. XXIII/129/08 30.12.08 w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
130. XXIV/130/09 26.02.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
131. XXIV/131/09 26.02.09 zmieniająca Uchwałę Nr XXI/117/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 października 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1331 z dnia 10.04.2009r.)
132. XXIV/132/09 26.02.09 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1332 z dnia 10.04.2009r.)
133. XXIV/133/09 26.02.09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1333 z dnia 10.04.2009r.)
134. XXIV/134/09 26.02.09 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Jedlina-Zdrój na lata 2009-2017.
135. XXIV/135/09 26.02.09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Jedlina-Zdrój na lata 2009-2017.
136. XXIV/136/09 26.02.09 zmieniająca uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1334 z dnia 10.04.2009r.)
137. XXIV/137/09 26.02.09 zmieniająca uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 63, poz. 1335 z dnia 10.04.2009r.)
138. XXIV/138/09 26.02.09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
139. XXIV/139/09 26.02.09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
140. XXIV/140/09 26.02.09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
141. XXIV/141/09 26.02.09 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2009 r.
142. XXV/142/09 17.04.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
143. XXV/143/09 17.04.09 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 87, poz. 1839 z dnia 18.05.2009r.)
144. XXV/144/09 17.04.09 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Jedlina-Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 92, poz. 1961 z dnia 25.05.2009r.)
145. XXV/145/09 17.04.09 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2008 r.
146. XXV/146/09 17.04.09 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jedlina-Zdrój.
147. XXVI/147/09 28.05.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
148. XXVII/148/09 25.06.09 zmieniająca Uchwałę Nr XX/103/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
149. XXVII/149/09 25.06.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
150. XXVII/150/09 25.06.09 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jedlina-Zdrój za 2008 rok.
151. XXVIII/151/09 30.09.09
152. XXVIII/152/09 30.09.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 193, poz. 3376 z dnia 12.11.2009r.)
153. XXIX/153/09 29.10.09 zmieniająca Uchwałę XIX/106/08 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
154. XXIX/154/09 29.10.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
155. XXIX/155//09 29.10.09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 205, poz. 3665 z dnia 30.11.2009r.)
156. XXIX/156/09 29.10.09 w sprawie stawek opłaty targowej.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 205, poz. 3666 z dnia 30.11.2009r.)
157 XXIX/157/09 29.10.09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 205, poz. 3667 z dnia 30.11.2009r.)
158. XXIX/158/09 29.10.09 w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 210, poz. 3873 z dnia 7.12.2009r.)
159. XXX/159/09 27.11.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
160. XXX/160/09 27.11.09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Jedlina-Zdrój do realizacji projektu „Uzdrowiskowy Dolny Śląsk” oraz jego współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
161. XXX/161/09 27.11.09 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.(Rozstrzygnięciem nadzorczym NK.II.0911-5/554/09 z dnia 15.12.09 Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność przepisów uchwały
162. XXX/162/09 27.11.09 zmieniającej uchwałę Nr XXII/113/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest gmina Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 3, poz. 53 z dnia 7.01.2010r.)
163. XXXI/163/09 30.12.09 zmieniająca Uchwałę Nr XX/103/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
164. XXXI/164/09 30.12.09 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2009 rok.
165. XXXI/165/09 30.12.09 w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.
166. XXXI/166/09 30.12.09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.
167. XXXI/167/09 30.12.09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.
168. XXXI/168/09 30.12.09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Jedlina-Zdrój do realizacji projektu w ramach 3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Działania 5.2. „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
169. XXXI/169/09 30.12.09 w sprawie opinii dotyczącej proponowanego nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „Sudety Wałbrzysko-Kamieniogórskie”.
170. XXXI/170/09 30.12.09 w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
171. XXXII/171/10 25.02.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
172. XXXII/172/10 25.02.10 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/74/08 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty poręczenia pożyczki inwestycyjnej dla potrzeb projektu 2003/PL/16/P/PE/041 ”Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
173. XXXII/173/10 25.02.10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
174. XXXII/174/10 25.02.10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
175. XXXII/175/10 25.02.10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
176. XXXII/176/10 25.02.10 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
177. XXXIII/177/10 18.03.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
178. XXXIII/178/10 18.03.10
179. XXXIII/179/10 18.03.10 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 60, poz. 921 z dnia 2.04.2010r.)
180. XXXIV/180/10 30.03.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
181. XXXV/181/10 29.04.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
182. XXXV/182/10 29.04.10 w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 97, poz. 1501 z dnia 21.05.2010r.)
183. XXXV/183/10 29.04.10 w sprawie podziału Gminy Jedlina-Zdrój na okręgi, ustalenia ich numerów i granic oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 97, poz. 1502 z dnia 21.05.2010r.)
184. XXXV/184/10 29.04.10 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.
185. XXXVI/185/10 26.05.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
186. XXXVI/186/10 26.05.10 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Jedlina-Zdrój za 2009 rok.
187. XXXVII/187/10 30.06.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
188. XXXVII/188/10 30.06.10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
189. XXXVII/189/10 30.06.10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
(Uchwała 63/2010 Kolegium RIO we Wrocławiu z dnia 4.08.2010r. Stwierdzono nieważność §3 uchwały)
190. XXXVII/190/10 30.06.10 w sprawie zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Jedlina-Zdrój oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
191. XXXVII/191/10 30.06.10 w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Jedlina-Zdrój lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 2120 z dnia 27.07.2010r.)
192. XXXVII/192/10 30.06.10 w sprawie uchwalenia Regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 138, poz. 212 z dnia 27.07.2010r.)
193. XXXVIII/193/10 23.09.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
194. XXXVIII/194/10 23.09.10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałbrzyskiemu.
195. XXXVIII/195/10 23.09.10 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w obrębie ulic Moniuszki, Zakopiańskiej i Dolnej w
Jedlinie-Zdroju”.
196. XXXVIII/196/10 23.09.10 w sprawie likwidacji rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój.
197. XXXVIII/197/10 23.09.10 w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach bankowych, wskazania źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania.
198. XXXVIII/198/10 23.09.10 zmieniającej Uchwałę Nr XXXVII/189/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy
Jedlina-Zdrój.
199. XXXVIII/199/10 23.09.10 w sprawie przejęcia do wykonania zadania z zakresu zarządzania drogą powiatową nr 3360 D położoną na terenie Gminy Jedlina-Zdrój.
200. XXXVIII/200/10 23.09.10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2818 z dnia 11.10.2010r.)
201. XXXVIII/201/10 23.09.10 w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego stanowiącego własność Gminy Jedlina-Zdrój.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2819 z dnia 11.10.2010r.)
202. XXXVIII/202/10 23.09.10 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2820 z dnia 11.10.2010r.)
203. XXXVIII/203/10 23.09.10 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji.
204. XXXVIII/204/10 23.09.10 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 189, poz. 2821 z dnia 11.10.2010r.)
205. XXXIX/205/10 10.11.10 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2010 rok.
206. XXXIX/206/10 10.11.10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 234, poz. 3908 z dnia 13.12.2010r.)
207. XXXIX/207/10 10.11.10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr. 234, poz. 3909 z dnia 13.12.2010r.)
208. XXXIX/208/10 10.11.10 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój.
209. XXXIX/209/10 10.11.10 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2010-2013.
210. XXXIX/210/10 10.11.10 w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.
211. XXXIX/211/10 10.11.10 w sprawie emisji obligacji Gminy Jedlina-Zdrój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
212. XXXIX/212/10 10.11.10 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/195/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w obrębie ulic Moniuszki, Zakopiańskiej i Dolnej w Jedlinie-Zdroju.
213. XXXIX/213/10 10.11.10 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/189/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz terminów, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy
Jedlina-Zdrój.

 

 
Wprowadził Roman Sidor 16.08.2012 07:55:05
Opublikował Roman Sidor 16.08.2012 07:55:05
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 16.08.2012 07:55:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.08.2012 07:55:05

« powrót

Rejestr Uchwał Rady Miasta - Kadencja 2002-2006

Lp.

Nr uchwały

Data podjęcia

Tytuł uchwały

1. Nr I/1/02 19.11.02 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju.
2. Nr I/2/02

19.11.02

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju.
3. Nr I/3/02

19.11.02

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju.

 4. Nr III/4/02

05.12.02

w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku rolnym i podatku leśnym. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 253, poz. 3672 z dnia 13.12.2002r.)
5. Nr III/5/02 05.12.02 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3673 z dnia 13.12.2002r.)
6. Nr III/6/02 05.12.02 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2003 rok, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i  wynagrodzenia za inkaso. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3674 z dnia 13.12.2002r.)
7. Nr III/7/02 05.12.02 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3675 z dnia 13.12.2002r.)

8.

Nr III/8/02

05.12.02

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3676 z dnia 13.12.2002r.)

9.

Nr III/9/02

05.12.02

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2003 rok. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 253, poz. 3677 z dnia 13.12.2002r.)

10.

Nr III/10/02

05.12.02

w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedliny Zdroju.

11.

Nr III/11/02

05.12.02

 

w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodu osobowego przez Burmistrza Miasta.

12.

Nr III/12/02

05.12.02

 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju.

13.

Nr III/13/02

05.12.02

 

w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego właściwego do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej.

14.

Nr III/14/02

05.12.02

 

w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju.

15.

Nr III/15/02

05.12.02 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju.
16. Nr IV/16/02 19.12.02 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na 2002 rok.
17. Nr IV/17/02 19.12.02 w sprawie Statutu Miasta Jedlina Zdrój.
18. Nr IV/18/02 19.12.02 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. (Opublikowano w Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 3, poz. 84 z dnia 17.01.2003r.)
19. Nr V/19/02 30.12.02 w sprawie uchwalenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Jedlina Zdrój.
20. Nr V/20/02 30.12.02 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój.
21. Nr V/21/02 30.12.02 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Jedlina Zdrój.
22. Nr V/22/02 30.12.02 zmieniajaca uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia p.n. Związek Miast i Gmin Książańskich.
23. Nr VI/23/03 17.01.03 w sprawie powołania Skarbnika Miasta Jedlina-Zdrój.
24. Nr VI/24/03 17.01.03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina Zdrój na I półrocze 2003 rok.
25. Nr VI/25/03 17.01.03 w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina Zdrój dodatku specjalnego.
26. Nr VI/26/03 17.01.03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.
27. Nr VI/27/03 17.01.03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój na 2003 rok.
28. Nr VI/28/03 17.01.03 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina Zdrój.
29. Nr VI/29/03 17.01.03 w sprawie opinii o połączeniu gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Wałbrzyskiego w 2003 r.
30. Nr VII/30/03 27.02.03 w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2003 rok.
31. Nr VII/31/03 27.02.03 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu.
32. Nr VII/32/03 27.02.03 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
33. Nr VII/33/03 27.02.03 w sprawie uchwalenia "Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedlinie-Zdroju na 2003 rok."
34. Nr VII/34/03 27.02.03 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.
35. Nr VII/35/03 27.02.03 zmieniająca Uchwałę Nr IV/17/2002 Rady Miasta w Jedlinie-Zdroju z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie statutu Miasta Jedlina-Zdrój.
36. Nr VIII/36/03 27.03.03 w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Miejski Zespół Obsługi Szkół w Jedlinie-Zdroju.
37. Nr VIII/37/03 27.03.03 w sprawie dokonywania przez Przewodniczącego Rady Miasta czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta.
38. Nr VIII/38/03 27.03.03 w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/30/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 rok.
39. Nr IX/39/03 29.04.03 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2002 rok.
40. Nr IX/40/03 29.04.03 w sprawie przystąpienia Miasta Jedlina-Zdrój do Stowarzyszenia "Dolnośląska Organizacja Turystyczna" z siedzibą we Wrocławiu.
41. Nr IX/41/03 29.04.03 w sprawie przystąpienia do modernizacji i rozbudowy budynku położonego przy ul. Słowackiego 5 dla potrzeb Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju.
42. Nr IX/42/03 29.04.03 w sprawie wystąpienia Gminy Jedlina - Zdrój ze Stowarzyszenia "Aeroklub Ziemi Wałbrzyskiej".
43. Nr X/43/03 14.05.03 w sprawie udzielenia gwarancji poręczenia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu.
44. Nr X/44/03 14.05.03 w sprawie zabezpieczenia środków przyznanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na zadanie p.n. "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdroju ul. Słowackiego 5".
45. Nr XI/45/03 26.06.03 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.
46. Nr XI/46/03 26.06.03 w sprawie zgłoszenia wniosku o włączenie projektu kompleksu infrastruktury uzdrowiskowej pn. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno - Rekreacyjny do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006r.
47. Nr XI/47/03 26.06.03 w sprawie przyjęcia przez Gminę Jedlina-Zdrój zadań z zakresu właściwości Powiatu.
48. Nr XII/48/03 10.09.03 w sprawie uchwalenia programu gospodarczego pn.
49. Nr XII/49/03 10.09.03 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.
50. Nr XII/50/03 10.09.03 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa sali gimnastycznej”.
51. Nr XII/51/03 10.09.03 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
52. Nr XII/52/03 10.09.03 w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
53. Nr XII/53/03 10.09.03 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina - Zdrój.
54. Nr XIII/54/03 30.10.03 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
55. Nr XIII/55/03 30.10.03 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
56. Nr XIII/56/03 30.10.03 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
57. Nr XIII/57/03 30.10.03 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
58. Nr XIII/58/03 30.10.03 w sprawie przystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.
59. Nr XIII/59/03 30.10.03 zmieniająca Uchwałę Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina Zdrój.
60. Nr XIII/60/03 30.10.03 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.
61. Nr XIII/61/03 30.10.03 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
62. Nr XIII/62/03 30.10.03 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2004-2007.
63. Nr XIII/63/03 30.10.03 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta.
64. Nr XIV/64/03 27.11.03 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2003 r.
65. Nr XIV/65/03 27.11.03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie miasta Jedlina-Zdrój.
66. Nr XIV/66/03 27.11.03 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
67. Nr XIV/67/03 27.11.03 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
68. Nr XIV/68/03 27.11.03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
69. Nr XIV/69/03 27.11.03 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów.
70. Nr XIV/70/03 27.11.03 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.
71. Nr XV/71/03 29.12.03 w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną.
72. Nr XV/72/03 29.12.03 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2004 r.
73. Nr XV/73/03 29.12.03 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2004 rok.
74. Nr XV/74/03 29.12.03 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2004 rok.
75. Nr XV/75/03 29.12.03

w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2004 rok.

76. Nr XVI/76/04 29.01.04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
77. Nr XVI/77/04 29.01.04 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za zajmowany lokal mieszkalny przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego.
78. Nr XVI/78/04 29.01.04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2004 rok.
79. Nr XVI/79/04 29.01.04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2004 rok.
 80.  Nr XVII/80/04  31.03.04 w sprawie wystąpienia Gminy Jedlina-Zdrój ze Stowarzyszenia Związek Miast i Gmin Książańskich.
 81.  Nr XVII/81/04  31.03.04 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/70/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.
 82.  Nr XVII/82/04  31.03.04 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2004 r.
 83.  Nr XVII/83/04  31.03.04 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
 84.  Nr XVII/84/04  31.03.04 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Jedlina – Zdrój podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
 85.  Nr XVII/85/04  31.03.04 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
 86.  Nr XVII/86/04  31.03.04 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-22/48/04 z dn. 6 maja 2004r. stwierdzono nieważność §1 ust.2 i ust.5)
 87.  Nr XVII/87/04  31.03.04 w sprawie uchylenia uchwały Nr V/20/2002 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój.
 88.  Nr XVII/88/04  31.03.04 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego P.N.II.0911-22/53/04 z dn. 6 maja 2004r. stwierdzono nieważność uchwały)
89. Nr XVIII/89/04 29.04.04 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2003 rok.
90. Nr XVIII/90/04 29.04.04 w sprawie przyznania Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój dodatku specjalnego.
91. Nr XVIII/91/04 29.04.04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/87/2000 Rady Miejskiej w Jedlinie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w Gimnazjum Miejskim w Jedlinie-Zdrój.
92. Nr XVIII/92/04 29.04.04 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 162/2001 Rady Miejskiej w Jedlinie – Zdroju z dnia 31 października 2001 r. w sprawie utworzenia środków specjalnych w jednostce budżetowej Gminy Jedlina-Zdrój – Miejskiej Szkole Podstawowej w Jedlinie-Zdrój.
93. Nr XVIII/93/04 29.04.04 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
94. Nr XIX/94/04 27.05.04 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r.
95. Nr XIX/95/04 27.05.04

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.

96. Nr XIX/96/04 27.05.04 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.
97. Nr XIX/97/04 27.05.04 w sprawie wyrażenia opinii o przekształcenia Obwodu Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
98. Nr XIX/98/04 27.05.04  w sprawie wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich.
99. Nr XIX/99/04 27.05.04 w sprawie utworzenia Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie Zdroju oraz nadania Aktu Założycielskiego i Statutu Gimnazjum Miejskiego.
100. Nr XIX/100/04 27.05.04 w sprawie nadania Aktu Założycielskiego i Statutu Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju.
101. Nr XX101/04 30.06.04

w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2004-2013.

102. Nr XX/102/04 30.06.04 w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2004 r.
103. Nr XX/103/04 30.06.04 w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
104. Nr XX/104/04 30.06.04 w sprawie podjęcia współpracy ze społecznością lokalną miasta Velichovky. 
105. Nr XX/105/04 30.06.04 w sprawie podjęcia współpracy ze Stowarzyszeniem Gmin Mikroregionu Hustirzanka (Republika Czeska).
106. Nr XXI/106/04 23.07.04 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2004 r.
107. Nr XXII/107/04 30.09.04 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
108. Nr XXII/108/04 30.09.04 w sprawie zaciągnięcia długotermiowego kredytu inwestycyjnego.
109. Nr XXII/109/04

30.09.04

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

110. Nr XXII/110/04 30.09.04 zmieniająca Uchwałę Nr XIV/67/2003 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
111. Nr XXII/111/04 30.09.04 w sprawie zminay Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 223, poz. 3463 z dnia 19.11.2004r.)
112. Nr XXII/112/04 30.09.04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 223, poz. 3464 z dnia 19.11.2004r.)
113. Nr XXII/113/04 30.09.04 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 223, poz. 3465 z dnia 19.11.2004r.)
114. Nr XXIII/114/04 28.10.04 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
115. Nr XXIII/115/04 28.10.04 w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 227, poz. 3651 z dnia 6.12.2004r.)
116. Nr XXIII/116/04 28.10.04 w sprawie Programu współpracy Gminy Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
117. Nr XXIII/117/04 28.10.04 w sprawie uchwalenia Programu poprawy bezpieczeństwa publicznego w Jedlinie-Zdroju pod nazwą: „Straż Obywatelska”
118. Nr XXIV/118/04 25.11.04 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji projektu “Informatyzacja e-urząd”- Gmin w Powiecie Wałbrzyskim i wspólnego ubiegania się o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
119. Nr XXIV/119/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4172 z dnia 15.12.2004r.)
120. Nr XXIV/120/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4173 z dnia 15.12.2004r.)
121. Nr XXIV/121/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4174 z dnia 15.12.2004r.)
122. Nr XXIV/122/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4175 z dnia 15.12.2004r.)
123. Nr XXIV/123/04 25.11.04 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej za czynności urzędowe.  (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4176 z dnia 15.12.2004r.)
124. Nr XXIV/124/04 25.11.04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4177 z dnia 15.12.2004r.)
125. Nr XXIV/125/04 25.11.04 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 251, poz. 4178 z dnia 15.12.2004r.)
126. Nr XXIV/126/04 25.11.04 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
127. Nr XXV/127/04 3.12.04 w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jedlina-Zdrój.
128. Nr XXV/128/04 3.12.04 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 3, poz. 97 z dnia 6.01.2005r.)
129. Nr XXVI/129/04 30.12.04 w sprawie ustalenia zasad wypłacenia diet radnym Rady Miasta Jedlina-Zdrój.
130. Nr XXVI/130/04 30.12.04 w sprawie budżetu Gminy na 2005 r. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 44, poz. 996 z dnia 11.03.2005r.)
131. Nr XXVI/131/04 30.12.04 w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 25, poz. 562 z dnia 10.02.2005r.)
132. Nr XXVI/132/04 30.12.04 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu "Klub Integracji Społecznej w Jedlinie-Zdroju - Reaktywacja Zawodowa".
133. Nr XXVI/133/04 30.12.04 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zatwierdzenia projektu "Wsparcie kobiet w branży turystyczno-uzdrowiskowej powiatu wałbrzyskiego".
134. Nr XXVI/134/04 30.12.04  w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" na 2005 rok.
135. Nr XXVI/135/04 30.12.04 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady miasta Jedlina-Zdrój na 2005 r.
136. Nr XXVI/136/04 30.12.04 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2004 r.
137. Nr XXVII/137/05 25.02.05 w sprawie zmiany budżetu na 2005 r.
138. Nr XXVII/138/05 25.02.05 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2005-2015 Gminy Jedlina-Zdrój.
139. Nr XXVII/139/05 25.02.05 w sprawie Regulaminu Targowiska Miejskiego w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 49, poz. 1095 z dnia 18.03.2005r.)
140. Nr XXVII/140/05 25.02.05 w sprawie Programu współpracy Gminy Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 r.
141. Nr XXVII/141/05 25.02.05

w sprawie uchwalenia Regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków orza innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój.  (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 50, poz. 1114 z dnia 21.03.2005r.)

142. Nr XXVII/142/05 25.02.05 w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w Miejskiej Szkole Podstawowej oraz w Gimnazjum Miejskim, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 49, poz. 1095 z dnia 18.03.2005r.)
143. Nr XXVII/143/05 25.02.05 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
144. Nr XXVII/144/05 25.02.05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno-Gospodarczej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2005 rok.
145. Nr XXVII/145/05 25.02.05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowych i Organizacji Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2005 rok.
146. Nr XXVIII/146/05 31.03.05 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 71, poz. 1544 z dnia 24.04.2005r.)
147. Nr XXVIII/147/05 31.03.05 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla terenu górniczego. (Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały PN.II.-21/30/05 z dn. 04.05.2005r.)
148. Nr XXVIII/148/05 31.03.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębu Jedlina-Zdrój - Jedlinka w Jedlinie-Zdroju.
149. Nr XXVIII/149/05 31.03.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju.
150. Nr XXVIII/150/05 31.03.05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Piastowskiej, ul. Wałbrzyskiej i terenu kolejowego w Jedlinie-Zdroju.
151. Nr XXVIII/151/05 31.03.05  w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 r.
152. Nr XXVIII/152/05 31.03.05 w sprawie bankowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój.
153. Nr XXVIII/153/05 31.03.05 w sprawie określenia zasad korzystania z samochodu nie będącego własnością gminy, do celów związanych z wykonywaniem mandatu radnego.
154. Nr XXVIII/154/05 31.03.05 w sprawie wystąpienia o ustalenie nazwy obiektowi fizjograficznemu.
155. Nr XXVIII/155/05 31.03.05 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 71, poz. 4545 z dnia 22.04.2005r.)
156. Nr XXIX/156/05 28.04.05 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2004 rok.
157. Nr XXIX/157/05 28.04.05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.
158. Nr XXIX/158/05 28.04.05 w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jedlinie-Zdroju na lata 2005-2010.
159. Nr XXX/159/05 25.05.05 w sprawie zmiany Budżetu Gminy na 2005 rok.
160. Nr XXX/160/05 25.05.05 w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na opiekę nad XIX-wieczną świątynią przy ul. Piastowskiej w Jedlnie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151, poz. 2971 z dnia 12.08.2005r.)
161. Nr XXX/161/05 25.05.05 w sprawie przeprowadzenia postępowania w celu wyłonienia banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
162. Nr XXX/162/05 25.05.05 w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 127, poz. 2600 z dnia 14.07.2005r.)
163. Nr XXX/163/05 25.05.05 w sprawie zgłoszenia oferty do konkursu na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.
164. Nr XXX/164/05 25.05.05 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla części terenu górniczego w granicach administracyjnych miasta.
165. Nr XXXI/165/05 30.06.05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 r.
166. Nr XXXI/166/05 30.06.05 w sprawie wyboru banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
167. Nr XXXI/167/05 30.06.05 w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 135, poz. 2759 z dnia 26.07.2005r.)
168. Nr XXXI/168/05 30.06.05 zmieniająca Uchwałę Nr XX/101/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Jedlina-Zdrój na lata 2004-2013.
169. Nr XXXII/169/05 28.09.05 w sprawie nadania Gimnazjum Miejskiemu w Jedlinie-Zdroju, imienia Jana Pawła II.
170. Nr XXXII/170/05 28.09.05 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok.
171. Nr XXXII/171/05 28.09.05 w sprawie ustalenia  zasad przyznawania pomocy w formie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na ten cel.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 231, poz. 3589 z dnia 10.11.2005r.)
172. Nr XXXII/172/05 28.09.05 w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich.
173. Nr XXXII/173/05 28.09.05 w sprawie uznania skargi Pan Włodzimierza Woźniaka za bezzasadną.
174. Nr XXXII/174/05 28.09.05 w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 237, poz. 3687 z dnia 14.12.2005r.)
175. Nr XXXIII/175/05 21.10.05 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 r.
176. Nr XXXIII/176/05 21.10.05 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
177. Nr XXXIII/177/05 21.10.05 zmieniająca Uchwałę Nr XX/103/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie określenia procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Gminy Jedlina-Zdrój.
178. Nr XXXIV/178/05 24.11.05 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2005 rok.
179. Nr XXXIV/179/05 24.11.05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 254, poz. 4277 z dnia 14.12.2005r.)Stwierdza się nieważność §4 Uchwały.
180. Nr XXXIV/180/05 24.11.05 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 254, poz. 4278 z dnia 14.12.2005r.)
181. Nr XXXIV/181/05 24.11.05 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 254, poz. 4279 z dnia 14.12.2005r.)
182. Nr XXXIV/182/05 24.11.05 zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/121/04 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 listopada 2004 r. w sprawie określenia opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 254, poz. 4280 z dnia 14.12.2005r.)
183. Nr XXXIV/183/05 24.11.05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek leśny.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 249, poz. 4052 z dnia 12.12.2005r.)
184. Nr XXXIV/184/05 24.11.05 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 249, poz. 4053 z dnia 12.12.2005r.)
185. Nr XXXV/185/05 30.12.05 w Jedlinie-Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006r. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 25, poz. 373 z dnia 6.02.2006r.)
186. Nr XXXV/186/05 30.12.05 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok.
187. Nr XXXV/187/05 30.12.05 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 41, poz. 615 z dnia 23.02.2006r.)
188. Nr XXXV/188/05 30.12.05 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok.
189. Nr XXXV/189/05 30.12.05 w sprawie Programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok.
190. Nr XXXV/190/05 30.12.05 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jedlina-Zdrój na 2006 rok. 
191. Nr XXXVI/191/06 26.01.06 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 59, poz. 929 z dnia 20.03.2006r.) Traci moc Uchwała w części :  §7 ust.2; §11 ust.3 i 4; §13 ust.3 ; §16 - Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28.02.06r. 
192. Nr XXXVI/192/06 26.01.06 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 66, poz. 1052 z dnia 28.03.2006r.)
193. Nr XXXVI/193/06 26.01.06 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 64, poz. 998 z dnia 24.03.2006r.)
194. Nr XXXVI/194/06 26.01.06 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie–Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 64, poz. 999 z dnia 24.03.2006r.)
195. Nr XXXVI/195/06 26.01.06 w sprawie powołania Komisji Uzdrowiskowej.
196. Nr XXXVI/196/06 26.01.06 w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta St. Etienne de Crossey.
197. Nr XXXVI/197/06 26.01.06 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Spraw Majątkowychi Organizacji Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2006 rok.
198. Nr XXXVI/198/06 26.01.06 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Społeczno - Gospodarczej Rady Miasta Jedlina - Zdrój na 2006 rok.
199. Nr XXXVII/199/06 2.03.06 w sprawie zmian w budżecie Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok.
200. Nr XXXVII/200/06 2.03.06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
201. Nr XXXVII/201/06 2.03.06 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 85, poz. 1420 z dnia 21.04.2006r.)
202. Nr XXXVII/202/06 2.03.06 w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 85, poz. 1421 z dnia 21.04.2006r.)
203. Nr XXXVII/203/06 2.03.06 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
204. Nr XXXVIII/204/06 30.03.06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok.
205. Nr XXXVIII/205/06 30.03.06 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.
206. Nr XXXVIII/206/06 30.03.06 zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/152/05 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie bankowych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych Gminy Jedlina-Zdrój.
207. Nr XXXVIII/207/06 30.03.06 w sprawie uchwalenia tymczasowego statutu uzdrowiska Jedlina-Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 103, poz. 1752 z dnia 25.05.2006r.)
208. Nr XXXIX/208/06 27.04.06 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój za 2005 r.
209. Nr XXXIX/209/06 27.04.06 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/204/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok. 
210. Nr XL/210/06 31.05.06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok.
211. Nr XL/211/06 31.05.06 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina – Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 137, poz. 2112 z dnia 5.07.2006r.)
212. Nr XL/212/06 31.05.06 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznego przedszkola prowadzonego w Jedlinie-Zdroju. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 127, poz. 2016 z dnia 26.06.2006r.)
213. Nr XL/213/06 31.05.06 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój.
214. Nr XL/214/06 31.05.06 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/200/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 2 marca 2006r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.
215. Nr XL/215/06 31.05.06 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/205/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu termomodernizacyjnego.
216. Nr XLI/216/06 29.06.06 w sprawie nadania nazwy ulicy. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 161, poz. 2546 z dnia 8.08.2006r.)
217. Nr XLI/217/06 29.06.06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok.
218. Nr XLI/218/06 29.06.06

w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność gminy Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 169, poz. 323 z dnia 18.08.2006r.)

219. Nr XLII/219/06 28.09.06 w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną. (Traci moc Uchwała w całości. Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.09II-22/84/06 z dn. 30.10.2006.r)
220. Nr XLII/220/06 28.09.06 w sprawie uznania skargi Pana Grzegorza Sara za bezzasadną.
221. Nr XLII/221/06 28.09.06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok.
222. Nr XLII/222/06 28.09.06 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
223. Nr XLII/223/06 28.09.06 Uchwała Nr XLII/223/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 września 2006 roku  w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/211/06 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 31 maja 2006r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych Gminy Jedlina-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 225, poz. 3232 z dnia 23.10.2006r.)
224. Nr XLII/224/06 28.09.06 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/146/05 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 31 marca 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina – Zdrój.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 225, poz. 3233 z dnia 23.10.2006r.)
225. Nr XLII/225/06 28.09.06 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
226. Nr XLII/226/06 28.09.06 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/121/96 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 3 października 1996r. w sprawie nadania Aktu Założycielskiego i Statutu Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie Zdroju.
227. Nr XLIII/227/06 26.10.06 w sprawie zmiany budżetu Gminy Jedlina-Zdrój na 2006 rok.
228. Nr XLIII/228/06 26.10.06 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 pażdziernika 1999 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.(Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 276, poz. 4192 z dnia 21.12.2006r.)
229. Nr XLIII/229/06 26.10.06 w sprawie Statutu Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 276, poz. 4193 z dnia 21.12.2006r.)
230. Nr XLIII/230/06 26.10.06 w sprawie Statutu Miasta Jedlina-Zdrój. (Opublikowano w Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 276, poz. 4194 z dnia 21.12.2006r.)
Wprowadził Rafał Gumułka 12.10.2012 10:32:31
Opublikował Rafał Gumułka 12.10.2012 10:32:31
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 12.10.2012 10:32:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.10.2012 10:32:31

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414050
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl