O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Referendum ogólnokrajowe 2015 tekst

Głosowanie korespondencyjne

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca powinien zgłosić w terminie do dnia 24 sierpnia 2015r. do Urzędu Miasta w Jedlinie-Zdroju ul. Poznańska 2, pokój nr 3 w godzinach pracy urzędu:

w poniedziałek, środę, czwartek w godz. 7.30-15.30,

we wtorek w godz. 7.30-17.00,

w piątek w godz.7.30-14.00

 

lub w formie elektronicznej na adres e-mail urzad@jedlinazdroj.eu

Informacje i wyjaśnienia pod numerami telefonu: 74845521, 748455216 wew. 17

Wprowadził Roman Sidor 18.08.2015 12:37:36
Opublikował Roman Sidor 18.08.2015 12:37:36
Odpowiedzialny za treść Anna Markiewicz-Polonieska 18.08.2015 12:37:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.08.2015 12:37:53
Zaktualizował Roman Sidor 18.08.2015 12:38:10

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:06:16
Opublikował Andżelika Sobusiak 24.07.2015 09:06:16
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 27.08.2015 13:07:57
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 27.08.2015 13:07:57
Zaktualizował Roman Sidor 27.08.2015 13:08:06

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 23.07.2015 14:54:10
Opublikował Roman Sidor 23.07.2015 14:54:10
Odpowiedzialny za treść PKW 31.08.2015 13:06:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 31.08.2015 13:06:48
Zaktualizował Roman Sidor 31.08.2015 13:07:32

« powrót

Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój

Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w Jedlinie-Zdroju w dniu głosowania w Referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2015 r. o składzie obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr 62/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 1 września 2015 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Nr 53/2015 z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkowstwa w Obwodowej Komisji do Spraw Referendum Nr 5 powołanej w związku z referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 57/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzieo 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie Nr 52/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia osób spośród pracowników samorządowych Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój do składu obwodowych komisji ds. referendum ogólnokrajowego na terenie miasta Jedlina-Zdrój, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego ds. informatyki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Zarządzenie Nr 40/2015 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój  z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17.07.2015 r.

 

 

Wprowadził Roman Sidor 23.07.2015 14:47:51
Opublikował Roman Sidor 23.07.2015 14:47:51
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 08.09.2015 16:35:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.09.2015 16:35:00
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 08.09.2015 16:36:38

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414131
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl