O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie tekst

Spis formularzy B - karty informacyjne dla: decyzji i postanowień, wskazań lokalizacyjnych.

Nr kolejny karty

 znak sprawy

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane wnioskodawcy

B1.GMI.7635-19/06

 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 7 drzew gatunku świerk pod warunkiem dokonania nasadzeń, działka nr 333/3 obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Pani Anna Chrapusta, Pani Sylwia Chrapusta

B1.GMI.7635-1/07

 

Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pod warunkiem dokonania nasadzeń, działka nr 200/1 obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Pani Łucja Kaźmierczak

B1.GMI.7635-2/07

 

Decyzja odmawiająca udzielenia zezwolenia na usunięcie 26 drzew rosnących na terenie działek nr 28/2 obręb Kamieńsk i 58/6 obręb Glinica, gmina Jedlina-Zdrój

Państwo Grażyna i Marek Stuczeń

B1.GMI-7635-3/07

 

Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunek świerk rosnących na terenie działki nr156 obręb Jedlinka, gmina Jedlina-Zdrój

Pan Marek Kluzek

B1.GMI-7635-4/07

 

Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunek topola rosnących na terenie działki nr 107 obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

"TOKEL" Sp. z o.o.

B1.GMI.7635-5_07

 

Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie 19 drzew rosnących na terenie działek nr 105, 106 i 112 obręb Jedlinka, gmina Jedlina-Zdrój

Państwo Wanda i Ryszard Kowalik

B1.GMI-7635-6/07

 

Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie drzewa gatunki akacja rosnącego na terenie działki nr 372 obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

B1.GMI.7635-8/07

 

Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku buk i sosna rosnących na terenie działki nr 189/4, obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Zarząd Powiatu w Wałbrzychu   

B1.GMI.7635-10/07

 

Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku klon rosnących na terenie działki nr 375/8, obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Zarząd Powiatu w Wałbrzychu

B1.GMI.7635-11/07

 

Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie dwóch drzew gatunku buk i sosna rosnących na terenie działki nr 189/4, obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Pan Adam Jacak

B1.GMI.7635-14/07

  Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie jodły rosnącej na terenie dz. nr 19/4 (Glinica) przy ul. Moniuszki 14 Pani Elżbieta Wróbel

B1.GMI.7635-15/07

  Decyzja udzielająca zezwolenia na usunięcie jesionu rosnącego na dz. nr 120 przy Pl. Zdrojowym w Jedlinie-Zdroju "Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.

B1.GMI.7636-6/07

 

Decyzja zezwalająca na drzewa gatunku lipa rosnącego na terenie działki nr 385, obręb geodezyjny Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7636-8/07

 

Decyzja zezwalająca na drzewa gatunku modrzew rosnącego na terenie działki nr 207/2, obręb geodezyjny Jedlinka, gmina Jedlina-Zdrój

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7636-13/07

 

Decyzja zezwalająca na drzewa gatunku brzoza rosnącego na terenie działki nr 511, obręb geodezyjny Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7624-1/07

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wyciągu narciarskiego na działce nr 116, obręb Jedlinka, gmina Jedlina-Zdrój

Państwo Wanda i Ryszard Kowalik

B2.GMI.7624-1/07

 

Postanowienie stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie wyciągu narciarskiego na działce nr 116, obręb Jedlinka, gmina Jedlina-Zdrój

Państwo Wanda i Ryszard Kowalik

B1.GMI.7624-2/07

 

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z wykonaniem przepustu na rzece Jedlina w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7624-3/07

 

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7624-4/07

 

Postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości przy ul. Piastowskiej 11 i 13 w Jedlinie-Zdroju

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7624-5/07

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Brzozowej 2 w Jedlinie-Zdroju, dz. Nr 362 i 207, obręb Jedlina-Zdrój, w Jedlinie-Zdroju

Gmina Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7624-6/07

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację

przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul.Marii Konopnickiej w Jedlinie-Zdroju, dz. Nr 331/12,549/9,549/2,653,497, obręb Jedlina-Zdrój, w Jedlinie-Zdroju
Gmina Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7624-7/07

 

Postanowienie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój stwierdzające brak

obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy ul. Pięknej w Jedlinie-Zdroju, dz. Nr 405 i 406, obręb Jedlina-Zdrój, w Jedlinie-Zdroju
Gmina Jedlina-Zdrój

B2.GMI-7624-7/07

 

Decyzja 6/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przebudowy ul. Pięknej w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 405 i 406, obręb Jedlina-Zdrój, w Jedlinie-Zdroju
Gmina Jedlina-Zdrój

B1.GMI.7624-8/07

 

Postanowienie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy ul. Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju, dz. Nr 390, 393 i 394, obręb Jedlina-Zdrój, w Jedlinie-Zdroju

Gmina Jedlina-Zdrój

B2.GMI.7624-8/07

  Decyzja Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. przebudowa ul. Chałubińskiego w Jedlinie-Zdroju Gmina Jedlina-Zdrój

2008 rok

dokumenty dotyczące wycinki drzew

B1.GMI.7635-2/08

  Zezwolenie na usunięcie klonu o obwodzie pnia 180 cm oraz odmowa zezwolenia na usunięcie jawora rosnacych na działce nr 57/2 przy ul. Akacjowej w Jedlinie-Zdroju Pan Jerzy Roszkowski

B1.GMI.7635-4_08

  Zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 54 cm rosnącego na działce nr 9/10 przy ul. Warszawskiej 12 c Pani Celina Maciejewska

B1.GMI.7635-5_08

  zezwolenie na usunięcie świerka o obwodzie pnia 44 cm rosnącego na dz. nr 229/2 przy ul. Leśnej 1 Pan Mariusz Mikłas

B1.GMI.7635-7_08

  zezwolenie na usunięcie trzech klonów rosnących na działce nr 192 przy ul. Sienkiewicza Pani Marzena Kapuścik

B1.GMI.7635-8_08

  zezwolenie na usunięcie modrzewia o obwodzie pnia 50 cm rosnącego na działce nr 2/15 przy ul. Północnej 33 Państwo Teresa i Ryszard Szot

wykaz dokumentów dotyczącychdecyzji o środowiskowych uwarunkowaniachzgodyna realizację inwestycji

2008/B/001

 GMI-7624-6/08 postanowienie stwierdzające brak obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: Budowie ulic osiedlowych w rejonie Suliszowa ograniczonym ulicami Mickiewicza, Konopnickiej, Narutowicza i Sikorskiego w Jedlinie-Zdroju Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/002 GMI-7624-3/08

Postanowienie o odstapieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. budowa sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 106/7, 159, 110/2, 108, 112/1, 161, 114, 265/248, 274/2, 110/1, 183, 105/2 obręb Glinica, gmina Jedlina-Zdrój

Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/003 GMI-7624-1/08 Postanowienie o odstapieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej".  Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/004 GMI-7624-2/08 Postanowienie o odstapieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacji dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Piastowskiej 2-18 w Jedlinie-Zdroju" Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/005 GMI-7624-4/08

Postanowienie o odstapieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej

w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 225 i 428 (obręb Jedlina-Zdrój).
Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/006 GMI-7624-5/08 Postanowienie o odstapieniu od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji pn. Kompleks Edukacyjno Kulturalno Socjalny przy ul. Piastowskiej 11-13 w Jedlinie-Zdroju. Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/007 GMI-7624-6/08 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  pn. "Budowa ulic osiedlowych w rejonie Suliszowa ograniczonym ulicami Mickiewicza, Konopnickiej, Narutowicza i Sikorskiego w Jedlinie-Zdroju". Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/008 GMI-7624-3/08 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 106/7, 159, 110/2, 108, 112/1, 161, 114, 265/248, 274/2, 110/1, 183, 105/2 (obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju.
Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/009 GMI-7624-1/08 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  pn. Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z modernizacją infrastruktury sportowej. Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/010 GMI-7624-2/08 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  pn. Budowa sieci kanalizacji dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Piastowskiej 2-18 w Jedlinie-Zdroju.
Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/011 GMI-7624-4/08 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  pn. Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju, dz. Nr 225i 428 (obręb Jedlina-Zdrój).
Gmina Jedlina-Zdrój
2008/B/012 GMI-7624-5/08 Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji  pn. Kompleks Edukacyjno Kulturalno Socjalny przy ul. Piastowskiej 11-13 w Jedlinie-Zdroju.
Gmina Jedlina-Zdrój
GMI-7624-7/08 Postanowienie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o odstąpieniu od obowiązku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie i modernizacji dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju [dz. nr 436, 44/9, 438, 406, 405, 385, 418, 394, 393, 390, 375/8, 401, 400, 100, 496, 467/3, 483/3, 497, 509/9, 549/2, 549/4, 549/9, 562/5, 568/4, 649, 651/3, 652, 653, 667/9, 667/10, 633, 648, 632, 570, 567, 568/5, 638, 331/12, 331/13, 331/6, 455, 467/2, 439/6, 333/14, 350/5, 333/16, 333/15, 451, 638, 350/4, 452, 37/3, 382, 375/8, 381 (obręb Jedlina-Zdrój) oraz dz. nr 147 i 146 (obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju]”. Gmina Jedlina-Zdrój
GMI-7624-8/08 Postanowienie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o odstąpieniu od obowiązku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: „Budowie i modernizacji dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju [dz. nr264, cz. 258/2, (obręb Jedlinka), dz. nr cz. 449/1, 284/12 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju]”, która obejmuje:
- Przebudowę drogi nr 116376D ul. Partyzantów,
- Przebudowę drogi nr 336D Pl. Zwycięstwa,
- Przedłużenie drogi nr 116357 D ul. Chałubińskiego
Gmina Jedlina-Zdrój
GMI-7624-8/08 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: „Budowie i modernizacji dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju [dz. nr264, cz. 258/2, (obręb Jedlinka), dz. nr cz. 449/1, 284/12 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju]”, która obejmuje:
- Przebudowę drogi nr 116376D ul. Partyzantów,
- Przebudowę drogi nr 336D Pl. Zwycięstwa,
- Przedłużenie drogi nr 116357 D ul. Chałubińskiego
Gmina Jedlina-Zdrój
2009/B/002 GMI-7624-7/08 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: „Budowie i modernizacji dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju [dz. nr 436, 44/9, 438, 406, 405, 385, 418, 394, 393, 390, 375/8, 401, 400, 100, 496, 467/3, 483/3, 497, 509/9, 549/2, 549/4, 549/9, 562/5, 568/4, 649, 651/3, 652, 653, 667/9, 667/10, 633, 648, 632, 570, 567, 568/5, 638, 331/12, 331/13, 331/6, 455, 467/2, 439/6, 333/14, 350/5, 333/16, 333/15, 451, 638, 350/4, 452, 37/3, 382, 375/8, 381 (obręb Jedlina-Zdrój) oraz dz. nr 147 i 146 (obręb Glinica) w Jedlinie-Zdroju]”. Gmina Jedlina-Zdrój
2009/B/003 GMI-7624-1/09 Postanowienie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. "Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno - rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju"
 
2009/B/004 GMI-7624-1/09 Decyzja Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. "Uzdrowiskowy szlak Turystyczno - rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju"  
2009/B/005 GMI-7624-2/09

Postanowienie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. Budowa ośrodka sportu i rekreacji z basenem, salą ćwiczeń i pokojami gościnnymi, dz. nr 107, obręb geodezyjny Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój”.

 
2009/B/006 GMI-7624-3/09 Postanowienie od odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Lokalnego Programu rewitalizacji Miasta jedlina-Zdrój na lata 2009-2013.  
2010/B/001 GMI-7624-1/10 Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. „zmiana sposobu użytkowania dawnej hali malarni na halę silikonizacji izolatorów na dz. nr 318/18 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju”  LAPP Insulators
Sp. z o.o.

 

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 01.04.2010 15:04:11
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 01.04.2010 15:04:11
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 01.04.2010 15:04:11
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.04.2010 15:04:11

« powrót

Spis formularzy A - karty informacyjne dla: wniosków o wydanie decyzji, wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wniosków o ustalenie programu dostosowawczego.

 

Nr kolejny karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

Dane wnioskodawcy

A1.GMI.7635-19/06 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew gatunku świerk, działka nr 333/3 obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Pani Anna Chrapusta, Pani Sylwia Chrapusta

A1.GMI.7635-1/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 drzew gatunku świerk, działka nr 200/1 obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Pani Łucja Kaźmierczak

A1.GMI.7635-2/07

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 26 drzew rosnących na terenie działek nr 28/2 obręb Kamieńsk i 58/6 obręb Glinica, gmina Jedlina-Zdrój

Państwo Grażyna i Marek Stuczeń

A1.GMI.7635-3/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew gatunku świerk rosnących na działce nr 156 obręb geodezyjny Jedlinka w Jedlinie-Zdroju

Pan Marek Kluzek

A1.GMI.7635-4/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew gatunku topola rosnących na działce nr 107 obręb geodezyjny Jedlina-Zdrój w Jedlinie-Zdroju

TOKEL” Sp. Z o.o. Al. Prymasa 1000-lecia 81A, 01-242 Warszawa

A1.GMI.7635-5/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie działek nr 105, 106 i 112 w obrębie geodezyjnym Jedlinka w Jedlinie-Zdroju Państwo Wanda i Ryszard Kowalik

A1.GMI-7635-6/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku akacja rosnącego na działce nr 372 na linii kolejowej nr 285 w Jedlinie-Zdroju

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych

A1.GMI-7635-11/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie trzech drzew rosnących na działce nr 189/4 przy ul. Akacjowej 21 w Jedlinie-Zdroju.  Pan adam Jacak

A1.GMI-7635-14/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jodły przy ul. Moniuszki 4 Pani Elżbieta Wróbel

A1.GMI.7636-8/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku modrzew rosnącego na terenie działki nr 207/2, obręb geodezyjny Jedlinka, gmina Jedlina-Zdrój

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7636-11/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 11 drzew rosnących na terenie działki nr110/1, obręb geodezyjny Kamieńsk, gmina Jedlina-Zdrój

Firma NITROLL, Tomasz Link, ul. 11 Listopada 3, 58-340 Głuszyca za zgodą Gminy Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7636-13/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku brzoza rosnącego na terenie działki nr 511, obręb geodezyjny Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Pan Jerzy Marcinów za zgodą i pośrednictwem Gminy Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7636-15/07

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku jawor rosnącego na terenie działki nr 3/1 i drzewa gatunku buk rosnącego na terenie działki nr 191/1, obręb geodezyjny Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój

Pan Stefan Jaworski i Pan Kazimierz Jacak, za zgodą i pośrednictwem Gminy Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-1/07

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie wyciągu narciarskiego na działce nr 116, obręb Jedlinka, gmina Jedlina-Zdrój”

Państwo Wanda i Ryszard Kowalik

A1.GMI.7624-2/07

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepustu na rzece Jedlina w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 324/5, 328/2, 439/2, 328/8, 326, 465/2, obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój”

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-3/07

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 157/3, 106/7, 159, 110/2, 108, 112/1, 265, 248, 161, 114, obręb Glinica, gmina Jedlina-Zdrój”

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-4/07

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Piastowskiej 11 i 13 w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 134/4, 375/8, obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój”

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-5/07

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na” Rozbudowie sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości w rejonie ul. Brzozowej 2 w Jedlinie-Zdroju, dz. nr 362, 207, obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój”

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-6/07

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na” Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Marii Konopnickiej w Jedlinie-Zdroju, dz. Nr 331/12, 549/9, 549/2, 653, 497, obręb Jedlina-Zdrój, gmina Jedlina-Zdrój”

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-7/07

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na” Przebudowie ul. Pięknej w Jedlinie-Zdroju”.

Kierownik Referatu Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

Wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w 2008 roku

A1.GMI.7635-2/08

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę dwóch drzew rosnących na działce nr 57/2 przy ul. Akacjowej Pan Jezry Roszkowski

A1.GMI.7635-4/08

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę świerka rosnącego na działce nr 9/10 przy ul. Warszawskiej 12c Pani Celina Maciejewska

A1.GMI.7635-5/08

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę świerka rosnącego na działce nr 229/2 przy ul. Leśnej 1 Pan Mariusz Mikłas

A1.GMI.7635-6/08

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę dwóch drzew gatunku wierzba rosnących przy ul. Zamkowej 7 Pani Teresa Kacprzyk

A1.GMI.7635-7/08

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę trzech klonów rosnących na dz. nr 192 przy ul. Sienkiewicza Pani Marzena Kapuścik

A1.GMI.7635-8/08

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę modrzewia rosnącego na działce nr 2/15 przy ul. Północnej 33 Państwo Teresa i Ryszard Szot

A1.GMI-7635-9/08

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej przy ul. Moniuszki 6 TOKEL Sp. z o.o.
A1.GMI-7635-10/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch lip rosnących przy ul. Jasnej Grażyna i Marek Kluzek
A1. GMI-7635-11/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch olch oraz 13 wierzb rosnacych przy ul.Moniuszki 5 Roman szewczuk
A1. GMI-7635-13/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy rosnącej przy ul. Chrobrego 25 Halina Trus
A1. GMI-7635-14/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu, modrzewia, jawor - 4 szt, 5 szt. jesionu, 2 szt brzozy. Ryszard Papiernik
A1. GMI-7635-15/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięciebrzozy rosnącej prz ul. Moniuszki Małgorzata i Mariusz Wierzbiccy
A1. GMI-7635-17/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 19 szt. świerku rosnących przy ul. Jasnej 7 Wiesława Moździerz
A1. GMI-7635-19/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jesionu rosnącego przy ul. Piastowskiej Gmina Jedlina - Zdrój
A1. GMI-7635-22/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu rosnacego przy  ul. Południowej 2 Gminna Spółdzielnia przy ul. B. Chrobrego 1, 58-330 Jedlina - Zdrój
A1. GMI-7635-31/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu rosnącego przy ul. Chojnowskiej 12 Dom Dziecka ul. Chojnowska 12, 58-330 Jedlina - Zdrój
A1.GMI-7635-34/08 wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt klonu oraz jesionu rosnących przy ul. Moniuszki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Zarząd zlweni z siedzibą w Jeleniej Górze Nadzór Wodny w legnicy ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica

Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji2008 rok

A1.GMI.7624-1/08

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Rozbudowa Gimnazjum Miejskiego w Jedlinie-Zdroju wraz z infrastrukturą sportową Gmina Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-2/08

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycjipn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości przy ul. Piastowskiej 2-18 w Jedlinie-Zdroju Gmina Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-3/08

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacyjnej dla podłączenia nieruchomości przy ul. Ogrodowej w Jedlinie-Zdroju

Gmina Jedlina-Zdrój

A1.GMI.7624-4/08

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej w Jedlinie-Zdroju Gmina Jedlina-Zdrój

A1.GMI-7624-5/08

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. Kompleks Edukacyjno Kulturalno Socjalny przy ul. Piastowskiej 11-13 w jedlinie-Zdroju. Gmina Jedlina-Zdrój

A1.GMI-7624-6/08

wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa ulic osiedlowych w rejonie Suliszowa ograniczonym ulicami Mickiewicza, Konopnickiej, Narutowicza i Sikorskiego w Jedlinie-Zdroju". Gmina Jedlina-Zdrój
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju". Gmina Jedlina-Zdrój
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju" Gmina Jedlina-Zdrój
A1.GMI-7624-1/09 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju ETAP II" Gmina Jedlina-Zdrój
A1.GMI-7624-2/09 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Budowa ośrodka sportu i rekreacji z basenem, salą ćwiczeń i pokojami gościnnymi, dz. nr 107 (obręb Jedlina-Zdrój, w Jedlinie-Zdroju"
Jedlina Sp. z o.o., ul. Moniuszki 6, 58-330 Jedlina-Zdrój
A1.GMI-7624-4/09 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. "Droga wewnętrzna z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych"
Gmina Jedlina-Zdrój
A1.GMI-7624-1/10 wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pod nazwą:zmiana sposobu użytkowania dawnej hali malarni na halę silikonizacji izolatorów na dz. nr 318/18 (obręb Jedlina-Zdrój) w Jedlinie-Zdroju

LAPP Insulators Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Chrobrego 7, 58-330 Jedlina-Zdrój

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 

A1.GMI-7635-1/09

wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew owocowych na dz. nr 475 (obręb Jedlina-Zdrój) Stanisław Kubiak, ul. Konopnickiej 14/1

A1.GMI-7635-2/09

wniosek o wycinke dwóch drzew gatunku lipa rosnących przy ul. Piastowskiej 62 w Jedlinie - Zdroju  Wintoniak tadeusz, ul. Piastowska 62, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1.GMI-7635-3/09

 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzewa  gatunku brzoza rosnącej na dz. nr 13/2 ( obręb Glinica) w Jedlinie - Zdroju  Administracja Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Świdnicy ul. Kliczkowska 28, 58-100 Świdnica

A1.GMI-7635-4/09

 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzew gatunku brzoza rosnących przy stacji w Jedlinie - Zdroju  Bielecki Wiesław, ul. pl. Zwyciestwa 10, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1.GMI-7635-5/09

wniosek o wycinkę drzewa gatunku olcha rosnących przy ul. chopina 2 w Jedlinie - Zdroju Marek Pewniak, ul. Chopina 2, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1. GMI-7635-6/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew gatunku świerk rosnących na dz. nr 232/1 ( obręb Jedlina - Zdrój) Stanisław Pietryga, ul. Cmentarna 2, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1. GMI-7635-7/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke dzrewa gatunku kasztanowiec rosącego na  drodze powiatowej nr 3360D w Jedlinie - Zdroju

Zarząd Powiatu w Wałbrzychu

A1.GMI-7635-8/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew gatunku lipa rosnacych w poblizu terenu Wspólnoty Mieszkaniowe przy ul. Kłodzkiej 49

Wspólnota Mieszaniowa  ul. Kłodzka 53, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1.GMI-7635-9/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzewa gatunku klon rosnącego na dz. nr 9/6 ( obręb Jedlina - Zdrój)

Jan Niewolak ul. Warszawska 10, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1. GMI-7635-10/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzewa gatunku jesion rosnącego w pasie drogi wojewódzkiej nr 381 ul. Kłodzka ( obręb Jedlinka)

Dolnosląska Słuzba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

A1. GMI-7635-11/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzewa gatunku topola rosnacego na dz. nr. 227/15 ( obręb Jedlinka)

Sławomir Tomalik ul. Gdańska 1a, 58-340 Głuszyca

A1. GMI-7635-12/09

wniosek w sprawie przyciecia gałezi dzrewa  gatunku lipa rosnącego przy ul. Pl. Zwyciestwa 10 w Jedlinie- Zdroju

Baryń Barbara ul. Pl. Zwyciestwa 10, 58-330 Jedlina - zdrój

A1. GMI-7635-13/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzewa gatunku klon  rosnacego na dz. nr. 175 ( obręb Jedlina - Zdrój)

Halina Stanek ul. lipowa 7, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1. GMI-7635-14/09

wniosek o wycięcie drzewa rosnacego na dz. nr 204/3 ( obręb Jedlina - Zdrój)

Irena Gerwatowska- Zagórska ul. Poznańska 14, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1.GMI-7635-15/09

wniosek o wycinkę drzewa gatunku brzoza czteropienna rosnacego na dz. nr. 293/2 ( obręb Jedlinka)

Michał Żdżański ul.11 Listopada 12, 58-340 Głuszyca

A1. GMI-7635-17/09

wniosek o wydanie zezwolenia na koronację  drzew rosnacych przy ul. Poznanska 4 w Jedlinie - Zdroju

Maria Suchodolska ul. Poznanska 4, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1.GMI-7635-18/09

wniosek o usuniecie drzewa gatunku daglezja rosnącego na dz. nr. 509/9 ( obręb Jedlina - Zdrój)

Janina Cabaj ul. Słowackiego 27/1, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1. GMI-7635-19/09

wniosek o  wydanie zezwolenia na wyciecie krzewów i dzikich róż, samosiejek rosnacych na dz. nr. 146,144,143,126,125,142,114,123,121,119 ( obręb Jedlinka) 

Józef Biegun ul. Włosciańska 11, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1.GMI-7635-20/09

wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew a gatunku brzoza rosnącej na dz. nr. 205/6 ( obręb Jedlina - Zdrój) 

 Marek Rybiański ul. Poznańska 26a, 58-330 Jedlina - Zdrój

A1. GMI-7635-21/09 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew gatunku lipa rosnacych na dz. nr 264/3 ( obręb Jedlina - Zdrój) Sławomir omalik ul. Gdańska 1a, 58-340 Głuszyca
A1.GMI-7635-22/09 wniosek o wycinkę dzrewa gatunku wierzba rosnacego na dz. nr 248/2 ( obręb Jedlinka) wspólnota Mieszkaniowa przy ul. kłodzka 1, 58-330 Jedlina - Zdrój
A1. GMI-7635-23/09 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew gatunku jesion rosnacego na dz. nr. 568/3 ( obręb Jedlina - Zdrój) Krystyna Banaszkiewicz ul. Słowackiego 14/4, 58-330 Jedlina - Zdrój
A1. GMI-7635-24/09 wniosek o wydanie zezwolenia na wycinke drzewa gatunku wierzba rosnącego na dz. nr. 141/4 ( obręb Jedlinka) Ireneusz Broczek ul. Blankowa 3/17, 58-316 Wałbrzych
A1. GMI-7635-25/09 wniosek o wydanie zezwolenia w sprawie wycinki drzew gatunku buk rosnacych na dz. nr 267/1 ( obręb Jedlina - Zdrój) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej ul. Piastowska 10, 58-330 jedlina - Zdrój

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 25.01.2010 12:12:22
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 25.01.2010 12:12:22
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 25.01.2010 12:12:22
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.01.2010 12:12:22

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:25:17
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:25:17
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 05.03.2007 12:25:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 12:25:17

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:23:59
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:23:59
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 05.03.2007 12:23:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 12:23:59

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:23:26
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:23:26
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 05.03.2007 12:23:26
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 12:23:26

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:22:00
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:22:00
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 05.03.2007 12:22:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 12:22:00

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:21:31
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:21:31
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 05.03.2007 12:21:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 12:21:31

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:20:27
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:20:27
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 05.03.2007 12:20:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 12:20:27

« powrót

Wprowadził Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:20:00
Opublikował Marta Oniszko-Kielar 05.03.2007 12:20:00
Odpowiedzialny za treść Błażej Janik 05.03.2007 12:20:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2007 12:20:00

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431034
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl