O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pożytek publiczny tekst

Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

BURMISTRZ MIASTA JEDLINY – ZDROJU

 

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój

projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 października 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 10 listopada 2017 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie:

do 10 listopada 2017 roku

elektronicznie na adres: rada@jedlinazdroj.eu

pisemnie na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina – Zdrój

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/202/10 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

 

Wprowadził Administrator 25.10.2017 13:12:30
Opublikował Administrator 25.10.2017 13:12:30
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 25.10.2017 13:12:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 25.10.2017 13:12:35
Zaktualizował Administrator 25.10.2017 13:12:45

« powrót

Wprowadził Administrator 05.10.2016 11:03:16
Opublikował Administrator 05.10.2016 11:03:16
Odpowiedzialny za treść Administrator 05.10.2016 10:50:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.10.2016 10:50:41

« powrót

Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

BURMISTRZ MIASTA JEDLINY – ZDROJU

 

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój

projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 03 października 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 21 października 2016 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie:

do 21 października 2016 roku

elektronicznie na adres: rada@jedlinazdroj.eu

pisemnie na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina – Zdrój

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/202/10 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Wprowadził Administrator 03.10.2016 08:32:47
Opublikował Administrator 03.10.2016 08:32:47
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 03.10.2016 08:32:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.10.2016 08:32:50
Zaktualizował Administrator 03.10.2016 08:33:25

« powrót

Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój

projekt uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 07 październik 2015r.

Termin zakończenia konsultacji: 23 październik 2015r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie:

do 23 października 2015 roku

elektronicznie na adres: rada@jedlinazdroj.eu

pisemnie na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/202/10 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 23 września 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Wprowadził Anita Lis 06.10.2015 15:44:36
Opublikował Anita Lis 06.10.2015 15:44:36
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 06.10.2015 15:20:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.10.2015 15:20:31

« powrót

Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

BURMISTRZ MIASTA JEDLINY – ZDROJU

 

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój

projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 września 2014 r.

Termin zakończenia konsultacji: 30 września 2014 r.

 

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie:

 

do 30 września 2013 roku

 

elektronicznie na adres: rada@jedlinazdroj.eu

pisemnie na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina – Zdrój

 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

 

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/202/10 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

 

Projekt uchwały >>

Formularz konsultacji >>

 

 

Wprowadził Roman Sidor 09.09.2014 08:38:03
Opublikował Roman Sidor 09.09.2014 08:38:03
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 09.09.2014 08:39:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.09.2014 08:39:19
Zaktualizował Roman Sidor 09.09.2014 08:40:01

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 18.03.2014 10:42:15
Opublikował Roman Sidor 18.03.2014 10:42:15
Odpowiedzialny za treść RM 18.03.2014 10:42:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.03.2014 10:42:15

« powrót

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie programu współpracy miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2014r.

BURMISTRZ MIASTA JEDLINY – ZDROJU

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój
projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 października 2013 r.
Termin zakończenia konsultacji: 25 października 2013 r.


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie:

do 25 października 2013 roku

elektronicznie na adres: rada@jedlinazdroj.eu
pisemnie na adres: Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/202/10 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.


Do pobrania:

Projekt uchwały

Formularz konsultacjiSporządziła: K. Szemiel
Wprowadził Andżelika Sobusiak 07.10.2013 13:18:30
Opublikował Andżelika Sobusiak 07.10.2013 13:18:30
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 07.10.2013 13:18:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2013 13:18:30

« powrót

Wprowadził Sergiusz Zając 22.04.2013 12:21:30
Opublikował Sergiusz Zając 22.04.2013 12:21:30
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 22.04.2013 12:21:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.04.2013 12:21:30

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 19.04.2013 07:37:56
Opublikował Roman Sidor 19.04.2013 07:37:56
Odpowiedzialny za treść K. Szemiel 19.04.2013 07:37:56
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.04.2013 07:37:56

« powrót

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 05.03.2013 12:19:43
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 05.03.2013 12:19:43
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 06.10.2015 15:51:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.10.2015 15:51:41
Zaktualizował Anita Lis 06.10.2015 15:52:24

« powrót

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 05.03.2013 11:22:01
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 05.03.2013 11:22:01
Odpowiedzialny za treść Krystyna Szemiel 05.03.2013 11:22:01
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2013 11:22:01

« powrót

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 05.03.2013 11:17:39
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 05.03.2013 11:17:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.03.2013 11:17:39

« powrót

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Jedlina-Zdrój w sprawie programu współpracy miasta Jedlina-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność użytku publicznego na 2013r.

BURMISTRZ MIASTA JEDLINY – ZDROJU


przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina – Zdrój

projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.


Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 października 2012 r.

Termin zakończenia konsultacji: 14 listopada 2012 r.


Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie:


do 14 listopada 2012 roku


elektronicznie na adres: rada@jedlinazdroj.eu

pisemnie na adres: Urząd Miasta, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina – Zdrój

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.

Zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/202/10 Rady Miasta Jedlina – Zdrój z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Do pobrania :

Projekt uchwały

Formularz konsultacji

Sporządziła: K. Szemiel

Wprowadził Rafał Gumułka 30.10.2012 12:45:21
Opublikował Rafał Gumułka 30.10.2012 12:45:21
Odpowiedzialny za treść K.Szemiel 30.10.2012 12:45:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.10.2012 12:45:21

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414148
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl