O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Petycje tekst

2017

Petycja nr: 4/2017

Data wpływu: 17.10.2017 r.

Przedmiot petycji: Celem niniejszej Petycji i zamierzeniem Osób ją sygnujących - jest  aby Urząd na stałe uczestniczył w przekazywaniu  za pośrednictwem kanłów informacyjnych Gminy,  bezpłatnych informacji przeznaczonych dla Lokalnych Mikroprzedsiębiorców – przydatnych im do podejmowania i prowadzenia działalności.  Fundacja zamierza upowszechniać przydatne dla Mikroprzedsiębiorców informacje, stanowiska i interpretacje planowanych zmian w obszarze prawnym chcąc zwiększyć edukacyjny zasięg działania Fundacji - w oparciu o posiadane przez Gminę/Miasto odnośne bazy danych.

Przedmiotem petycji jest zlecenie  podległym Pracownikom cyklicznego przesyłania do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - załączanych przez fundację materiałów, do niniejszej petycji załączono Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą”

Petycja do pobrania: Petycja 4/2017

Wnoszący petycję: dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki 

Współwnioskodawca: Szulc-Efekt sp. z o.o., Prezes Zarządu: Adam Szulc, ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi: 16.01.2018 r.

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia: Odpowiedź strona 1,   strona 2

 

Petycja nr: 3/2017

Data wpływu: 19.07.2017 r.

Przedmiot petycji: Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW)  - zakładki „Wiarygodna Firma” – z linkiem do mechanizmu wskazującego zweryfikowane lokalne firmy.

Petycja do pobrania: Petycja nr: 3/2017

Wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Współwnioskodawca: Wiarygodna Firma sp. zo.o., Strzelecki 25, 50-224 Wrocław

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi: 04.09.2017 r.

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia: OEL.152.3.2017

 

Petycja nr: 2/2017

Data wpływu: 02.06.2017 r.

Przedmiot petycji: Zamieszczenie na stałe w Oficjalnym Serwisie www Gminy/Miasta baneru mikroporady – w zawsze widocznym miejscu wraz z linkiem do odnośnego Serwisu – www.mikroporady.pl

Petycja do pobrania: Petycja nr: 2/2017

Wnoszący petycję: dr Bogusław J. Feder Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja, ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki 

Współwnioskodawca: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi: 04.09.2017 r.

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia: OEL.152.2.2017

 

Petycja nr: 1/2017

Data wpływu: 01.02.2017 r.

Przedmiot petycji: "Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji"

Petycja do pobrania: Petycja nr: 1/2017

Wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi: nie dotyczy

Przebieg postępowania: publikacja na stronie BIP dnia 10.02.2017r

Sposób załatwienia: publikacja na stronie BIP dnia 10.02.2017r

Wprowadził Administrator 10.02.2017 09:12:28
Opublikował Administrator 10.02.2017 09:12:28
Odpowiedzialny za treść Administrator 19.02.2018 13:39:42
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.02.2018 13:39:42
Zaktualizował Administrator 19.02.2018 13:41:39

« powrót

2016

 

Petycja nr: 4/2016

Data wpływu: 28.10.2016 r.

Przedmiot petycji: "Podjęcie działania przez Władze Samorządowe związanego z tworzeniem zakładki "Czystsze Powietrze" na oficjalnych serwisach WWW Jednostek Samorządu Terytorialnego"

Petycja do pobrania: Petycja nr: 4/2016

Wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi: 14.11.2016

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia: OEL.152.4.2016

 

Petycja nr: 3/2016

Data wpływu: 26.09.2016 r.

Przedmiot petycji: Dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych"

Petycja do pobrania: Petycja nr: 3/2016

Wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi:

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia: Odpowiedź na petycję

 

Petycja nr: 2/2016

Data wpływu: 13.04.2016 r.

Przedmiot petycji: Utworzenie przez Kierownika JST "biblioteczki samorządowca"

Petycja do pobrania: Petycja nr: 2/2016 >>

Wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi: 6.05.2016 r.

Przebieg postępowania:

Sposób załatwienia: OEL.152.2.2016

 

Petycja nr: 1/2016

Data wpływu: 10.03.2016 r.

Przedmiot petycji: Zaplanowanie procesu wymiany systemów operacyjnych z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta.

Petycja do pobrania: Petycja nr: 1/2016 >>

Wnoszący petycję: Osoba Prawna, Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

Komórka realizująca: Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Termin odpowiedzi: 7.04.2016 r.

Przebieg postępowania: OEL.152.1.2016, OEL.152.1.2016

Sposób załatwienia: OEL.152.1.2016

Wprowadził Administrator 05.10.2016 09:52:07
Opublikował Administrator 05.10.2016 09:52:07
Odpowiedzialny za treść Administrator 22.12.2016 12:14:35
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.12.2016 12:14:35
Zaktualizował Administrator 22.12.2016 12:15:09

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414115
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl