O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ogłoszenia o przetargach tekst

Przetargi

Opis nieruchomości

Termin przetargu

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłaty

Treść ogłoszenia

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni użytkowej 31,73 m2, położonego na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 12 w Jedlinie-Zdroju

10.03.2017

godz. 10.00

28 600   zł 3 000  zł 03.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

03-02-2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 12,43 m2, położonego w budynku przy ulicy B.Chrobrego nr 11
w Jedlinie-Zdroju wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. dwoma pomieszczeniami gospodarczymi o pow. 26,60 m2 i 5,93 m2 oraz WC przylegające do lokalu o pow. 2,75 m2 wraz z udziałem wynoszącym 34/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 468/1 o powierzchni 0,1061 ha

23.03.2017

godz. 10.00

52 000   zł 3 000  zł 16.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

17-02-2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1594 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu
Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/7

22.03.2017

godz. 10.00

84 500   zł 8 000  zł 15.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

20-02-2017

 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1513 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu
Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/9

22.03.2017

godz. 12.00

80 200   zł 8 000  zł 15.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

20-02-2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1426 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/13

22.03.2017

godz. 14.00

75 600   zł 7 000  zł 15.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

20-02-2017

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0932 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/4

23.03.2017

godz. 12.00

44 100   zł 5 000  zł 16.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

20-02-2017

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0908 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Józefa Bema oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 344/8.

27.03.2017

godz. 10.00

54 900   zł 5 000  zł 20.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

22-02-2017

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1263 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Zbigniewa Herberta oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/10.

27.03.2017

godz. 12.00

61 900   zł 6 000  zł 20.03.2017

Ogłoszenie

Rysunek

Data ogłoszenia:

22-02-2017

 

 

Wprowadził Roman Sidor 30.05.2016 14:56:20
Opublikował Roman Sidor 30.05.2016 14:56:20
Odpowiedzialny za treść Małgorzata Magoń, Agnieszka Mazur 03.03.2017 10:33:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.03.2017 10:33:05
Zaktualizował Administrator 03.03.2017 10:34:35

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1137149
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl