O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ogłoszenia o przetargach tekst

Przetargi

Opis nieruchomości

Termin przetargu

Cena wywoławcza

Wadium

Termin wpłaty

Treść ogłoszenia

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni  0,1426 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/13, dla której  Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041801/3.

07.05.2018

godz. 11.00

78 500 zł 7 000  zł 26.04.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

29-03-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej         30,54 m2 położonego na poddaszu budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju plus dwie komórki wraz z udziałem wynoszącym 133/1000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0435 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 323/1, ustanowionego do dnia 20.12.2101 roku. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00030620/0

07.05.2018

godz. 13.00

27 000 zł 2 000  zł 26.04.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

04-04-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej
o powierzchni  0,1594 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej
w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/7, dla której  Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041801/3

09.05.2018

godz. 11.00

82 000 zł 8 000  zł 30.04.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

04-04-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni  0,1653 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 18/4, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00073588/6.

10.05.2018

godz. 11.00

33 100 zł 3 000  zł 30.04.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

04-04-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0766 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Józefa Bema, oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 342/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00055730/5.

15.05.2018

godz. 12.00

42 000 zł 3 000  zł 07.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

12-04-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni  0,1513 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/9, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041801/3.

16.05.2018

godz. 11.00

78 000 zł 7 000  zł 09.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

12-04-2018

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni  0,0922 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 341/6, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

15.05.2018

godz. 10.00

47 000 zł 3 000  zł 07.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

12-04-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni  0,1263 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 678/10, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00041801/3.

16.05.2018

godz. 13.00

68 000 zł 6 000  zł 09.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

12-04-2018

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni  0,0908 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Józefa Bema, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 344/8, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

17.05.2018

godz. 11.00

47 000 zł   3000  zł 09.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

12-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni  0,0024 ha,  położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pięknej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 114/5, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00092176/4.

14.05.2018

godz. 11.00

2 800 zł  200  zł 07.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

12-04-2018

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1308 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/15, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00068225/6.

21.05.2018

godz. 11.00

50 500 zł  5 000  zł 14.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

13-04-2018

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1390 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 685/4, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00068225/6.

22.05.2018

godz. 11.00

53 000 zł  5 000  zł 15.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

13-04-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o powierzchni 0,0932 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00068225/6.

22.05.2018

godz. 13.00

40 000 zł  3 000  zł 15.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

13-04-2018

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0747 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 685/3, dla której Sąd Rejonowy  w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00068225/6.

24.05.2018

godz. 11.00

30 500 zł  5 000  zł 15.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

13-04-2018

IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0747 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 685/2, dla której Sąd Rejonowy     w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00068225/6.

24.05.2018

godz. 11.00

30 500 zł  3 000  zł 15.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

13-04-2018

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o powierzchni 0,0907 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/10, dla której Sąd Rejonowy  w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00068225/6.

28.05.2018

godz. 11.00

39 000 zł 2 000  zł 21.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Zdjęcie

Data ogłoszenia:

13-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 28,82 m2 położonego na pierwszym piętrze w budynku przy ulicy Moniuszki nr 8 w Jedlinie-Zdroju plus piwnice o powierzchni 3,60m2 i 0,52m2 wraz z udziałem wynoszącym 454/10000 części             w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,1354 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 42/8. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00040700/8

29.05.2018

godz. 10.00

17 800 zł 2 000  zł 21.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

18-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o powierzchni 0,0021 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Narutowicza oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/12, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3

23.05.2018

godz. 9.00

3 100 zł 300  zł 14.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

18-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0021 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Narutowicza oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/14, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

23.05.2018

godz. 13.00

3 100 zł 300  zł 14.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

18-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej  o powierzchni 0,0021 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Narutowicza oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/13, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00057787/3.

23.05.2018

godz. 11.00

3 100 zł 300  zł 14.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

18-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0021 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Narutowicza oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/8, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą  nr SW1W/00057787/3.

25.05.2018

godz. 10.00

3 100 zł 300  zł 17.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

18-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 34,54 m2 położonego na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej nr 74 w Jedlinie-Zdroju wraz     z udziałem wynoszącym 1277/10000 części w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz  w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0331 ha, oznaczonej numerem ewidencyjnym 123/1. Nieruchomość opisana jest w księdze wieczystej nr SW1W/00087233/4

25.05.2018

godz. 13.00

31 900zł 3 000  zł 17.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

Data ogłoszenia:

19-04-2018

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3581 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jasnej oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 167/9, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00074546/7

27.05.2018

godz. 10.00

96 700 zł 10 000  zł 21.05.2018

Ogłoszenie

Mapa

zdjęcie

Data ogłoszenia:

19-04-2018

 

 

Wprowadził Roman Sidor 30.05.2016 14:56:20
Opublikował Roman Sidor 30.05.2016 14:56:20
Odpowiedzialny za treść M.Magoń, A.Mazur, J. Wiśniewska 19.04.2018 15:51:12
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 19.04.2018 15:51:12
Zaktualizował Administrator 19.04.2018 15:57:52

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431014
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl