O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta tekst
Wprowadził Andżelika Sobusiak 09.04.2018 15:05:56
Opublikował Andżelika Sobusiak 09.04.2018 15:05:56
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 09.04.2018 13:25:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 09.04.2018 13:25:05

« powrót

Wprowadził Administrator 28.08.2017 14:04:23
Opublikował Administrator 28.08.2017 14:04:23
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 20.10.2017 08:55:24
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 20.10.2017 08:55:24
Zaktualizował Administrator 20.10.2017 08:56:20

« powrót

Wprowadził Administrator 21.08.2017 14:50:41
Opublikował Administrator 21.08.2017 14:50:41
Odpowiedzialny za treść Kamila Sławetna-Gulka 21.08.2017 14:50:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.08.2017 14:50:49
Zaktualizował Administrator 21.08.2017 14:50:54

« powrót

Wprowadził Administrator 16.08.2017 14:15:08
Opublikował Administrator 16.08.2017 14:15:08
Odpowiedzialny za treść Joanna Fornalska 16.08.2017 14:12:35
Podmiot Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju 16.08.2017 14:12:35

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 19.07.2017 14:26:47
Opublikował Andżelika Sobusiak 19.07.2017 14:26:47
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 17.08.2017 16:08:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.08.2017 16:08:37
Zaktualizował Administrator 17.08.2017 16:09:25

« powrót

Wprowadził Administrator 21.03.2017 15:36:07
Opublikował Administrator 21.03.2017 15:36:07
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 26.04.2017 09:26:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 26.04.2017 09:26:38
Zaktualizował Administrator 26.04.2017 09:27:58

« powrót

Wprowadził Administrator 06.02.2017 10:28:37
Opublikował Administrator 06.02.2017 10:28:37
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 06.02.2017 10:27:39
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.02.2017 10:27:39

« powrót

Wprowadził Administrator 17.01.2017 11:13:44
Opublikował Administrator 17.01.2017 11:13:44
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 06.02.2017 10:26:36
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.02.2017 10:26:36
Zaktualizował Administrator 06.02.2017 10:26:50

« powrót

Wprowadził Administrator 13.01.2017 16:14:49
Opublikował Administrator 13.01.2017 16:14:49
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 16.02.2017 11:49:52
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.02.2017 11:49:52
Zaktualizował Andżelika Sobusiak 16.02.2017 11:52:50

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 03.06.2016 14:34:31
Opublikował Andżelika Sobusiak 03.06.2016 14:34:31
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 13.07.2016 10:34:52
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 13.07.2016 10:34:52
Zaktualizował Administrator 13.07.2016 10:36:06

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 08.12.2015 15:27:35
Opublikował Andżelika Sobusiak 08.12.2015 15:27:35
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar, Andżelika Sobusiak 17.12.2015 11:11:38
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 17.12.2015 11:11:38
Zaktualizował Roman Sidor 17.12.2015 11:13:57

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 30.09.2014 17:31:13
Opublikował Roman Sidor 30.09.2014 17:31:13
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 24.10.2014 10:05:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 24.10.2014 10:05:18
Zaktualizował Roman Sidor 24.10.2014 10:07:25

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 30.09.2014 17:29:38
Opublikował Roman Sidor 30.09.2014 17:29:38
Odpowiedzialny za treść Marta Kielar 18.11.2014 12:05:27
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.11.2014 12:05:27
Zaktualizował Roman Sidor 18.11.2014 12:06:36

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 03.06.2013 09:02:55
Opublikował Roman Sidor 03.06.2013 09:02:55
Odpowiedzialny za treść Gimnazjum Miejskie 03.06.2013 09:02:55
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 03.06.2013 09:02:55

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 06.05.2013 11:36:17
Opublikował Roman Sidor 06.05.2013 11:36:17
Odpowiedzialny za treść OPS 06.05.2013 11:36:17
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 06.05.2013 11:36:17

« powrót

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Samodzielnego referenta.                                                                                            Jedlina-Zdrój, 2011-04-04
OEL.1110-3/11

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
58-330 Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska 2
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko:
Samodzielnego referenta.

1. Nazwa stanowiska: Samodzielny referent:
- wymiar czasu pracy: pełny etat,
- pierwsza umowa o pracę z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta na czas nie dłuższy niż 6 m-cy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

2. Wymagania niezbędne:
- wykształcenie: średnie,
- co najmniej dwuletni staż pracy,
-  nie była karana,
- spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

3. Wymagania dodatkowe:
- wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa na zajmowanym stanowisku,
- znajomość programów MS Office, Open Office.

4. Umiejętności przydatne na stanowisku:
- znajomość wymagań Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009,
- obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (staż pracy, praktyka zawodowa, przygotowanie zawodowe lub staż),
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kat. B.

5. Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

Wymagane dokumenty:
1. CV zawierające przebieg pracy zawodowej i informacje o stażu pracy.
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz umiejętności zawodowe.
3. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń (jeżeli posiada).
4. Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru).
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

   Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Samodzielnego referenta” w terminie do 15.04.2011 roku, na adres Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój lub składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w pok. nr 4 w godzinach 7:30 - 15:30.

    Po upływie terminu do złożenia dokumentów, upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
   Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem zostanie upowszechniona niezwłocznie od dnia wyboru kandydata, albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
   Ogłoszenie o naborze na stanowisko Samodzielnego referenta wraz z załącznikami do pobrania (opisem stanowiska i wzorem kwestionariusza osobowego) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.bip.um.jedlina.pl.


Sporządził: M. Czarnik
Wprowadził Marta Czarnik 22.04.2011 12:36:29
Opublikował Marta Czarnik 22.04.2011 12:36:29
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 22.04.2011 12:36:29
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 22.04.2011 12:36:29

« powrót

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

Jedlina-Zdrój, 2011-02-09


OEL.1110-1/11Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
58-330 Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska 2
Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój
ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko:
PODINSPEKTOR DS. PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

1. Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego:
- wymiar czasu pracy: pełny etat,
- pierwsza umowa o pracę z osobą podejmującą po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym zostanie zawarta na czas nie dłuższy niż 6 m-cy z możliwością wcześniejszego rozwiązania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


2. Wymagania niezbędne:
- posiada wykształcenie wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na w/w stanowisku,
- nie była karana,
- spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


3. Wymagania dodatkowe:
- wiedza z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa na zajmowanym stanowisku,
- znajomość programów MS Office, Open Office.


4. Umiejętności przydatne na stanowisku:
-
znajomość wymagań Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009,
- obowiązkowość, odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego (staż pracy, praktyka zawodowa, przygotowanie zawodowe lub staż absolwencki),
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
- prawo jazdy kat. B.


5. Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.


Wymagane dokumenty:
1. CV zawierające przebieg pracy zawodowej i informacje o stażu pracy.
2. Dyplom ukończenia studiów wyższych.
3. Dokumenty potwierdzające ukończenie kursów i szkoleń (jeżeli posiada).
4. Kwestionariusz osobowy (wg załączonego wzoru).
5. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).

   Oferty należy przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) z dopiskiem „Nabór na stanowisko Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w terminie do 21.02.2011 roku, na adres Urząd Miasta Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska 2, 58-330 Jedlina-Zdrój lub składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w pok. nr 4 w godzinach 7:30 - 15:30.

   
   Po upływie terminu do złożenia dokumentów, upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.


   Informacja o wyniku naboru wraz z uzasadnieniem zostanie upowszechniona niezwłocznie od dnia wyboru kandydata, albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

   Ogłoszenie o naborze na stanowisko Podinspektora ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami do pobrania (opisem stanowiska i wzorem kwestionariusza osobowego) znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój www.bip.um.jedlina.pl.


Sporządził: M. Czarnik

Wprowadził Marta Czarnik 01.03.2011 08:32:15
Opublikował Marta Czarnik 01.03.2011 08:32:15
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 01.03.2011 08:32:15
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.03.2011 08:32:15

« powrót

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: Referent Biura Obsługi Klienta

 Jedlina-Zdrój 6.12.2010r.

DK. 111-02/10


Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko
Referenta Biura Obsługi Klienta

Ośrodek Pomocy Społecznej
58-330 Jedlina-Zdrój
ul. Piastowska 11

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju
ogłasza
nabór kandydatów na stanowisko:

Referenta Biura Obsługi Klienta
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie: wymagane średnie preferowane wyższe
2. Doświadczenie zawodowe w administracji publicznej minimum 3 lata pracy
3. Wiedza z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych na poziomie kompletowania niezbędnej dokumentacji do rozpatrzenia wniosków

Wymagania dodatkowe:
1. Obsługa komputera i urządzeń biurowych,
2. Znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w administracji publicznej,
3. Znajomość wymagań Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
4. Komunikatywność,
5. Umiejętność pracy w zespole,
6. Łatwość formułowania myśli w mowie i piśmie,
7. Samodzielność, obowiązkowość, terminowość, dyspozycyjność.


Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku został wyszczególniony w opisie stanowiska pracy, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.


Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) ( własnoręcznie podpisany),
2. List motywacyjny ( własnoręcznie podpisany),
3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
5. Kserokopie świadectw pracy,
6. Referencje ( jeśli kandydat posiada),
7. Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych,
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. Oświadczenie że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłać w zamkniętych kopertach (z podanym adresem zwrotnym) w terminie do 21.12.2010 roku, na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej Jedlina-Zdrój, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój
lub składać w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka Pomocy Społecznej
pokój Nr 7 w godzinach 7:30 - 15:00.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.jedlina.pl) oraz na tablicy informacyjnej OPS Jedlina-Zdrój.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z poźn. zm.)

Opis stanowiska

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Informacja o wynikach naboru

 

Wprowadził Roman Sidor 05.01.2011 08:27:50
Opublikował Roman Sidor 05.01.2011 08:27:50
Odpowiedzialny za treść A. Górnicka 05.01.2011 08:27:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 05.01.2011 08:27:50

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431179
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl