O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kontrole zewnętrzne tekst

Kontrole zewnętrzne - 2014 r.

 

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Janusz Pawłowski Kurator Zawodowy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu  23.01.2014 Wykonywanie kary ograniczenia wolności i prac społecznie-użytecznych

 Protokół z kontroli z zaleceniami

Na wniosek
2.
Urząd Miasta
Stanisław Kasprzak, Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
27.01.2014-31.01.2014
Kontrola prawidłowości, zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz urządzeń bezp. ruchu drogowego

Protokół z kontroli

Na wniosek
3.
Urząd Miasta

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

 20.03.2014 Ocena stanu sanitarno-technicznego  parkingu
Protokół z kontroli
Na wniosek

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 21.03.2014 14:00:05
Opublikował Andżelika Sobusiak 21.03.2014 14:00:05
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 21.03.2014 14:00:05
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2014 14:00:05

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2013 r.

 

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Stanisław Kasprzak, Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
28.01.2013-31.01.2013
Kontrola prawidłowości, zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych umieszczonych na terenach gminnych

 Protokół z kontroli

Na wniosek
2.
Urząd Miasta

Iwona Wąsowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

  Ocena stanu sanitarno-technicznego Promenady Uzdrowiskowej i parkingu przy Uzdrowisku
2 Protokoły z kontroli
Na wniosek
3. Urząd Miasta

Lilianna Bylicka, młodszy asystent. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

 05.06.2013 Ocena stanu sanitarno-technicznego parkingu przy ul. Wałbrzyskiej oraz Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnego 2 Protokoły z kontroli Na wniosek
4. Urząd Miasta Iwona Wąsowska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu  13.06.2013 Ocena stanu sanitarno-technicznego placów zabaw - ul. Kłodzka i Al. Niepodległości Protokół z kontroli Na wniosek
5. Urząd Miasta Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu 18.06.2013 Wizytacje w zakresie realizacji zadań na roboty publiczne zgodnie z zawartymi umowami   Notatka z wizytacji Na wniosek
6. Urząd Miasta Wanda Rak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu 11.07.2013 Ocena stanu sanitarno-technicznego toalety publicznej Protokół z kontroli Na wniosek
7. Urząd Miasta Wanda Rak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu 26.06.2013 Ocena stanu sanitarno-technicznego parkingu w centrum Protokół z kontroli Na wniosek
8. Urząd Miasta Wanda Rak, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu 11.07.2013 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych stwierdzonych podczas kontroli w dniu 26.06.13r. Protokół z kontroli Na wniosek
9. Urząd Miasta
Stanisław Kasprzak, Specjalista ds. zarządzania ruchem na drogach. Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
25.07.2013 Kontrola w zakresie zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Protokół z kontroli Na wniosek
10. Urząd Miasta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu

1.08.2013

Ocena stanu sanitarno-technicznego przystanków komunikacyjnych Protokół z kontroli Na wniosek
11. Urząd Miasta Państwowa Inspekcja Pracy w Wałbrzychu 22.10.2013 Badania lekarskie, szkolenia BHP, ZUS IWA, odzież i obuwie robocze (kontrola problemowa) Protokół z kontroli Na wniosek
12. Urząd Miasta Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu 30.10.2013 Ocena stanu sanitarno-technicznego cmentarza Protokół z kontroli Na wniosek

 

Wprowadził Sergiusz Zając 21.03.2014 09:19:49
Opublikował Sergiusz Zając 21.03.2014 09:19:49
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 21.03.2014 09:19:49
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2014 09:19:49

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2012 r.

 

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Janusz Pawłowski, kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
05.01.2012
Wykonywanie kary ograniczenia wolności na terenie Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój
 Sprawozdanie
Na wniosek
2.
Urząd Miasta
Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim 18.04.2012 Kontrola archiwum zakładowego oraz dokumentacji dowodów osobistych i ewidencji ludności
Protokół z kontroli
Na wniosek
3. Urząd Miasta Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu 17.05.2012 Wywiązywanie się z warunków umowy nr RF.EM6047-13/12 w sprawie organizowania i finansowania robót publicznych

Notatka z wizytacji

Na wniosek

4. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna   w Wałbrzychu 05.06.2012 Ocena stanu sanitarno-technicznego parkingów przy ul. Wałbrzyskiej i przy uzdrowisku

2 Protokoły z kontroli

Na wniosek

5. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 05.06.2012

Ocena stanu sanitarno-technicznego obiektu - parking w centrum Jedliny-Zdroju

Protokół z kontroli

Na wniosek

6. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 22.06.2012 Ocena stanu sanitarno-technicznego toalety publicznej przy ul. Południowej w Jedlinie-Zdroju

Protokół z kontroli

Na wniosek

7. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 22.06.2012 Ocena stanu sanitarno-technicznego Uzdrowiskowego Szlaku Turystycznego-Rekreacyjnego

Protokół z kontroli

Na wniosek

8. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 22.06.2012 Ocena stanu sanitarno-technicznego placów zabaw

Protokół z kontroli

Na wniosek

9. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 22.06.2012 Ocena stanu sanitarno-technicznego promenady uzdrowiskowej

Protokół z kontroli

Na wniosek

10. Urząd Miasta Starosta Wałbrzyski

9-10.07.12

Kontrola prawidłowości, zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umiejscowionych na drogach gminnych

Protokół z kontroli

Na wniosek

11. Urząd Miasta Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 25.07.2012 Kontrola projektu nr umowy UDA-POKL.05.04.02-00-B07/11-00

Informacja pokontrolna u Lidera Projektu

Na wniosek

12. Urząd Miasta Urząd Transportu Kolejowego Oddział Terenowy we Wrocławiu 25.07.2012 Kontrola zgodności z zasadniczymi  wymaganiami wprowadzonych do obrotu urządzeń transportu linowego

Protokół z kontroli

Na wniosek

13. Urząd Miasta Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 04.09.2012 Wizytacja zadania pn. "Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w obrębie ulic Moniuszki, Zakopiańskiej i Dolnej w Jedlinie-Zdroju" w ramach PROW 2007-2013

 Raport z czynności kontrolnych

Na wniosek

14. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 13.09.2012 Ocena stanu sanitarno-technicznego cmentarza, sprawdzenie wykonania zaleceń na placach zabaw

 2 Protokoły z kontroli

Na wniosek

15. Urząd Miasta Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 23.10.2012-26.10.2012 Kontrola na miejscu projektu pn. "Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap II"

Informacja pokontrolna

Na wniosek

16. Urząd Miasta Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu 15.11.2012 Wizytacja dotycząca realizacji staży. Wywiązywanie się z warunków umów o odbywanie stażu przez bezrobotnego

Wizytacja

Na wniosek

17. Urząd Miasta Kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wałbrzychu 21.12.2012 Kontrola wykonywania kary ograniczenia wolności

Kontrola

Na wniosek

 

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 21.03.2014 08:49:59
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 21.03.2014 08:49:59
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 21.03.2014 08:49:59
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2014 08:49:59

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2011 r.

 

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
11.03.2011
Wizyta monitorująca -  Modernizacja drogi gminnej nr 116390D
Informacja pokontrolna
Na wniosek
2.
Urząd Miasta
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 26.05.2011 Wizytacja w ramach PROW 2007-2013 "Odnowa i rozwój wsi" operacja pt. "Remont budynku Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju"
Raport z czynności kontrolnych
Na wniosek
3. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu   Ocena stanu sanitarno-technicznego placów zabaw, parkingów i promenady uzdrowiskowej

3 Protokóły z kontroli

Na wniosek

4. Urząd Miasta Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu  16.06.2011 Realizacja zadań określonych w umowie o organizowanie i finansowanie robót publicznych, realizacji zadań określonych w porozumieniu prac społecznie-użytecznych

 Notatki z wizytacji

Na wniosek

5. Urząd Miasta Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Wałbrzychu 25.07.2011-5.08.2011

Prawidłowość obliczania i rozliczania składek i zasiłków z ubezpieczenia społecznego

 Protokół z kontroli

 Na wniosek

6. Urząd Miasta Dolnośląski Urząd Wojewódzki 04.08.2011 Wizyta monitorująca projekt nr Z/2.02/1/1.4/701/05

Informacja pokontrolna

Na wniosek

7. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu   Ocena stanu sanitarno-technicznego cmentarza i kostnicy

Protokół z kontroli

Na wniosek

8. Urząd Miasta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu o/Wałbrzych   Stosowanie środków ochrony roślin w strefie A uzdrowiska Jedlina-Zdrój

Protokół z kontroli

Na wniosek

9. Urząd Miasta Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu 24.11.2011 w zakresie wywiązywania się z warunków umowy o odbywanie stażu przez bezrobotnego

Notatki z wizytacji

Na wniosek

 

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 21.03.2014 08:05:21
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 21.03.2014 08:05:21
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 21.03.2014 08:05:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2014 08:05:21

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2010 r.

 

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Janusz Pawłowski, kurator zawodowy dla dorosłych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
04.02.2010
Kontrola wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych za 2009 r.
Protokół z kontroli
Na wniosek
2.
Urząd Miasta
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 16.04.2010 Weryfikacja zgodności liczby mieszkańców Miasta Jedlina-Zdrój zameldowanych na pobyt stały na dzień 31.12.2008. Wizytacja w miejscu w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013
Raport z kontroli
Na wniosek
3. Urząd Miasta Wojewoda Dolnośląski 17.05.2010 Kontrola problemowa realizacji zadania w ramach NPPDL "Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do miejsc atrakcyjnie turystycznych w Jedlinie-Zdroju"   Na wniosek
4. Urząd Miasta Delegatura Krajowego Biura Wyborczego 07.09.2010 Kontrola lokali wyborczych dostosowanych dla niepełnosprawnych Pomiar Na wniosek
5. Urząd Miasta Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 25.10.2010 - 23.12.2010

Kontrola gospodarki finansowej Gminy

(Kompleksowa)

Protokół z kontroli Na wniosek
6. Urząd Miasta Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu 4.11.2010 Kontrola cmentarza i domu pogrzebowego Protokół z kontroli Na wniosek
7. Urząd Miasta Janusz Pawłowski, zawodowy kurator dla dorosłych Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 17.12.2010 Kontrola wykonywania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych za 2010 r. Protokół z kontroli Na wniosek

 

Wprowadził Andrzej Kaźmierczak 21.03.2014 07:53:32
Opublikował Andrzej Kaźmierczak 21.03.2014 07:53:32
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 21.03.2014 07:53:32
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 21.03.2014 07:53:32

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2009 r.

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Archiwum Państwowe we Wrocławiu odział w Kamieńcu Ząbkowickim
05.03.09.
Kontrola problemowa archiwum podręcznego USC.
Protokół z kontroli
Na wniosek
2.
Urząd Miasta
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 19.03.09. Kontrola wyceniania nieruchomości stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój w Księgach Wieczystych.
Protokół z kontroli
Na wniosek
3. Urząd Miasta Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 01.10.2009 Kontrola wykorzystania przyznanej dotacji na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 3360D w obszarze centrum uzdrowiska Jedlina-Zdrój" Protokół z kontroli Na wniosek
4. Urząd Miasta Agencja Nieruchomości Rolnych 03.12.2009 Kontrola sposobu wykorzystania przekazywanej nieodpłatnie przez Agencję Nieruchomości Rolnych aktem notarialnym A nr 1996/2002 z dn. 22.04.2002 Sprawozdanie z kontroli Na wniosek
Wprowadził Marta Czarnik 08.03.2013 10:50:20
Opublikował Marta Czarnik 08.03.2013 10:50:20
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 08.03.2013 10:50:20
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 08.03.2013 10:50:20

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2008 r.

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
oddział w Wałbrzychu
18.08.08-
01.10.08
Prawidłowość obliczania i rozliczania składek i zasiłków z ubezpieczenia społecznego.
Na wniosek
2.
Urząd Miasta
Wojewoda Dolnośląski
19.08.08-02.09.08.
Kontrola realizacji projektu pn. Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju nr Z/2.02/I/1.4/701/03.
Kontrola dokumentacji oraz wizytacja w miejscu wykonania inwestycji.
Na wniosek
3.  Urząd Miasta Archiwum Państwowe we Wrocławiu oddział w Kamieńcu Ząbkowickim  19.09.08.

Kontrola ogólna archiwum zakładowego i dokumentacji ewidencji ludności i dowodów osobistych.

   Na wniosek
 4.  Urząd Miasta  Wojewoda Dolnośląski  31.10.08. Kontrola problemowa z zakresu spraw obronnych. Protokół z kontroli  Na wniosek

Wprowadził Marta Czarnik 04.06.2009 09:06:18
Opublikował Marta Czarnik 04.06.2009 09:06:18
Odpowiedzialny za treść Marta Czarnik 04.06.2009 09:06:18
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.06.2009 09:06:18

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2007 r.

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta, Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych, Zaopatrzenia i Obsługi Urzędu
Prezes Sądu Rejonowego
19.01.07.
Nakazy sądowe dotyczące kara ograniczenia wolności
Sprawozda. z kontroli
Na wniosek
1.1
Urząd Miasta
Wojewoda Dolnośląski Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
12.02.07.
Kontrola realizacji projektu nr 2/2.02/III/3.1/499/04 „Modernizacja drogi gminnej nr 116390 D łączącej ul. Piastowską z ul. Cmentarną w Jedlinie-Zdroju”.
Informacja pokontrolna
Na wniosek
2.
Urząd Miasta, Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Starosta Powiatu Wałbrzyskiego Organizacja Zarządzania Ruchem
28.02.07.
Kontrola w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych Gminy Jedlina-Zdrój
Protokół z kontroli
Na wniosek
3.
Urząd Miasta, Referat Spraw Ogólnoorganizacyjnych i Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego
Wojewoda Dolnośląski Wydział Spraw Obywatelskich
20.03.07.
Kontrola w zakresie spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz spraw USC
Protokół z kontroli
Na wniosek
4.
Urząd Miasta
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
26.06.07.
Kontrola realizacji projektu „Modernizacja drogi gminnej nr116389D ul. Warszawskiej w Jedlinie-Zdroju”.
Protokół z kontroli
Na wniosek

5.

Urząd Miasta Dolnośląski Urząd Wojewódzki 24.07.07. Kontrola prawidłowości realizacji dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Protokół z kontroli Na wniosek
6. Urząd Miasta Starosta Wałbrzyski 24.08.07. Kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kontroli. Kontrola prawidłowości zastosowania wykonania funkcjonowania i utrzymania znaków drogowych na drogach gminy Jedlina-Zdrój. Protokół z kontroli Na wniosek
7. Urząd Miasta Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, odział w Wałbrzychu 24.09.07. Kontrola stosowania środków ochrony roślin. Protokół OWA- 6036-2/07 Na wniosek
8. Urząd Miasta Wojewoda Dolnośląski 11.10.07.

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego w Urzędzie oraz Radzie Miejskiej.

  Na wniosek
9. Urząd Miasta Sąd Rejonowy w Wałbrzychu 21.10.07. Kontrola wykonania kary ograniczenia wolności i prac społecznie użytecznych.   Na wniosek
Wprowadził Andżelika Sobusiak 04.06.2009 09:00:14
Opublikował Andżelika Sobusiak 04.06.2009 09:00:14
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 04.06.2009 09:00:14
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 04.06.2009 09:00:14

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2003 r.

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
11.04.03.-11.04.03.
kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych
-
 
2.
Urząd Miasta
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
09.05.03.-09.05.03.
rejestracja zdarzeń stanu cywilnego za 2002-2003
-
 
3.
Urząd Miasta
ZUS o/Wałbrzych
21.10.03.
prawidłowość i terminowość kompletowania wniosków dla celów ustalenia kapitału początkowego
Protokół kontroli
Na wniosek

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.08.2007 12:25:31
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.08.2007 12:25:31
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 02.08.2007 12:25:31
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.08.2007 12:25:31

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2006 r.

Kontrole zewnętrzne w 2006 roku
 

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
04.05.06.-07.07.06.
kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy
Na wniosek
2.
Urząd Miasta, Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
17.07.06. 
kontrola problemowa realizacji projektu w ramach Kontraktu Wojewódzkiego
 
3.
Urząd Miasta, Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Wałbrzychu
08.09.06.-11.09.06.
kontrola z zakresu prowadzenia i aktualizowania rejestru wyborców
Protokół kontroli
Na wniosek
4.
Urząd Miasta Samodzielne stanowisko ds. Ogólnoorganizacyjnych i Obywatelskich
Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim
23.10.06.
kontrola problemowa archiwum USC
Protokół kontroli
Na wniosek
5.
Urząd Miasta, Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji,
Wojewoda Dolnośląski
20.11.06-21.11.06.
Kontrola realizacji projektu ZPORR nr 3.1/497
Informacja pokontrolna
Na wniosek

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.08.2007 12:16:21
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.08.2007 12:16:21
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 02.08.2007 12:16:21
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.08.2007 12:16:21

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.09.2006 11:21:30
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.09.2006 11:21:30
Odpowiedzialny za treść Adminitrator BIP 18.09.2006 11:21:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.09.2006 11:21:30

« powrót

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Jedlina-Zdrój przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 14.07.2006 r.

 
Załączniki Nr III/6, III/8, III/9, III/12, V/3 objęte są ochroną danych osobowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.).
 
Załącznik Nr IV/3, III/2 – Dane zawarte w załączniku objęte są tajemnicą skarbową na podstawie art.293 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.).
 
 
 
Wprowadził Andżelika Sobusiak 18.09.2006 09:06:46
Opublikował Andżelika Sobusiak 18.09.2006 09:06:46
Odpowiedzialny za treść Administrator BIP 18.09.2006 09:06:46
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.09.2006 09:06:46

« powrót

Kontrole zewnętrzne - 2004 i 2005 r.

Kontrole zewnętrzne w 2004 i 2005 roku

 

Lp
Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna
Przez kogo kontrolowany
Termin kontroli
Określenie charakteru czynności kontrolnych
Dokument z kontroli
Sposób udostępnienia
1.
Urząd Miasta
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
20.10.04.-05.11.04.
prawidłowość wykorzystania środków publicznych na realizację zadań zleconych oraz powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość realizacji dochodów budżetowych państwa
Wystąpienie pokontrolne, Protokół kontroli
Na wniosek
2.
Referat Finansów i Budżetu
ZUS o/Wałbrzych
19, 20, 23, 24 i 25.05.05., oraz 6 i 23.06.05.
naliczanie składek zasiłków z ubezpieczenia społecznego
Protokół kontroli
Na wniosek
3.
Urząd Miasta
Wojewoda Dolnośląski
23.05.05.
organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w trybie k.p.a. w Urzędzie Miasta w Jedlinie-Zdroju
Protokół z kontroli
Na wniosek
4.
Urząd Miasta, Referat Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganiza- cyjnych
Państwowa Inspekcja Pracy
19 i 28.07.05.
rekontrola – sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez inspektora pracy podczas ostatniej kontroli
Protokół z kontroli
Na wniosek
5.
Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
28.07.05.
ocena stanu sanitarno-technicznego Szlaku spacerowego i placu zabaw w Jedlinie-Zdroju oraz parkingu
-
Na wniosek
6.
Urząd Miasta, Samodzielne stanowisko ds. obronnych OC działań antykryzysowych   
Dolnośląski Urząd Wojewódzki  Wydział Zarządzania Kryzysowego
7.12.05.
kontrola z zakresu spraw obronnych
Protokół z kontroli
Na wniosek

Wprowadził Andżelika Sobusiak 16.08.2006 14:08:50
Opublikował Andżelika Sobusiak 16.08.2006 14:08:50
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP 16.08.2006 14:08:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.08.2006 14:08:50

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414132
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl