O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kontrole wewnętrzne tekst

Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej kadencja 2010-2014


Lp.

Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

19.01.11r.

Mienie komunalne Gminy - stan na 31.12.2010r.

Protokół kontroli Nr II/2011

Na wniosek

2.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

10.02.11r.

Kwalifikowanie osób do udzielania pomocy stałej i doraźnej w 2010r. Sprawy różne.

Protokół kontroli Nr III/2011

Na wniosek

3.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

8.03.11r.

Kontrola realizacji uchwał w sprawie podatków za 2010 rok.

Protokół kontroli Nr IV/2011

Na wniosek

4.


Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

8.04.11r.

Realizacja wydatków w ramach Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2010rok.

Protokół kontroli Nr V/2011

Na wniosek

5.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

10.05.11r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2010 rok.Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok. Wniosek w sprawie absolutorium.

Protokół kontroli Nr VI/2011

Na wniosek

6.


Centrum Kultury i Biblioteka Miejska w Jedlinie-Zdroju

14.06.11r.

Analiza przychodów i kosztów w zakresie działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej za 2010 rok.

Protokół kontroli Nr VII/2011

Na wniosek

7.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

16.09.11r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku.

Protokół kontroli Nr VIII/2011

Na wniosek

8.


Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

12.10.11r.

Przygotowanie Gimnazjum Miejskiego do roku szkolnego 2011/2012.

Protokół kontroli Nr XIX/2011

Na wniosek

9.


Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

13.10.11r.

Przygotowanie Miejskiej Szkoły Podstawowej do roku szkolnego 2011/2012.

Protokół kontroli Nr X/2011

Na wniosek

10.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

15.11.11r.

Analiza wydatków na promocję Gminy za III kw. 2011 roku.

Protokół kontroli Nr XI/2011

Na wniosek

11.

Podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej

6.12.11r.

Analiza przeprowadzonych kontroli podsumowanie rocznej pracy Komisji.

Protokół kontroli Nr XII/2011

Na wniosek

12.


Urzad Miasta w Jedlinie-Zdroju

30.01.12r.

Kontrola realizacji uchwał w sprawie podatków.

Protokół kontroli Nr XIII/2012

Na wniosek

13.


Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

17-22.02.12

Koszty utrzymania obiektów sportowych i rekreacyjnych poniesionych przez Centrum Kultury w 2012r.

Protokół kontroli Nr XIV/2012

Na wniosek

14.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

16.03.12r.

Kontrola organizacji pracy, gospodarowanie środkami finansowymi tj. dotacje oraz środki własne gminy za 2011 rok.

Protokół kontroli Nr XV/2012

Na wniosek

15.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

20.04.12r.

Lasy komunalne - plan i wykonanie. Dochody ze sprzedaży drewna, prowadzenie dokumentacji, sprawy różne.

Protokół kontroli Nr XVI/2012

Na wniosek

16.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

18.05.12r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2011 rok. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2011 rok. Wniosek w sprawie absulatorium.

Protokół kontroli Nr XVII/2012

Na wniosek

17.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

19.06.12r.

Kontrola realizacji inwestycji zakończonych w 2011 i 2012 roku.

Protokół kontroli Nr XVIII/2012

Na wniosek

18. Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju 24.09.2012 Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku. Protokół kontroli Nr XIX/2012 Na wniosek
19. Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju 23.11.2012 Kontrola realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Protokół kontroli Nr XX/2012 Na wniosek
20. Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju 14.12.2012 Przygotowanie planów pracy na 2013 rok Protokół kontroli Nr XXI/2012 Na wniosek
21. Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju 28.01.2013 Wydatki na promocję gminy Protokół kontroli Nr XXII/2013 Na wniosek
22. Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju 15.02.2013 Kontrola realizacji uchwał w sprawie podatków od posiadania psów, opłaty miejscowej, oraz opłaty targowej za 2012 rok. Protokół kontroli Nr XXIII/2013 Na wniosek

 

Wprowadził Rafał Gumułka 11.03.2013 10:19:50
Opublikował Rafał Gumułka 11.03.2013 10:19:50
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 11.03.2013 10:19:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.03.2013 10:19:50

« powrót

Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej kadencja 2006-2010

 

Lp.

Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju Referat Finansów i Budżetu – Skarbnik Miasta

15.02.07r.

1. Wydatki na promocję Gminy.  2. Kontrola realizacji uchwał w sprawie: podatków od posiadania psów, opłaty miejscowej oraz opłaty targowej.

Protokół kontroli Nr II/2007

Na wniosek

2.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju Referat Finansów i Budżetu – Skarbnik Miasta

15.03.07r.

1. Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2006 rok. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2006 rok.         2. Wniosek w sprawie absolutorium.

Protokół kontroli Nr III/2007

Na wniosek

3.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

20.04.07r.

1. Wykonanie środków otrzymanych na stypendia, dożywianie i wyprawki szkolne. Zasady ich przyznawania w 2006 r.                 2. Kontrola organizacji pracy.

Protokół kontroli Nr IV/2007

Na wniosek

4.

Miejski Klub Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

22.05.07r.

Kontrola realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Protokół kontroli Nr V/2007

Na wniosek

5.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

Referat Gospodarki Miejskiej i Inwestycji

27.06.07r.

Lasy komunalne - plan i wykonanie za 2006 rok. Dochody ze sprzedaży drewna, prowadzenie dokumentacji, sprawy różne.

Protokół kontroli Nr VI/2007

Na wniosek

6.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

03.08.07r.

Rozpatrzenie skargi Pana Grzegorza Sara dotyczącej działań Burmistrza Miasta w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Protokół kontroli Nr VII/2007

Na wniosek

7.

Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

2.10.07r.

Kontrola wykonania remontów, przygotowanie placówki do roku szkolnego. Analiza porównawcza wydatków po wykonaniu termomodernizacji w Miejskiej Szkole Podstawowej przy ul. Jana Pawła II.

Protokół kontroli Nr VIII/2007

Na wniosek

8.

Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

3.10.07r.

Kontrola wykonania remontów, przygotowanie placówki do roku szkolnego.

Protokół kontroli Nr IX/2007

Na wniosek

9.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

17.10.07r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Protokół kontroli Nr X/2007

Na wniosek

10.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

20.11.07r.

Kontrola realizacji inwestycji w Gminie zakończonych w 2007 roku.

Protokół kontroli Nr XI/2007

Na wniosek

11.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

17.12.07r.

Analiza przeprowadzonych kontroli w roku bieżącym - podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej. Sporządzenie planu pracy Komisji na 2008 rok.

Protokół kontroli Nr XII/2007

Na wniosek

12.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

21.12.07r.

Rozpatrzenie skargi złożonej przez Państwa Jolantę i Jarosława Garula na przewlekłe załatwianie sprawy przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój.

Protokół kontroli Nr XIII/2007

Na wniosek

13.

Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

28.01.08r.

Realizacja wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani za 2007 rok.

Protokół kontroli Nr XIV/2008

Na wniosek

14.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

15.02.08r.

Lasy komunalne - wykonanie planu za 2007 rok. Plan na 2008 rok, dochody ze sprzedaży drewna, dokumentacja, sprawy różne.

Protokół kontroli Nr XV/2008

Na wniosek

15.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

19.03.08r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2007 rok. Opina Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok. Wniosek w sprawie absolutorium.

Protokół kontroli Nr XVI/2008

Na wniosek

16.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

17.04.08r.

Kontrola wydatków pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości za 2007 rok.

Protokół kontroli Nr XVII/2008

Na wniosek

17.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

20.05.08r.

Kontrola realizacji uchwał w sprawie podatków.

Protokół kontroli Nr XVIII/2008

Na wniosek

18.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

24.06.08r.

Kwalifikowanie osób do udzielania pomocy stałej i doraźnej. Sprawy różne.

Protokół kontroli Nr XIX/2008

Na wniosek

19.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

16.09.08r.

Rozpatrzenie skargi Stowarzyszenia Federacja Zielonych GAJA z siedzibą w Szczecinie.

Protokół kontroli Nr XX/2008

Na wniosek

 

20.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

16.09.08r.


Rozpatrzenie skargi złożonej przez Panią Sabinę Gólcz zam. w Jedlinie-Zdroju.

Protokół kontroli Nr XXI/2008

Na wniosek

21.


Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

22.09.08r.

Przygotowanie placówek do roku szkolnego.

Protokół kontroli Nr XXII/2008

Na wniosek

22.

Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

22.09.08r.

Przygotowanie placówek do roku szkolnego.

Protokół kontroli Nr XXIII/2008

Na wniosek

23.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

14.10.08r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Protokół kontroli Nr XXIV/2008

Na wniosek

24.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

4.11.08r.

Wydatkowanie środków otrzymanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł.

Protokół kontroli Nr XXV/2008

Na wniosek

25.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

12.01.09r.

Analiza przeprowadzonych kontroli w 2008 roku, podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej. Sporządzenie planu pracy Komisji na 2009 rok.

Protokół kontroli Nr XXVI/2009

Na wniosek

26.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

09.03.09r.

Analiza wydatków na promocję gminy.

Protokół kontroli Nr XVII/2009

Na wniosek

27.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

19.03.09r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2008 rok. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok. Wniosek w sprawie absolutorium.

Protokół kontroli Nr XXVIII/2009

Na wniosek

28.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

21.04.09r.

Wykorzystanie środków otrzymanych na stypendia, dożywianie i wyprawki szkolne. Zasady ich przyznawania na rok 2009.

Protokół kontroli Nr XXVIII/2009

Na wniosek

29.


Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

18.05.09r.

Realizacja wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2008.

Protokół kontroli Nr XXIX/2009

Na wniosek

30.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

16.06.09r.

Kontrola egzekucji należności innych niż podatkowe za 2008 rok.

Protokół kontroli Nr XXX/2009

Na wniosek

31.


Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

21.09.09r.

Przygotowanie placówki do roku szkolnego.

Protokół kontroli Nr XXXI/2009

Na wniosek

32.


Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

22.09.09r.

Przygotowanie placówki do roku szkolnego.

Protokół kontroli Nr XXXII/2009

Na wniosek

33.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

20.10.09r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

Protokół kontroli Nr XXXIII/2009

Na wniosek

34.


Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju

17.11.09r.

Analiza przychodów i kosztów w zakresie działalności Centrum Kultury i Biblioteki Miejskiej za III kwartał br.

Protokół kontroli Nr XXXIV/2009

Na wniosek

35.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

16.12.09r.

Analiza przeprowadzonych kontroli w roku bieżącym - podsumowanie rocznej pracy Komisji Rewizyjnej za 2009r. Sporządzenie planu pracy Komisji na 2010r.

Protokół kontroli Nr XXXV/2009


36.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

5.03.10r.

Wykonanie planu za 2009 rok, dokumentacja, sprawy różne.

Protokół kontroli Nr XXXVI/2010

Na wniosek

37.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

30.03.10r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2009r. Opinia Komisji w sprawie wykonania budżetu za 2009r. Wniosek w sprawie absolutorium.

Protokół kontroli Nr XXXVII/2010

Na wniosek

38.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

20.04.10r.

Analiza wydatków na promocję gminy.

Protokół kontroli Nr XXXVIII/2010

Na wniosek

39.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

18.05.10r.

Kontrola organizacji pracy, gospodarowanie środkami tj. dotacje oraz środki własne gminy za 2009 i 2020 rok.

Protokół kontroli Nr XXXIX/2010

Na wniosek

40.

Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

9.06.10r.

Realizacja inwestycji w gminie w 2010r.

Protokół kontroli Nr XL/2010

Na wniosek

41.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

15.09.10r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.

Protokół kontroli Nr XLI/2010

Na wniosek

42.

Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

12.10.10r.

Przygotowanie Miejskiej Szkoły Podstawowej do roku szkolnego.

Protokół kontroli Nr XLII/2010

Na wniosek

43.


Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

13.10.10r.

Przygotowanie Gimnazjum Miejskiego do roku szkolnego.

Protokół kontroli Nr XLIII/2010

Na wniosek

Wprowadził Rafał Gumułka 11.03.2013 10:16:16
Opublikował Rafał Gumułka 11.03.2013 10:16:16
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 11.03.2013 10:16:16
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 11.03.2013 10:16:16

« powrót

Protokoły z kontroli Komisji Rewizyjnej kadencja 2002-2006

 

Lp

Kontrolowany dział Urzędu Miasta/jednostka organizacyjna

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1.

Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

21.01.04r.

Realizacja środków finansowych pod względem celowości, gospodarności oraz wykonania budżetu za 2003rok.

Protokół Nr I/2004

Na wniosek

2.

Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

20.01.04r.

Realizacja środków finansowych pod względem celowości, gospodarności oraz wykonania budżetu za 2003 rok

Protokół Nr II/2004

Na wniosek

3.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

17.02.04r.

1.Kwalifikowanie osób do udzielania pomocy stałej i doraźnej,

2.Realizacja wniosków pokontrolnych

Protokół Nr III/2004

Na wniosek

4.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

17.03.04r.

1.Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2003rok.

Protokół Nr III/2004/A

Na wniosek

5.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

09.04.04r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003rok.

Protokół Nr IV/2004

Na wniosek

6.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

22.04.04r.

1.Kontrola wydatków środków przyznanych z Unii Europejskiej, Banku Światowego, Ministerstwa

Protokół Nr V/2004

Na wniosek

7.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

14.05.04r.

1.Organizacja przetargów i sposób ich przeprowadzania

2.Realizacja zamówień publicznych

Protokół Nr V/2004/A

Na wniosek

8.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

18.06.04r.

1.Kontrola wydatków pod względem legalności, rzetelności, gospodarności celowości za poprzedni rok.

Protokół Nr VI/2004

Na wniosek

9.


Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

22.09.04r.

Przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego.

Protokół Nr VII/2004

Na wniosek

10.


Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

24.09.04r.

Przygotowanie placówki do rozpoczęcia roku szkolnego

Protokół Nr VIII/2004

Na wniosek

11.


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

22.10.04r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze br

Protokół Nr IX/2004

Na wniosek

12


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

16.11.04r.

Kontrola realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta

Protokół Nr X/2004

Na wniosek

13


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

7.12.04r.

Analiza kontroli przeprowadzonych w roku bieżącym oraz sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 rok

Protokół Nr XI/2004

Na wniosek

14


Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

20.01.05r.

Realizacja środków finansowych pod względem celowości, gospodarności oraz wykonania budżetu za 2004rok.

Protokół Nr XII/2005

Na wniosek

15


Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

21.01.05r.

Realizacja środków finansowych pod względem celowości, gospodarności oraz wykonania budżetu za 2004 rok

Protokół Nr XIII/2005

Na wniosek

16


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

18.02.05r.

Kwalifikowanie osób do udzielania pomocy stałej i doraźnej, wykonanie budżetu

Protokół Nr IV/2005

Na wniosek

17


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

09.03.05r.

Lasy komunalne- plan wykonanie, prowadzona dokumentacja

Protokół Nr XV/2005

Na wniosek

18


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

22.03.05r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2004r

Protokół Nr XVI/2005

Na wniosek

19


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

5.04.05r.

Badanie budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2004r

Protokół Nr XVII/2005

Na wniosek

20


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju

17.05.05r.

Kontrola wydatków pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości za 2004rok

Protokół Nr XVIII/2005

Na wniosek

21


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

14.06.05r.

Kontroli realizacji uchwał w sprawie: podatkuod posiadania psów, opłaty miejscowej oraz opłaty targowej

Protokół Nr XIX/2005

Na wniosek

22


Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju

20.09.05r.

Przygotowanie placówki do roku szkolnego

Protokół Nr XX/2005

Na wniosek

23


Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju

21.09.05r.

Przygotowanie placówki do roku szkolnego

Protokół Nr XXI/2005

Na wniosek

24


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

24.10.05r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze

Protokół Nr XXII/2005

Na wniosek

25


Urząd Miasta w Jedlinie-Zdroju

29.11.05r.

1.Wydatkowanie Srodków otrzymanych z Unii Europejskiej, Ministerstw i innych źródeł. 2.Analiza wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez RIO i inne podmioty kontroli, oraz ich wykonanie

Protokół Nr XXIII/2005

Na wniosek

26


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

06.12.05r.

Analiza kontroli przeprowadzonych w roku bieżącym, oraz sporządzenie planu pracy komisji na 2006 rok

Protokół Nr XXIV/2005

Na wniosek

27.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

18.01.06r.

Lasy komunalne: wykonanie planu na 2005 rok, planu na 2006 rok. Dochody ze sprzedaży drewna, dokumentacja, sprawy różne.

Protokół Nr XXV/2006

Na wniosek

28.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

21.02.06r.

Kontrola organizacji pracy, gospodarowanie środkami, tj. Dotacje oraz środki własne gminy za 2005 rok.

Protokół Nr XXVI/2006

Na wniosek

29.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

8.03.06r.

Kontrola realizacji uchwał w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty miejscowej oraz opłaty targowej.

Protokół Nr XXVII/2006

Na wniosek

30.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

22.03.06r.

Analiza wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2005 r.

Protokół Nr XXVIII/2006

Na wniosek

31.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

17.05.06r.

Kontrola zabezpieczenia budynków, w których mieszczą się jednostki samorządowe Gminy, oraz kontrola wydatków na cele gospodarki mieszkaniowej.

Protokół Nr XXIX/2006

Na wniosek

32.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

20.06.06r.

Wykorzystanie środków otrzymanych na stypendia, dożywianie i wyprawki szkolne. Zasady ich przyznawania na 2006 rok.

Protokół Nr XXX/2006

Na wniosek

33.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

25.09.06r.

Kontrola wykonania remontów, przygotowanie placówki do roku szkolnego.

Protokół Nr XXXI/06

Na wniosek

34.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

28.09.06r.

Kontrola wykonania remontów, przygotowanie placówki do roku szkolnego.

Protokół Nr XXXII/06

Na wniosek

35.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

19.10.06r.

Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.

Protokół Nr XXXIII/06

Na wniosek

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 15.11.2012 14:31:50
Opublikował Andżelika Sobusiak 15.11.2012 14:31:50
Odpowiedzialny za treść Redaktor BIP - Andżelika Pietrasik 15.11.2012 14:31:50
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 15.11.2012 14:31:50

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414125
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl