O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Kontrola zarządcza tekst

Kontrola zarządcza – jednostki organizacyjne gminy (II poziom kontroli) - 2012 r.

 

Lp.

Kontrolowana jednostka organizacyjna

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój

8-11 i 14.05.2012r.

 • sprawy organizacyjne i zarządzanie mieniem,
 • finanse,
 • kadry,
 • decyzje administracyjne,
 • zamówienia publiczne.

Raport Nr 1/12 z kontroli z dnia 24.05.2012r.

Skan Raportu Nr 1/12

2.

Niepubliczne Przedszkole Sióstr Sw. Elżbiety, ul. Piastowska 8, 58- 330 Jedlina-Zdrój

22-24.08.2012r.

Prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji przyznanej z budżetu gminy

Raport nr 2/2012 z dnia 08.08.2012r.

Skan Raportu Nr 2/12

3. Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka, ul. Jana Pawła II 5, 58-330 Jedlina-Zdrój

21-23.11.2012r.

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia
 • finanse
 • kadry
 • zamówienia publiczne
Raport nr 3/2012 z dnia 06.12.2012r.

Skan raportu Nr 3/12

4. Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju, ul. Słowackiego 5, 58-330 Jedlina-Zdrój

10-12.12.2012r.

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia
 • finanse
 • kadry
 • zamówienia publiczne
Raport nr 4/2012 z dnia 21.12.2012r.

Skan raportu Nr 4/12

5. Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój

15-18.01.2013r.

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia
 • finanse
 • kadry
 • zamówienia publiczne
Raport nr 5/2012 z dnia 28.01.2013r.

Skan raportu Nr 5/12

 

Wprowadził Rafał Gumułka 18.04.2014 11:13:23
Opublikował Rafał Gumułka 18.04.2014 11:13:23
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 18.04.2014 11:13:23
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.04.2014 11:13:23

« powrót

Kontrola zarządcza – jednostki organizacyjne gminy (II poziom kontroli) - 2011 r.

 

Lp.

Kontrolowana jednostka organizacyjna

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1.


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój

7-8.02.2011r.


 • kadry.

Raport nr 1/11 z dn. 28.02.2011r.

Skan raportu 1/11

2.


Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Poznańska 2 58-330 Jedlina-Zdrój

29.03. -01.04.2011r.

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia,
 • kadry,
 • finanse,
 • zamówienia publiczne.

Raport nr 2/11 z dn. 22.04.2011r.

Skan raportu 2/11

3


Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój

29-30.06. oraz 1 i 4.07.2011r.

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia,
 • finanse,
 • decyzje, administracyjne,
 • zamówienia publiczne.

Raport nr 3/11 z dn. 08.07.2011r.

Skan raportu 3/11

4


Gimnazjum Miejskie im.Jana Pawła II w Jedlinie-Zdroju, ul. Słowackiego 5, 58-330 Jedlina-Zdrój

10-13.10. 2011r.

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia,
 • kadry,
 • finanse,
 • zamówienia publiczne.

Raport nr 4/11 z dn. 21.10.2011r.

Skan raportu 4/11

5

Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju, ul. Jana Pawła II 5, 58-330 Jedlina-Zdrój

7-10. 11.2011r.

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia,
 • kadry,
 • finanse,
 • zamówienia publiczne.

Raport nr 5/11 z dn. 18.11.2011r.

Skan raportu 5/11

6.


Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój

02.02.12r-09.02 12r

 • sprawy organizacyjne i ochrona mienia,
 • kadry,
 • finanse,
 • zamówienia publiczne.

Raport nr 1/12 z dn. 27.02.2011r.

Skan raportu 1/12Wprowadził Rafał Gumułka 18.04.2014 10:39:37
Opublikował Rafał Gumułka 18.04.2014 10:39:37
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 18.04.2014 10:39:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 18.04.2014 10:39:37

« powrót

Kontrola zarządcza – jednostki organizacyjne gminy (II poziom kontroli) - 2010 r.

 

Lp.

Kontrolowana jednostka organizacyjna

Termin kontroli

Określenie charakteru czynności kontrolnych

Dokument z kontroli

Sposób udostępnienia

1.

Miejska Szkoła Podstawowa w Jedlinie-Zdroju,
ul. Jana Pawła II 5, 58-330 Jedlina-Zdrój

14-16.
09.10 r.

 • sprawy organizacyjne i zarządzanie mieniem,
 • zamówienia publiczne,
 • finanse, 
 • kadry.

Raport Nr 1/10 z kontroli z dnia 11.10.2010 r.

Skan Raportu
 Nr 1/2010

2.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju,
ul. Piastowska 11, 58-330 Jedlina-Zdrój

28-30.
09.10 r.

 • sprawy organizacyjne i zarządzanie mieniem,
 • zamówienia publiczne,
 • finanse,
 • decyzje administracyjne

Raport Nr 2/10 z kontroli z dnia 9.11.2010 r.

Skan Raportu
Nr 2/2010

3.


Gimnazjum Miejskie w Jedlinie-Zdroju im. Jana Pawła II, ul. Słowackiego 5, 58-330 Jedlina-Zdrój

14-17. 12.10r.


 • sprawy organizacyjne i zarządzanie mieniem,
 • zamówienia publiczne,
 • kadry.

Raport Nr 3/10 z dnia 04.01.2011r.

Skan Raportu
 Nr 3/2010


 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 30.11.2012 13:21:41
Opublikował Andżelika Sobusiak 30.11.2012 13:21:41
Odpowiedzialny za treść Andżelika Sobusiak 30.11.2012 13:21:41
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 30.11.2012 13:21:41

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1302169
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl