O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Dane adresowe tekst

Czas pracy urzędu


 

 


tel/fax: 74 84 55 215; 74 84 55 216; 74 88 55 054; 74 88 55 269


Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
ul. Poznańska 2
58-330 Jedlina Zdrój

e-mail: urzad@jedlinazdroj.eu

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP >>

Oficjalna strona internetowa: www.jedlinazdroj.eu

 

Godziny pracy Urzędu Miasta :
w poniedziałki, środy, czwartki w godz.: 7.30 – 15.30
we wtorki w godz.: 7.30 – 17.00
w piątki w godz.: 7.30 – 14.00

 

Numery wewnętrzne:

Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr. Wew.

Burmistrz Miasta

Leszek Orpel

10 - Sekretariat

Zastępca Burmistrza Miasta

Romuald Wysocki

14 - Sekretariat

Sekretarz Miasta

Iwona Kupiec-Darmetko

12

Skarbnik Miasta

Marzena Wróbel

16

Kierownik USC

Dorota Żmudzińska

17

Główny Księgowy

Anetta Górnicka

16

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Ogólnoorganizacyjnych

Andżelika Sobusiak

32

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkaniowej

Marta Oniszko-Kielar

30

Biuro Obsługi Klienta

Anita Turczyk

25

Inspektor ds. egzekucji podatków i opłat lokalnych

Marta Arendarczyk /zastępstwo pomoc administracyjna Małgorzata Rak

34

Inspektor ds. rozrachunków

Kornelia Gumułka / zastępstwo pomoc administracyjna Monika Żyła

21

Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych

Magdalena Żukowicz

34

Inspektor ds. płac i czynszów

Małgorzata Sroka

21

Inspektor ds. egzekucji należności gminnych

Joanna Wiśniewska

21

Księgowy

Magdalena Gawron

34

Pomoc administracyjna ds. obsługi kasy

Natalia Borowiak

33

Inspektor ds. działalności gospodarczej oraz ds. zarządzania kryzysowego i oc

Beata Laskowska

13

Inspektor ds. promocji, kultury i sportu oraz ds. obsługi Rady Miasta

Krystyna Szemiel

22

Podinspektor ds. zamówień publicznych

Ewa Cichocka

23

Inspektor ds. ewidencji ludności i wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Anna Markiewicz- Polonieska

17

Inspektor ds. kadr i zamówień publicznych

Kamila Sławetna-Gulka

23

Podinspektor ds. obsługi kancelarii Burmistrza Miasta oraz koordynacji oświaty miejskiej

Karolina Kacprzyk

10

Główny Specjalista ds. informatyki

Tomasz Rybiński

40

Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej

Magdalena Sobańska / zastępstwo Marzena Tomasik

14

Inspektor ds. obrotu nieruchomościami gminnymi

Małgorzata Magoń

20

Inspektor ds. dzierżawy i najmu nieruchomości gminnych

Marzena Tomasik

14

Pomoc administracyjna ds. obrotu nieruchomościami gminnymi i rolnictwa

Agnieszka Mazur

20

Inspektor ds. zarządzania drogami, ochrony środowiska i gospodarki drzewnej

 Marta Kielar

31

Inspektor ds. inwestycji miejskich

Piotr Lahutta

31

Specjalista ds. remontu mieszkaniowego zasobu gminy i ochrony środowiska

Aleksander Lis

15

Pomoc administracyjna ds. leśnictwa

Łukasz Meljon

31

Specjalista ds. zarządzania cmentarzem komunalnym

Marek Piniek

15

  

   Opłaty za odpisy aktów stanu cywilnego, decyzje i zaświadczenia należy uiszczać na rachunek bankowy Urzędu Miasta – nr konta 67102050950000560200112532 PKO BP o/Wałbrzych.

 

KASA W URZĘDZIE MIASTA
przyjmuje należności wpłacane na wszystkie rachunki bankowe Gminy Jedlina-Zdrój bez dodatkowych opłat i prowizji.

Terminal w kasie Urzędu - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Urząd Miasta Jedlina-Zdrój uruchomił możliwość dokonywania opłat należności gminnych za pomocą kart płatniczych (Visa, MasterCard, Maestro).

 
Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 9.00 – 14.00
Wtorek 9.00 – 16.50
Środa 9.00 – 14.00
Czwartek 9.00 – 14.00
Piątek 9.00 – 13.50

Przerwy:
10.45 - 11.00
13.00 - 13.15
15.00 - 15.15


Przyjmowane są następujące opłaty lokalne i podatki:

  1) opłata za wieczyste użytkowanie, 
  2) podatek od nieruchomości,
  3) podatek rolny,
  4) podatek leśny,
  5) podatek od środków transportu,
  6) opłata od posiadania psa,
  7) opłata za korzystanie z cmentarza komunalnego,
  8) opłata za czynsz najmu - najemców lokali gminnych, czynsz dzierżawny,
  9) opłaty skarbowe,
10) inne należności wpłacane na konto gminy.

W dalszym ciągu mogą Państwo dokonywać wpłat na rachunek bankowy Gminy za pośrednictwem Oddziału Banku Spółdzielczego przy ul. B. Chrobrego 1, czy też w Agencji Banku PKO BP S.A przy ul. Piastowskiej 20.
Za wpłaty w tych bankach pobierana będzie prowizja zgodna z obowiązującymi cennikami opłat.

 

pobierz:  Dziennik Ustaw  Monitor Polski

pobierz: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

 

Wprowadził Andżelika Sobusiak 06.12.2012 14:27:57
Opublikował Andżelika Sobusiak 06.12.2012 14:27:57
Odpowiedzialny za treść Andżelika Pietrasik 29.01.2018 08:48:34
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.01.2018 08:48:34
Zaktualizował Administrator 29.01.2018 08:49:05

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1392887
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl