O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Gospodarka mieszkaniowa tekst
Wprowadził Roman Sidor 07.04.2014 11:26:05
Opublikował Roman Sidor 07.04.2014 11:26:05
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 02.03.2017 09:42:00
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.03.2017 09:42:00
Zaktualizował Administrator 02.03.2017 09:43:10

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 07.04.2014 11:25:32
Opublikował Roman Sidor 07.04.2014 11:25:32
Odpowiedzialny za treść Magdalena Sobańska 02.03.2017 09:43:14
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 02.03.2017 09:43:14
Zaktualizował Administrator 02.03.2017 10:46:13

« powrót

Wprowadził Andżelika Sobusiak 02.01.2014 11:19:49
Opublikował Andżelika Sobusiak 02.01.2014 11:19:49
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 29.12.2017 13:21:08
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 29.12.2017 13:21:08
Zaktualizował Administrator 29.12.2017 13:21:42

« powrót

Wprowadził Roman Sidor 02.01.2014 11:19:09
Opublikował Roman Sidor 02.01.2014 11:19:09
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 07.10.2016 09:26:37
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 09:26:37
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 09:26:43

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 26.03.2012 08:43:56
Opublikował Marta Czarnik 26.03.2012 08:43:56
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 07.10.2016 09:26:53
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 09:26:53
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 09:26:59

« powrót

Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4 

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

    Osoba ubiegająca się o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy składa do Burmistrza Miasta wniosek.

    Osoby spełniające kryteria określone w uchwale Nr X/52/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój wpisywane są do wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i umowy na lokal socjalny.

      Burmistrz Miasta sporządza i podaje do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój wymieniony wykaz w terminie do 31 grudnia każdego roku (www.bip.um.jedlina.pl - STRONA GŁÓWNA/INFORMATOR INTERESANTA/Gospodarka mieszkaniowa).

      Wniosek corocznie, a także przed zawarciem umowy najmu podlega aktualizacji.

      Społeczna Komisja Mieszkaniowa opiniuje oddanie w najem wolnych lokali należących do mieszkaniowego zasobu gminy.

     Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas nieoznaczony.

     Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony tj. na okres do 3 lat. 

     Po upływie oznaczonego czasu umowę można zawrzeć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

 

Dokumenty i informacje wymagane do załatwienia sprawy

Wniosek o najem lokalu powinien zawierać następujące informacje:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres do korespondencji;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy;
 • uzasadnienie wniosku;
 • opis aktualnej sytuacji mieszkaniowej potwierdzony przez zarządcę nieruchomości;
 • dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny ujętych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych.

Termin załatwienia sprawy

     O sposobie rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wnioskodawcy informowani są na piśmie w terminie 60 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój.

Opłaty

     Wniosek nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

     Odwołanie od decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wnosi się do Burmistrza Miasta w terminie 30 dni od daty doręczenia informacji.

 

Przydatne druki

     Wzór wniosku o najem lokalu dostępny w pokoju nr 4 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój (www.bip.um.jedlina.pl – STRONA GŁÓWNA/INFORMATOR INTERESANTA/Gospodarka mieszkaniowa).

Podstawowe akty prawne

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zmianami),
 • uchwała Nr X/52/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.

  Druk do pobrania:

Wprowadził Marta Czarnik 26.03.2012 08:42:46
Opublikował Marta Czarnik 26.03.2012 08:42:46
Odpowiedzialny za treść Magdalena Sobańska 07.10.2016 09:04:43
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 09:04:43
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 09:06:53

« powrót

Wykaz Zarządców Nieruchomości obsługujących budynki, w których Gmina posiada udziały

BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
 podaje do publicznej wiadomości
 
Wykaz Zarządców Nieruchomościobsługujących budynki, w których Gmina posiada udziały
 
 
 
Licencjonowane Zarządzanie Nieruchomościami
DOMMED Sp. z o. o.         
        ul. J. Słowackiego 12/4
        58-300 Wałbrzych
Tel. (74) 842 25 24, Fax (74) 843 42 24   
 
 
„TWÓJ DOM” Sp. z o. o. 
ul. Wysockiego 26
58-304 Wałbrzych 
Tel. (74) 842 20 35, Fax (74) 842 39 74
    
 
        ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
        Grażyna Zywar
ul. Poselska 21/12
     58-316 Wałbrzych  
Tel. (74) 841 89 37
        
 
        AGENCJA OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI I USŁUG KONSULTINGOWYCH
        „ZARZĄDCA”   Bogumiła Harazińska- Pilch
        ul. B. Chrobrego 8/5
     58-300 Wałbrzych  
        Tel./Fax (74) 842 67 31
 
 
 
            DOMAG ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Piotr Gezela            
ul. Osiedle Górnicze 50
58-308 Wałbrzych 
Tel. (74) 847 37 36, Fax (74) 847 37 36    
 
 
 Miejski Zarząd Budynków Sp.z o.o.
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
Tel.(74) 842 42 00
Sekretariat Zarządu 
ul. Sygietyńskiego 19    
Wałbrzych 58-301 ( Nowe Miasto )
Tel.(74) 887 05 34  
 
 
Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych
"ZUMiK" Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 38
58-340 Głuszyca
Tel. (74) 845 63 84, Fax (74) 845 62 33

ul. Polna 3/2
Tel. (74) 845 68 72
 
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
PARTNER
ul. B. Chrobrego 13
58-300 Wałbrzych
Tel. (74) 665 03 50
Wprowadził Roman Sidor 12.03.2012 09:15:33
Opublikował Roman Sidor 12.03.2012 09:15:33
Odpowiedzialny za treść M. Sobańska 12.03.2012 09:15:33
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 12.03.2012 09:15:33

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 09.06.2011 11:25:13
Opublikował Marta Czarnik 09.06.2011 11:25:13
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 01.03.2017 09:12:19
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.03.2017 09:12:19
Zaktualizował Administrator 01.03.2017 09:12:26

« powrót

Wprowadził Marta Czarnik 02.02.2010 11:09:25
Opublikował Marta Czarnik 02.02.2010 11:09:25
Odpowiedzialny za treść Marzena Tomasik 01.03.2017 09:10:48
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 01.03.2017 09:10:48
Zaktualizował Administrator 01.03.2017 09:12:13

« powrót

Szczególne przypadki dotyczące zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 4

 

Sposób przyjmowania i załatwiania sprawy

 

Osoba ubiegająca się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony składa wniosek.

 

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy

 

Wniosek.

 

Dodatkowe informacje

 
 • W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu wstępują:

- małżonek niebędący współnajemcą lokalu,

- dzieci najemcy i jego współmałżonka,

- inne osoby, wobec których najemca był zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych,

- osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.

     Osoby, o których mowa powyżej wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.

      Przepisów tych nie stosuje się w razie śmierci jednego ze współnajemców lokalu mieszkalnego.

 

 

 • Prawo zawarcia umowy najmu lokalu przysługuje również:

1. osobom, które zostały w lokalu opuszczonym przez najemcę czyli:

1) małżonkowi nie będącemu współnajemcą lokalu;

2) dzieciom najemcy;

3) dzieciom współmałżonka najemcy, który nie był współnajemcą;

4) osobie wobec, której najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych; 

5) osobie, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli dotychczasowy najemca:

a)  opuścił lokal zmieniając miejsce zamieszkania lub

b) uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym zamieszkiwanie wspólnie z dotychczasowymi lokatorami spowodowałoby, iż na jedną osobę przypadałoby mniej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi.

2. osobie innej niż wymienione powyżej, która pozostała w mieszkaniu po śmierci najemcy, jeżeli stale zamieszkiwała z  najemcą do chwili jego śmierci przez okres co najmniej 3 lat.

 

Opłaty

 

Nie pobiera się.

 

Termin załatwienia sprawy

 

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

 

Nie przysługuje.

 

Przydatne druki

 

Brak.

 

Podstawowe akty prawne

 
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zmianami),
 • przepisy Kodeksu cywilnego,
 • uchwała Nr X/52/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.
 

 

Wprowadził Marta Czarnik 03.07.2009 16:15:54
Opublikował Marta Czarnik 03.07.2009 16:15:54
Odpowiedzialny za treść Magdalena Sobańska 07.10.2016 09:16:09
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 07.10.2016 09:16:09
Zaktualizował Administrator 07.10.2016 09:16:17

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431043
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl