O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ewidencja zabytków tekst
Nazwa Miejscowość Adres
Pensjonat Villa Sana-Souci, ob. Dom Jedlina-Zdrój ul. Chojnowska 2 więcej
pensjonat, ob. DW "Słowik II" Jedlina-Zdrój ul. Akacjowa 8 więcej
Zajazd Trautenheim, ob.dom Jedlina-Zdrój ul. Chojnowska 4 więcej
Hotel Friedrichshohe, ob. dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 74 więcej
Hotel Karolinehof ob. dom Jedlina-Zdrój ul. Chojnowska 1 więcej
Hotel Deutsches Haus, ob. sanatorium Teresa Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy 9 więcej
Hotel Hirschberger Hof, ob. dom Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy 8 więcej
Sanatorium "Warszawianka" Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy 3 więcej
hotel, ob. sala widowiskowa Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy 5a więcej
hotel, ob. Kino Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy 5 więcej
Kolejowa wierza ciśnień Jedlina-Zdrój ul. Dworcowa więcej
Dworzec kolejowy PKP Jedlina-Zdrój ul. Dworcowa 14 więcej
Dworzec kolejowy Jedlina-Zdrój ul. Kłodzka 59 więcej
Dworzec kolejowy Jedlinka Dolna Jedlina-Zdrój ul. Kłodzka 20 więcej
Poczta Jedlina-Zdrój ul. Warszawska 6 więcej
Dom dziecka ob. nieużytkowane Jedlina-Zdrój ul. Chojnowska 7 więcej
Dom dziecka ob. dom wypoczynkowy "Ślężak" Jedlina-Zdrój ul. Chojnowska 12 więcej
Szkoła Jedlina-Zdrój ul. Słowackiego 5 więcej
Szkoła parafi katolickiej, ob. biura Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 11 więcej
Szkoła Jedlina-Zdrój ul. Pokrzywianki 1 więcej
Szkoła ob. Dom mieszkalny Jedlina-Zdrój ul. Kłodzka 23 więcej
Gospoda Szwajcarka z pijalnia mleka ob. dom mieszkalny Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 17 więcej
Hala spacerowa Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy 4 więcej
Pawilon z ujęciem źródła Charlottenquelle Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy więcej
Dom Zdrojowy Jedlina-Zdrój pl. Zdrojowy 1 więcej
Dom Pastora ob. Dom mieszkalny Jedlina-Zdrój ul. Wałbrzyska 1 więcej
Szkoła ewangelicka ob. siedziba Centrum Kultury Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 13 więcej
Plebania Ewangelicka, obecnie dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 15 więcej
Kościół Ewangelicki Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 17 więcej
Dom Zgromadzenia Sióstr Szarytek Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 8 więcej
Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP Jedlina-Zdrój ul. Kłodzka więcej
Kościół parafialny p.w. Trójcy Świętej Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 2 więcej
« 1 2 3
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1392950
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl