O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Ewidencja zabytków tekst
Nazwa Miejscowość Adres
Pensjonat Villa Daheim, ob Dom wycieczkowy Śnieżynka Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 3 więcej
Wiadukt kolejowy IV Jedlina-Zdrój ul. Świdnicka więcej
Wiadukt kolejowy III Jedlina-Zdrój ul. Konopnickiej więcej
Wiadukt kolejowy II Jedlina-Zdrój ul. Dworcowa więcej
Wiadukt kolejowy I Jedlina-Zdrój ul. Dworcowa więcej
Dom Jedlina-Zdrój pl. Zwycięstwa 15 więcej
Dom, ob. dom mieszkalny Jedlina-Zdrój ul. Warszawska 4 więcej
Ogród ozdobny z fontanną i schodami Jedlina-Zdrój ul. Warszawska 2 więcej
Pawilon Gospodarczy Jedlina-Zdrój ul. Warszawska 2 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Warszawska 2 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Słowckiego 14 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Słowackiego 6 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Słowackiego 4 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Sienkiewicza 7 więcej
Dom, ob. pensjonat Jedlina-Zdrój ul. Sienkiewicza 5 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Sienkiewicza 2 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Północna 19 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Północna 17 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 24 i 26 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 20-22 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 16 i 18 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 12 i 14 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 34 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 32 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 30 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Poznańska 9 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Południowa 1 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 72 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 70 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 58 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 50 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 48 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 38 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 37 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 36 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 34 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 31 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 29 więcej
dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 23 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 18 więcej
Willa Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 10 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Piastowska 5 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Noworudzka 22 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Noworudzka 18 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Noworudzka 9 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Noworudzka 5 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Noworudzka 1 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Noworudzka 2 więcej
Dom Jedlina-Zdrój al. Niepodległości 3 i 5 więcej
Dom Jedlina-Zdrój ul. Narutowicza 4 więcej
1 2 3 »
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona danych osobowych
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1537730
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl