O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Działalność Gospodarcza tekst

Działalność Gospodarcza

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! ZMIANA W ZASADACH EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Z dniem 28.12.2011 roku ewidencja działalności gospodarczej prowadzona dotychczas przez Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój, zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, została przeniesiona do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra Gospodarki, który od 1.07.2011 jest organem rejestrowym dla przedsiębiorców.


Ustawa zmieniła zasady rejestracji, zmiany, zgłoszenia zawieszenia i odwieszenia oraz wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Obowiązuje także nowy formularz CEIDG-1 wniosku wraz z załącznikami do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.


Szczegółowe informacje o zasadach rejestrowania firmy, druki, instrukcje oraz wyszukiwarka firm znajdują się na stronie www.ceidg.gov.plwww.mg.gov.pl.


Aby zarejestrować działalność gospodarczą jako osoba fizyczna możesz wybrać jeden z trybów postępowania:
• Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line i złożenie go elektronicznie.
• Zalogowanie* się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie
i zaniesienie go do gminy.
• Bez logowania się do CEIDG, wypełnienie wniosku on-line, wydrukowanie
i zaniesienie go do gminy.
• Pobranie i złożenie wniosku papierowego w gminie. Gmina przekształca
go na wniosek elektroniczny.
• Przesłanie wniosku listem poleconym do wybranej gminy. Podpis musi być notarialnie potwierdzony.
• Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.


Informujemy, że w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój nadal można składać wszelkie wnioski dotyczące wpisów do ewidencji działalności gospodarczej, które będą przez pracownika urzędu przekształcane we wnioski elektroniczne i przesyłane do CEIDG.


Zachęcamy do samodzielnej rejestracji firmy korzystając z podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym lub nieodpłatnego profilu zaufanego na platformie ePUAP. Nowością jest możliwość złożenia wniosku w każdym urzędzie na terenie całej Polski.

Wprowadził Roman Sidor 16.01.2012 09:43:30
Opublikował Roman Sidor 16.01.2012 09:43:30
Odpowiedzialny za treść B. Laskowska 16.01.2012 09:43:30
Podmiot Gmina Jedlina-Zdrój 16.01.2012 09:43:30

« powrót

Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431052
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl