O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
10.06.2014 08:07:21 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m², położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:07:18 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:07:15 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż niesamodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,41 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni 1,55 m², położonego na poddaszu w budynku przy ul. Poznańskiej nr 11 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 830/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 4 grudnia 2095 r., działki gruntu nr 222 o powierzchni 0,1342 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:07:13 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/3, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:07:10 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,3879 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej, oznaczonej jako działka nr 42/5 o powierzchni 0,0063 ha oraz jako działka nr 42/6 o powierzchni 0,3816 ha, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną z usługami. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:07:06 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku rokowań na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal o powierzchni użytkowej 141,94 m2 , położony na parterze budynku przy ulicy Pokrzywianka nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 245/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0767 ha , oznaczonego numerem ewidencyjnym 42/1. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:07:03 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni 0,4416 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Kłodzkiej, oznaczonej jako działka nr 328/22 o powierzchni 0,3153 ha oraz jako działka nr 681/3 o powierzchni 0,1263 ha, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług sportu i rekreacji z dopuszczeniem usług turystyki. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:07:00 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1655 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Moniuszki i ul. Kłodzkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 272, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:57 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku II przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0147 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Akacjowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 420/1. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:55 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:52 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:49 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż niesamodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 21,41 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni 1,55 m2, położonego na poddaszu w budynku przy ul. Poznańskiej nr 11 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 830/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego ustanowione do dnia 4 grudnia 2095 r., działki gruntu nr 222 o powierzchni 0,1342 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, położone w Jedlinie-Zdroju przy ul. Poznańskiej nr 11 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:46 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m2 , położonego na parterze budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1330/0000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 61/2 o powierzchni 0,1401 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:42 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9398 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/10, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:39 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,0782 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Sienkiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/8, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:36 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,8900 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: Akacjowej i Wałbrzyskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/11 o powierzchni 1,5182 ha oraz działka nr 675/12 o powierzchni 0,3718 ha, przeznaczonej pod zabudowę obiektów usług lecznictwa uzdrowiskowego z dopuszczeniem usług turystyki. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:33 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2 , położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha , oznaczonego numerem ewidencyjnym 98. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:27 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Narutowicza i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 680/3, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:23 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż 5 nieruchomości gruntowych, położonych w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonych jako działka nr 679/2 o powierzchni 0,1267 ha, jako działka nr 679/4 o powierzchni 0,0932 ha, jako działka nr 679/5 o powierzchni 0,0996 ha, jako działka nr 679/6 o powierzchni 0,0815 ha, jako działka nr 679/9 o powierzchni 0,0867 ha, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:20 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 266/6 o pow. 0,0301 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:07 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0907 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/10, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:04 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:06:01 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/3, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:05:58 Roman Sidor usunięcie Informacja o wyniku przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/11, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:05:54 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m², położonego na parterze budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1330/0000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 61/2 o powierzchni 0,1401 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:05:51 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m², położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:05:48 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:05:44 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 266/6 o pow. 0,0301 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.06.2014 08:05:40 Roman Sidor usunięcie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
09.06.2014 12:52:30 Roman Sidor usunięcie Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego Wybory do Rady Powiatu Wałbrzyskiego
09.06.2014 11:34:03 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr XXXIII z dnia 27 marca 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
09.06.2014 11:30:38 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XXXIV z dnia 29 maja 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
09.06.2014 11:19:17 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro pn.: Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju. Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
09.06.2014 11:04:44 Roman Sidor usunięcie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Utrzymanie czystości i porządku
09.06.2014 11:00:55 Roman Sidor aktualizacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój
09.06.2014 10:59:32 Roman Sidor usunięcie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Ewidencje, Rejestry, Archiwa
09.06.2014 10:59:17 Roman Sidor wprowadzenie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój
09.06.2014 10:57:47 Roman Sidor wprowadzenie Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Ewidencje, Rejestry, Archiwa
09.06.2014 10:57:07 Roman Sidor aktualizacja Ewidencje, Rejestry, Archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa
09.06.2014 09:38:01 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania ograniczone do właścicieli lokali w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni 7,95 m2 bez przynależności, położonego na poddaszu budynku przy Placu Zwycięstwa 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha Ogłoszenia o rokowaniach
09.06.2014 07:55:22 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3879 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 42/5 o powierzchni 0,0063 ha Ogłoszenia o przetargach
09.06.2014 07:48:03 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
06.06.2014 09:55:58 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007-2013. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.06.2014 09:55:47 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007-2013. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.06.2014 09:47:47 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0907 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/10 Ogłoszenia o przetargach
04.06.2014 14:07:31 Roman Sidor wprowadzenie O BIP-ie O BIP-ie
04.06.2014 13:09:31 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o przetargach
04.06.2014 08:14:08 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
21.05.2014 11:47:13 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/3, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Ogłoszenia o przetargach
21.05.2014 11:13:53 Roman Sidor aktualizacja O BIP-ie O BIP-ie
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431173
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl