O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
14.10.2014 07:11:27 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 23/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 14.10.2014 r. do dnia 3.11.2014 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie przetargowym Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
14.10.2014 07:05:54 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju Projekty dokumentów planistycznych
10.10.2014 13:50:04 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój.” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.10.2014 13:25:00 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad rozpoczętą i niezakończoną inwestycją na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.10.2014 15:10:16 Roman Sidor wprowadzenie Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
06.10.2014 15:08:34 Roman Sidor wprowadzenie Burmistrz Miasta JEdlina-Zdrój ogłasza rokowania na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
06.10.2014 09:33:10 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Uchwał Rady Miasta
06.10.2014 09:27:07 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XXXVII z dnia 30 września 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
06.10.2014 09:20:39 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XXXVI z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
03.10.2014 12:20:28 Roman Sidor wprowadzenie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Glinica, realizowanego na działkach nr 274/2, 266, 267 i 269 (obręb Glinica), gmina Jedlina-Zdrój.” Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko
02.10.2014 11:44:55 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu o powierzchni użytkowej 15,80 m², położonego w budynku przy ul. Kościelnej w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 50/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 157/3 o powierzchni 0,0041 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
02.10.2014 11:41:16 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju, obejmująca: 1) Przebudowę drogi gminnej nr 116354D ul. Bolesława Prusa, 2) Wymianę nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Noworudzkiej, Zamkowej i Hoża” - ZPZ.271.1.7.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
01.10.2014 10:41:20 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na dokończenie rozpoczętej, a niezakończonej inwestycji na roboty budowlane pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1–Turystyka uzdrowiskowa Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
30.09.2014 17:31:13 Roman Sidor wprowadzenie Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
30.09.2014 17:29:38 Roman Sidor wprowadzenie Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. obsługi Kancelarii Burmistrza Miasta oraz koordynacji Oświaty Miejskiej Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
30.09.2014 12:58:07 Roman Sidor wprowadzenie Postanowienie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu w sprawie zmian w składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu Wybory samorządowe 2014
30.09.2014 12:55:32 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej we Wrocławiu Wybory samorządowe 2014
30.09.2014 07:21:07 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0374 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Bocznej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 226/22 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
25.09.2014 14:49:06 Roman Sidor wprowadzenie Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 25 września 2014 r. Wybory samorządowe 2014
25.09.2014 09:14:00 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji - kadencja 2010-2014 Sesje Rady Miasta
25.09.2014 08:29:45 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój.” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.09.2014 10:49:03 Roman Sidor wprowadzenie Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 23 września 2014 r. o terminie pierwszego dyżuru Komisji. Wybory samorządowe 2014
23.09.2014 11:11:55 Roman Sidor wprowadzenie POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 23 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych Wybory samorządowe 2014
23.09.2014 09:43:16 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój.” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
23.09.2014 08:14:39 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10 Ogłoszenia o przetargach
19.09.2014 14:19:37 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,1694 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Słowackiego i ul. Brzozowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 359 Ogłoszenia o rokowaniach
19.09.2014 14:17:50 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju, stanowiące własność Gminy Jedlina-Zdrój wraz z udziałem wynoszącym 29/1000 w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego trwającego do dnia 05 listopada 2098r. gruntu o powierzchni 0,0435 Ogłoszenia o rokowaniach
19.09.2014 11:04:53 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na dokończenie rozpoczętej, a niezakończonej inwestycji na roboty budowlane pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1–Turystyka uzdrowiskowa Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
18.09.2014 14:52:10 Roman Sidor wprowadzenie KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu Z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zwrócenia się do wyborców o zgłaszanie kandydatur do składów terytorialnych komisji wyborczych powoływanych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wybory samorządowe 2014
18.09.2014 08:59:04 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 22/2014 - Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 18.09.2014 r. do dnia 02.10.2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
18.09.2014 08:57:40 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 21/2014 - Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 18.09.2014 r. do 02.10.2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
16.09.2014 14:33:41 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1694 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Słowackiego i ul. Brzozowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 359 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
16.09.2014 14:29:07 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃU na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
15.09.2014 13:44:41 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na dokończenie rozpoczętej, a niezakończonej inwestycji na roboty budowlane pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1–Turystyka uzdrowiskowa Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
15.09.2014 13:43:54 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na dokończenie rozpoczętej, a niezakończonej inwestycji na roboty budowlane pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1–Turystyka uzdrowiskowa Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
12.09.2014 14:10:25 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/11 Ogłoszenia o rokowaniach
12.09.2014 14:07:43 Roman Sidor wprowadzenie W Y K A Z NR 20/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 12.09.2014 r. do 03.10.2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
12.09.2014 09:59:38 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju, obejmująca: 1) Przebudowę drogi gminnej nr 116354D ul. Bolesława Prusa, 2) Wymianę nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Noworudzkiej, Zamkowej i Hoża” - ZPZ.271.1.7.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
12.09.2014 08:38:10 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2 z przynależnym WC na parterze o powierzchni 0,95 m2, położony na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
12.09.2014 08:37:00 Roman Sidor aktualizacja INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
12.09.2014 08:35:59 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
12.09.2014 08:31:21 Roman Sidor aktualizacja Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Ogłoszenia o rokowaniach
12.09.2014 08:31:02 Roman Sidor aktualizacja I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha Ogłoszenia o przetargach
10.09.2014 13:59:21 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulic Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/11 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.09.2014 13:13:40 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej obok numeru 21 – obręb Jedlinka o powierzchni 15,00 ² - zabudowanej budynkiem wolnostojącym o przeznaczeniu garażowym Dzierżawa, najem
10.09.2014 11:41:28 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2194 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 468/11 Ogłoszenia o przetargach
10.09.2014 11:36:35 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Ogłoszenia o rokowaniach
10.09.2014 11:31:55 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha Ogłoszenia o przetargach
09.09.2014 13:17:15 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2149 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 468/11 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
09.09.2014 08:40:01 Roman Sidor aktualizacja Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Pożytek publiczny
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna Ochrona danych osobowych
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1537726
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl