O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
08.07.2014 13:13:57 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.07.2014 13:34:09 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Noworudzkiej 8 w Jedlinie-Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.07.2014 10:17:20 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2014/2015”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.07.2014 13:07:53 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.07.2014 12:54:57 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.07.2014 12:51:51 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Noworudzkiej 8 w Jedlinie-Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.07.2014 12:39:19 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.07.2014 12:38:51 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.07.2014 12:35:34 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
03.07.2014 11:30:59 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenia majątkowe za 2013 Oświadczenia majątkowe
02.07.2014 13:13:23 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
02.07.2014 08:52:06 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XXXV z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
01.07.2014 12:00:19 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/12 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
01.07.2014 11:58:26 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
27.06.2014 08:09:15 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Zbigniewa Herberta oraz przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
27.06.2014 08:05:38 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położony na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 12:04:37 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej obok numeru 21 Dzierżawa, najem
26.06.2014 11:52:53 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na zbycie lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha Ogłoszenia o rokowaniach
26.06.2014 11:44:45 Roman Sidor aktualizacja Wykaz nr 15/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 18.06.2014 r. do dnia 8.07.2014r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:44:14 Roman Sidor aktualizacja Wykaz nr 16/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:43:57 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 17/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:39:38 Roman Sidor aktualizacja Wykaz nr 16/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:37:44 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 16/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:25:03 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju” - Przyłącze kanalizacji deszczowej, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju (działka Nr 38/1, obręb Jedlina-Zdrój). Zamówienia publiczne do 30 tys euro
26.06.2014 08:16:54 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 3A opisany w księdze wieczystej nr SW1W/00077809/0, o powierzchni użytkowej 22,40 m2, położony na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 14 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 08:13:44 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 48,99 m2 z przynależnościami, położony na drugim piętrze budynku przy ulicy Kłodzkiej 26 w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 08:12:00 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 08:10:30 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1694 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Słowackiego i ul. Brzozowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 359 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
25.06.2014 08:10:02 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji - kadencja 2010-2014 Sesje Rady Miasta
25.06.2014 08:09:37 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji - kadencja 2010-2014 Sesje Rady Miasta
24.06.2014 13:56:23 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,8494 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Sikorskiego, ul. Czesława Miłosz i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 350/16 Ogłoszenia o przetargach
24.06.2014 13:50:51 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 32,85 m2 bez przynależności, położonej na drugim piętrze budynku przy Placu Zwycięstwa nr 5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
23.06.2014 14:13:43 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1330/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 61/2 o powierzchni 0,1401 ha Ogłoszenia o rokowaniach
23.06.2014 14:13:18 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha Ogłoszenia o rokowaniach
23.06.2014 14:12:42 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Ogłoszenia o przetargach
23.06.2014 11:24:32 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 49,00 m² bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy ul. Wałbrzyskiej nr 1 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
23.06.2014 11:22:53 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m² wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m², położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a Informacje o wynikach przetargów i rokowań
23.06.2014 11:21:15 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
18.06.2014 13:53:32 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro pn.: Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju. Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
18.06.2014 10:29:43 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 15/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 18.06.2014 r. do dnia 8.07.2014r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
17.06.2014 13:55:05 Roman Sidor wprowadzenie Karta Dużej Rodziny Ogłoszenia i wiadomości
13.06.2014 12:44:41 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/3 Ogłoszenia o rokowaniach
13.06.2014 12:13:27 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/11 Ogłoszenia o przetargach
13.06.2014 08:35:22 Roman Sidor wprowadzenie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Narutowicza i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/3 Ogłoszenia o przetargach
12.06.2014 08:14:49 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
10.06.2014 13:38:40 Roman Sidor aktualizacja II przetarg ustny ograniczony na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
10.06.2014 13:37:36 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny ograniczony na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju, stanowiące własność Gminy Jedlina-Zdrój wraz z udziałem wynoszącym 29/1000 w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego trwającego do dnia 05 listopada 2098r. gruntu o Ogłoszenia o przetargach
10.06.2014 08:27:06 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Uchwał Rady Miasta
10.06.2014 08:25:15 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Uchwał Rady Miasta
10.06.2014 08:14:27 Roman Sidor usunięcie Nowa podstrona gotowa do edycji Projekty dokumentów planistycznych
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1431126
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl