O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Wybory Samorządowe 2018 Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
12.09.2014 08:38:10 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2 z przynależnym WC na parterze o powierzchni 0,95 m2, położony na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
12.09.2014 08:37:00 Roman Sidor aktualizacja INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
12.09.2014 08:35:59 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
12.09.2014 08:31:21 Roman Sidor aktualizacja Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Ogłoszenia o rokowaniach
12.09.2014 08:31:02 Roman Sidor aktualizacja I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha Ogłoszenia o przetargach
10.09.2014 13:59:21 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulic Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/11 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.09.2014 13:13:40 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej obok numeru 21 – obręb Jedlinka o powierzchni 15,00 ² - zabudowanej budynkiem wolnostojącym o przeznaczeniu garażowym Dzierżawa, najem
10.09.2014 11:41:28 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2194 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 468/11 Ogłoszenia o przetargach
10.09.2014 11:36:35 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Ogłoszenia o rokowaniach
10.09.2014 11:31:55 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha Ogłoszenia o przetargach
09.09.2014 13:17:15 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2149 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 468/11 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
09.09.2014 08:40:01 Roman Sidor aktualizacja Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Pożytek publiczny
09.09.2014 08:38:48 Roman Sidor aktualizacja Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Pożytek publiczny
09.09.2014 08:38:03 Roman Sidor wprowadzenie Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. Pożytek publiczny
09.09.2014 08:33:45 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do rokowań na sprzedaż nieruchomości lokalowej o funkcji mieszkalnej położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 59 Ogłoszenia i wiadomości
08.09.2014 14:22:29 Roman Sidor aktualizacja Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o rokowaniach
08.09.2014 10:43:40 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o rokowaniach
05.09.2014 11:42:54 Roman Sidor wprowadzenie Zarządzenie Nr 67/2013 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Wybory samorządowe 2014
03.09.2014 13:22:36 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,8494 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Sikorskiego, ul. Czesława Miłosz i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 350/16 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
02.09.2014 13:29:38 Roman Sidor wprowadzenie W Y K A Z NR 19/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 02.09.2014 r. do 23.09.2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
01.09.2014 10:22:04 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania ograniczone do właścicieli lokali w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni 7,95 m2 bez przynależności, położonego na poddaszu budynku przy Placu Zwycięstwa 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha Ogłoszenia o rokowaniach
29.08.2014 13:43:28 Roman Sidor wprowadzenie Wyprawka szkolna 2014 Oświata
29.08.2014 13:42:42 Roman Sidor wprowadzenie Pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia szkolne Oświata
29.08.2014 13:42:02 Roman Sidor wprowadzenie Dożywianie od września Oświata
28.08.2014 14:33:06 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na dokończenie rozpoczętej, a niezakończonej inwestycji na roboty budowlane pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1–Turystyka uzdrowiskowa Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
28.08.2014 11:23:30 Roman Sidor wprowadzenie OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2015r. Ogłoszenia i wiadomości
28.08.2014 09:46:31 Roman Sidor wprowadzenie Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014r. Wybory samorządowe 2014
28.08.2014 09:44:17 Roman Sidor wprowadzenie Komunikat Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 sierpnia 2014r. o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych Wybory samorządowe 2014
27.08.2014 12:24:58 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 32,85 m2 bez przynależności, położonego na drugim piętrze budynku przy Placu Zwycięstwa nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 477/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0288 ha Ogłoszenia o rokowaniach
27.08.2014 12:24:18 Roman Sidor wprowadzenie Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 32,85 m2 bez przynależności, położonego na drugim piętrze budynku przy Placu Zwycięstwa nr 5 w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.08.2014 11:12:14 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.08.2014 11:06:27 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m², położonego na parterze budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.08.2014 09:43:30 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:43:17 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0940 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/11 Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:43:06 Roman Sidor usunięcie III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,5489 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Narutowicza i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 680/3 Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:42:55 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny ograniczony na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:42:43 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3879 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 42/5 o powierzchni 0,0063 ha Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:42:25 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0907 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/10 Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:41:43 Roman Sidor usunięcie B U R M I S T R Z M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej powierzchni 0,2927 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/12, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00074838/1. Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:41:14 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10, dla której w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00074838/1. Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:41:03 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położony na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 799/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0331 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 123/1, ustanowionego do 25.05.2103 r. Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:40:42 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 7 o powierzchni użytkowej 32,85 m2 bez przynależności, położony na drugim piętrze budynku przy Placu Zwycięstwa nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 477/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0288 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 265/1, ustanowionego do 29.06.2098 r. Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:40:31 Roman Sidor usunięcie Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 3A o powierzchni użytkowej 22,40 m2 bez przynależności, położony na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 14 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 862/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0568 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 338/4. Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:40:18 Roman Sidor usunięcie Przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 48,99 m2 z przynależnościami, położony na drugim piętrze budynku przy ulicy Kłodzkiej nr 26 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 617/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0297 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 70/12. Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 09:39:58 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny ograniczony na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 w Jedlinie-Zdroju, wraz z udziałem wynoszącym 29/1000 w prawie własności części wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego trwającego do dnia 05 listopada 2098r. gruntu o powierzchni 0,0435 ha, oznaczonego w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 323/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr SW1W/00030620/0. Ogłoszenia o przetargach
26.08.2014 08:51:08 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/3 Ogłoszenia o rokowaniach
26.08.2014 08:51:01 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta, oznaczonych jako działka nr 678/5 o powierzchni 0,1108 ha, jako działka nr 678/7 o powierzchni 0,1594 ha, jako działka nr 678/8 o powierzchni 0,1474 ha, jako działka nr 678/9 o powierzchni 0,1513 ha, jako działka nr 678/10 o powierzchni 0,1263 ha, jako działka nr 678/11 o powierzchni 0,1265ha, jako działka nr 678/13 o powierzchni 0,1426 ha, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy usługowej. Ogłoszenia o rokowaniach
26.08.2014 08:50:51 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1694 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Słowackiego i ul. Brzozowej, oznaczonej jako działka nr 359, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Ogłoszenia o rokowaniach
26.08.2014 08:50:38 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 676/5, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Ogłoszenia o rokowaniach
22.08.2014 08:35:54 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zbigniewa Herberta i przy ulicy Cypriana Kamila Norwida Ogłoszenia o rokowaniach
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1454392
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl