O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
19.02.2014 09:10:38 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:10:28 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie – Zdroju. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:10:08 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju – zakup, montaż oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:10:03 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – przebudowa chodnika przy ul. Chrobrego” Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:59 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Przyłącze wodociągowe zasilania fontanny Jedlina-Zdrój ul. Piękna” Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:55 Administrator usunięcie Gmina Jedlina-Zdrój zaprasza do złożenia propozycji oferty na zamówienie pn.: "Usługa transportowa - dowóz i odbiór uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Jedlina-Zdrój do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 10 w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 5a, PŚDS, ul. Ogrodowa 2a oraz do Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Palisadowej 48 w Wałbrzychu, w roku szkolnym 2013/2014". Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:49 Administrator usunięcie Modernizacja zasilania w wodę budynku przy ul. Świdnickiej 15 w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:44 Administrator usunięcie Roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:39 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie, dostawa i montaż odcinka ogrodzenia cmentarza komunalnego w Jedlinie - Zdroju Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:31 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na przygotowaniu materiałów edukacyjnych w ramach projektu Edukacja ekologiczna mieszkańców Jedliny-Zdroju „Nowy system gospodarki odpadami”. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:27 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:21 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Utrzymanie terenów zielonych na kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju w sezonie 2013” Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:17 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju” Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:11 Administrator usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: świadczenie usług polegających na opracowaniu i emisji spotów radiowych dotyczących Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:06 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:09:01 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii, wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina - Zdrój Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:08:52 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Roboty ogólnobudowlane w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina–Zdrój. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:08:45 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój przy ul. B. Chrobrego Nr 21, 21A, 22, Świdnickiej Nr 15, Moniuszki Nr 23, Kłodzkiej Nr 44, Sienkiewicza Nr 2, 2A, Zakopiańska Nr 3, Noworudzka Nr 8 - GMI.7021.1.4.2013 Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:08:39 Administrator usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających na publikacji ogłoszeń reklamowych oraz opracowaniu i publikacji artykułów prasowych dotyczących Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego (dalej: „Projekt”). Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:08:33 Administrator usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: Świadczenie usług polegających umieszczeniu na stronie głównej portalu baneru reklamowego, oraz świadczenie usług związanych z emisją reklamy Projektu pn.: „Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:08:28 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Usługi w zakresie opracowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nieruchomości niezbędnej do wykonywania zadań gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:08:21 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup i dostawa artykułów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych – sypkich (cement,piasek,tłuczeń itp.). Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:07:45 Administrator usunięcie ZAPROSZENIE do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej Zamówienia publiczne do 14 tys euro
19.02.2014 09:07:25 Administrator aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE SZACOWANIA ORAZ INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2014 r. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1301730
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl