O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
27.10.2014 10:35:52 Roman Sidor wprowadzenie OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Wybory samorządowe 2014
27.10.2014 10:29:09 Roman Sidor wprowadzenie OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Jedlina-Zdrój Wybory samorządowe 2014
27.10.2014 10:27:35 Roman Sidor wprowadzenie UCHWAŁA Nr 6/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014 r. w sprawie sporządzenia listy zarejestrowanych kandydatów na Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Wybory samorządowe 2014
27.10.2014 10:25:26 Roman Sidor wprowadzenie UCHWAŁA Nr 5/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 24 października 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wybory samorządowe 2014
24.10.2014 10:07:25 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
23.10.2014 14:08:19 Roman Sidor wprowadzenie UCHWAŁA Nr 4/14 Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Jedlina-Zdrój zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wybory samorządowe 2014
22.10.2014 20:02:00 Roman Sidor aktualizacja ZAPROSZENIE do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Odbudowa popowodziowa odcinka drogi gminnej ul. Jasnej w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
22.10.2014 20:01:08 Roman Sidor wprowadzenie ZAPRASZENIE do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Odbudowa popowodziowa odcinka drogi gminnej ul. Jasnej w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
22.10.2014 19:56:15 Roman Sidor wprowadzenie OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Glinica, realizowanego na działkach nr 274/2, 266, 267 i 269 (obręb Glinica), gmina Jedlina-Zdrój.” Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko
21.10.2014 14:15:13 Roman Sidor wprowadzenie Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego. Wybory samorządowe 2014
21.10.2014 11:13:52 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 25/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 października do dnia 11 listopada 2014 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
21.10.2014 11:12:37 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 24/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 października do dnia 11 listopada 2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
21.10.2014 11:11:00 Roman Sidor usunięcie WYKAZ Nr 24/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 października do dnia 11 listopada 2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Ogłoszenia o rokowaniach
21.10.2014 11:10:55 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 24/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21 października do dnia 11 listopada 2014 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Ogłoszenia o rokowaniach
21.10.2014 11:08:16 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o rokowaniach
21.10.2014 11:06:07 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha Ogłoszenia o rokowaniach
20.10.2014 14:23:25 Roman Sidor wprowadzenie Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 20 października 2014 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miasta Jedlina -Zdrój, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Wybory samorządowe 2014
20.10.2014 14:20:03 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JEDLINIE-ZDROJU z dnia 20 października 2014 r. o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzenia losowania składów obwodowych komisji wyborczych. Wybory samorządowe 2014
20.10.2014 09:01:17 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2 wraz z przynależnym pomieszczeniem o pow. 9,60 m², położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha Ogłoszenia o przetargach
20.10.2014 08:59:48 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Ogłoszenia o rokowaniach
20.10.2014 08:50:55 Roman Sidor wprowadzenie Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Jedlinie-Zdroju z dnia 17 października 2014 r. Wybory samorządowe 2014
20.10.2014 08:48:51 Roman Sidor wprowadzenie Informacja Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 17 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Powiatu Wałbrzyskiego Wybory samorządowe 2014
20.10.2014 08:46:32 Roman Sidor wprowadzenie Komunikat Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 17 października 2014r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Wybory samorządowe 2014
20.10.2014 08:43:02 Roman Sidor wprowadzenie KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. Wybory samorządowe 2014
20.10.2014 08:10:34 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji - kadencja 2010-2014 Sesje Rady Miasta
17.10.2014 13:33:36 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 17 października 2014 roku Wybory samorządowe 2014
17.10.2014 13:30:04 Roman Sidor wprowadzenie Zarządzenie Nr 80/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego Wybory samorządowe 2014
16.10.2014 15:54:36 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. obsługi Kancelarii Burmistrza Miasta oraz koordynacji Oświaty Miejskiej Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
16.10.2014 15:54:04 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Podinspektora ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta
16.10.2014 15:00:53 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad rozpoczętą i niezakończoną inwestycją na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
16.10.2014 14:56:32 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
16.10.2014 14:53:41 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m², położonego na parterze budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
16.10.2014 14:52:27 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
16.10.2014 14:50:22 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃna sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
16.10.2014 14:48:59 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania ograniczone do właścicieli lokali w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni 7,95 m2 bez przynależności, położonego na poddaszu budynku przy Placu Zwycięstwa 4 Ogłoszenia o rokowaniach
16.10.2014 14:47:09 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na zbycie nieruchomości sprzedawanej jako lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położony na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
16.10.2014 14:45:40 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę - nieruchomość położona w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej – obręb Jedlina-Zdrój. Część nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy na ogród przydomowy Dzierżawa, najem
14.10.2014 07:11:27 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 23/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 14.10.2014 r. do dnia 3.11.2014 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie przetargowym Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
14.10.2014 07:05:54 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju Projekty dokumentów planistycznych
10.10.2014 13:50:04 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój.” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.10.2014 13:25:00 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu nad rozpoczętą i niezakończoną inwestycją na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno – Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap – III” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.10.2014 15:10:16 Roman Sidor wprowadzenie Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż 7 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
06.10.2014 15:08:34 Roman Sidor wprowadzenie Burmistrz Miasta JEdlina-Zdrój ogłasza rokowania na sprzedaż 6 nieruchomości gruntowych położonych w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
06.10.2014 09:33:10 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Uchwał Rady Miasta
06.10.2014 09:27:07 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XXXVII z dnia 30 września 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
06.10.2014 09:20:39 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XXXVI z dnia 28 sierpnia 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
03.10.2014 12:20:28 Roman Sidor wprowadzenie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi leśnej w Leśnictwie Glinica, realizowanego na działkach nr 274/2, 266, 267 i 269 (obręb Glinica), gmina Jedlina-Zdrój.” Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko
02.10.2014 11:44:55 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu o powierzchni użytkowej 15,80 m², położonego w budynku przy ul. Kościelnej w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 50/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 157/3 o powierzchni 0,0041 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
02.10.2014 11:41:16 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju, obejmująca: 1) Przebudowę drogi gminnej nr 116354D ul. Bolesława Prusa, 2) Wymianę nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Noworudzkiej, Zamkowej i Hoża” - ZPZ.271.1.7.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
01.10.2014 10:41:20 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na dokończenie rozpoczętej, a niezakończonej inwestycji na roboty budowlane pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1–Turystyka uzdrowiskowa Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414105
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl