O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
16.07.2014 12:41:31 Roman Sidor aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Uchwał Rady Miasta
15.07.2014 10:44:25 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,1694 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Słowackiego i ul. Brzozowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 359 Ogłoszenia o rokowaniach
15.07.2014 10:41:57 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 32,85 m2 bez przynależności, położonego na drugim piętrze budynku przy Placu Zwycięstwa nr 5 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 477/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0288 ha Ogłoszenia o rokowaniach
14.07.2014 12:54:46 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu Gospodarka mieszkaniowa
11.07.2014 13:45:48 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1A o powierzchni użytkowej 24,90 m2, położonego na parterze budynku przy ulicy Kamiennej nr 6 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności gruntu o powierzchni 0,0873 ha Ogłoszenia o przetargach
11.07.2014 13:30:18 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju” - Przyłącze kanalizacji deszczowej, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju (działka Nr 38/1, obręb Jedlina-Zdrój). Zamówienia publiczne do 30 tys euro
11.07.2014 10:27:54 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej – obręb Jedlina-Zdrój Dzierżawa, najem
11.07.2014 10:20:49 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m², położonego na parterze budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
11.07.2014 10:14:44 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o przetargach
11.07.2014 10:13:50 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha Ogłoszenia o rokowaniach
10.07.2014 08:18:05 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 18/2014 - Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 10.07.2014 r. do dnia 30.07.2014 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
10.07.2014 08:04:43 Roman Sidor usunięcie Rokowania ograniczone do właścicieli lokali w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni 7,95 m2 bez przynależności, położonego na poddaszu budynku przy Placu Zwycięstwa 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego ustanowionego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha Ogłoszenia o rokowaniach
10.07.2014 08:04:20 Roman Sidor usunięcie rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha Ogłoszenia o rokowaniach
10.07.2014 08:03:13 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m2 bez pomieszczeń przynależnych, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 4 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 266/6 o pow. 0,0301 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
10.07.2014 08:01:33 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 15/2 o powierzchni 0,2560 ha Informacje o wynikach przetargów i rokowań
09.07.2014 13:43:50 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2014/2015”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.07.2014 13:40:48 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2014/2015”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.07.2014 13:39:51 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2014/2015”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.07.2014 13:17:18 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej im.J.Korczaka -Remont pom.119 ul.Jana Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.07.2014 13:12:15 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2014/2015”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.07.2014 12:31:55 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2014/2015”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.07.2014 12:02:40 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Modernizacja Miejskiej Szkoły Podstawowej im.J.Korczaka -Remont pom.119 ul.Jana Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju Zamówienia publiczne do 30 tys euro
08.07.2014 13:13:57 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.07.2014 13:34:09 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Noworudzkiej 8 w Jedlinie-Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.07.2014 10:17:20 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju oraz Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II przy ul. Słowackiego Nr 5 w Jedlinie-Zdroju, w roku szkolnym 2014/2015”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.07.2014 13:07:53 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.07.2014 12:54:57 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.07.2014 12:51:51 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana instalacji gazowej w budynku przy ul. Noworudzkiej 8 w Jedlinie-Zdroju w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.07.2014 12:39:19 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.07.2014 12:38:51 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.07.2014 12:35:34 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
03.07.2014 11:30:59 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenia majątkowe za 2013 Oświadczenia majątkowe
02.07.2014 13:13:23 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju - wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCV w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
02.07.2014 08:52:06 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr XXXV z dnia 26 czerwca 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
01.07.2014 12:00:19 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/12 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
01.07.2014 11:58:26 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
27.06.2014 08:09:15 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ulicy Zbigniewa Herberta oraz przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
27.06.2014 08:05:38 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne nr 1U o powierzchni użytkowej 21,60 m2 bez przynależności, położony na parterze budynku przy ulicy Piastowskiej 74 w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 12:04:37 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej obok numeru 21 Dzierżawa, najem
26.06.2014 11:52:53 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na zbycie lokalu nr 2 o przeznaczeniu innym niż mieszkalne o powierzchni użytkowej 71,00 m2, położonego na parterze budynku przy ul. Piastowskiej nr 18a w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 639/1000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie własności działki gruntu nr 248/3 o powierzchni 0,0137 ha Ogłoszenia o rokowaniach
26.06.2014 11:44:45 Roman Sidor aktualizacja Wykaz nr 15/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres od dnia 18.06.2014 r. do dnia 8.07.2014r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:44:14 Roman Sidor aktualizacja Wykaz nr 16/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:43:57 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 17/2014 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:39:38 Roman Sidor aktualizacja Wykaz nr 16/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:37:44 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 16/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 27 czerwca do dnia 18 lipca 2014 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
26.06.2014 11:25:03 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju” - Przyłącze kanalizacji deszczowej, ul. Wałbrzyska w Jedlinie-Zdroju (działka Nr 38/1, obręb Jedlina-Zdrój). Zamówienia publiczne do 30 tys euro
26.06.2014 08:16:54 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 3A opisany w księdze wieczystej nr SW1W/00077809/0, o powierzchni użytkowej 22,40 m2, położony na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego 14 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 08:13:44 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na sprzedaż nieruchomości sprzedawanej jako lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 48,99 m2 z przynależnościami, położony na drugim piętrze budynku przy ulicy Kłodzkiej 26 w Jedlinie-Zdroju Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 08:12:00 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
26.06.2014 08:10:30 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1694 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Słowackiego i ul. Brzozowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 359 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341420
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl