O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
09.06.2014 07:55:22 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3879 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Zakopiańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 42/5 o powierzchni 0,0063 ha Ogłoszenia o przetargach
09.06.2014 07:48:03 Roman Sidor wprowadzenie INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU na na zbycie części nieruchomości, którą stanowi niesamodzielne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 12,25 m², położone na parterze budynku przy ulicy Bolesława Chrobrego nr 6 Informacje o wynikach przetargów i rokowań
06.06.2014 09:55:58 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007-2013. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.06.2014 09:55:47 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęty PROW na lata 2007-2013. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.06.2014 09:47:47 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0907 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 679/10 Ogłoszenia o przetargach
04.06.2014 14:07:31 Roman Sidor wprowadzenie O BIP-ie O BIP-ie
04.06.2014 13:09:31 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o przetargach
04.06.2014 08:14:08 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
21.05.2014 11:47:13 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0922 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej jako działka nr 679/3, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. Ogłoszenia o przetargach
21.05.2014 11:13:53 Roman Sidor aktualizacja O BIP-ie O BIP-ie
21.05.2014 11:13:24 Roman Sidor wprowadzenie O BIP-ie O BIP-ie
04.03.2014 11:20:15 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na dostawę w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI-Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa, realizowana w zakresie Zadania Nr 6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju, z podziałem na części. Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro
04.03.2014 09:07:50 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm.) na usługę pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój - ZPZ.271.1.2.2014 Zamówienia publiczne powyżej 14 tys euro
03.03.2014 13:12:20 Roman Sidor wprowadzenie WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE – ZDROJU Oświata
03.03.2014 13:10:04 Roman Sidor aktualizacja WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO /rocznik 2009/ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE – ZDROJU Oświata
03.03.2014 13:09:50 Roman Sidor wprowadzenie WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO /ur. od dnia 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008r./ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE – ZDROJU Oświata
03.03.2014 13:08:26 Roman Sidor wprowadzenie WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA PIĘCIOLETNIEGO /rocznik 2009/ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE – ZDROJU Oświata
03.03.2014 13:06:47 Roman Sidor wprowadzenie Regulamin rekrutacji uczniów do klas pierwszych w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju na rok szkolny 2014/15 Oświata
03.03.2014 13:05:41 Roman Sidor wprowadzenie Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Miejskiej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie- Zdroju na rok szkolny 2014/15 Oświata
20.02.2014 08:07:27 Roman Sidor usunięcie Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:07:20 Roman Sidor usunięcie Obwieszczenie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:07:14 Roman Sidor usunięcie OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA JEDLINA – ZDRÓJ o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ul. Kłodzką, ul. Dworcową i granicą obrębów Jedlina-Zdrój – Jedlinka w Jedlinie – Zdroju Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:07:02 Roman Sidor usunięcie OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu kopalin – wód leczniczych – otworami wiertniczymi „J-300”, „J-600” w obszarze górniczym Jedlina-Zdrój”. Przedmiotowa decyzja stanowić będzie załącznik wniosku do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o udzielenie nowej koncesji na eksploatację istniejących ujęć wód leczniczych ze złóż w Jedlinie-Zdroju. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:06:36 Roman Sidor usunięcie Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z przypadkami zatrucia alkoholem metylowym w Republice Czeskiej Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:06:29 Roman Sidor usunięcie 68. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:06:18 Roman Sidor usunięcie Informacja Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:06:11 Roman Sidor usunięcie Zbiórka odpadów wielkogabarytowych z terenu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:06:03 Roman Sidor usunięcie Wykaz Zarządców Nieruchomości obsługujących budynki, w których Gmina posiada udziały Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:05:50 Roman Sidor usunięcie Uwaga użytkownicy wieczyści nieruchomości Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:05:45 Roman Sidor usunięcie Ogłoszenie o przeznaczeniu do zagospodarowania na prowadzenie działalności handlowo-usługowej obiektu o powierzchni 50 m² położonego w Jedlinie -Zdroju u zbiegu ulic Południowej i Chopina. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:05:33 Roman Sidor usunięcie Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 grudnia 2011r. o podaniu do publicznej wiadomości Rozporządzenia nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011r. w sprawie ograniczeń w używaniu wyrobów pirotechnicznych. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:05:28 Roman Sidor usunięcie Informacja o cenach jednokrotnego usunięcia odpadów przez ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. - ceny obowiązujące od 01-01-2012r. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:05:21 Roman Sidor usunięcie OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2012 r. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:04:50 Roman Sidor usunięcie Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa ul. Zakopiańskiej wraz z przebudową przepustu na potoku Jedlinka. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:04:42 Roman Sidor usunięcie U W A G A zmiana godzin pracy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:04:25 Roman Sidor usunięcie Elektrośmieci – Oddaj do punktu zbierania Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:04:19 Roman Sidor usunięcie Odpracuj swój dług Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:04:14 Roman Sidor usunięcie Informacja nt. prac trwających obecnie na terenie Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:04:09 Roman Sidor usunięcie Informacja dotycząca Cmentarza Komunalnego w Jedlinie-Zdroju. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:04:02 Roman Sidor usunięcie Informacja o cenach jednokrotnego usunięcia odpadów przez ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. - ceny obowiązujące od 01-08-2011r. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:57 Roman Sidor usunięcie Wybory ławników - W bieżącym roku kończy się kadencja ławników sądów powszechnych. Kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na kadencję 2011 – 2015 można zgłaszać do 30 czerwca br. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:50 Roman Sidor usunięcie Informacja dla Mieszkańców dotycząca obowiązku usuwania śniegu i lodu z chodników. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:44 Roman Sidor usunięcie Uchwała Nr 4/XX/2010 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 30.06.2010 roku. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:37 Roman Sidor usunięcie Zarządzenie Nr 24/2010 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 20 maja 2010 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na odnowioną elewację budynku wspólnoty mieszkaniowej oraz powołania komisji do oceny przedsięwzięć zgłoszonych w tym konkursie. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:32 Roman Sidor usunięcie Dowody osobiste bez opłat - 28.12.09 r. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:18 Roman Sidor usunięcie BURMISTRZ MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ informuje Zarządców z licencją zarządzających nieruchomościami nienależącymi do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, w których wynajmowane są lokale mieszkalne, iż: - 19.01.09 r. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:12 Roman Sidor usunięcie Informacja dotycząca ulepszenia lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu gminy Jedlina-Zdrój - 14.01.09 r. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:06 Roman Sidor usunięcie Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste - 14.01.09 r. Ogłoszenia i wiadomości
20.02.2014 08:03:01 Roman Sidor usunięcie Komunikat dotyczący likwidacji grobów na Cmentarzu Komunalnym w Jedlinie-Zdroju - 16.01.07 r. Ogłoszenia i wiadomości
19.02.2014 09:10:45 Administrator usunięcie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn. Zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 14 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1301739
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl