O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
13.01.2015 13:51:25 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garażu o powierzchni użytkowej 15,80 m2, położonego w budynku przy ul. Kościelnej w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 50/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 157/3 o powierzchni 0,0041 ha Ogłoszenia o przetargach
13.01.2015 13:51:15 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,0374 ha , położonej przy ul. Bocznej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 226/22 Ogłoszenia o przetargach
13.01.2015 13:51:04 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,2194 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 468/11 Ogłoszenia o przetargach
13.01.2015 13:50:55 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o przetargach
13.01.2015 13:50:46 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,8494 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Sikorskiego, ul. Czesława Miłosz i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 350/16 Ogłoszenia o przetargach
13.01.2015 13:50:36 Roman Sidor usunięcie BURMISTRZ M I A S T A J E D L I N A-Z D R Ó J ogłasza II przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali w budynku przy Pl. Zwycięstwa nr 4 na sprzedaż lokalu niemieszkalnego o powierzchni użytkowej 7,95 m² wraz z udziałem wynoszącym 143/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego do dnia 30.05.2102 r. działki gruntu nr 266/6 o powierzchni 0,0301 ha Ogłoszenia o przetargach
13.01.2015 13:37:11 Roman Sidor usunięcie Ogłoszenie w sprawie nabycia lokali mieszkalnych z bonifikatą Nieruchomości
12.01.2015 09:28:54 Anita Lis aktualizacja Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji 2014-2018 Oświadczenia majątkowe
09.01.2015 14:06:43 Anita Lis wprowadzenie Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji 2014-2018 Oświadczenia majątkowe
09.01.2015 10:19:35 Anita Lis aktualizacja Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2010-2014 Oświadczenia majątkowe
09.01.2015 08:05:35 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w lokalu Gospodarka mieszkaniowa
08.01.2015 14:51:26 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1055 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Krótkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 55/2 Ogłoszenia o przetargach
08.01.2015 14:49:52 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3380 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicach: ul. Władysława Andersa i ul. Cypriana Kamila Norwida, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 676/5 Ogłoszenia o przetargach
08.01.2015 10:55:48 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego
08.01.2015 09:58:53 Anita Lis aktualizacja Władze Miasta Władze Miasta
08.01.2015 09:57:16 Anita Lis aktualizacja Budżet 2015 Budżet
07.01.2015 12:04:02 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 Ogłoszenia o przetargach
05.01.2015 15:20:18 Anita Lis aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.01.2015 15:14:24 Anita Lis aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych, na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.01.2015 13:38:11 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
05.01.2015 12:34:30 Anita Lis wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr II z dnia 30 grudnia 2014r. Uchwały Rady Miasta 2014
31.12.2014 12:56:31 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
31.12.2014 12:55:58 Anita Lis wprowadzenie Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
31.12.2014 12:37:27 Anita Lis aktualizacja Oświadczenia majątkowe Radnych na koniec kadencji 2010-2014 Oświadczenia majątkowe
31.12.2014 12:30:38 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 35/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 02.01.2015 r. do 23.01.2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
31.12.2014 08:27:41 Roman Sidor wprowadzenie W Y K A Z NR 34/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 21 stycznia 2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
31.12.2014 08:20:01 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 33/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 21 stycznia 2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
31.12.2014 07:41:55 Anita Lis aktualizacja Jednostki organizacyjne Jednostki organizacyjne
30.12.2014 16:25:14 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 39,18 m2, położonego w budynku przy ul. Poznańskiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196 o powierzchni 0,0897 ha Ogłoszenia o przetargach
30.12.2014 16:24:03 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 o powierzchni 0,0029 ha Ogłoszenia o przetargach
30.12.2014 16:22:32 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o rokowaniach
30.12.2014 16:18:40 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Ogłoszenia o rokowaniach
30.12.2014 14:37:04 Roman Sidor aktualizacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju Projekty dokumentów planistycznych
29.12.2014 10:20:40 Anita Lis aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
29.12.2014 09:44:46 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 32/2014 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 24.12.2014 r. do dnia 14.01.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
29.12.2014 08:34:56 Roman Sidor aktualizacja Wykaz osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i umowy na lokal socjalny Gospodarka mieszkaniowa
23.12.2014 08:22:27 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
22.12.2014 11:36:49 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych - tusze, tonery, bębny do urządzeń drukujących i kopiujących (drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, kserokopiarek i faxu), na potrzeby Urzędu Miasta Jedliny-Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
19.12.2014 11:30:21 Anita Lis aktualizacja Dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Utrzymanie czystości i porządku
19.12.2014 11:22:53 Anita Lis aktualizacja Dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Utrzymanie czystości i porządku
19.12.2014 11:19:16 Anita Lis aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych, na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
19.12.2014 10:25:33 Anita Lis wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.: ,,Zakup i dostawę materiałów biurowych i papierniczych, na potrzeby Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój". Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.12.2014 09:49:11 Anita Lis wprowadzenie Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta- kadencja 2014-2018 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
09.12.2014 14:34:38 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2014 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
08.12.2014 11:20:46 Anita Lis aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
08.12.2014 11:19:13 Anita Lis aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
08.12.2014 09:28:44 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2014 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
05.12.2014 12:26:35 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego
05.12.2014 12:25:05 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego
05.12.2014 12:25:04 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414091
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl