O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
12.02.2015 09:05:45 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Ogłoszenia o rokowaniach
12.02.2015 09:03:45 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o rokowaniach
12.02.2015 08:55:26 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 o powierzchni 0,0029 ha Ogłoszenia o przetargach
12.02.2015 08:52:32 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 39,18 m2, położonego w budynku przy ul. Poznańskiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196 o powierzchni 0,0897 ha Ogłoszenia o przetargach
11.02.2015 14:25:16 Anita Lis wprowadzenie Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 Oświadczenia majątkowe
11.02.2015 12:26:40 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
11.02.2015 11:27:28 Anita Lis aktualizacja Przewodnicząca Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta
11.02.2015 11:26:59 Anita Lis aktualizacja Przewodnicząca Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta
11.02.2015 11:23:28 Anita Lis wprowadzenie Przewodnicząca Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta
11.02.2015 08:14:25 Anita Lis aktualizacja Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Marka Fedoruka w związku z odwołaniem ze stanowiska Oświadczenia majątkowe
11.02.2015 08:13:47 Anita Lis wprowadzenie iadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Marka Fedoruka w związku z odwołaniem ze stanowiska Oświadczenia majątkowe
09.02.2015 14:27:24 Roman Sidor wprowadzenie Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
06.02.2015 13:38:53 Roman Sidor aktualizacja II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3581 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jasnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 167/9 Ogłoszenia o przetargach
05.02.2015 12:16:04 Roman Sidor aktualizacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013 r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 Projekty dokumentów planistycznych
05.02.2015 09:20:23 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii oraz wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.02.2015 09:20:02 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.02.2015 09:19:37 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.:usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.02.2015 08:13:29 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
05.02.2015 07:41:52 Anita Lis aktualizacja Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Komórki organizacyjne
05.02.2015 07:34:35 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 4/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 05 do dnia 26 lutego 2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
05.02.2015 07:32:54 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ Nr 3/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 05 do dnia 26 lutego 2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
05.02.2015 07:30:48 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0533 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Pokrzywianka, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 42/5, Ogłoszenia o przetargach
05.02.2015 07:28:14 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3581 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jasnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 167/9 Ogłoszenia o przetargach
04.02.2015 13:59:46 Anita Lis aktualizacja Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Komórki organizacyjne
04.02.2015 13:52:07 Roman Sidor aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
04.02.2015 13:51:51 Anita Lis aktualizacja Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Komórki organizacyjne
04.02.2015 13:51:12 Roman Sidor aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
04.02.2015 13:50:43 Roman Sidor aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
04.02.2015 13:49:48 Roman Sidor aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
04.02.2015 11:58:30 Anita Lis aktualizacja Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Komórki organizacyjne
03.02.2015 07:56:41 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
02.02.2015 14:16:26 Roman Sidor aktualizacja Dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Utrzymanie czystości i porządku
02.02.2015 13:03:43 Anita Lis wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr III z dnia 29 stycznia 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
02.02.2015 11:30:13 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy międzyszkolnego boiska treningowego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
02.02.2015 09:57:46 Anita Lis aktualizacja Oświadczenia majątkowe za 2013 Oświadczenia majątkowe
02.02.2015 08:17:03 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
30.01.2015 11:04:59 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 2/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 30.01.2015 r. do dnia 19.02.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
28.01.2015 14:52:16 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup i dostawa artykułów ogólnobudowlanych, materiałów budowlanych masowych-sypkich ( cement, piasek, tłuczeń itp.) zgodnie z formularzami cenowymi stanowiącymi załącznik. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
28.01.2015 11:28:21 Roman Sidor wprowadzenie WYKAZ NR 1/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 28.01.2015 r. do 18.02.2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
27.01.2015 14:14:08 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
26.01.2015 13:48:57 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.:usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
26.01.2015 13:47:02 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
26.01.2015 13:45:13 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii oraz wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
23.01.2015 07:35:57 Roman Sidor aktualizacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Rejestr działalności regulowanej
22.01.2015 14:15:18 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE SZACOWANIA ORAZ INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2015 i 2016 r. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
22.01.2015 14:01:26 Anita Lis aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta- kadencja 2014-2018 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
22.01.2015 12:44:16 Anita Lis aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
22.01.2015 11:55:33 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy międzyszkolnego boiska treningowego przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
21.01.2015 13:37:59 Anita Lis aktualizacja Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta - Kadencja 2010-2014 Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta
21.01.2015 13:22:00 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: "Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu dojazdu i powrotu uczniom klas II Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka przy ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju na basen w Wałbrzyskim Centrum Sportowo – Rekreacyjnym „AQUA – ZDRÓJ” ul. Ratuszowa 6, 58-300 Wałbrzych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414104
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl