O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
24.04.2015 08:13:59 Roman Sidor wprowadzenie Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
24.04.2015 08:02:09 Anita Lis aktualizacja Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej Urząd Stanu Cywilnego
24.04.2015 07:53:27 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
22.04.2015 13:40:45 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,0782 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/8 Ogłoszenia o przetargach
22.04.2015 13:37:42 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9398 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/10 Ogłoszenia o przetargach
22.04.2015 13:36:24 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,8900 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/11 o powierzchni 1,5182 ha oraz działka nr 675/12 o powierzchni 0,3718 ha Ogłoszenia o przetargach
22.04.2015 12:30:12 Anita Lis aktualizacja Zawarcie małżeństwa przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
22.04.2015 11:41:38 Anita Lis aktualizacja Zawarcie małżeństwa przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
22.04.2015 11:34:38 Anita Lis wprowadzenie Zawarcie małżeństwa przed duchownym Urząd Stanu Cywilnego
22.04.2015 09:26:25 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
22.04.2015 09:16:53 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 9/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 22.04.2015 r. do dnia 12.05.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
21.04.2015 15:09:41 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
21.04.2015 14:47:36 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
21.04.2015 14:21:17 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
21.04.2015 13:31:07 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
21.04.2015 13:10:35 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
20.04.2015 14:56:21 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
20.04.2015 10:24:32 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.4.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
20.04.2015 09:53:06 Roman Sidor wprowadzenie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zaprasza do rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 59 Ogłoszenia o rokowaniach
17.04.2015 14:01:07 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
17.04.2015 13:59:01 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.4.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
17.04.2015 07:48:33 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2013 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
16.04.2015 13:41:44 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
16.04.2015 10:49:22 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2013 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
16.04.2015 10:26:31 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2013 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
16.04.2015 08:38:46 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2013 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014
15.04.2015 14:05:33 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
15.04.2015 09:59:27 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
15.04.2015 09:55:05 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
14.04.2015 07:39:56 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
14.04.2015 07:34:45 Roman Sidor aktualizacja Szczególne przypadki dotyczące zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego Gospodarka mieszkaniowa
14.04.2015 07:34:07 Roman Sidor aktualizacja Najem lokalu mieszkalnego lub socjalnego Gospodarka mieszkaniowa
13.04.2015 15:09:23 Anita Lis aktualizacja Umarzanie i udzielanie innych ulg w spłacaniu należności czynszowych pieniężnych Podatki i Czynsze
13.04.2015 14:55:00 Anita Lis wprowadzenie Odpracowanie długu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego lub zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego w formie świadczenia rzeczowego Podatki i Czynsze
13.04.2015 13:34:14 Anita Lis aktualizacja Utrata dowodu osobistego Dowody Osobiste
13.04.2015 13:24:29 Anita Lis aktualizacja Wydawanie dowodów osobistych Dowody Osobiste
13.04.2015 13:16:34 Anita Lis aktualizacja Wydawanie dowodów osobistych Dowody Osobiste
13.04.2015 13:11:41 Anita Lis aktualizacja Wydawanie dowodów osobistych Dowody Osobiste
13.04.2015 13:01:47 Anita Lis aktualizacja Wymiana dowodów osobistych Dowody Osobiste
13.04.2015 12:58:37 Anita Lis aktualizacja Wymiana dowodów osobistych Dowody Osobiste
13.04.2015 11:42:21 Roman Sidor aktualizacja Certyfikat jakości Nr 272/2005. System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój
10.04.2015 11:46:50 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położona w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej – obręb Glinica. Część nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy na ogród przydomowy. Dzierżawa, najem
10.04.2015 07:44:06 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
09.04.2015 12:44:21 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.4.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
09.04.2015 07:34:34 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 Ogłoszenia o rokowaniach
08.04.2015 09:07:41 Anita Lis aktualizacja Ewidencje, Rejestry, Archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa
08.04.2015 08:17:25 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
08.04.2015 07:33:14 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji: wod-kan na nieruchomości przy ul. Kłodzkiej Nr 34 w Jedlinie-Zdroju, kanalizacyjnej na nieruchomości przy ul. Kłodzkiej Nr 32 w Jedlinie-Zdroju, wentylacyjnej lokalu mieszkalnego Nr 3 przy ul. Górniczej Nr 10 w Jedlinie-Zdroju. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
07.04.2015 08:37:09 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju – Etap II” - ZPZ.271.1.3.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
03.04.2015 10:08:41 Anita Lis wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr V z dnia 31 marca 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414098
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl