O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
02.06.2015 16:20:01 Anita Lis aktualizacja Wykaz nr 13/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 02.06.2015r. do dnia 22.06.2015r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
02.06.2015 15:14:37 Anita Lis wprowadzenie Wykaz nr 13/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 02.06.2012r. do dnia 22.06.2012r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
28.05.2015 10:43:02 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 - ZPZ.271.1.6.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
27.05.2015 13:34:51 Roman Sidor wprowadzenie OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY na "Wykonanie zadania z zakresu finansowania oświetlenia, a dotyczące utrzymania w należytym stanie technicznym oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Jedlina-Zdrój" Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
27.05.2015 11:05:41 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej za okres 01-01-2014 do 31-12-2014 Podatki i opłaty
27.05.2015 08:59:31 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Usuwanie skutków powodzi z roku 2014 na terenie Gminy Jedlina-Zdrój z podziałem na 5 zadań, dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - ZPZ.271.1.7.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
27.05.2015 08:54:02 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Usuwanie skutków powodzi z roku 2014 na terenie Gminy Jedlina-Zdrój z podziałem na 5 zadań, dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - ZPZ.271.1.7.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
22.05.2015 10:38:12 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 Ogłoszenia o rokowaniach
22.05.2015 10:35:53 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 Ogłoszenia o rokowaniach
21.05.2015 14:06:27 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 - ZPZ.271.1.6.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
21.05.2015 07:59:54 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Usuwanie skutków powodzi z roku 2014 na terenie Gminy Jedlina-Zdrój z podziałem na 5 zadań, dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - ZPZ.271.1.7.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
19.05.2015 12:48:41 Roman Sidor wprowadzenie OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-37/12 z dnia 16 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: WDGłuszyca - ZO_Wałbrzych Gł. na RS23, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Ogłoszenia i wiadomości
19.05.2015 10:40:21 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,31 m2, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 13 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
15.05.2015 14:04:47 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
15.05.2015 11:15:29 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1055 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Krótkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 55/2 Ogłoszenia o rokowaniach
15.05.2015 08:49:47 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Ogłoszenia o rokowaniach
15.05.2015 08:48:32 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,21 m2, położonego w budynku przy ul. Narutowicza nr 4 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
15.05.2015 08:41:45 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,74 m2, położonego w budynku przy ul. Noworudzkiej nr 14 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
15.05.2015 08:39:04 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,74 m2, położonego w budynku przy ul. Noworudzkiej nr 14 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2061/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 204/4 o powierzchni 0,1017 ha Ogłoszenia o przetargach
14.05.2015 14:22:58 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 - ZPZ.271.1.6.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
14.05.2015 09:40:15 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 - ZPZ.271.1.6.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
12.05.2015 14:23:26 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 - ZPZ.271.1.6.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
11.05.2015 13:11:10 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 12/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 12.05.2012 r. do dnia 1.06.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
11.05.2015 12:07:12 Roman Sidor aktualizacja Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 Ogłoszenia o rokowaniach
08.05.2015 13:47:53 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 Ogłoszenia o rokowaniach
08.05.2015 13:36:32 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 - ZPZ.271.1.6.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
07.05.2015 14:01:46 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 11/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 8.05.2015 r. do dnia 28.05.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
06.05.2015 13:30:24 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów cząstkowych dróg gminnych w Jedlinie-Zdroju” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.05.2015 08:05:15 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na na dostawę pn.: „Zakup energii elektrycznej” - ZPZ.271.1.5.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
05.05.2015 14:50:10 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
05.05.2015 14:01:36 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
04.05.2015 14:50:59 Roman Sidor wprowadzenie W Y K A Z NR 10/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 30.04.2015 r. do 21.05.2015 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
04.05.2015 14:03:58 Anita Lis wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr VI z dnia 30 kwietnia 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
04.05.2015 12:51:31 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Usuwanie skutków powodzi z roku 2014 na terenie Gminy Jedlina-Zdrój z podziałem na 5 zadań, dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - ZPZ.271.1.7.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.05.2015 09:13:20 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
04.05.2015 09:05:51 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
30.04.2015 13:35:15 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Usuwanie skutków powodzi z roku 2014 na terenie Gminy Jedlina-Zdrój z podziałem na 5 zadań, dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - ZPZ.271.1.7.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
30.04.2015 12:43:17 Anita Lis aktualizacja Transkrypcja - wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Urząd Stanu Cywilnego
28.04.2015 13:07:40 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28.04.2015 13:01:45 Anita Lis aktualizacja Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28.04.2015 12:58:47 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
28.04.2015 11:59:20 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – przebudowa drogi gminnej Nr 116354D ul. Bolesława Prusa, działka Nr 378/1, ul. Północnej, działka Nr 16/17 –część, obręb Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
28.04.2015 11:59:11 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
28.04.2015 11:58:50 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Przebudowa przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2017 - ZPZ.271.1.6.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
27.04.2015 13:59:10 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
27.04.2015 13:56:42 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
27.04.2015 12:55:27 Anita Lis wprowadzenie Zarządzenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój dotyczące wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
27.04.2015 12:27:12 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
27.04.2015 11:57:28 Anita Lis aktualizacja Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego i zaświadczeń Urząd Stanu Cywilnego
27.04.2015 09:18:41 Anita Lis aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414060
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl