O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
04.03.2015 08:51:29 Roman Sidor usunięcie OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na: Dowóz i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Jedlina-Zdrój oraz dowóz i wydawanie posiłków osobom dorosłym w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11. Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:51:21 Roman Sidor usunięcie Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na: Dowóz i wydawanie posiłków dzieciom i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Jedlina-Zdrój oraz dowóz i wydawanie posiłków osobom dorosłym w pomieszczeniu stołówki Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej 11 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:50:36 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju, realizowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - ZPZ.271.1.3.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:50:31 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. Zm.) na usługę pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój - ZPZ.271.1.2.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:50:26 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na dostawę w ramach projektu pn.: Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI-Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. Działanie 6.1-Turystyka uzdrowiskowa, realizowana w zakresie Zadania Nr 6 pn.: Elementy informacyjno reklamowe i wyposażenia Uzdrowiskowego Szlaku Turystyczno - Rekreacyjnego w Jedlinie-Zdroju, z podziałem na części. Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:50:13 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – przebudowa drogi gminnej Nr 116354D ul. Bolesława Prusa, działka Nr 378/1, ul. Północnej, działka Nr 16/17 –część, obręb Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 07:37:27 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
04.03.2015 07:35:23 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
04.03.2015 07:34:42 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
04.03.2015 07:30:04 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym drogi gminnej, Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu na drogę gminną Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
04.03.2015 07:27:18 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
04.03.2015 07:26:56 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
04.03.2015 07:25:41 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
03.03.2015 16:08:59 Anita Lis aktualizacja Czas pracy urzędu Dane adresowe
03.03.2015 15:47:38 Anita Lis aktualizacja Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Komórki organizacyjne
03.03.2015 13:51:17 Anita Lis aktualizacja Władze Miasta Władze Miasta
02.03.2015 09:32:11 Anita Lis aktualizacja Komórki organizacyjne Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Komórki organizacyjne
27.02.2015 15:14:10 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1520/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0993 ha Ogłoszenia o przetargach
26.02.2015 09:32:36 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.02.2015 08:15:15 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE SZACOWANIA ORAZ INWENTARYZACJI NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ NA 2015 i 2016 r. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.02.2015 08:15:01 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
23.02.2015 10:39:18 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
23.02.2015 10:31:01 Roman Sidor wprowadzenie PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu zaprasza do rokowań na zbycie nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej 59 Ogłoszenia i wiadomości
19.02.2015 12:45:09 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój.” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
19.02.2015 09:38:53 Anita Lis aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
18.02.2015 13:59:03 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój.” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
18.02.2015 09:54:43 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
17.02.2015 07:59:24 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej 15,80 m², położonej w Jedlinie-Zdroju przy Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 663 o powierzchni 0,0019 ha Ogłoszenia o przetargach
17.02.2015 07:58:34 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej 15,80 m², położonej w Jedlinie-Zdroju przy Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 664 o powierzchni 0,0020 ha Ogłoszenia o przetargach
17.02.2015 07:56:46 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem o powierzchni użytkowej 15,80 m², położonej w Jedlinie-Zdroju przy Kościelnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 662 o powierzchni 0,0021 ha Ogłoszenia o przetargach
13.02.2015 07:53:03 Anita Lis aktualizacja Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji 2014-2018 Oświadczenia majątkowe
12.02.2015 10:06:47 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – przebudowa drogi gminnej Nr 116354D ul. Bolesława Prusa, działka Nr 378/1, ul. Północnej, działka Nr 16/17 –część, obręb Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
12.02.2015 09:05:45 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Północnej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 o powierzchni 0,1150 ha Ogłoszenia o rokowaniach
12.02.2015 09:03:45 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni użytkowej 47,85 m2, położonego w budynku przy ul. Kłodzkiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2504/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 162/4 o powierzchni 0,0516 ha Ogłoszenia o rokowaniach
12.02.2015 08:55:26 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 o powierzchni 0,0029 ha Ogłoszenia o przetargach
12.02.2015 08:52:32 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni użytkowej 39,18 m2, położonego w budynku przy ul. Poznańskiej nr 32 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 14/100 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 196 o powierzchni 0,0897 ha Ogłoszenia o przetargach
11.02.2015 14:25:16 Anita Lis wprowadzenie Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta na początek kadencji 2014-2018 Oświadczenia majątkowe
11.02.2015 12:26:40 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
11.02.2015 11:27:28 Anita Lis aktualizacja Przewodnicząca Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta
11.02.2015 11:26:59 Anita Lis aktualizacja Przewodnicząca Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta
11.02.2015 11:23:28 Anita Lis wprowadzenie Przewodnicząca Rady Miasta Przewodnicząca Rady Miasta
11.02.2015 08:14:25 Anita Lis aktualizacja Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Marka Fedoruka w związku z odwołaniem ze stanowiska Oświadczenia majątkowe
11.02.2015 08:13:47 Anita Lis wprowadzenie iadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta Marka Fedoruka w związku z odwołaniem ze stanowiska Oświadczenia majątkowe
09.02.2015 14:27:24 Roman Sidor wprowadzenie Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
06.02.2015 13:38:53 Roman Sidor aktualizacja II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3581 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jasnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 167/9 Ogłoszenia o przetargach
05.02.2015 12:16:04 Roman Sidor aktualizacja Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013 r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 Projekty dokumentów planistycznych
05.02.2015 09:20:23 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Usuwania awarii oraz wymiany instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.02.2015 09:20:02 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.02.2015 09:19:37 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.:usuwanie awarii oraz wykonywanie robót w zakresie instalacji wod-kan, gazu i co w nieruchomościach i lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Jedlina-Zdrój. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.02.2015 08:13:29 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341444
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl