O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
24.03.2015 11:38:01 Anita Lis aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
24.03.2015 08:29:14 Anita Lis aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
20.03.2015 08:07:14 Anita Lis wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1055 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Krótkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 55/2 Ogłoszenia o przetargach
18.03.2015 13:20:52 Anita Lis aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań planowanych do realizacji w 2015 r. i przewidzianych do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
18.03.2015 13:17:05 Anita Lis aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina –Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
18.03.2015 13:04:27 Anita Lis aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina –Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
18.03.2015 11:51:58 Anita Lis aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające oddanie w najem lokalu mieszkalnego bądź lokalu socjalnego należącego do mieszkania zasobu Gminy Jedlina-Zdrój. Gospodarka mieszkaniowa
18.03.2015 11:49:28 Anita Lis aktualizacja Kryterium dochodowe uzasadniające zastosowanie obniżek czynszu. Gospodarka mieszkaniowa
12.03.2015 07:49:18 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego
12.03.2015 07:40:36 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego
11.03.2015 11:40:31 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju – Etap II” - ZPZ.271.1.3.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
11.03.2015 11:37:54 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: USŁUGI W ZAKRESIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ NIERUCHOMOŚCI NIEZBĘDNEJ DO WYKONYWANIA ZADAŃ GMINY JEDLINA-ZDRÓJ. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
11.03.2015 11:31:51 Roman Sidor aktualizacja Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych Ewidencja ludności
11.03.2015 11:30:39 Roman Sidor aktualizacja Zameldowanie na pobyt stały Ewidencja ludności
11.03.2015 11:30:25 Roman Sidor aktualizacja Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce Ewidencja ludności
11.03.2015 11:30:12 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego Ewidencja ludności
11.03.2015 11:29:58 Roman Sidor aktualizacja Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3-mce Ewidencja ludności
11.03.2015 11:29:36 Roman Sidor aktualizacja Zaświadczenie z akt ewidencji ludności Ewidencja ludności
11.03.2015 10:43:52 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
11.03.2015 10:01:20 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadań planowanych do realizacji w 2015 r. i przewidzianych do dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach zadań własnych związanych z remontem, odbudową lub przebudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
11.03.2015 09:59:22 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jedlina –Zdrój”. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.03.2015 11:56:59 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju – Etap II” - ZPZ.271.1.3.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
10.03.2015 11:55:12 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju – Etap II” - ZPZ.271.1.3.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
10.03.2015 11:50:42 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju – Etap II” - ZPZ.271.1.3.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
10.03.2015 11:50:42 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju – Etap II” - ZPZ.271.1.3.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
10.03.2015 11:50:42 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu na drogach dojazdowych do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Jedlinie-Zdroju – Etap II”. Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
10.03.2015 10:27:59 Roman Sidor aktualizacja Utrata dowodu osobistego Dowody Osobiste
10.03.2015 10:27:42 Roman Sidor aktualizacja Wymiana dowodów osobistych Dowody Osobiste
10.03.2015 10:27:29 Roman Sidor aktualizacja Wydawanie dowodów osobistych Dowody Osobiste
10.03.2015 10:16:38 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju – przebudowa drogi gminnej Nr 116354D ul. Bolesława Prusa, działka Nr 378/1, ul. Północnej, działka Nr 16/17 –część, obręb Jedlina-Zdrój” - ZPZ.271.1.2.2015 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
10.03.2015 08:20:19 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
09.03.2015 12:54:44 Anita Lis aktualizacja Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
09.03.2015 11:12:24 Anita Lis aktualizacja Podział nieruchomości Nieruchomości
09.03.2015 11:04:44 Roman Sidor wprowadzenie Szkolenia z zakresu zasad przyznawania płtności bezpośrednich w latach 2015-20120 Ogłoszenia i wiadomości
09.03.2015 10:54:06 Anita Lis aktualizacja Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
09.03.2015 10:52:14 Anita Lis aktualizacja Nabywanie nieruchomości w drodze przetargu Nieruchomości
09.03.2015 10:50:28 Anita Lis aktualizacja Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
09.03.2015 10:47:20 Anita Lis aktualizacja Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Nieruchomości
09.03.2015 10:42:40 Anita Lis aktualizacja Nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej Nieruchomości
06.03.2015 08:36:22 Anita Lis wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr IV z dnia 26 lutego 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
05.03.2015 10:06:06 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój.” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
05.03.2015 09:53:54 Roman Sidor aktualizacja "Nasze Podwórko" - program promocyjnego nabycia terenu niezbędnego dla polepszenia funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia i wiadomości
05.03.2015 09:50:56 Roman Sidor wprowadzenie "Nasze Podwórko" - program promocyjnego nabycia terenu niezbędnego dla polepszenia funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia i wiadomości
04.03.2015 14:17:03 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Zamówienia publiczne do 30 tys euro
04.03.2015 14:14:53 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 5/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 4.03.2015 r. do dnia 24.03.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
04.03.2015 08:52:14 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane w ramach zadania pn.: „Modernizacja ulic w Jedlinie-Zdroju, obejmująca: 1) Przebudowę drogi gminnej nr 116354D ul. Bolesława Prusa, 2) Wymianę nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Noworudzkiej, Zamkowej i Hoża” - ZPZ.271.1.7.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:51:52 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na dokończenie rozpoczętej, a niezakończonej inwestycji na roboty budowlane pn.: „Uzdrowiskowy Szlak Turystyczno-Rekreacyjny w Jedlinie-Zdroju Etap -III” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego Priorytet VI – Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i kultura) Działanie 6.1–Turystyka uzdrowiskowa Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:51:46 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na zadania pn „Budowa przystanku rekreacyjnego na Szlaku Turystyczno-Rekreacyjnym w Jedlinie-Zdroju wraz z przebudową Słonecznej Promenady”, realizowana w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej (DFPR) - ZPZ.271.1.5.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:51:41 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: Kanalizacja sanitarna Osiedla Kamieńsk w Jedlinie-Zdroju. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objęty PROW na lata 2007-2013 - ZPZ.271.1.4.2014 Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
04.03.2015 08:51:34 Roman Sidor usunięcie Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro pn.: Dożywianie dzieci, młodzieży i osób dorosłych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie - Zdroju. Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341437
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl