O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy System Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
23.07.2015 11:56:07 Roman Sidor aktualizacja 2014 rok Wykonanie budżetu
23.07.2015 10:20:21 Roman Sidor aktualizacja 2014 rok Wykonanie budżetu
23.07.2015 10:10:34 Roman Sidor wprowadzenie 2014 rok Wykonanie budżetu
23.07.2015 10:09:18 Roman Sidor aktualizacja 2013 rok Wykonanie budżetu
16.07.2015 11:44:17 Roman Sidor wprowadzenie Trening systemu wczesnego ostrzegania Ogłoszenia i wiadomości
16.07.2015 11:40:28 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele rolne - Nieruchomość położona w Jedlinie-Zdroju przy ul. Ogrodowej – obręb Glinica Dzierżawa, najem
15.07.2015 10:30:46 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenia majątkowe za 2014 Oświadczenia majątkowe
14.07.2015 10:30:52 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,21 m2, położonego w budynku przy ul. Narutowicza nr 4 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
14.07.2015 10:29:13 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,74 m2, położonego w budynku przy ul. Noworudzkiej nr 14 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 2061/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie własności działki gruntu nr 204/4 o powierzchni 0,1017 ha Ogłoszenia o rokowaniach
14.07.2015 10:25:21 Roman Sidor wprowadzenie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 o powierzchni 0,0029 Ogłoszenia o rokowaniach
14.07.2015 08:40:57 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego o opracowaniu i możliwości zapoznania się z niżej wymienionymi projektami Ogłoszenia i wiadomości
13.07.2015 13:52:59 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenia majątkowe za 2014 Oświadczenia majątkowe
13.07.2015 11:39:58 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
13.07.2015 09:50:23 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1150 ha, położonej przy ul. Północnej nr 6 w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 32/5 Ogłoszenia o przetargach
13.07.2015 09:44:02 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 55/17 Ogłoszenia o rokowaniach
13.07.2015 09:43:58 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1055 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Krótkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 55/2 Ogłoszenia o rokowaniach
13.07.2015 09:43:36 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o łącznej powierzchni 1,8900 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/11 o powierzchni 1,5182 ha oraz działka nr 675/12 o powierzchni 0,3718 ha Ogłoszenia o przetargach
13.07.2015 09:43:33 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,9398 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/10 Ogłoszenia o przetargach
13.07.2015 09:43:30 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1,0782 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Spacerowej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 675/8 Ogłoszenia o przetargach
13.07.2015 09:43:27 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,74 m2, położonego w budynku przy ul. Noworudzkiej nr 14 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
13.07.2015 09:43:23 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,21 m2, położonego w budynku przy ul. Narutowicza nr 4 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
13.07.2015 09:43:20 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,31 m2, położonego w budynku przy Placu Zwycięstwa nr 13 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o przetargach
09.07.2015 14:24:17 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 16/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 9.07.2015 r. do dnia 29.07.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
09.07.2015 09:31:52 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
09.07.2015 09:24:32 Roman Sidor wprowadzenie Uchwała Nr VII/37/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jedlina-Zdrój dla fragmentu uchylonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. sygn. Akt II SA/Wr 665/12 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
02.07.2015 14:18:35 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 15/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 2.07.2015 r. do dnia 22.07.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
02.07.2015 12:10:11 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
02.07.2015 09:27:16 Roman Sidor aktualizacja Sesja Rady Miasta Nr VIII z dnia 30 czerwca 2015 r. Uchwały Rady Miasta 2015
02.07.2015 09:22:23 Roman Sidor wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr VIII z dnia 30 czerwca 2015 r. Uchwały Rady Miasta 2015
30.06.2015 14:38:18 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
30.06.2015 11:14:35 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
30.06.2015 09:47:23 Roman Sidor aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
30.06.2015 07:45:05 Roman Sidor aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
24.06.2015 11:49:08 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenia majątkowe za 2014 Oświadczenia majątkowe
24.06.2015 11:18:14 Roman Sidor aktualizacja Oświadczenia majątkowe za 2014 Oświadczenia majątkowe
24.06.2015 08:14:44 Roman Sidor wprowadzenie OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO o wydaniu decyzji Nr I-Ps-33/15 zmieniającej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr I-Ps-37/12 z dnia 16 marca 2012 r. o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla odcinka sieci pn.: Linia optotelekomunikacyjna RS_22 w relacji: WDGłuszyca - ZO_Wałbrzych Gł. na RS23, w zakresie dotyczącym przebiegu inwestycji. Ogłoszenia i wiadomości
22.06.2015 10:57:07 Roman Sidor aktualizacja Skargi i wnioski Skargi i wnioski
18.06.2015 13:59:25 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 14/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 18.06.2015 r. do dnia 9.07.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
17.06.2015 08:53:32 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę - nieruchomość położona w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej – obręb Jedlina-Zdrój. Część nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy na ogród przydomowy Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:53:19 Roman Sidor usunięcie II przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej obok numeru 21 – obręb Jedlinka o powierzchni 15,00 ² - zabudowanej budynkiem wolnostojącym o przeznaczeniu garażowym Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:53:14 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Piastowskiej – obręb Jedlina-Zdrój Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:53:00 Roman Sidor usunięcie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem nieruchomości położonej w Jedlinie-Zdroju przy ul. Kłodzkiej obok numeru 21 Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:52:35 Roman Sidor usunięcie przetarg dz 93-13 Glinica Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:52:30 Roman Sidor usunięcie przetarg - dzialka 55-15 Jedlinka Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:52:26 Roman Sidor usunięcie przetarg-najem Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:52:21 Roman Sidor usunięcie przetarg- dzierzawy Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:52:16 Roman Sidor usunięcie I przetarg dz. nr 248-4 ul. Piastowska Dzierżawa, najem
17.06.2015 08:48:31 Roman Sidor usunięcie Wykaz nr 12/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 12.05.2012 r. do dnia 1.06.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
17.06.2015 08:48:23 Roman Sidor usunięcie Wykaz nr 11/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 8.05.2015 r. do dnia 28.05.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
17.06.2015 08:48:18 Roman Sidor usunięcie Wykaz nr 9/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 22.04.2015 r. do dnia 12.05.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1341449
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl