O BIP-ie Zespół redakcyjny Rejestr zmian Mapa strony
Urząd miasta Dane adresowe Statut Urzędu Miasta Władze Miasta Struktura organizacyjna Komórki organizacyjne Rachunek bankowy Ogłoszenia o naborze pracowników do Urzędu Miasta Jednostki organizacyjne Skargi i wnioski Petycje
Elektroniczna skrzynka podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Miasta Jedlina-Zdrój
Rada miasta Skład Rady Przewodnicząca Rady Miasta Komisje Rady Miasta Sesje Rady Miasta Protokoły z sesji Oświadczenia majątkowe
Akty prawne Statut Miasta Regulamin organizacyjny Rządowe Centrum Legislacji Rejestr Uchwał Rady Miasta Uchwały Rady Miasta 2002 Uchwały Rady Miasta 2003 Uchwały Rady Miasta 2004 Uchwały Rady Miasta 2005 Uchwały Rady Miasta 2006 Uchwały Rady Miasta 2007 Uchwały Rady Miasta 2008 Uchwały Rady Miasta 2009 Uchwały Rady Miasta 2010 Uchwały Rady Miasta 2011 Uchwały Rady Miasta 2013 Uchwały Rady Miasta 2012 Uchwały Rady Miasta 2014 Uchwały Rady Miasta 2015 Uchwały Rady Miasta 2016 Uchwały Rady Miasta 2017 Uchwały Rady Miasta 2018 Zarządzenia Burmistrza 2002-2006 Zarządzenia Burmistrza 2006-2010 Zarządzenia Burmistrza 2010-2014 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018 Podatki i opłaty Budżet Wykonanie budżetu
Majątek publiczny Struktura mienia komunalnego Dług publiczny Pomoc publiczna
Rozwój gminy Strategia rozwoju Współpraca zagraniczna Stowarzyszenia i związki Operat Uzdrowiskowy Gminy Jedlina-Zdrój
Kontrole wewnętrzne i zewnętrzne Kontrole zewnętrzne Kontrole wewnętrzne Kontrola zarządcza
Wybory Referendum ogólnokrajowe 2015 Wybory do Sejmu i Senatu 2015 Wybory samorządowe 2014 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian tekst
Data Imię i nazwisko Akcja Artykuł Strona
20.10.2015 11:01:29 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1055 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Krótkiej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Kamieńsk jako działka nr 55/2 Ogłoszenia o rokowaniach
20.10.2015 11:01:26 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 1520/10000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 0,0993 ha, oznaczonego numerem ewidencyjnym 54/5 Ogłoszenia o rokowaniach
20.10.2015 11:01:22 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,74 m2, położonego w budynku przy ul. Noworudzkiej nr 14 Ogłoszenia o rokowaniach
20.10.2015 11:01:19 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni użytkowej 45,21 m2, położonego w budynku przy ul. Narutowicza nr 4 Ogłoszenia o rokowaniach
20.10.2015 11:01:15 Roman Sidor usunięcie Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 22,00 m2, położonej przy ul. Kłodzkiej Ogłoszenia o rokowaniach
16.10.2015 14:20:04 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Zagórskiej w Jedlinie-Zdroju”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2013-2020. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
16.10.2015 13:55:11 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Wybory do Sejmu i Senatu 2015
15.10.2015 09:45:33 Anita Lis aktualizacja Zarządzenia Burmistrza 2015 Zarządzenia Burmistrza 2014-2018
15.10.2015 07:41:42 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz Nr 23/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 16 października do dnia 6 listopada 2015 r. wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej do sprzedaży Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
12.10.2015 15:31:00 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Wybory do Sejmu i Senatu 2015
12.10.2015 15:27:57 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Wybory do Sejmu i Senatu 2015
12.10.2015 13:52:00 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: wykonanie robót ogólnobudowlanych w budynkach i lokalach mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju. Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.10.2015 09:19:43 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej
09.10.2015 09:18:57 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej
09.10.2015 09:18:30 Roman Sidor aktualizacja Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej
08.10.2015 11:41:03 Roman Sidor aktualizacja Uchwały, informacje i komunikaty PKW Wybory do Sejmu i Senatu 2015
06.10.2015 15:52:24 Anita Lis aktualizacja Procedura złożenia oferty na otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację danego zadania publicznego Pożytek publiczny
06.10.2015 15:44:36 Anita Lis wprowadzenie Konsultacje - Projekt uchwały Rady Miasta Jedlina – Zdrój w sprawie programu współpracy Miasta Jedlina - Zdrój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Pożytek publiczny
06.10.2015 14:11:36 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej, działka nr 296, obręb Jedlinka w Jedlinie-Zdroju" Zamówienia publiczne do 30 tys euro
06.10.2015 07:43:59 Anita Lis aktualizacja Rejestr Uchwał Rady Miasta- Kadencja 2014-2018 Rejestr Uchwał Rady Miasta
05.10.2015 07:10:54 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Projekty dokumentów planistycznych
02.10.2015 09:28:44 Anita Lis wprowadzenie Sesja Rady Miasta Nr X z dnia 30 września 2015r. Uchwały Rady Miasta 2015
01.10.2015 14:40:01 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia oferty (ceny) na zamówienie pn.: "Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój" Zamówienia publiczne do 30 tys euro
01.10.2015 10:08:56 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
30.09.2015 10:24:26 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej, działka nr 296, obręb Jedlinka w Jedlinie-Zdroju" Zamówienia publiczne do 30 tys euro
29.09.2015 13:58:46 Roman Sidor wprowadzenie Wykaz nr 22/2015 Burmistrz Miasta Jedlina-Zdrój podaje do publicznej wiadomości na okres od dnia 29.09.2015 r. do dnia 19.10.2015 r. wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
28.09.2015 13:11:43 Roman Sidor wprowadzenie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Ogłoszenia i wiadomości
28.09.2015 10:07:49 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Konserwacja i czyszczenie rowów wraz z przepustami melioracji szczegółowej” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
25.09.2015 13:43:24 Roman Sidor wprowadzenie II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 0,0827 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Cmentarnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlina-Zdrój jako działka nr 231/1 Ogłoszenia o przetargach
25.09.2015 13:40:24 Roman Sidor wprowadzenie I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,1146 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Moniuszki, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Glinica jako działka nr 19/10 Ogłoszenia o przetargach
25.09.2015 10:36:05 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej, działka nr 296, obręb Jedlinka w Jedlinie-Zdroju" Zamówienia publiczne do 30 tys euro
24.09.2015 13:36:25 Anita Lis aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Budowa zaplecza socjalnego przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” - ZPZ.271.1.9.2015 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
23.09.2015 08:07:16 Roman Sidor aktualizacja Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Jedlina-Zdrój Rejestr działalności regulowanej
23.09.2015 08:03:58 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju – w zakresie robót zduńskich: - ul. Piastowska 66/1 - ul. Moniuszki 2/10 - ul. Kłodzka 42/3 - ul. Poznańska 11/2 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
22.09.2015 12:38:41 Anita Lis aktualizacja Ogłoszenia o sesji- kadencja 2014-2018 Sesje Rady Miasta
16.09.2015 08:06:30 Roman Sidor usunięcie Rokowania na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 50,59 m2 plus komórka poza budynkiem o powierzchni 6,40 m2, położonego na poddaszu budynku przy ulicy Moniuszki nr 21 w Jedlinie-Zdroju Ogłoszenia o rokowaniach
15.09.2015 08:23:11 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: „Konserwacja i czyszczenie rowów wraz z przepustami melioracji szczegółowej” Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.09.2015 14:01:03 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienia pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju – w zakresie robót zduńskich: - ul. Piastowska 66/1 - ul. Moniuszki 2/10 - ul. Kłodzka 42/3 - ul. Poznańska 11/2 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.09.2015 10:54:04 Roman Sidor wprowadzenie Zaproszenie do złożenia oferty (ceny) na zamówienie pn.: "Wycinka i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach należących do Gminy Jedlina-Zdrój" Zamówienia publiczne do 30 tys euro
14.09.2015 10:11:49 Roman Sidor aktualizacja Zaproszenie do złożenia propozycji oferty (ceny) na zamówienie pn.: Adaptacja i modernizacja lokali mieszkalnych w Jedlinie-Zdroju w zakresie instalacji elektrycznych Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.09.2015 09:15:44 Anita Lis aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej, działka nr 296, obręb Jedlinka w Jedlinie-Zdroju" Zamówienia publiczne do 30 tys euro
10.09.2015 09:12:17 Anita Lis wprowadzenie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej, działka nr 296, obręb Jedlinka w Jedlinie-Zdroju" Zamówienia publiczne do 30 tys euro
09.09.2015 10:12:36 Roman Sidor wprowadzenie Nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jedlina - Zdrój na realizację zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Jedlina - Zdrój na 2016 r. Ogłoszenia i wiadomości
08.09.2015 16:38:19 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Wybory do Sejmu i Senatu 2015
08.09.2015 16:36:38 Andżelika Sobusiak aktualizacja Zarządzenia i Obwieszczenia Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój Referendum ogólnokrajowe 2015
08.09.2015 15:14:58 Roman Sidor aktualizacja Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Budowa zaplecza socjalnego przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” - ZPZ.271.1.9.2015 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
08.09.2015 15:04:49 Roman Sidor wprowadzenie Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn.: „Budowa zaplecza socjalnego przyszkolnego boiska treningowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdroju” - ZPZ.271.1.9.2015 Zamówienia publiczne do 30 tys euro
08.09.2015 11:28:42 Roman Sidor aktualizacja Uchwały, informacje i komunikaty PKW Wybory do Sejmu i Senatu 2015
07.09.2015 10:15:27 Anita Lis aktualizacja Protokoły z Sesji Rady Miasta- kadencja 2014-2018 Protokoły z sesji
07.09.2015 09:40:42 Roman Sidor aktualizacja I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 0,3581 ha, położonej w Jedlinie-Zdroju przy ulicy Jasnej, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Jedlinka jako działka nr 167/9 Ogłoszenia o przetargach
Dla słabowidzących
BIP strona główna www.bip.gov.pl
Wyszukiwarka
Aktualności Ogłoszenia i wiadomości Planu postępowań o udzielenie zamówień Zamówienia publiczne powyżej 30 tys euro Zamówienia publiczne do 30 tys euro Koncesje na roboty budowlane lub usługi
Sprzedaż, dzierżawa, najem nieruchomości Ogłoszenia o przetargach Ogłoszenia o rokowaniach Dzierżawa, najem Wykazy nieruchomości do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę
Ochrona środowiska Ocena oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów Konsultacje społeczne System informacji o środowisku
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jedlina-Zdrój Wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego Projekty dokumentów planistycznych System Informacji Przestrzennej
Informator interesanta Urząd Stanu Cywilnego Działalność Gospodarcza Dowody Osobiste Gospodarka mieszkaniowa Ewidencja ludności Nieruchomości Podatki i Czynsze Zezwolenia na alkohol Utrzymanie czystości i porządku Zajęcie pasa drogowego drogi gminnej Oświata Udostępnienie informacji publicznej Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Pożytek publiczny Inne Sposoby załatwiania spraw Imprezy masowe Sprawy załatwiane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Przeprowadzenie zbiórki publicznej Nieodpłatna pomoc prawna
Ewidencje, rejestry, archiwa Ewidencje, Rejestry, Archiwa Rejestr Uchwał Rady Miasta Rejestr Zarządzeń Burmistrza Miasta Zbiór aktów prawa miejscowego Ewidencja zabytków Rejestr działalności regulowanej
Inne Instrukcja obsługi biuletynu Strona archiwalna BIP
Ilość odwiedzin: 1414085
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl